Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"

 

Nawigacja

WITAMY W PRZEDSZKOLU NR 59

Miło jest nam państwa gościć na naszej stronie

    

REKRUTACJA  DO  PRZEDSZKOLA  NA  ROK  SZKOLNY  2019/20  ODBYWAĆ  SIĘ  BĘDZIE      W  DNIACH  20.03.-26.03.2019 R.                 ZASADY, KRYTERIA, HARMONOGRAM  REKRUTACJI  UMIESZCZONE  SĄ NA  STRONIE: www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl

 

WNIOSKI  MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH:

20.03.19 - W GODZ. 12-15

21.03.-26.03.19 W GODZ. 8-15

PRZYJMOWANE  BĘDĄ  TYLKO  WNIOSKI  KOMPLETNE / OŚWIADCZENIA I ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE ZAZNACZONE KRYTERIUM/.

 

 

 

PILNE!  WAŻNE!  PILNE!  WAŻNE!  PILNE!  WAŻNE!

DZIEWCZYNKA Z NASZEGO  PRZEDSZKOLA  POTRZEBUJE  POMOCY

https://www.kawalek-nieba.pl/tosia-sobas/?fbclid=IwAR1f59tthbzt3bAUiqvx9y6B1zZaCE9C4bd3eFXOyT3AwqGn7dN1H8rECK0

POMOC  DLA  TOSI

Drodzy Rodzice, chcielibyśmy pomóc Tosi umilić czas przed kolejną terapią.  Tosia bardzo lubi rysować, kolorować, uzupełniać książeczki       z naklejkami.

Jeśli ktoś z Państwa zechciałby nas wspomóc to prosimy o przyniesienie tego typu pomocy do przedszkola  (do grupy 3)                                          w dniach 11.03.-15.03.2019 r.

Wiemy, że bardzo przydałyby się tzw. „Mówiące długopisy” i książeczki do nich – są to jednak pomoce dość drogie. Jeśli byliby Państwo zainteresowani częściowym włączeniem się do takiego zakupu prosimy o zgłoszenie się do nauczycielek z gr. 3 w celu uzyskania bliższych  informacji.

heartheartheartheartheart

Bardzo  dziękujemy  Rodzicom naszych absolwentów rocznik 2018 za zorganizowanie zbiórki pieniężnej              w Szkole Podstawowej nr 109 dla Tosi.

yesyesyesyesyes

JESTEŚCIE  KOCHANI !!!

heartheartheartheartheartheartheartheartheartheart

IMPREZY  I  SPOTKANIA  W  MARCU I KWIETNIU

 

 • 6.03. –  godz. 9 – WYKONYWANIE ZDJEĆ DO TABLO – GR.4
 • 8.03. – godz. 9 - Koncert Dziadka Bacha
 • 11.03. – godz. 9 – teatr Falkoshow „Na wozie”,
 • 12.03. – wycieczka gr.3 i 4 do Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych
 • 20.03. – godz. 9:15  Teatr Kropa „ O prosiaczku głuptasku”
 • 19.03. – od godz.9 – warsztaty ceramiczne w gr.2,3,4
 • 3.04. – wycieczka gr.4 do Narodowego Forum Muzyki,
 • 5.04. – godz. 9 Koncert Dziadka Bacha
 • 16.04 – od godz. 9 – warsztaty psychologiczne dla gr. 3 i 4 nt. „W krainie zdrowych nawyków – ekran w życiu dziecka”,

W marcu i kwietniu odbędą się we wszystkich grupach zajęcia otwarte.

W zakładce "O przedszkolu" zamieszczane są tematy zajęć z języka angielskiego oraz wprowadzane słownictwo.

 

 

Informujemy rodziców że w dniach 11.02.2019 do 22.02.2019 organizujemy w przedszkolu zbiórkę chusteczek nawilżających dla podopiecznych Fundacji "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci"

BARDZO PROSIMY O PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO AKCJI

 

WAŻNE

Od listopada prosimy o rejestrowanie przyjścia do przedszkola i wyjścia z przedszkola dziecka tylko za pomocą karty lub kodu PIN.

Nie będziemy już prowadzić rejestracji pisemnej w grupach.

Prosimy o zapoznanie się z umieszczonymi niżej

ZASADAMI KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 59                      „U KRASNALA POD NARCYZEM” WE WROCŁAWIU

 

ZASADY KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM” WE WROCŁAWIU

§ 1

KARTA DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU

DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Dla każdego dziecka przeznaczona jest karta oznaczona indywidualnym numerem. 
 1. Karta nie jest imienna posiada numer identyfikacyjny. 
 1. Karta jest własnością Przedszkola nr 59 we Wrocławiu. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. 
 2. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu karty na koniec edukacji w Przedszkolu.
 1. Rodzic/opiekun otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz karty. Zobowiązuje się do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola. 
 2. Fakt utraty karty musi zostać niezwłocznie zgłoszony do dyrektora Przedszkola nr 59  we Wrocławiu oraz do wychowawców grup.
 3. W przypadku utraty lub zniszczenia karty będącej własnością Przedszkola nr 59  we Wrocławiu, rodzic/opiekun może zostać obciążony kwotą rekompensującą koszt zakupu nowej karty.

§ 2

DODATKOWE KARTY DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU

DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Rodzic/opiekun prawny ma możliwość otrzymać jedną dodatkową kartę. 
 2. Karta jest własnością Przedszkola nr 59 we Wrocławiu. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. 
 3. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu karty na koniec edukacji w Przedszkolu.
 4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia stosuje się zapis § 1 ust. 7
 5.  Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart. 

§ 3

EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Czytnik wejściowy i wyjściowy do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest na ścianie korytarza  za  drzwiami wejściowymi po prawej stronie. 
 1. Przyłożenie karty do czytnika wejściowego powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola. 
 1. Po odebraniu dziecka od wychowawcy, rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka przez zbliżenie karty do czytnika wyjściowego, w momencie opuszczania placówki przedszkola. 
 1. Zbliżenie karty do czytnika powoduje zaznaczenie godziny wejścia lub wyjścia z przedszkola .  
 1. W przypadku braku karty rodzic/opiekun może zarejestrować wejście/wyjście dziecka przez użycie kodu, który jest przypisany do dziecka.
 2. Potwierdzenie odczytanie godziny zostanie oznaczone pojedynczym sygnałem dźwiękowym i zapaleniem kontrolki w kolorze zielonym. 
 1. W przypadku niezarejestrowania godziny przyprowadzenia lub odebrania dziecka, odpłatność naliczana będzie od godz. 6.45 do godz. 17. . 
 2. W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji intendentowi bądź nauczycielowi na grupie, który odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.
 3. W pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu w nowym roku szkolnym nauczyciel rejestruje czas pobytu dziecka w Przedszkolu na liście papierowej i pracownik Przedszkola rejestruje ten czas w systemie.
 4. Użytkowanie karty elektronicznej następuje od następnego dnia roboczego.

§ 4

SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT

I WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Miesięczną wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określania czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wrocław w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć. 
 1. Płatności naliczane są z dołu na podstawie odczytów z elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wprowadza się okres przejściowy obowiązujący od dnia 03-09-2018r. do dnia 30-09-2018 r., w trakcie którego system elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu stanowi narzędzie pomocnicze do naliczenia opłaty za pobyt.
  2. Podczas trwania okresu przejściowego Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do jednoczesnego stosowania postanowień zawartych w niniejszych Zasadach oraz do rejestrowania czasu pobytu dziecka u nauczycieli w grupie  w formie papierowej.

 

 

 

 

RELIGIA  W  PRZEDSZKOLU

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych z późn. zmianami  - w naszym przedszkolu są zorganizowane zajęcia z religii dla dzieci, których rodzice oświadczyli pisemnie, że chcą aby ich dziecko miało zorganizowane zajęcia religii w ramach planu zajęć przedszkolnych.

Oświadczenie to obowiązuje przez cały pobyt dziecka w przedszkolu ale  Rodzice mogą je w każdej chwili zmienić.

W związku z powyższym prosimy Rodziców, którzy chcą zmienić oświadczenie (dot. to gr.3 i 4) o pobranie druku od nauczycielki i niezwłocznie dokonanie zmiany. Natomiast rodzice z gr.2 proszeni są o kontakt z nauczycielką grupy: pobranie druku oświadczenia i niezwłoczne określenie czy Państwo chcecie czy nie chcecie, aby Wasze dziecko uczestniczyło w  zajęciach religii.

Dzieci nieuczestniczące w zajęciach religii mają zapewnioną opiekę nauczycielki.

Nauczyciel  religii jest zatrudniony w przedszkolu na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego. Nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje, stopień awansu nauczyciela dyplomowanego    i realizuje program zatwierdzony przez właściwe władze Kościoła Katolickiego.

 

ZWRACAMY  SIĘ  Z  PROŚBĄ

O  PRZESTRZEGANIE  ZASAD  ZWIĄZANYCH  

Z  BEZPIECZEŃSTWEM  DZIECI

ORAZ   ZACHOWANIEM PORZĄDKU  W  PRZEDSZKOLU:
 

Budynek przedszkola i ogród przedszkolny prosimy traktować  jako drugi dom dzieci

- one spędzają  tu większą część dnia, w związku z tym wszyscy musimy o nie dbać.

