• ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

     • ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

      ZWRACAMY  SIĘ  Z  PROŚBĄ

      O  PRZESTRZEGANIE  ZASAD  ZWIĄZANYCH  

      Z  BEZPIECZEŃSTWEM  DZIECI

      ORAZ   ZACHOWANIEM PORZĄDKU  W  PRZEDSZKOLU:
       

      Budynek przedszkola i ogród przedszkolny prosimy traktować  jako drugi dom dzieci

      - one spędzają  tu większą część dnia, w związku z tym wszyscy musimy o nie dbać.

      - Jeśli nie jest to niezbędne prosimy nie wprowadzać do szatni wózków, na czas rozbierania i ubierania dziecka można zostawić je w wiatrołapie,

      - W szatni prosimy nie karmić dzieci, czas na ubranie dziecka prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum,
      - Jeśli chcą Państwo wejść do pomieszczenia innego niż szatnia prosimy założyć obuwie zmienne lub skorzystać

         z ochraniaczy na obuwie,
      - Po odebraniu dziecka z przedszkola umożliwia się rodzicom lub osobom opiekującym się dzieckiem, korzystanie z terenu ogrodu leżącego od strony południowej (za budynkiem) do godz.16:30.

      Proszę pamiętać ,że  jest to uwarunkowane podporządkowaniu się  Regulaminowi  korzystania z placu zabaw, czyli w czasie gdy z podwórka korzystają grupy przedszkolne można przebywać tylko z drugiej strony budynku ,

      - Proszę pilnować aby dziecko nie wybiegało samo z przedszkola,

      - Dziecko odebrane z przedszkola nie powinno samo przebywać na terenie przedszkola,

      - Wjazd samochodem na teren przedszkola dozwolony jest tylko za zgodą zarządcy terenu dla samochodów służb miejskich, dostawczych oraz służbowych,

      - Dzieci przebywające w ogrodzie korzystają z toalety zewnętrznej, klucz do toalety znajduje się w 3 grupie,

      - Prosimy o dostarczenie do grup kubków jednorazowych. W związku z tym, ze obowiązuje nas Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie wyeliminowania plastiku w jednostkach organizacyjnych gminy prosimy aby były to kubeczki tekturowe lub wytworzone z materiałów biodegradowalnych /możemy jedynie wykorzystać stare zapasy naczyń plastikowych/ .

       

       

     • RELIGIA W PRZEDSZKOLU

     • RELIGIA  W  PRZEDSZKOLU

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych z późn. zmianami  - w naszym przedszkolu są zorganizowane zajęcia z religii dla dzieci, których rodzice oświadczyli pisemnie, że chcą aby ich dziecko miało zorganizowane zajęcia religii w ramach planu zajęć przedszkolnych.

      Oświadczenie to obowiązuje przez cały pobyt dziecka w przedszkolu ale  Rodzice mogą je w każdej chwili zmienić.

      W związku z nowymi drukami prosimy rodziców z grup 2,3,4 o pobranie druku od nauczycielki i niezwłocznie określenie czy Państwo chcecie czy nie chcecie, aby Wasze dziecko uczestniczyło w  zajęciach religii.

       

      Dzieci nieuczestniczące w zajęciach religii mają zapewnioną opiekę nauczycielki.

      Nauczyciel  religii ( p.Jerzy Kozyrski)jest zatrudniony w przedszkolu na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego. Nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje, stopień awansu nauczyciela dyplomowanego    i realizuje program zatwierdzony przez właściwe władze Kościoła Katolickiego.

      Do czasu zebrania oświadczeń nauczyciel ten będzie w ramach swoich godzin wykonywał tylko czynności opiekuńczo wychowawcze.

       

     • RODO - KLAUZULA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA

     • RODO - KLAUZULA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA

       

       

      INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

      W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM OŚWIADCZENIEM DO ODBIORU DZIECKA

      PRZEDSZKOLE NR 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” WE WROCŁAWIU

       

      Administratorem danych osobowych dziecka jest Przedszkole nr 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” we Wrocławiu , ul. Narcyzowa 6, 53-225 Wrocław  (dalej: My).

      Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod mailem inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

      Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od rodziców lub prawnych opiekunów dziecka
      w związku ze złożonym Oświadczeniem do odbioru dziecka, dlatego będziemy je przetwarzać w celu procedowania tego dokumentu oraz jego realizacji.  

      Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko oraz seria i numer dowodu osobistego. Dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

      Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wykonanie umowy pomiędzy naszym Przedszkolem a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczej, przy okazji której przedstawiciele dziecka złożyli oświadczenie o upoważnieniu Ciebie do odbioru dziecka.

      Twoje dane mogą być dostępne dla:

      1. osób obsługujących nas w obszarze IT, w tym serwisujących urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
      2. w przypadku monitoringu, z którego korzystamy – agencji ochrony.

      Twoje dane przetwarzamy przez okres ważności udzielonego upoważnienia celem odbierania dziecka z placówki oraz przez okres pobytu dziecka w placówce.

      Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania danych oraz ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wykonać te uprawnienia, pisząc na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” we Wrocławiu , ul. Narcyzowa 6, 53-225 Wrocław .

      Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

       

       

       

     • Procedury RODO obowiązujące w przedszkolu

     • ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

      PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ www.przedszkole59wroc.edupage.org

       

       

      Drogi Użytkowniku,

      Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe, w związku z obsługą serwisu www.przedszkole59wroc.edupage.org  oraz poszczególnych jego funkcjonalności. Informacje te podzieliliśmy na poszczególne kategorie i zestawiliśmy w ramach Spisu Treści, tak abyś mógł łatwo znaleźć to co Cię interesuje.

       

       

      Spis treści

      KIM JESTEŚMY?. 2

      Organ publiczny. 2

      Dane naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 2

      SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?. 2

      W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?. 2

      Prowadzenie serwisu www.przedszkole59wroc.edupage.org 2

      W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?. 2

      * Czym są pliki cookies ?. 3

      NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?. 3

      JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?. 4

      KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?. 4

      JAKIE ZGODY ZBIERAMY?. 5

      JAKIE MASZ PRAWA?. 5

      a)      Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. 5

      b)     Prawo do poprawiania danych. 5

      c)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 5

      d)     Prawo do żądania usunięcia danych. 6

      e)     Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. 6

      CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?. 6

       

       

       

       

       

      KIM JESTEŚMY?

       

      Organ publiczny

      Jesteśmy organem publicznym i nazywamy się Przedszkole nr 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” we Wrocławiu, ul. Narcyzowa 6, 53-225 Wrocław  (właściciel serwisu www.przedszkole59wroc.edupage.org ).

      Dane naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

      W ramach naszej organizacji, w trybie art. 37 RODO, powołaliśmy zespół odpowiedzialny za sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor). Kontakt z nimi jest możliwy pod adresem e-mail inspektor@coreconsulting.pl. Adres kontaktowy do Inspektora to: CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

       

      SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

      Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas rejestracji w naszym serwisie (na www.przedszkole59wroc.edupage.org ) oraz zapisując się na newsletter. Dodatkowe dane osobowe, otrzymujemy od Ciebie w związku z publikowanymi przez Ciebie wypowiedziami w serwisie, czy też w związku z przesyłaną przez Ciebie korespondencją e-mail. Dokładne informacje o zakresie przetwarzanych danych znajdziesz w części „W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe”.

       

      W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

      Prowadzenie serwisu www.przedszkole59wroc.edupage.org  

      Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości zarejestrowania się w serwisie oraz możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie od nas komunikatów informacyjnych (newsletter) drogą elektroniczną. Odrębnie, za pośrednictwem serwisu możesz się z nami na bieżąco kontaktować, aby zadawać nam pytania.

       

      W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

      Przetwarzamy te dane osobowe, które zdecydujesz się nam podać, przy czym minimalny katalog danych w przypadku rejestracji na stronie lub w przypadku zapisania się na newsletter obejmuje:

      1. adres e-mail,
      2. informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego serwisu (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*),
      3. numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem,
      4. informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu),
      5. historia Twojej komunikacji z nami,
      6. udzielone przez Ciebie zgody.

       

      * Czym są pliki cookies ?

      To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

      Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

      • obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Serwis nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
      • prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
      • obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
      • statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

       

      NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

      Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

      1. Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na www.przedszkole59wroc.edupage.org  przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
      2. Jeśli wyraziłeś odrębną zgodę Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wysyłania do Ciebie komunikatów informacyjnych (newsletter) drogą elektroniczną;
      3. dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
      4. jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie o tym jak prowadzimy serwis, w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane i udzielamy odpowiedzi z powołaniem na uzasadniony interes, jaki mamy w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z naszym serwisem.