- Jeśli nie jest to niezbędne prosimy nie wprowadzać do szatni wózków, na czas rozbierania i ubierania dziecka można zostawić je w wiatrołapie,

- W szatni prosimy nie karmić dzieci, czas na ubranie dziecka prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum,
- Jeśli chcą Państwo wejść do pomieszczenia innego niż szatnia proszę założyć obuwie zmienne lub skorzystać z ochraniaczy na obuwie,
- Jeśli odbierają Państwo dzieci z ogrodu i chcą tam chwilę pozostać  z dzieckiem , proszę pamiętać ,że  jest to 
uwarunkowane podporządkowaniu się  Regulaminowi  korzystania z placu zabaw, czyli w czasie gdy z podwórka korzystają grupy przedszkolne można przebywać tylko z drugiej strony budynku ,

- Proszę pilnować aby dziecko nie wybiegało samo z przedszkola,

- Dziecko odebrane z przedszkola nie powinno samo przebywać na terenie przedszkola,

- Wjazd samochodem na teren przedszkola dozwolony jest tylko za zgodą zarządcy terenu dla samochodów służb miejskich, dostawczych oraz służbowych,

- Dzieci przebywające w ogrodzie korzystają z toalety zewnętrznej, klucz do toalety znajduje się w 3 grupie.
 

 

 

ZWOLNIENIA  Z  OPŁATY  STAŁEJ

 

Na podstawie § 2.1  i § 2.2 UCHWAŁY NR L/1187/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania  i opieki  oraz  wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę zwalnia się z opłaty stałej za przedszkole rodziców(opiekunów prawnych)  posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Rodzice, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia wypełniają  wniosek, dostarczają wymagane we wniosku dokumenty (kopie aktów urodzenia dzieci, bądź kopie legitymacji szkolnych/ studenckich) i składają je do dnia 10 września 2018 r.(u dyrektora lub w grupie).Decyzja dyrektora zostanie wydana do 13 września 2018 r.

Wzór wniosku pod wywieszony jest na tablicy informacyjnej pod ogłoszeniem.

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

 

Kwoty do zapłaty za przedszkole będą przekazywane drogą mailową na adres podany w dokumentacji przedszkolnej do dnia 5-tego następnego miesiąca / tzn. wysokość opłaty za wrzesień dostaniecie Państwo   do dnia 5 października/.

 Wpłaty dokonać należy do dnia 15-tego każdego miesiąca na konto / każdy ma inny mumer konta/.

 

W tytule wpłaty należy podać dane dziecka , numer przedszkola i miesiąc, za który dokonywana jest wpłata (opłata za przedszkole nr 59 , za wrzesień 2018r., za dziecko…………..).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice,

z przyjemnością prezentujemy Państwu informator "Wrocław dla rodzica" przygotowany przez Urząd Miejski Wrocławia. Jest to zbiór informacji ważnych i przydatnych rodzicom dzieci w różnym wieku opublikowany w poręcznej formie artykułu z odnośnikami na stronie visitwroclaw.eu.

 

 

 

******

 

Konto Rady Rodziców :

 

08 1240 6670 1111 0010 3864 5841

PRZERWA  WAKACYJNA  W  2019  R.

 

Informujemy Rodziców, że zgodnie z Arkuszem Organizacyjnym przedszkole w roku 2019 będzie nieczynne w lipcu.  

 

Prosimy zgodnie z tym planować opiekę nad dziećmi.

 

Zapisy na sierpień 2019 r. będą w dniach: 3-11.06.2019 r.

 

W razie konieczności korzystania z przedszkola dyżurującego w sierpniu zgodnie z § 2 p-kt 7 Statutu Przedszkola  „decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola pełniącego dyżur podejmuje dyrektor tego przedszkola , po wcześniejszym rozpatrzeniu uzasadnionego wniosku rodziców,  oraz otrzymaniu informacji od dyrektora przedszkola macierzystego, że dziecko nie korzystało/nie będzie korzystało  z usług tego przedszkola w drugim miesiącu wakacyjnym”.

Dokładny termin składania wnosków do przedszkola zastępczego zostanie podany w maju 2019 r.

 

 

 

 

Informujemy Rodziców, że w dniach 16.01.-20.01.2017r. na terenie przedszkola była przeprowadzona  zewnętrzna ewaluacja problemowa dotycząca obszarów:

 1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
 2. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Ewaluację przeprowadzili wizytatorzy organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Miło nam zawiadomić Państwa, ze w obydwu obszarach zostaliśmy ocenieni na poziomie wysokim.

Z raportem z przeprowadzonej ewaluacji można zapoznać się na stronie: http://www.npseo.pl/action/raports

Dziękujemy Rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w przeprowadzanych badaniach  (ankieta on-line, wywiad).

     

   

                                      

 
   

***

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Przedszkola NR 59

„ U krasnala pod narcyzem”

we Wrocławiu

 

 

Wychowanie przedszkolne w Polsce ma długoletnią i piękną tradycję. W ostatnich latach, wraz z wprowadzeniem reform w oświacie, można było obserwować zmiany w podejściu do wychowania przedszkolnego i do przedszkola pojmowanego jako instytucja. Jest to przede wszystkim placówka szeroko otwarta nie tylko dla dzieci, ale uwzględniająca także potrzeby i oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego.

Szybko zachodzące zmiany w otaczającym nas świecie narzucają nam pewien styl wychowania człowieka nowej ery, otwartego na otaczający go świat i innych ludzi tak, aby mógł czerpać z niego to wszystko, co dla niego najlepsze, ale też dawać i wzbogacać go. Uważam, że sens wychowania polega na tym, by to, co tkwi dobrego w człowieku świadomie wydobyć i wzmocnić, dostarczając mu potrzebnej wiedzy, przeżyć i doświadczeń. Należy też dać szansę poznania i wyrażania siebie, okazję twórczego działania i rozwijania możliwości.

Koncepcję  pracy Przedszkola nr 59 zawarta jest w sześciu obszarach:

Obszar I

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 59, to przedszkole otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, promujące działania prozdrowotne i  inspirujące aktywność twórczą dzieci poprzez prowadzenie atrakcyjnych metod pracy w dobrze wyposażonym przedszkolu.

Przedszkole spełnia warunki do realizacji zamierzeń związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijania zainteresowań dzieci, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Dzieci mają stworzone warunki do zdobywania nie tylko wszechstronnej wiedzy, swoich zainteresowań, uzdolnień, upodobań, ale również do rozwijania sprawności fizycznej poprzez różne formy aktywności ruchowej i turystykę zorganizowaną. Realizowany w przedszkolu program dydaktyczno- wychowawczy wybrany przez nauczyciela powinien kształtować pożądane postawy opierające się na powszechnie uznawanych wartościach patriotyzmu, szacunku i wrażliwości na potrzeby innych oraz kultury osobistej.

Nauczyciele w przedszkolu tworzą atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiadomości i umiejętności, przełamywaniu pewnych stereotypów i nawyków. Są opiekunami, doradcami, przewodnikami, inspiratorami i autorytetami moralnymi. Swoją postawą i przykładem służą innym. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie i zdają sobie sprawę, że są szanowane przez wszystkich pracowników.

 

 

Obszar II

 

MISJA PRZEDSZKOLA

W przedszkolu dziecko:

 • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju;
 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy;
 • czuje się bezpieczne w życzliwej atmosferze i w odpowiednio zaaranżowanym otoczeniu;
 • rozwija aktywność ruchową i postawy prozdrowotne;
 • doskonali swoją sprawność ruchową poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystykę pieszą.

 

Założenia zreformowanego systemu edukacji akcentują konieczność kształcenia aktywnej postawy u wychowanków. Sprzyja temu zintegrowany system edukacji przedszkolnej. Integracja słowa, muzyki plastyki i ruchu stwarza możliwości wykorzystywania różnych form dziecięcej aktywności w jego rozwoju intelektualnym, poznawczym, ruchowym, emocjonalnym i społecznym. Realizacji tych założeń służy dobór właściwych metod nauczania, w tym strategii organizowania zajęć metodami aktywizacji. Mają one poprzez swoją atrakcyjność motywować dzieci do intensywnego działania, dążenia do wiedzy i nabywania umiejętności. To nauczyciel poprzez stosowanie metod aktywnych powinien tak pracować z dziećmi, aby stwarzać im możliwości wszechstronnego rozwoju. Stymulować dziecko poprzez stawianie zadań dostosowanych do ich możliwości i zachęcać do przekraczania siebie. Stwarzać odpowiednie warunki emocjonalne i materialne, w których ujawni się wszechstronna aktywność dziecka.

 Nowocześnie pojmowana edukacja kładzie nacisk na kształtowanie osobowości dziecka, w tym: rozbudzania jego ciekawości świata, rozwijania indywidualnych predyspozycji i zdolności poznawczych, a także umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. Podkreśla również znaczenie kultury fizycznej i wychowania „do zdrowia”, jako bazy, na której dopiero można budować osobowość małego człowieka.

Wrocław jest miastem, w którym infrastruktura służąca uprawianiu różnych dyscyplin sportowych jest bogata i ciągle się rozwija.  Błędem i ogromną stratą dla dzieci byłoby nie wykorzystywać tak sprzyjających warunków do kształtowania postaw prozdrowotnych i do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dlatego chcemy , aby realizowane były, między innymi poniższe cele i preferowany określony system wartości:

 • rozwijanie postaw prozdrowotnych poprzez uprzystępnianie dzieciom wiedzy na temat zdrowego stylu życia i aranżowanie sytuacji, w których mogłyby doświadczać korzyści z tego płynących;
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu u dzieci różnych sprawności ruchowych ( np. odpowiednia baza ze sprzętem sportowym, dodatkowe zajęcia ruchowe);
 • prowadzenie szeroko pojmowanej profilaktyki zdrowotnej przez organizowanie badań wzroku, słuchu i wad postawy;
 • edukacja ekologiczna poprzez udział w wyjazdach ekologicznych oraz na Zielone Przedszkole;
 • aktywizowanie rodziców do udziału w zabawach i grach sportowych podczas różnego rodzaju imprez plenerowych z całymi rodzinami i społecznością przedszkolną;
 • wykorzystywanie ogrodu przedszkolnego, jako bazy do bezpośrednich kontaktów dzieci ze środowiskiem przyrodniczym oraz prowadzenie działań na rzecz kształtowania nawyku dbania o sprawność fizyczną i zdrowie.