       

      JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

      Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

      1. rejestracja w naszym serwisie– przez okres jaki jesteś zarejestrowany– do czasu wypisania się z serwisu; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
      2. zgoda na otrzymywanie komunikatów informacyjnych (newsletter) drogą elektroniczną lub telefoniczną – do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
      3. udzielanie odpowiedzi na pytania – jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu – przez czas, o którym mowa w lit. a. powyżej; jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
      4. pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres kiedy jesteś użytkownikiem serwisu oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być użytkownikiem serwisu.

       

       

      KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

      Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, których wymagasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

      Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym podwykonawcom, w tym:

       1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne
       2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności
       3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności
       4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności
       5. agencjom zajmującym się obsługą naszego serwisu.

      Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Chcielibyśmy, abyś wiedział, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie my cały czas posiadamy Twoje dane.

      Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesy publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

      JAKIE ZGODY ZBIERAMY?

      W ramach naszej codziennej praktyki zbieramy od użytkowników naszego serwisu zgody na przesyłanie komunikatów informacyjnych (newsletter) drogą elektroniczną – obejmuje informowanie o ważnych lub ciekawych wydarzeniach. Tę zgodę możesz wyrazić w serwisie wypełniając stosowny formularz.

      Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania z serwisu od jej wyrażenia przez Ciebie.

      Jeżeli wyraziłeś zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl   lub listownie na Przedszkole nr 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” we Wrocławiu , ul. Narcyzowa 6, 53-225 Wrocław  z dopiskiem „Dane osobowe”.

      Pamiętaj, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc.

      Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

       

      JAKIE MASZ PRAWA?

      Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

      Twoje prawa obejmują:

      1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

      To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

      1. Prawo do poprawiania danych

      Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

      1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

      Jeżeli uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

      1. Prawo do żądania usunięcia danych

      Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisu. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych. W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

      1. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

      Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w ramach korzystania z serwisu do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

      Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub pisząc na adres Przedszkole nr 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” we Wrocławiu  , ul. Narcyzowa 6, 53-225 Wrocław , z dopiskiem „Dane osobowe”.

      Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

      Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

       

      CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

      Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

      Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw (chyba, że mamy obowiązek przetwarzania tych danych na podstawie obowiązującego prawa lub umowy).

      Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub pisząc na adres Przedszkole nr 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” we Wrocławiu, ul. Narcyzowa 6, 53-225 Wrocław , z dopiskiem „Dane osobowe”.

       

       

       

      INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO
       PRZEDSZKOLE NR 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” WE WROCŁAWIU

       

      Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
      2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych informuję), informujmy że:

       

      1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedszkole nr 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” we Wrocławiu , ul. Narcyzowa 6, 53-225 Wrocław ,
      2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych to e-mail: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o. ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
      3. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny oraz numery identyfikacyjne (np. numer rejestracyjny pojazdu) przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na obszarze należącym Administratora (podopiecznych, kadry, gości) oraz ochrony mienia.
      4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się budynek Administratora mieszczący
       się pod adresem ul. Narcyzowa 6, 53-225 Wrocław  oraz jego najbliższe otoczenie, w tym: wejścia i wyjścia z budynku; korytarze budynku; klatki schodowe w budynku.
      5. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być firmy zajmujące się systemami IT oraz ochroną naszej placówki .
      6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
       a gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym
       na podstawie prawa, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
       w sprawie.
      7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania - w granicach określonych w przepisach prawa.
      8. Posiada również Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tej formie.
      9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

      ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

      W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ I ZATRUDNIENIEM

      W PRZEDSZKOLU NR 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” WE WROCŁAWIU

       

       

      Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z procesem rekrutacji i z zatrudnieniem w Przedszkolu nr 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” we Wrocławiu.

      KIM JESTEŚMY?

      Jesteśmy jednostką o nazwie Przedszkole nr 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” we Wrocławiu  przy ul. Narcyzowa 6, 53-225 Wrocław  (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl .

      Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych osobowych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

      SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

      Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku z procesem rekrutacji oraz zatrudnienia, jak również w toku wykonywania pracy dla nas.

      W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

      Twoje dane osobowe oraz podane przez Ciebie dane dotyczące Twojej rodziny przetwarzamy w celu zatrudnienia, w celu rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych, wykonania obowiązków w obszarze dokumentacji prawa pracy.

      W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

      Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres kontaktowy, imiona rodziców, adres e-mail, numer telefonu, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, numer dowodu tożsamości, numer rachunku bankowego, obywatelstwo, dotychczasowe doświadczenie, wykształcenie, znajomość języków obcych, prawo jazdy, uprawnienia zawodowe, stosunek do obowiązku obrony, w tym numer książeczki wojskowej oraz przynależność do WKU, imiona, nazwiska i daty urodzenia Twoich dzieci, imię, nazwisko i telefon kontaktowy do osoby w celu powiadomienia w razie wypadku, dane członków Twojej rodziny, zgłoszonych w toku zatrudnienia do ubezpieczenia zdrowotnego (imię, nazwisko, adres, PESEL, data urodzenia, stopień pokrewieństwa, informacje o niepełnosprawności, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym), Twoje wynagrodzenie, stanowisko, oceny pracownicze, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, informacje o zdolności do wykonywania pracy, o zwolnieniach chorobowych, o prawie o renty lub emerytury, o uprawnieniach do dodatkowych świadczeń lub ulg, Twoje zainteresowania, zdjęcie, właściwy Urząd Skarbowy, właściwy oddział NFZ, Twój podpis, informacje o przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego, informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej lub o innym zatrudnieniu.

      NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

      Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

      1. Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy
       1. w zakresie, w jakim podane przez Ciebie odpowiadają wymaganiom wynikającym z prawa pracy i z Karty Nauczyciela – z powołaniem na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w wykonaniu czynności dążących do zawarcia umowy o pracę;
       2. w zakresie pozostałych danych - na podstawie Twojej zgody, która została wyrażona poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej;
      2. Twoje dane osobowe podane w związku z zatrudnieniem przetwarzamy w celu realizacji umowy o pracę, której jesteś stroną;
      3. w zakresie rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz opracowywania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej – te procesy realizujemy ponieważ taki mamy obowiązek wynikający z przepisów prawa;
      4. Twoje dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjna oraz wizerunek przetwarzamy w celu informowania rodziców, opiekunów o kadrze zatrudnianej w Przedszkolu, osobach odpowiedzialnych za poszczególne zajęcia itp., a to z powołaniem na klauzulę realizacji interesu publicznego przez nasze Przedszkole;
      5. Twoje dane osobowe obejmujące Twój wizerunek uwieczniony na monitoringu przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, z powołaniem na klauzulę interesu publicznego realizowanego przez Przedszkole.

      PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJU TRZECIEGO

      W ramach naszego Przedszkola wykorzystujemy rozwiązania informatyczne, które posiadają swoje serwery na terytorium USA – czyli poza terytorium Unii Europejskiej. Przedszkole nr 59 korzysta przy tym wyłącznie z rozwiązań tych podmiotów, które przynależą do systemu Tarczy Prywatności, czyli do systemu w ramach którego poszczególne podmioty są zobowiązane stosować analogiczne reguły bezpieczeństwa danych, jak te określone przez prawo unijne.

      JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

      Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres rekrutacji, a w razie podjęcia współpracy, również przez cały okres zatrudnienia i następnie przez okres 50 lat od daty ustania zatrudnienia (tak długi okres przechowywania danych pracowniczych jest obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisu prawa pracy).

      KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

      Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane związane z zatrudnieniem udostępniamy:

       1. firmie szkolącej pracowników w obszarze BHP
       2. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
       3. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
       4. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
       5. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
       6. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,
       7. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina),
       8. w przypadku konkursów, do których możesz być zaangażowana/y – innym jednostkom oświatowym,
       9. w przypadku monitoringu – agencji ochrony.

      Każdemu z takich podmiotów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

      Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

      JAKIE ZGODY ZBIERAMY?

      Zatrudnianie pracowników generalnie nie wiąże się ze zbieraniem zgód w obszarze przetwarzania danych. Taką zgodę zbieramy jednak od Ciebie na etapie rekrutacji – wyrażasz ją poprzez przesłanie do nas swojego CV. Jeżeli wyrazisz odrębnie dodatkową zgodę, to na jej podstawie zachowamy Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji.

      Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jesteśmy w stanie uwzględnić Cię w rekrutacji tylko jeżeli prześlesz do nas swoje CV. W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę, w tym zażądać, abyśmy już nie przetwarzali danych z Twojego CV, pisząc mail na adres sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl  lub listownie na adres Przedszkole nr 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” we Wrocławiu , ul. Narcyzowa 6, 53-225 Wrocław .

      Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

      JAKIE MASZ PRAWA?

      Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywała (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

      Twoje prawa obejmują:

      1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

      To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

      1. Prawo do poprawiania danych

      Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

      1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

      Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

      1. Prawo do żądania usunięcia danych

      Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. zachowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia podatkowe). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

      1. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

      Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

      Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” we Wrocławiu , ul. Narcyzowa 6, 53-225 Wrocław .

      Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

      Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

       

      PRAWO DO SPRZECIWU

      Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

      Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.

      Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” we Wrocławiu , ul. Narcyzowa 6, 53-225 Wrocław .

       

       

     • PROGRAMY DOPUSZCZONE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/19

     • Nasze przedszkole . Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci

      Autor/Autorzy: Wiesława Żaba-Żabińska, Małgorzata Kwaśniewska

      Wydawnictwo:MAC

      gr.1 i 2

      Plac zabaw

      Autor: Ewa Janus

      Wydawnictwo WSiP

      gr. 3 i 4

       

      Język angielski:

      Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu

      Autorzy: magdalena Apel, Joanna Zarazińska, Ewa Piotrowska

      wydawnictwo: Macmillan

       

      Katecheza:

      Program nauczania "Kochamy dobrego Boga" nr AZ-0-01/10 Nr dopuszczenia 715/2011

      Podręcznik nr AZ-02-01/10-KR-1/11   „Bóg kocha  dzieci”

      Autor/ ks. Władysław Kubik SJ

     • 1 % DLA PRZEDSZKOLA

     • Informujemy Rodziców, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola (poprzez Stowarzyszenie Rodziców „Przyjazna Szkoła” ), którego jesteśmy Partnerem.

      W tym celu należy wypełnić PIT wg wzoru  – z danymi adresowymi i numerem INP (identyfikacyjny numer partnera) przedszkola.

      PIT 37

      poz.124: nr KRS 0000031762

      poz.126: 600000059168 Przedszkole nr 59

      "U KRASNALA POD NARCYZEM"

      Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród osób, które zechciałyby wspomóc Przedszkole w zbieraniu funduszy na nowy plac zabaw.

      Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu znajdują się na stronie http://www.ps.org.pl/

       

     • KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

     • Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

      Przedszkola NR 59

      „ U krasnala pod narcyzem”

      we Wrocławiu

       

       

      Wychowanie przedszkolne w Polsce ma długoletnią i piękną tradycję. W ostatnich latach, wraz z wprowadzeniem reform w oświacie, można było obserwować zmiany w podejściu do wychowania przedszkolnego i do przedszkola pojmowanego jako instytucja. Jest to przede wszystkim placówka szeroko otwarta nie tylko dla dzieci, ale uwzględniająca także potrzeby i oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego.

      Szybko zachodzące zmiany w otaczającym nas świecie narzucają nam pewien styl wychowania człowieka nowej ery, otwartego na otaczający go świat i innych ludzi tak, aby mógł czerpać z niego to wszystko, co dla niego najlepsze, ale też dawać i wzbogacać go. Uważam, że sens wychowania polega na tym, by to, co tkwi dobrego w człowieku świadomie wydobyć i wzmocnić, dostarczając mu potrzebnej wiedzy, przeżyć i doświadczeń. Należy też dać szansę poznania i wyrażania siebie, okazję twórczego działania i rozwijania możliwości.

      Koncepcję  pracy Przedszkola nr 59 zawarta jest w sześciu obszarach:

      Obszar I

      WIZJA PRZEDSZKOLA

      Przedszkole Nr 59, to przedszkole otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, promujące działania prozdrowotne i  inspirujące aktywność twórczą dzieci poprzez prowadzenie atrakcyjnych metod pracy w dobrze wyposażonym przedszkolu.

      Przedszkole spełnia warunki do realizacji zamierzeń związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijania zainteresowań dzieci, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Dzieci mają stworzone warunki do zdobywania nie tylko wszechstronnej wiedzy, swoich zainteresowań, uzdolnień, upodobań, ale również do rozwijania sprawności fizycznej poprzez różne formy aktywności ruchowej i turystykę zorganizowaną. Realizowany w przedszkolu program dydaktyczno- wychowawczy wybrany przez nauczyciela powinien kształtować pożądane postawy opierające się na powszechnie uznawanych wartościach patriotyzmu, szacunku i wrażliwości na potrzeby innych oraz kultury osobistej.

      Nauczyciele w przedszkolu tworzą atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiadomości i umiejętności, przełamywaniu pewnych stereotypów i nawyków. Są opiekunami, doradcami, przewodnikami, inspiratorami i autorytetami moralnymi. Swoją postawą i przykładem służą innym. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie i zdają sobie sprawę, że są szanowane przez wszystkich pracowników.