 

SYSTEM WARTOŚCI PREFEROWANYCH PRZEZ PLACÓWKĘ:

 

RODZINA = radość, miłość, wrażliwość, bliskość

HUMANIZM = poznawanie innych, godność własna i innych ludzi

TOLERANCJA = wrażliwość, inność, otwartość

MĄDROŚĆ = wiedza, umiejętności

PATRIOTYZM = mała ojczyzna, tradycja, szacunek

UCZCIWOŚĆ = prawda, szczerość, uczciwość,

SAMODZIELNOŚĆ = wytrwałość

BEZPIECZEŃSTWO= zdrowie, higiena, sport

KREATYWNOŚĆ = indywidualność, aktywność

 

Proponowane działania:

- cykliczne zajęcia sportowe prowadzone przez specjalistów na terenie przedszkola, na basenie,

- imprezy plenerowe z udziałem całych rodzin o charakterze sportowym i/ rekreacyjnym,

- udział w wyjazdach ekologicznych,

- wyjazdy dzieci na „Zielone przedszkole”- poznawanie dalszego środowiska,

- systematyczne monitorowanie wzroku i słuchu dzieci oraz wczesne wykrywanie wad postawy.

Nasi absolwenci:

Pragniemy, aby nasi wychowankowie czuli się bezpiecznie w życzliwej atmosferze, byli pewni siebie, otwarci, wiążący własne poczucie wartości z innymi, potrafili  odróżnić dobro od zła.

 

Obszar III

 

WYCHOWANIE – OPIEKA – KSZTAŁCENIE

 

 1. Programy wychowawczo – dydaktyczne:

 

 • nauczyciele, w oparciu o zatwierdzone programy mają możliwość tworzenia własnych -dostosowanych do potrzeb, warunków oraz możliwości dziecka i placówki – programów, biorąc pod uwagę akceptację rodziców;
 • programy konstruowane w wyniku pracy zespołowej i zawierają się w wizji przedszkola;
 • w realizacji programów dominują metody aktywizujące;
 • nauczyciele systematycznie doskonalą, rozwijają swoje umiejętności i wiedzę w zgodzie z nowoczesnymi trendami w pedagogice.

 

 1. Indywidualizacja procesu wychowania:

 

 • nauczyciele dobrze znają dziecko i jego środowisko rodzinne, orientują się w ich potrzebach, możliwościach i oczekiwaniach;
 • nauczyciele wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego rozwoju.

 

 1. Tworzenie warunków rozwoju i edukacji:

 

 • wyposażenie przedszkola zapewnia dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, jest bezpieczne, atrakcyjne dla dzieci stymuluje do działania;
 • nauczyciele rozbudzają u dzieci potrzebę zdobywania coraz to nowych umiejętności, a także obcowania z bliższym i dalszym środowiskiem we współpracy z rodzicami;
 • nauczyciele umiejętnie dostosowują warunki do potrzeb procesu wychowania i kształcenia.

 

 

 

 1. Bezpieczeństwo – Zdrowie – Profilaktyka:

 

 • wnętrze i otoczenie przedszkola zapewnia dzieciom bezpieczne warunki do zabawy i nauki;
 • stosowane w przedszkolu sprzęty, pomoce i środki są zdrowe i bezpieczne dla dzieci;
 • przedszkole realizuje programy promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej a zajęcia sportowe prowadzone są przez specjalistów.

 

 1. Klimat przedszkola:

 

 • wszystkie grupy przedszkolne są w pełni zintegrowane, aktywne i życzliwie do siebie nastawione;
 • przedszkole wyróżnia się własnym, indywidualnym klimatem wewnętrznym, którego współtwórcami są dzieci;
 • między nauczycielami, rodzicami, dziećmi i pracownikami istnieje klimat zaufania wynikający z bezpośrednich i osobistych kontaktów, pozytywna identyfikacja z własnym przedszkolem.

 

Podejmowane działania:

- zachęcanie nauczycieli do pisania i wdrażania programów własnych dostosowanych do możliwości dzieci i placówki;

- motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w kursach, warsztatach i radach szkoleniowych z udziałem specjalistów;

- systematyczne wzbogacanie wyposażenia przedszkola w nowe i ciekawe pomoce, sprzęty;

- wyposażenie ogrodu w atrakcyjne i bezpieczne urządzenia terenowe;

-  podjęcie działań mających na celu wprowadzenie programu szeroko pojmowanej promocji zdrowia.

 

Obszar IV

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

W reformie edukacyjnej przewidziano szeroko rozwiniętą współpracę przedszkola z rodziną. Można ten fakt wykorzystać do stworzenia placówki wysokiej jakości. Placówki, w której rodzice będą wspomagać nauczycieli, a nauczyciele będą wspierać rodziców w ich oddziaływaniach wychowawczych.

Rodzice chcą jak najlepszych warunków dla swoich dzieci i mają wiele oczekiwań. Niektóre z nich mogą się wydawać nierealne, inne irytujące. Nie należy jednak tego ignorować, lecz podjąć dialog. Tylko w taki sposób można stale podnosić, jakość oferty edukacyjnej przedszkola i zyskać sobie sprzymierzeńców w tych działaniach.

Współpraca z rodzicami będzie jednym z priorytetów mojej pracy, jako dyrektora przedszkola. W tej sprawie będę starała się, aby rodzice byli pełnoprawnymi uczestnikami edukacji i:

 • angażowali się w sprawy przedszkola i mieli prawo do przedyskutowania, ważnych dla rozwoju dzieci, kwestii;
 • aktywnie uczestniczyli w życiu społeczności przedszkolnej;
 • byli świadomi praw i obowiązków w procesie edukacji swojego dziecka;
 • mieli możliwość uczestniczenia w różnych formach spotkań z innymi rodzicami;
 • byli zadowoleni z działalności przedszkola.

 

Podejmowane działania:

- podejmowanie ważnych decyzji dotyczących edukacji dzieci oraz planowanie określonych działań, w porozumieniu z rodzicami ( Radą Rodziców);

- kontynuowanie teatrzyków „Rodzice- dzieciom”;

- wprowadzenie wspólnych imprez popołudniowych w przedszkolu np. Rodzinne kolędowanie, Patriotyczne śpiewanie;

- uczestnictwo rodziców w uroczystościach przedszkolnych nie tylko na prawach gościa, ale i w roli gospodarza oraz w zajęciach otwartych;

- organizowanie imprez i wyjazdów integracyjnych, aktywny udział rodziców w przygotowaniach i ich przebiegu.

 

Obszar V

 

ORGANIZACJA PRACY. KIEROWANIE. ZARZĄDZANIE.

 

 1. Organizacja pracy:

 

 • Rada Pedagogiczna pracuje wspólnie nad rozwojem organizacyjnym przedszkola, stale ulepsza koncepcję prowadzonych zajęć i sposób administrowania w procesie rozwoju przedszkola;
 • przedszkole umiejętnie organizuje proces edukacji dzieci oraz pracę placówki.

 

 1. Kierowanie i zarządzanie:

 

 • przedszkole jest nowocześnie administrowane;
 • Rada Pedagogiczna wspólnie uczy się w oparciu o WDN oraz współpracuje w organizacji procesu wychowania i kształcenia poprzez działania zespołowe;
 • przedszkole rozwiązuje swoje problemy drogą pracy zespołowej;
 • dyrektor dba o pozytywne relacje między dyrektorem, nauczycielami i pracownikami obsługi;
 • dyrektor posiada kompetencje kierownicze, szanuje i docenia pracę innych, jest dobrym organizatorem, posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów, wyróżnia się otwartością, postawą twórczą i zaangażowaniem w życie przedszkola;
 • dyrektor zatrudnia w przedszkolu wykwalifikowanych pracowników;
 • przedszkole cieszy się wsparciem ze strony nadzoru pedagogicznego;
 • organ prowadzący przedszkole finansuje jego działalność w stopniu optymalnym, biorąc pod uwagę środki budżetowe, którymi dysponuje.

 

 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

 

 • określenie potrzeb w zakresie doskonalenia kadry nauczycielskiej;
 • opracowanie planu rozwoju zawodowego kadry nauczycielskiej;
 • wdrożenie WDN w przedszkolu;
 • przydzielenie opiekunów dla młodych nauczycieli;
 • zachęcanie do publikowania osiągnięć w czasopismach oświatowych lub w Internecie;
 • zachęcanie do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego;
 • udostępnianie przepisów oświatowych w przedszkolu;
 • zapewnienie twórczej atmosfery, integrowanie zespołu;
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu oceny ich pracy.

 

 

Obszar VI

WSPÓŁDZIAŁANIE PRZEDSZKOLA ZE ŚRODOWISKIEM

 

 • przedszkole aktywnie uczestniczy w życiu osiedla i miasta, biorąc udział w działaniach i imprezach organizowanych na terenie Wrocławia;
 • przedszkole respektuje potrzeby edukacyjne środowiska;
 • przedszkole wraz z rodzicami stale poszukuje nowych źródeł dofinansowania działalności;
 • przedszkole dba o promocję swojej działalności poprzez swoją aktywność w mieście, kontakty z mediami,  redagowanie własnej strony internetowej;
 • współpraca z organem prowadzącym – realizacja zaleceń i wniosków przewidzianych prawem.

 

Planowane działania:

- współpraca z Wydziałem Zdrowia UM Wrocławia (programy profilaktyczne, spotkania z pielęgniarką, lekarzami prowadzącymi badania profilaktyczne lub przesiewowe);

- współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, organizowanie cyklicznych spotkań na temat bezpieczeństwa;

- spotkania z leśnikiem weterynarzem itp., uczestnictwo dzieci w akcjach i konkursach organizowanych przez LOP, udział w warsztatach ekologicznych.

 


 • Prosimy  rodziców  o  zapoznanie  się  z  procedurami  bezpieczeństwa  obowiązującymi  w  naszym  przedszkolu (załącznik)

 •  

 •  

 • W ramach strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci, opracowano i wdrożono procedury bezpieczeństwa i regulaminy .
 • Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu nr 59
 • Procedura postępowania w razie zaginięcia dziecka
 • Procedura organizowania i prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci niebędących pod opieką nauczyciela przedszkola
 • Procedura postępowania w sytuacji wtargnięcia agresora
 • Procedura związana z zewnętrznym zgłoszeniem zagrożenia
 • Procedura wyjścia z dziećmi do ogrodu przedszkolnego.
 • Procedura organizacji wycieczek przedszkolnych.
 • Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka.
 • Procedura postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu nr 59
 • Procedura organizacji zajęć dodatkowych w Przedszkolu nr 59
 • Procedura łączenia oddziałów w Przedszkolu nr 59
 • Procedury odbierania dziecka z Przedszkola oraz interwencji w sprawach związanych z bezpieczeństwem wychowanków
 • Procedura dot. przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • Procedura dot. przypadku, gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią,
 • Procedura dot. przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki,
 • Procedura dot. przypadku, gdy wychowawca otrzymuje informacje, że istnieje sytuacja,  w której dziecko pozostawione jest w domu bez opieki, zaniedbane,
 • Procedura dot. przypadku, gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy.
 • Regulamin spacerów i wycieczek Przedszkola nr 59   we Wrocławiu
 • Regulamin sali rekreacyjnej.
 • Regulamin korzystania z placu zabaw.
 •  

 

 

PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA DZIECI  PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU  NR 59

.

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
 3. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną

          i karną.

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
 2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.45 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Dzieci przyprowadzane są do grupy zbiorczejRodzice są poinformowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 3. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne pełnoletnie osoby przez nich upoważnione (pisemne oświadczenie jest składane na początku roku szkolnego wraz z podaniem numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej).
 4. Woźna powinna nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z ogrodu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
 5. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.
 6. O godz. 7, 7;15 i 7;30 kolejne grupy rozchodza się do swoich sal pod opieka nauczycielki. Doczasu odebrania ich z grupy zbiorczej, obowiązuje zasada, że nauczycielka która w danym dniu rozpoczyna pracę o godzinie 6;45 jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci z innych grup do momentu, aż przyjdzie nauczycielka, która rozpoczyna pracę w godzinach późniejszych. Analogicznie jest po południu w momencie, gdy pracę kończy dany oddział. O. godzinie 15.30, 16, 16;30 wszystkie dzieci zbierają się w sali grupy zbiorczeji zostają pod opieką nauczycielki pracującej w danym dniu do 17.00.
 7. W sytuacjach nieprzewidzianych rozkładem harmonogramu (typu wycieczki, wyjścia, spacery, uroczystości), opiekę nad grupami mają nauczycielki organizujące daną imprezę wg karty wycieczki, przypisane do opieki nad daną grupą.W momencie wypadku, odpowiedzialność spada na nauczycielkę, która ma godziny pracy wg harmonogramu pracy. Druga nauczycielka pełni rolę opiekuńczą, wspierającą.
 8. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie, aktywnie a przede wszystkim bezpiecznie.
 9. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego przez niego lub dyrektora pracownika przedszkola, sprawującego w danymmomencie opiekę nad dziećmi.
 10. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.
 11. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
 12. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
 13. Nauczyciel stara się nie prowadzić rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
 14. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 15. Codziennie rano pracownik (ogrodnik lub dozorca) ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku. Nie zwalnia to jednak nauczyciela z obowiązku sprawdzenia sprzętu, z którego korzystają jego dzieci.
 16. Nauczyciel idąc z dziećmi do szatni w celu wyjścia i ubrania dzieci do ogrodu przedszkolnego czy na wycieczkę, spacer itp., w sali pozostawia dzieci, przelicza je i przekazuje grupę pod opiekę wyznaczonego przez siebie pracownika. Idzie po swoje osobiste rzeczy i z grupą udaje się do szatni. Nauczyciel przebywa zawsze w szatni razem z dziećmi.
 17. Każda nauczycielka wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego zobowiązana jest sprawdzić furtki i bramy przedszkolne, czy są zamknięte.
 18. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim, kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
 19. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym uczestniczy wraz z nauczycielką, pomoc nauczyciela.
 20. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy

          wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

 1. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 2. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają. W szatni, ubikacji oraz w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola; woźne oddziałowe i pomoce nauczyciela zobowiązane są do monitoringu tych pomieszczeń.
 3. Każde dziecko w przedszkolu poruszające się „samo” na korytarzu musi wzbudzić zainteresowanie „osoby dyżurującej” na korytarzu lub innych pracowników przedszkola.
 4. Obowiązuje plan pracy woźnych, które dyżurują w szatni . Osoby te monitorują ruch dzieci i dorosłych w tych miejscach i zabezpieczają, aby dzieci wchodziły do swojej sali, a dorośli po pożegnaniu z dziećmi opuścili teren przedszkola, jeżeli nie kontaktują się z nauczycielkami.Nie wolno pracownikom opuszczać miejsca dyżuru pod groźbą służbowych sankcji. Zwolnienie z obowiązków może wydać dyrektor przedszkola.
 5. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest o sprawdzanie zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenie dostępu dzieci do środków chemicznych.
 6. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść z podaniem miejsca i celu wyjścia,
 7. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do

          pracy i podać jego przyczynę.

 1. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
 2. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. dotoalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy (pomoc nauczyciela, woźna) lub inny pracownik przedszkola. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
 3. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia
 4. Rodzice zobowiązani są wiedzieć, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi do przedszkola. W przypadku, gdy są to przedmioty niebezpieczne, należy dziecku zabrać te przedmioty. Rodzic zobowiązany jest sprawdzić kieszenie dziecka, czy dziecko czegoś nie ukrywa.
 5. Do przedszkola nie wolno dawać dzieciom telefonówkomórkowych
 6. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.
 7. W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym dla celów naukowych, deklarację zgody podpisują rodzice.
 8. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. W przypadku, gdy dziecko wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie przedszkola, decyzję podejmuje dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami i personelem medycznym, który mógłby tę pomoc medyczną sprawować nad dzieckiem lub organizuje temu dziecku nauczanie indywidualne.

 

Procedura postępowania  w razie zaginięcia dziecka.

 

W przypadku zaginięcia dziecka na terenie przedszkola Nauczyciel:

 

1. Stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone życie i zdrowie dzieci pozostałych w grupie.

 

2. Powiadamia dyrektora przedszkola lub osobę zastępującą.

 

3. Powiadamia o zaginięciu dziecka innych pracowników.

 

4. Podejmuje akcję poszukiwawczą na terenie przedszkola i poza terenem rozdzielając zadania innym pracownikom. Akcja musi być przeprowadzona sprawnie i szybko.

 

5. W momencie znalezienia dziecka udziela pomocy pedagogicznej ewentualnie, gdy zachodzi taka potrzeba udziela pomocy przedmedycznej lub wzywa lekarza, pogotowie.

 

6. Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców dziecka.

 

7. Dyrektor uruchamia procedurę związaną z wyjaśnieniem zdarzenia i zebrania materiałów i dowodów.

 

 8. W przypadku nieodnalezienia dziecka, dyrektor lub osoba zastepująca,  natychmiast powiadamia policję oraz rodziców/opiekunów dziecka i pozostaje do dyspozycji policji.

 

9. Dyrektor powiadamia o tym fakcie  organ nadzorujący i organ kontrolujący przedszkole.

PROCEDURA 

ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA  ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 W PRZEDSZKOLU  NR 59

DLA DZIECI NIEBĘDĄCYCH POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

 

 

Uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci  Przedszkole nr 59 we Wrocławiu organizuje na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) i z ich inicjatywy, wyrażonej w formie pisemnej, zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia sportowe – tenis
 • naukę gry w szachy

 

I. Ogólne zasady obowiązujące

przy organizacji zajęć dodatkowych

 

 1. Rodzice mają prawo wyboru zajęć dodatkowych organizowanych na terenie przedszkola.
 2. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu odbywają się poza godzinami zawartymi w umowie o świadczenie usług przez przedszkole.
 3. Koszty zajęć dodatkowych w całości pokrywają rodzice, dlatego to oni decydują, na jakie zajęcia uczęszcza ich dziecko.
 4. Zajęcia dodatkowe – odpłatne mogą być prowadzone przez zatrudnionych nauczycieli (poza godzinami ich pracy) lub przez innych specjalistów.
 5. Odpłatne zajęcia dodatkowe organizowane są w przedszkolu tak, aby nie zakłócać pracy przedszkola, w czasie realizowania podstawy programowej.
 6. Dyrektor przedszkola może zatrudniać instruktorów z upoważnienia Rady Rodziców.
 7. Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe jest ustalana w drodze umowy pomiędzy rodzicami a  osobą prowadząca firmę realizującą zajęcia. 
 8. Oferta zajęć dodatkowych jest dobrowolna (dzieci nie są zmuszane do uczęszczania na zajęcia, rodzice do ich opłacania).
 9. Instruktor zajęć dodatkowych przeprowadza zajęcia w czasie wynikającym z tygodniowego rozkładu zajęć, a w wyjątkowych sytuacjach – w czasie uzgodnionym z dyrektorem przedszkola.
 10. Przed rozpoczęciem zajęć instruktor potwierdza swoje przyjście u dyrektora przedszkola lub osoby go zastępującej. W przypadku nieobecności powinien wcześniej zgłosić dyrektorowi telefonicznie przyczynę tej nieobecności i uzgodnić termin odpracowania zaległości.
 11. Instruktor prowadzi zajęcia zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
 12. Instruktor raz w roku, w terminie uzgodnionym z dyrektorem przedszkola, prezentuje rodzicom osiągnięcia dzieci.
 13. Instruktorzy zajęć dodatkowych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć organizują spotkanie z rodzicami i ustalają zasady uczestnictwa dziecka w zajęciach (podpisują umowy, upoważnienia).