       

       

      Obszar II

       

      MISJA PRZEDSZKOLA

      W przedszkolu dziecko:

      • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju;
      • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy;
      • czuje się bezpieczne w życzliwej atmosferze i w odpowiednio zaaranżowanym otoczeniu;
      • rozwija aktywność ruchową i postawy prozdrowotne;
      • doskonali swoją sprawność ruchową poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystykę pieszą.

       

      Założenia zreformowanego systemu edukacji akcentują konieczność kształcenia aktywnej postawy u wychowanków. Sprzyja temu zintegrowany system edukacji przedszkolnej. Integracja słowa, muzyki plastyki i ruchu stwarza możliwości wykorzystywania różnych form dziecięcej aktywności w jego rozwoju intelektualnym, poznawczym, ruchowym, emocjonalnym i społecznym. Realizacji tych założeń służy dobór właściwych metod nauczania, w tym strategii organizowania zajęć metodami aktywizacji. Mają one poprzez swoją atrakcyjność motywować dzieci do intensywnego działania, dążenia do wiedzy i nabywania umiejętności. To nauczyciel poprzez stosowanie metod aktywnych powinien tak pracować z dziećmi, aby stwarzać im możliwości wszechstronnego rozwoju. Stymulować dziecko poprzez stawianie zadań dostosowanych do ich możliwości i zachęcać do przekraczania siebie. Stwarzać odpowiednie warunki emocjonalne i materialne, w których ujawni się wszechstronna aktywność dziecka.

       Nowocześnie pojmowana edukacja kładzie nacisk na kształtowanie osobowości dziecka, w tym: rozbudzania jego ciekawości świata, rozwijania indywidualnych predyspozycji i zdolności poznawczych, a także umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. Podkreśla również znaczenie kultury fizycznej i wychowania „do zdrowia”, jako bazy, na której dopiero można budować osobowość małego człowieka.

      Wrocław jest miastem, w którym infrastruktura służąca uprawianiu różnych dyscyplin sportowych jest bogata i ciągle się rozwija.  Błędem i ogromną stratą dla dzieci byłoby nie wykorzystywać tak sprzyjających warunków do kształtowania postaw prozdrowotnych i do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dlatego chcemy , aby realizowane były, między innymi poniższe cele i preferowany określony system wartości:

      • rozwijanie postaw prozdrowotnych poprzez uprzystępnianie dzieciom wiedzy na temat zdrowego stylu życia i aranżowanie sytuacji, w których mogłyby doświadczać korzyści z tego płynących;
      • tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu u dzieci różnych sprawności ruchowych ( np. odpowiednia baza ze sprzętem sportowym, dodatkowe zajęcia ruchowe);
      • prowadzenie szeroko pojmowanej profilaktyki zdrowotnej przez organizowanie badań wzroku, słuchu i wad postawy;
      • edukacja ekologiczna poprzez udział w wyjazdach ekologicznych oraz na Zielone Przedszkole;
      • aktywizowanie rodziców do udziału w zabawach i grach sportowych podczas różnego rodzaju imprez plenerowych z całymi rodzinami i społecznością przedszkolną;
      • wykorzystywanie ogrodu przedszkolnego, jako bazy do bezpośrednich kontaktów dzieci ze środowiskiem przyrodniczym oraz prowadzenie działań na rzecz kształtowania nawyku dbania o sprawność fizyczną i zdrowie.

       

      SYSTEM WARTOŚCI PREFEROWANYCH PRZEZ PLACÓWKĘ:

       

      RODZINA = radość, miłość, wrażliwość, bliskość

      HUMANIZM = poznawanie innych, godność własna i innych ludzi

      TOLERANCJA = wrażliwość, inność, otwartość

      MĄDROŚĆ = wiedza, umiejętności

      PATRIOTYZM = mała ojczyzna, tradycja, szacunek

      UCZCIWOŚĆ = prawda, szczerość, uczciwość,

      SAMODZIELNOŚĆ = wytrwałość

      BEZPIECZEŃSTWO= zdrowie, higiena, sport

      KREATYWNOŚĆ = indywidualność, aktywność

       

      Proponowane działania:

      - cykliczne zajęcia sportowe prowadzone przez specjalistów na terenie przedszkola, na basenie,

      - imprezy plenerowe z udziałem całych rodzin o charakterze sportowym i/ rekreacyjnym,

      - udział w wyjazdach ekologicznych,

      - wyjazdy dzieci na „Zielone przedszkole”- poznawanie dalszego środowiska,

      - systematyczne monitorowanie wzroku i słuchu dzieci oraz wczesne wykrywanie wad postawy.