 

II. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom

 w czasie zajęć dodatkowych

 

 1. Instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe odbiera dzieci od rodzica lub od nauczyciela, przedstawiając upoważnienie od rodzica i od tego momentu w pełni odpowiada za ich bezpieczeństwo (aż do chwili przekazania dzieci z powrotem pod opiekę rodzica /nauczyciela).
 2. Instruktor ustawia dzieci w pary, odczytuje listę obecności i prowadzi dzieci do sali rekreacyjnej lub sali zajęć.
 3. Instruktor każdorazowo sprawdza obecność dzieci na zajęciach, odnotowuje w dzienniku stan dzieci i temat zrealizowany w danym dniu.
 4. Instruktor odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci razem. Dzieci będące na zajęciach z instruktorem nie mogą samodzielnie wychodzić z zajęć. Jeśli dziecko jest odbierane wcześniej z zajęć przez rodzica lub osobę upoważnioną, dziecko odprowadza woźna dyżurująca.
 5. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną instruktor po zajęciach przekazuje dziecko nauczycielowi.
 6. Instruktor na bieżąco zgłasza dyrektorowi lub nauczycielowi grupy zauważone niepokojące zachowania dzieci.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WTARGNIĘCIA AGRESORA

 

 1. W razie wtargnięcia na teren placówki osoby zachowującej się agresywnie

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieci – poprzez zamknięcie kluczem drzwi od wewnątrz; jednocześnie należy niezwłocznie powiadomić o zagrożeniu pozostałe osoby będące na terenie placówki

- powiadomienie Dyrektora wewnętrznym numerem (jeśli nauczyciel dysponuje- własnym telefonem)

- Dyrektor powiadamia Policję

 

 

PROCEDURA ZWIĄZANA Z ZEWNĘTRZNYM ZGŁOSZENIEM ZAGROŻENIA

 

 1. W razie otrzymania przez Dyrektora informacji z zewnątrz (Policja, Straż Pożarna, Wydział Zarządzania Kryzysowego) o zaistnieniu zagrożenia, Dyrektor (dysponujący służbowym telefonem 24 h na dobę) przekazuje tę informację dozorcy ( jeżeli dozorcy nie ma w tym czasie na terenie placówki) lub intendentce, aby udali się do placówki i pojęli kroki w celu zabezpieczenia mienia przedszkola.

 

PROCEDURA

WYJŚCIA Z DZIEĆMI DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 Nauczycielki:

1. Sprawują ciągły dozór i opiekę nad dziećmi.

2. Wdrażają dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad współżycia z rówieśnikami.

3. Podczas zabaw dzieci nauczycielki nie powinny zajmować się rozmowami z innymi osobami.

4. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym nauczycielki powinny swoją uwagę koncentrować tylko na dzieciach

5. Od pierwszych dni września, podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym, należy uczyć dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zatwierdzonym regulaminem korzystania z placu zabaw (załącznik nr 1).

Personel obsługowy (opiekun)

1. Pomaga nauczycielkom w organizacji wyjścia na teren przedszkolny.

2. Czuwa wraz z nauczycielkami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci.

3. Dostarcza na plac zabawki przeznaczone do zabaw w ogrodzie.

4. Po zakończonej zabawie dzieci, zabezpiecza zabawki.

5. Pomaga dzieciom skorzystać z toalety (nadzoruje w drodze do toalety).

6. Dba, by teren przedszkola był bezpieczny (zamknięte bramki).

Dzieci

1. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalają się od grupy.

2. Przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się w ogrodzie i prawidłowego korzystania ze sprzętu terenowego.

3. Sygnalizują nauczycielce, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

4. Reagują na umówione sygnały, np. dotyczące zbierania zabawek, podczas zbiórki.

5. Zawsze do przedszkola z terenu przedszkolnego wracają parami.

Rodzice

1. Mogą odebrać dziecko z terenu przedszkolnego - odbiór dziecka z przedszkola - ogrodu przedszkolnego - może nastąpić tylko wtedy, gdy rodzic jest pewien, że nauczyciel widzi fakt odbioru dziecka do domu.

Dyrektor

1. Czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie przedszkola.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w każdym roku szkolnym, zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

3. W przypadku niestosowania się do poleceń i przepisów - wyciąga surowe konsekwencje.

I. Opis pracy, ustalona kolejność działań, miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności

1) Kolejność działań:

a)  nauczyciel ustala z dziećmi kolejność czynności przed wyjściem na teren przedszkolny,                          

b)  przypomina obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie,                     

c)  dzieci przemieszczają się do ogrodu w parach,                                                                                                          

d)  nauczyciel sprawdza, czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego zagrożenia,                                               

e)  nie wolno pozwalać dzieciom bawić się przy użyciu kijów i patyków,                                                               

f)   nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci,         

g)  podczas pobytu dzieci w ogrodzie następuje całkowity zakaz schodzenia się nauczycieli na rozmowy, 

 h)  obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje gdy zaistnieje konflikt między nimi ,

 i)    powrót do budynku przedszkolnego odbywa się w parach po uprzednim sprawdzeniu czy są wszystkie dzieci.

II. Miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności:

a)  przygotowanie do wyjścia odbywa się w sali i szatni,

b) ogród przedszkolny jest miejscem realizacji zabawy dzieci.

III.Wykaz materiałów i dokumentów  potwierdzających:

Zapis w dzienniku zajęć z adnotacją dotyczącą pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

IV.Tryb wprowadzania zmian:

Zmiany w procedurze wprowadzane są przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli  bądź rodziców w trybie natychmiastowym (nie dłużej niż 5 dni).

PROCEDURA

ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLNYCH

 

 

I.      INFORMACJE OGÓLNE.

 

Spis treści

 

I.      PODSTAWA OPRACOWANIA. 2

II.    INFORMACJE OGÓLNE. 1

III.  CEL PROCEDURY. 2

IV.  DEFINICJE, POJĘCIA STOSOWANE W PROCEDURZE. 3

V.    ORGANIZACJA WYCIECZKI. 3

VI.  DOKUMENTY WYCIECZKI. 3

VII.                                                                                                                                 FINANSOWANIE WYCIECZKI. 4

VIII.OBOWIĄZKI KIEROWNIKA I OPIEKUNÓW WYCIECZKI. 5

IX.  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI. 6

X.    ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.. 6

XI.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH SZKOLNYCH I IMPREZACH. 7

XII.                                           ZALECENIA WYMAGANE PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH. 8

XIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 10

XIV.ZAŁĄCZNIKI. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   PODSTAWA OPRACOWANIA.

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
  (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz.U. z 2001r, Nr 135, poz. 1516),
 4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz.U. z 1997r, Nr 57, poz. 358) - Załącznik nr 3 – Szczegółowe zasady organizowania wycieczek oraz zbiorowych imprez turystycznych i sportowych w górach,
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997r, Nr 12, poz. 67 z póź. zm.),
 6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997r, Nr 89, poz. 602
  z póź. zm.),
 7. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej ( Dz.U. z 1996r. Nr 25, poz. 113 z póź. zm),
 8. Zarządzenie nr 18, § 5, ust. 2 MEN z dnia 29 września 1997r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 

 1. Turystyka jest elementem Programu Wychowania Przedszkolnego a także Programu Promocji Zdrowia realizowanych w Przedszkolu nr 59 we Wrocławiu.
 2. Za realizację odnośnych zapisów w powyższych dokumentach odpowiedzialni są: Dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele przedszkola.

 

III.           CEL PROCEDURY.

 

 1. Ujednolicenie zasad postępowania pracowników pedagogicznych przedszkola – nauczycieli, organizujących wycieczki (imprezy).
 2. Organizowanie przez przedszkole krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:
  1. poznanie regionu i kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury
   i historii,
  2. poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
  3. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowawczym,
  4. upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
  5. podnoszenie sprawności fizycznej,
  6. poprawę stanu zdrowia dzieci ,
  7. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku:
   • wskazanie wyższości odpoczynku czynnego nad biernym,
   • akcentowanie zależności między wypoczynkiem czynnym a zdrowiem fizycznym
    i psychicznym,
  8. przeciwdziałania patologii społecznej,
  9. poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,
  10. poznanie zasad odpowiedniego zachowania się w różnych miejscach takich jak:
   • środki komunikacji publicznej,
   • obiekty muzealne,
   • obiekty przyrodnicze (Parki Narodowe, lasy),
   • kąpieliska i akweny wodne,
   • tereny górskie.
 1. Ujednolicenie zasad postępowania w zakresie udzielania niezbędnej informacji i materiałów organom kontrolującym oraz osobom prawnie upoważnionym do kontroli dokumentacji wycieczek.

 

 

IV.           DEFINICJE, POJĘCIA STOSOWANE W PROCEDURZE.

 

 1. Ilekroć mowa jest w Procedurze (…) o:
  1. - należy rozumieć tu każdy wyjazd, wyjście poza przedszkole;
  2. wycieczce przedmiotowej – należy rozumieć tu wycieczkę, której celem jest inicjowane i/lub realizowanie przez nauczycieli tematyki w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowania przedszkolnego,
  3. wycieczce krajoznawczo – turystycznej - wycieczkę, w której udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
  4. imprezie krajoznawczo – turystycznej - należy rozumieć tu takie formy wypoczynku jak: biwaki, turnieje,
  5. turystycznej imprezie wyjazdowej – należy rozumieć tu formy wypoczynku związane
   z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone przedszkole.

 

 

V.   ORGANIZACJA WYCIECZKI.

 

 1. Organizację i program wycieczek (imprez) dostosowuje się do wieku, zainteresowań
  i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania
  i umiejętności specjalistycznych.
 2. Przed rozpoczęciem wycieczki organizator powinien przedstawić Dyrektorowi szkoły jej plan
  wycieczki w następujących terminach przed planowanym wyjazdem:
  1. wycieczki jednodniowe – min. 2 dni
  2. pozostałe formy turystyki zorganizowanej (biwak, zielona szkoła, wymiana młodzieży itp) - min.3 tygodnie,
 3. Udział dzieci w wycieczcewymaga pisemnej zgody ich rodziców /opiekunów/.
 4. Dokumentacja wycieczki powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w kancelarii, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki, a kopia po powrocie z wycieczki – znajduje się w dokumentacji wychowawcy oddziału .
 5. Na wypadek zmiany warunków pogodowych, organizator wycieczki, wraz z programem wycieczki przedkłada również przygotowany program zastępczy wycieczki.
 6. Wszystkie wyjścia poza teren przedszkola powinny rejestrowane w „Ewidencji wyjść”.

 

VI.           DOKUMENTY WYCIECZKI.

 

 1. Karta wycieczki – stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury (…), powinna zawierać:
  1. termin (od – do),
  2. trasa – rozpisana etapami w szczegółach (miejsce pobytu, zatrzymania, stacja odjazdu, przyjazdu, w przypadku wędrówek pieszych – np. szlak koloru itp., górska – imię
   i nazwisko przewodnika górskiego - telefon kontaktowy),
  3. środek lokomocji, (firma przewozowa– dane adresowe, do kontaktu),
  4. rodzaj wycieczki (dydaktyczna, dydaktyczno – turystyczna, turystyczno – krajoznawcza, krajoznawcza),
  5. zakwaterowanie (adres, telefon kontaktowy, czy obiekt spełnia wymagania prawne
   w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży) i wyżywienie (własne, zorganizowane, gdzie, forma),
  6. imiona i nazwiska opiekunów (telefony kontaktowe),
  7. imię i nazwisko kierownika wycieczki (telefony kontaktowe),
  8. liczbę uczestników i oddział, z którego pochodzą,
  9. oświadczenie opiekunów i kierownika wycieczki.

 

 1. Lista uczestników wycieczki (imprezy) stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury (…) wraz z harmonogramem (imprezy), powinna zawierać:
  1. nazwisko i imię dziecka,
  2. grupę do której uczęszcza,
  3. adres zamieszkania,
  4. data urodzenia, PESEL dziecka
  5. numer kontaktowy telefonu rodziców / opiekunów.

 

 1. Lista - Inne osoby, uczestniczące w wycieczce niebędące opiekunami (rodzice, inne osoby towarzyszące) stanowi Załącznik nr 2a do niniejszej Procedury (…).

 

 1. Pisemna zgoda – oświadczenie rodziców / opiekunów na udział dziecka w wycieczce - stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Procedury (…).

 

 1. Informacje dla wyjeżdżających oraz dla rodziców w zakresie terminu, trasy, danych
  o kierowniku wycieczki, formie transportu, innych wymaganiach w zakresie ubioru, obuwia, prowiantu suchego, minimalnej ilości napoi, elementów odblaskowych, nakrycia głowy itp.) stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Procedury (…).

 

 1. Zobowiązanie uczestników wycieczki (imprezy) - stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Procedury (…).

 

 1. Rozliczenie finansowe wycieczki (imprezy) - stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Procedury (…), przedkładane Dyrektorowi przedszkola w terminie do trzech dni po zakończeniu wycieczki.

 

 

VII.       FINANSOWANIE WYCIECZKI.

 

 1. Organizator zobowiązany jest sporządzić plan finansowy wycieczki, który powinien określać wszystkie koszty wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe oraz źródło finansowania.
 2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek rodziców, środków Rady Rodziców lub innych źródeł:
  1. ze środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne.
 3. Rodzice dzieci biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia 100% związanych z nią kosztów.
 4. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w wycieczce. Decyzją Dyrektora przedszkola, dopuszcza się partycypowanie ww. osób w kosztach wycieczki czy innej formy wypoczynku.
 5. Jeżeli wycieczka prowadzona jest przez uprawionego przewodnika, to w koszty wycieczki należy wliczyć jego wynagrodzenie z podaniem tej informacji finansującym wycieczkę oraz umieszczeniem tej informacji, w planie finansowym wycieczki.
 6. Za całość zobowiązań finansowych związanych z wycieczką, odpowiada kierownik wycieczki.
 7. Kierownik wycieczki po jej zakończeniu, dokonuje jej rozliczenia w terminie max. 7 dni
  od daty jej zakończenia.
 8. Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki, faktury, bilety wydawane przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem mogą być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki i opiekunów, zatwierdzone przez Dyrektora przedszkola.

 

 

VIII.    OBOWIĄZKI KIEROWNIKA I OPIEKUNÓW WYCIECZKI.

 

 1. Z pośród opiekunów wycieczki, Dyrektor przedszkola wyznacza osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika wycieczki. Osobę tę, może również wskazać Dyrektorowi przedszkola, organizator wycieczki.
 2. Kierownikiem wycieczki może być osoba, która:
  1. ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
  2. jest instruktorem harcerskim
  3. posiada uprawnienie przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
 3. Kierownik wycieczki:
  1. opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy wraz z planem awaryjnym,
  2. opracowuje plan finansowy wycieczki,
  3. kompletuje wymaganą dokumentację wycieczki, o której mowa w Rozdz. VI.
  4. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
  5. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, w szczególności omawia zasady bezpieczeństwa: na jezdniach, dworcach kolejowych, przystankach tramwajowych, w lasach, nad wodą, w miejscach postoju,
   w czasie podróży, w czasie spacerów po mieście i górskimi szlakami turystycznymi itp,
  6. określa zadania każdego z opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
   i bezpieczeństwa uczestników wycieczki lub imprezy,
  7. odpowiada za apteczkę pierwszej pomocy, jej wyposażenie, zapewnia w składzie opiekunów wycieczki, osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej,
  8. organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników (przy ustalaniu bazy noclegowej, należy uwzględnić istniejącą bazę szkolnych schronisk młodzieżowych),
  9. dokonuje pisemnego podziału zadań wśród uczestników (np. poprzez umieszczenia obok nazwiska na liście uczestników) oraz opiekunów wycieczki, (np. plan dyżurów nocnych
   w przypadku wycieczek kilkudniowych, odpowiedzialność za dokumentowanie wycieczki itp.), określa inne zadania sytuacyjne wynikłe np. w czasie trwania już wycieczki,
  10. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
  11. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu, rozliczając się z uczniami i ich rodzicami i jeżeli środki pochodziły z Rady Rodziców
   to rozlicza się z Radą Rodziców,
  12. zabezpiecza powrót uczestników wycieczki do miejsca zamieszkania tzn. określa
   i informuje rodziców o czasie i miejscu zakończenia wycieczki,
  13. dopilnowuje, by wszyscy uczestnicy wycieczki posiadali niezbędny sprzęt i ekwipunek
  14. informuje szkolnego inspektora BHP o ewentualnych wypadkach, które miały miejsce
   w trakcie wycieczki,
 4. Kierownik wycieczki ponadto:
  1. w przypadku wycieczki (imprezy) z noclegiem, sprawdza czy wyposażenie pokoi spełnia wymagania do wypoczynku, otoczenie miejsca noclegu jest bezpieczne, wszelkie wejścia, wyjścia są odpowiednio zabezpieczone.
 5. Opiekunem wycieczki może być:
  1. każdy nauczyciel albo po uzyskaniu zgody Dyrektora przedszkola lub inna pełnoletnia osoba posiadający ukończony kurs kierowników wycieczek szkolnych.
 6. Przy ustalaniu ilości opiekunów należy uwzględnić również ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania grupy, wiek, środki transportu, sposób zorganizowania wycieczki.
 7. Każdy opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności za powierzonych mu uczniów, uczestników wycieczki. Oświadczenie jest częścią karty wycieczki, ale może być podpisane, również na oddzielnym dokumencie.
 8. Do obowiązków opiekunów należy:
  1. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu dziećmi,
  2. współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
  3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wycieczki,
  4. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
  5. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
 9. Opiekun wycieczki obowiązany jest każdorazowo i na bieżąco sprawdzać stan liczebny grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, postoju, zatrzymaniu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego.
 10. Zobowiązuje się nauczycieli i opiekunów do niepalenia papierosów, spożywania alkoholu, innych środków psychotropowych odurzających itp. w obecności dzieci .

 

 

IX.           PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI.

 

 1. Podczas wycieczek dzieckoma prawo do:
  1. opieki wychowawczej, zapewnienia mu warunków bezpieczeństwa w trakcie trwania wycieczki,
  2. poszanowania jego godności i życzliwego traktowania,
  3. udzielenia mu wszelkiej niezbędnej pomocy w sytuacjach zagrożeń.