      Nasi absolwenci:

      Pragniemy, aby nasi wychowankowie czuli się bezpiecznie w życzliwej atmosferze, byli pewni siebie, otwarci, wiążący własne poczucie wartości z innymi, potrafili  odróżnić dobro od zła.

       

      Obszar III

       

      WYCHOWANIE – OPIEKA – KSZTAŁCENIE

       

      1. Programy wychowawczo – dydaktyczne:

       

      • nauczyciele, w oparciu o zatwierdzone programy mają możliwość tworzenia własnych -dostosowanych do potrzeb, warunków oraz możliwości dziecka i placówki – programów, biorąc pod uwagę akceptację rodziców;
      • programy konstruowane w wyniku pracy zespołowej i zawierają się w wizji przedszkola;
      • w realizacji programów dominują metody aktywizujące;
      • nauczyciele systematycznie doskonalą, rozwijają swoje umiejętności i wiedzę w zgodzie z nowoczesnymi trendami w pedagogice.

       

      1. Indywidualizacja procesu wychowania:

       

      • nauczyciele dobrze znają dziecko i jego środowisko rodzinne, orientują się w ich potrzebach, możliwościach i oczekiwaniach;
      • nauczyciele wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego rozwoju.

       

      1. Tworzenie warunków rozwoju i edukacji:

       

      • wyposażenie przedszkola zapewnia dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, jest bezpieczne, atrakcyjne dla dzieci stymuluje do działania;
      • nauczyciele rozbudzają u dzieci potrzebę zdobywania coraz to nowych umiejętności, a także obcowania z bliższym i dalszym środowiskiem we współpracy z rodzicami;
      • nauczyciele umiejętnie dostosowują warunki do potrzeb procesu wychowania i kształcenia.

       

       

       

      1. Bezpieczeństwo – Zdrowie – Profilaktyka:

       

      • wnętrze i otoczenie przedszkola zapewnia dzieciom bezpieczne warunki do zabawy i nauki;
      • stosowane w przedszkolu sprzęty, pomoce i środki są zdrowe i bezpieczne dla dzieci;
      • przedszkole realizuje programy promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej a zajęcia sportowe prowadzone są przez specjalistów.

       

      1. Klimat przedszkola:

       

      • wszystkie grupy przedszkolne są w pełni zintegrowane, aktywne i życzliwie do siebie nastawione;
      • przedszkole wyróżnia się własnym, indywidualnym klimatem wewnętrznym, którego współtwórcami są dzieci;
      • między nauczycielami, rodzicami, dziećmi i pracownikami istnieje klimat zaufania wynikający z bezpośrednich i osobistych kontaktów, pozytywna identyfikacja z własnym przedszkolem.

       

      Podejmowane działania:

      - zachęcanie nauczycieli do pisania i wdrażania programów własnych dostosowanych do możliwości dzieci i placówki;

      - motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w kursach, warsztatach i radach szkoleniowych z udziałem specjalistów;

      - systematyczne wzbogacanie wyposażenia przedszkola w nowe i ciekawe pomoce, sprzęty;

      - wyposażenie ogrodu w atrakcyjne i bezpieczne urządzenia terenowe;

      -  podjęcie działań mających na celu wprowadzenie programu szeroko pojmowanej promocji zdrowia.

       

      Obszar IV

      WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

      W reformie edukacyjnej przewidziano szeroko rozwiniętą współpracę przedszkola z rodziną. Można ten fakt wykorzystać do stworzenia placówki wysokiej jakości. Placówki, w której rodzice będą wspomagać nauczycieli, a nauczyciele będą wspierać rodziców w ich oddziaływaniach wychowawczych.

      Rodzice chcą jak najlepszych warunków dla swoich dzieci i mają wiele oczekiwań. Niektóre z nich mogą się wydawać nierealne, inne irytujące. Nie należy jednak tego ignorować, lecz podjąć dialog. Tylko w taki sposób można stale podnosić, jakość oferty edukacyjnej przedszkola i zyskać sobie sprzymierzeńców w tych działaniach.

      Współpraca z rodzicami będzie jednym z priorytetów mojej pracy, jako dyrektora przedszkola. W tej sprawie będę starała się, aby rodzice byli pełnoprawnymi uczestnikami edukacji i:

      • angażowali się w sprawy przedszkola i mieli prawo do przedyskutowania, ważnych dla rozwoju dzieci, kwestii;
      • aktywnie uczestniczyli w życiu społeczności przedszkolnej;
      • byli świadomi praw i obowiązków w procesie edukacji swojego dziecka;
      • mieli możliwość uczestniczenia w różnych formach spotkań z innymi rodzicami;
      • byli zadowoleni z działalności przedszkola.

       

      Podejmowane działania:

      - podejmowanie ważnych decyzji dotyczących edukacji dzieci oraz planowanie określonych działań, w porozumieniu z rodzicami ( Radą Rodziców);

      - kontynuowanie teatrzyków „Rodzice- dzieciom”;

      - wprowadzenie wspólnych imprez popołudniowych w przedszkolu np. Rodzinne kolędowanie, Patriotyczne śpiewanie;

      - uczestnictwo rodziców w uroczystościach przedszkolnych nie tylko na prawach gościa, ale i w roli gospodarza oraz w zajęciach otwartych;

      - organizowanie imprez i wyjazdów integracyjnych, aktywny udział rodziców w przygotowaniach i ich przebiegu.

       

      Obszar V

       

      ORGANIZACJA PRACY. KIEROWANIE. ZARZĄDZANIE.

       

      1. Organizacja pracy:

       

      • Rada Pedagogiczna pracuje wspólnie nad rozwojem organizacyjnym przedszkola, stale ulepsza koncepcję prowadzonych zajęć i sposób administrowania w procesie rozwoju przedszkola;
      • przedszkole umiejętnie organizuje proces edukacji dzieci oraz pracę placówki.

       

      1. Kierowanie i zarządzanie:

       

      • przedszkole jest nowocześnie administrowane;
      • Rada Pedagogiczna wspólnie uczy się w oparciu o WDN oraz współpracuje w organizacji procesu wychowania i kształcenia poprzez działania zespołowe;
      • przedszkole rozwiązuje swoje problemy drogą pracy zespołowej;
      • dyrektor dba o pozytywne relacje między dyrektorem, nauczycielami i pracownikami obsługi;
      • dyrektor posiada kompetencje kierownicze, szanuje i docenia pracę innych, jest dobrym organizatorem, posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów, wyróżnia się otwartością, postawą twórczą i zaangażowaniem w życie przedszkola;
      • dyrektor zatrudnia w przedszkolu wykwalifikowanych pracowników;
      • przedszkole cieszy się wsparciem ze strony nadzoru pedagogicznego;
      • organ prowadzący przedszkole finansuje jego działalność w stopniu optymalnym, biorąc pod uwagę środki budżetowe, którymi dysponuje.

       

      1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

       

      • określenie potrzeb w zakresie doskonalenia kadry nauczycielskiej;
      • opracowanie planu rozwoju zawodowego kadry nauczycielskiej;
      • wdrożenie WDN w przedszkolu;
      • przydzielenie opiekunów dla młodych nauczycieli;
      • zachęcanie do publikowania osiągnięć w czasopismach oświatowych lub w Internecie;
      • zachęcanie do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego;
      • udostępnianie przepisów oświatowych w przedszkolu;
      • zapewnienie twórczej atmosfery, integrowanie zespołu;
      • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu oceny ich pracy.

       

       

      Obszar VI

      WSPÓŁDZIAŁANIE PRZEDSZKOLA ZE ŚRODOWISKIEM

       

      • przedszkole aktywnie uczestniczy w życiu osiedla i miasta, biorąc udział w działaniach i imprezach organizowanych na terenie Wrocławia;
      • przedszkole respektuje potrzeby edukacyjne środowiska;
      • przedszkole wraz z rodzicami stale poszukuje nowych źródeł dofinansowania działalności;
      • przedszkole dba o promocję swojej działalności poprzez swoją aktywność w mieście, kontakty z mediami,  redagowanie własnej strony internetowej;
      • współpraca z organem prowadzącym – realizacja zaleceń i wniosków przewidzianych prawem.

       

      Planowane działania:

      - współpraca z Wydziałem Zdrowia UM Wrocławia (programy profilaktyczne, spotkania z pielęgniarką, lekarzami prowadzącymi badania profilaktyczne lub przesiewowe);

      - współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, organizowanie cyklicznych spotkań na temat bezpieczeństwa;

      - spotkania z leśnikiem weterynarzem itp., uczestnictwo dzieci w akcjach i konkursach organizowanych przez LOP, udział w warsztatach ekologicznych.