 

 1. Obowiązkiem dziecka jest:
  1. wykonywać wszelkie polecenia kierownika wycieczki, opiekunów wycieczki,
  2. przestrzegać lokalnych uwarunkowań wynikających z regulaminów miejsc przebywania, zakwaterowania,
  3. szanować mienie własne, współuczestników wycieczki,

 

 

X.   ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

 1. Niedopuszczalne jest organizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 2. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczeniu tym objęci są wszystkie dzieci w ramach przedszkolnego ubezpieczenia grupowego. Dzieci nieposiadające ubezpieczenia, nie powinny być jej uczestnikami lub powinny zostać w związku z nią ubezpieczone.
 3. Na okres przebywania na wycieczce, organizator może wykupić także (na prośbę uczestników) dodatkowa polisę, powodującą podwyższenie ewentualnego odszkodowania.
 4. W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

 

XI.           SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH SZKOLNYCH I IMPREZACH.

 

 1. Przed wyruszeniem sprzed przedszkola, uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania się po drogach, jezdniach, po lesie, szlakiem turystycznym, zasadach wsiadania, opuszczania pojazdu, którym będą podróżowali, zasadach korzystania z potrzeb fizjologicznych, gromadzeniu własnych śmieci i ich usuwaniu itp.
 2. Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy, wyposażenie winno być skonsultowane
  z pielęgniarką (Lista wyposażeniawinna znajdować się w apteczce, wraz z instrukcją pierwszej pomocy, „Procedurą postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia” oraz wykazem telefonów alarmowych).
 3. Minimalna ilość opiekunów:
  1. wycieczki autokarowe -1 opiekun na 10 dzieci,
  2. wycieczki przedmiotowe w miejscu, które jest siedzibą przedszkola, bez korzystania
   z publicznych środków transportu - 1 opiekun na 10 dzieci,
  3. wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze środka transportu miejskiego
   (lub wycieczka do lasu) -1 opiekun na 10 dzieci,
 4. W czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu; w przypadku większej ilości opiekunów, znajdują się wówczas w idącej kolumnie.
 5. Uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych, oraz wszyscy uczestnicy wycieczki, posiadają elementy odblaskowe przymocowane w sposób trwały do ubrania wierzchniego lub koszulki przeciw odblaskowe (dopuszcza się ich zamocowanie na tzw. „rzepach”),
 6. W mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu.
 7. W lesie poruszamy się oznakowanymi szlakami turystycznymi (na terenie parków narodowych
  i krajobrazowych – wyłącznie) lub po wyznaczonych ścieżkach turystycznych. Zabrania się schodzenia pod jakimkolwiek pozorem z wyznaczonych tras.
 8. Na początku i końcu maszerujących, opiekun powinien posiadać mapę, dobrze, gdyby znał teren, miejsce do którego zmierza wycieczka.
 9. Tempo marszu, jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika.
 10. Podczas wycieczek górskich, uczestnicy wycieczki ubrani są odpowiedni ubiór – buty sznurowane z twardą podeszwą, nieprzemakalne; zalecane „za kostkę”, kurtkę przeciwdeszczową (ze względu na zmienność pogody w górach i spadek temperatury ze wzrostem wysokości), dodatkowe rzeczy osobiste zabieramy do plecaka.
 11. Wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po oznakowanych szlakach, na czele kolumny idzie osoba dorosła – przewodnik.
 12. Uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby najsłabsze kondycyjnie, a na końcu najsilniejsze.
 13. Uczestnicy wycieczek poruszających się po drogach publicznych muszą znać przepisy o ruchu drogowym, kierownik wycieczki przed wyruszeniem w trasę, każdorazowo przypomina zasady poruszania się, sprawdza wyrywkowo ich znajomość wśród uczestników.
 14. Wycieczki zwane „Zielonymi przedszkolami” należy planować ze zwiększoną liczba opiekunów
  -1 opiekun na 8 uczestników. Należy dokładnie przeanalizować, czy możliwa w ogóle jest dla dzieci danej grupy organizacja „Zielonego przedszkola” możliwa.

 

 

 1. Każda wycieczka lub impreza zaczyna się i kończy na terenie przedszkola. Za zgodą Dyrektora przedszkola, dopuszcza się inne miejsce zbiórki, powrotu. Rodzice zobowiązani są do przywiezienia i odebrania dzieci po zakończonej imprezie. W razie, gdy rodzic nie będzie mógł odebrać dziecka, ma obowiązek pisemnie o tym fakcie powiadomić kierownika wycieczki lub Dyrektora przedszkola.
 2. O wszelkich zmianach, kierownik wycieczki niezwłocznie zawiadamia rodziców dziecka.
 3. Opiekun grupy obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego!
 4. W przypadku zaginięcia - dziecko (dzieci) pozostają bezwzględnie w miejscu zaginięcia:

     Jeżeli w ciągu 10 minut dziecko nie zostanie odnalezione, kierownik wycieczki zawiadamia   

     policję, Dyrektora przedszkola, rodziców,

 

XII.       ZALECENIA WYMAGANE PODCZAS WYCIECZEK PRZEDSZKOLNYCH.

 

 1. Wycieczki autokarowe.

 

 1. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, oznakowany jest z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności, tablice powinny być oświetlone chyba, że są wykonane z materiały odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci i młodzieży. Kierowca posiada potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę. Kierowca może jechać maksymalnie 8 godzin, w rytmie 4 godziny jazdy – godzina odpoczynku (Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o zmianie ustawy - Prawo
  o ruchu drogowym Dz. U. 129 poz. 1444 )
 • kierownik wycieczki zobowiązany jest zgłosić wyjazd autokaru wycieczkowego na policję dzień przed wyjazdem w celu kontroli technicznej pojazdu i dokumentacji kierowcy,
 • opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej pojazdy,
 • ilość uczestników wycieczki, nie może przekraczać ilości miejsc siedzących
  w pojeździe,
 • przejście w autokarze musi być wolne, nie zastawione pakunkami, plecakami itp,
 • opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach (przód – tył) oraz w części środkowej autokaru,
 • dzieci sprawiające trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy opiekunach, w przedniej części pojazdu, o fakcie tym, kierownik wycieczki informuje kierowcę pojazdu,
 • należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia,
 • kierownik wycieczki, niezależnie od kierowcy, powinien posiadać w zasięgu ręki, apteczką pierwszej pomocy,
 • bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach, każdorazowo przez kierownika wycieczki, przed ruszeniem z miejsca, sprawdzony, jak został umieszczony i zabezpieczony na półkach wewnątrz pojazdu, przed przypadkowym niezamierzonym przemieszczaniem się,
 • przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na terenie specjalnych parkingów,
 • w czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania, opiekun wycieczki zajmuje takie miejsce, aby każdorazowo mógł zapobiec przed przypadkowym wtargnięciem dziecka na nią,
 • po każdej przerwie, przed ruszeniem z miejsca, kierownik/opiekun, sprawdza obecność uczestników.
  1. Poprosić kierowcę o krótki instruktaż dla uczestników o zachowaniu się w razie nagłego wypadku lub pożaru w danym autokarze.
  2. Ustalić i poinformować wszystkich, gdzie znajduje się podręczna apteczka, gaśnice
   i wyjście bezpieczeństwa (przed podróżą, sprawdzić zawartość apteczki).
 1. Przejazdy pociągami.

 

 1. Opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej wagony, w tym celu wskazane jest dokonywanie wcześniejszej rezerwacji miejsc lub przedziałów. Jeżeli jest to możliwe, kierownik wycieczki powinien ustalić z kierownikiem pociągu dodatkowe rygory podróżowania, lub zasady bezpieczeństwa na czas podróży.
 2. Zasady rozmieszczania dzieci i bagażu, zasady kontroli jego zabezpieczenia przed przypadkowym, niekontrolowanym przemieszeniem się oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy - jak w przypadku przejazdu autokarem, odpowiada kierownik wycieczki.
 3. Należy zabronić dzieciom opuszczania wagonu, otwierania okien i wychylania się przez okna podczas jazdy a w czasie postoju, tylko za zgoda opiekuna wycieczki.
 4. W czasie postoju pociągu dzieci powinny znajdować się na swoich miejscach siedzących, chyba, że wyraźnie dano polecenie opuszczenia pojazdu.
 5. Bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym , powinien posiadać przy sobie kierownik wycieczki.

 

 1. Zasady poruszania się z grupą w miastach.

 

 1. Przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie /miejscu/ pobytu docelowego, aby
  w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiorki.
 2. W trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim, opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią, a drugi idąc na końcu zamykał ją, zwracając uwagę na pozostających, wolniej poruszających się itp.
 3. Opiekun zamykający grupę, nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim.
 4. Opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego, aby zapobiec zbytniemu „rozciągnięciu się grupy”.
 5. Prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie z przepisami i zasadami ruchu drogowego.
 6. Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem.
 7. W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki:
 • znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy pociągu, tramwaju, metra),
 • znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać,
 • znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania,
 • posiadali ważne bilety na przejazd.

 

XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela Dyrektor przedszkola lub upoważniona przez niego osoba.
 2. Zgodę na uczestnictwo w wycieczkach musza wyrazić przedstawiciele ustawowi (rodzice, opiekunowie prawni).
 3. Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki, Dyrektor przedszkola lub upoważniona przez niego osoba, może nie udzielić zgody na przeprowadzenie wycieczki.
 4. Dyrektor przedszkola  przed wyrażeniem zgody na wycieczkę (imprezę) winien upewnić się czy wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni.
 5. Cała korespondencja w sprawie wycieczki powinna być podpisana przez kierownika wycieczki i zatwierdzona przez Dyrektora przedszkola.
 6. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik wycieczki terminie najpóźniej 1 tygodnia po zakończeniu wycieczki (imprezy). Z rozliczeniem, kierownik wycieczki, zapoznaje rodziców lub opiekunów, fakt ten winien być udokumentowany.
 7. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest przechowywać wszelką dokumentację związaną
  z wycieczką (imprezą) przez okres 1 roku.
 8. Sprawy nieuregulowane niniejszymi przepisami i zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Przedszkola oraz innymi przepisami wyższego rzędu.
 9. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych uregulowanych „Procedurą postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka”.
 10. W czasie trwania wycieczki (imprezy), szczególnie wielodniowej, kierownik wycieczki winien kontaktować się z Dyrektorem przedszkola, informując go o jej przebiegu, wszelkich nietypowych, nieplanowanych zdarzeniach, wszelkich odstępstwach od wcześniej ustalonego planu czy harmonogramu wycieczki (imprezy).

XIV.    ZAŁĄCZNIKI.

 

Załącznik Nr 1

-

Karta wycieczki (imprezy). Harmonogram wycieczki (imprezy).

Załącznik Nr 2

-

Lista uczestników wycieczki (imprezy).

Załącznik nr 2a

-

Inne osoby, uczestniczące w wycieczce niebędące opiekunami (rodzice, inne osoby towarzyszące).

Załącznik nr 3

 

Zgoda – oświadczenie rodziców / opiekunów

Załącznik Nr 4

-

Informacje dla wyjeżdżających (dla rodziców)

Załącznik Nr 5

-

Zobowiązanie uczestnika wycieczki (imprezy).

Załącznik Nr 6

-

Rozliczenie finansowe wycieczki (imprezy).

 

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA

 

 

ZATWIERDZAM

 

 

...............................................................

Dyrektor przedszkola

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA . 2

PROCEDURA POSTĘPOWANIA. OPIS DZIAŁAŃ ………………………….…….………….2

§.1.  Postanowienia ogólne. 2

§.2.  Postępowanie powypadkowe. Zasady zgłaszania wypadków oraz powiadamiania osób, instytucji prawnie wskazanych. 3

§.3.  Zawiadomienie o wypadku rodziny poszkodowanego ucznia. 4

§.4.  Zabezpieczenie miejsca wypadku. 4

§.5.  Powołanie Zespołu Ppowypadkowego. 5

§.6.  Ustalenia i wnioski końcowe . 5

 

 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA.

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
  (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm).

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA. OPIS DZIAŁAŃ.

 

§.1.Postanowienia ogólne.

 

 1. Każdy nauczyciel, pracownik przedszkola, w przypadku podejrzenia lub zauważenia w miejscu,
  w którym są lub będą prowadzone zajęcia jakiegokolwiek zagrożenia, które może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia. O fakcie tym niezwłocznie powiadamia Dyrektora przedszkola. Dalsze prowadzenie zajęć, może być kontynuowane dopiero po usunięciu zagrożeniai zezwoleniu na kontynuowanie zajęć przez Dyrektora przedszkola.
 2. Każde dziecko powinno być świadome obowiązku niezwłocznego zgłoszenia nauczycielowi lub każdemu innemu pracownikowi przedszkola każdego wypadku:
  1. któremu sam uległ (jeżeli stan zdrowia mu na to pozwala),
  2. który zauważył na terenie przedszkola (był świadkiem).
 3. Każdy pracownik przedszkola, który zauważył wypadek dziecka, powinien przestrzegać następujących zasad:
  1. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku, ale bez narażania siebie lub innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
  2. w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, należy wezwać specjalistyczną pomoc medyczną (pogotowie ratunkowe),
  3. niezwłocznie powiadomić Dyrektora przedszkola o zdarzeniu, dalsze postępowanie powypadkowe prowadzi nauczyciel, pod opieką, którego znajdowało się dziecko, lub Dyrektor przedszkola,
  4. wycofać pozostałe dzieci poza rejon zagrożenia (jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęciaz grupą – prosi o nadzór nad dziećmi nauczyciela prowadzącego zajęcia w najbliższej sali, lub innego dostępnego pracownika przedszkola – bez prawa odmowy),
  5. jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń technicznych, zabezpieczyć miejsce wypadku tak, aby niemożliwe było:
   • dokonywanie jakichkolwiek zmian w miejscu zdarzenia,
   • uruchamianie bez koniecznej potrzeby urządzeń technicznych, mających związek z wypadkiem lub które, w związku z wypadkiem zostały wstrzymane,
   • dokonywanie zmiany urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które przyczyniły się, spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności,
   • wchodzenie bez uzasadnionej potrzeby, w strefę zagrożenia wypadkowego lub w miejsce wypadku oraz
   • dopuszczenie do miejsca zdarzenia w sposób wykluczający osób niepowołanych.
 4. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem przedszkola, wyjazdu poza miejscowość siedziby przedszkola itp., wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki wynikające z niniejszej Procedury (…) i odpowiada za nie. O swoich decyzjach, niezwłocznie informuje Dyrektora przedszkola.

 

§.2.       Postępowanie powypadkowe. Zasady zgłaszania wypadków oraz powiadamiania osób,   instytucji prawnie wskazanych.

 

Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem w chwili zdarzenia.

 

 1. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem w chwili zdarzenia, po zauważeniu wypadku lub otrzymaniu informacji o zdarzeniu wypadkowym, obowiązany jest niezwłocznie:
  1. zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed rozpoczęciem działań ratowniczych, jeżeli istnieje zagrożenie w miejscu wypadku, nie podejmuje działań ratowniczych, wzywa jak najszybciej specjalistyczną pomoc lekarską,
  2. zapewnić udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy w wypadku
  3. powiadomić o zaistniałym wypadku rodzica dziecka oraz Dyrektora przedszkola,
 2. Nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem przedszkola, niezwłocznie po zdarzeniu wypadkowym powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim:
  1. potrzebę wezwania specjalistycznej pomocy medycznej - pogotowia ratunkowego,
  2. sposób dotarcia rodzica do poszkodowanego dziecka, a po otrzymaniu zgody na jego transport karetką bez jego obecności, podania rodzicowi nazwiska osoby, która będzie jego opiekunem do chwili dotarcia rodzica do szpitala,
  3. potrzebę przyjścia rodzica do przedszkola,
  4. godzinę odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia,
  5. formę i sposób nadzoru nad poszkodowanym dzieckiem do chwili jego odbioru w przypadku odmowy rodzica o wezwaniu specjalistycznej pomocy medycznej.
 3. Po przybyciu rodziców do przedszkola należy poinformować ich, w jakich okolicznościach dziecko uległo wypadkowi i jakie dotychczas podjęto działania (zakres pierwszej pomocy udzielonej dziecku, wezwano czy nie pogotowie ratunkowe, gdzie się poszkodowany znajduje itp).
 4. W przypadku braku kontaktu z rodzicem poszkodowanego dziecka, decyzję o wezwaniu karetki pogotowia podejmuje Dyrektor przedszkola.
 5. W przypadku wzrokowej oceny stanu poszkodowanego dziecka (rodzaj, miejsce, skutki urazu, ciężkość, stan poszkodowanego, niepokojące objawy), osoba prowadząca działania ratownicze, po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego dziecka, podejmuje decyzję wezwania specjalistycznej pomocy z pominięciem informowania Dyrektora przedszkola oraz rodzica dziecka. Dopiero po zapewnieniu specjalistycznej pomocy poszkodowanemu dziecku, osoba ta realizuje obowiązek wynikający § 2, ust.2.
 6. Ustalenia, o których mowa § 2, ust.2, osoba powiadamiająca rodzica, dokumentuje wpisem
  w „Rejestrze telefonicznych zawiadomień rodziców dzieci o zaistniałych zdarzeniach wypadkowych” wraz z podaniem daty i godziny powiadomienia oraz imienia i nazwiska osoby (rodzica), którą powiadomiono o wypadku.
 7. Po zapewnieniu przedmedycznej pomocy poszkodowanemu dziecku, nauczyciel sprawujący opieką nad dzieckiem w chwili zdarzenia wypadkowego winien:
  1. umożliwić jak najszybsze dotarcie wezwanego lekarza do poszkodowanego dziecka, (winien wyznaczyć osobę kierującą dotarciem specjalistycznych służb do miejsca, gdzie przebywa poszkodowane dziecko),
  2. spowodować zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób określony w § 1, ust.. 6, pkt.5.
  3. w porozumieniu z Dyrektorem przedszkola, podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, w wyniku, którego doszło do ww. zdarzenia wypadkowego.
  4. w przypadku odtransportowania dziecka ze szkoły do szpitala, zabezpieczyć mienie poszkodowanego dziecka.

 

 

 

Dyrektor szkoły.

 

 1. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji o zdarzeniu wypadkowym, obowiązany jest niezwłocznie:
  1. upewnić się czy udzielono dziecku niezbędnej pomocy przedmedycznej i czy nie zachodzi potrzeba nagłego wezwania pogotowia ratunkowego, w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanego dziecka,
  2. upewnić się czy ustalano z rodzicem wezwanie specjalistycznej pomocy medycznej (karetki pogotowia) a jeżeli nie, podjąć stosowne, niezależne działania zmierzające do wezwania specjalistycznej pomocy medycznej,
  3. w przypadku odmowy wezwania specjalistycznej pomocy medycznej przez rodzica dziecka, upewnić się czy ustalano z rodzicem formę opieki nad poszkodowanym aż do chwili odbioru dziecka z przedszkola oraz wydać stosowne polecenie ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za nadzór nad poszkodowanym dzieckiem i miejscem jego przebywania,
 2. O każdym wypadku, Dyrektor przedszkola zawiadamia niezwłocznie:
  1. rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego,
  2. osobę wykonującą zadania służby bhp w przedszkolu,
 3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym, Dyrektor przedszkola zawiadamia niezwłocznie właściwego do miejsca zdarzenia, prokuratora i kuratora oświaty.
 4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, Dyrektor przedszkola zawiadamia niezwłocznie właściwego do miejsca zdarzenia, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 5. W przypadku wypadku śmiertelnego, ciężkiego, zbiorowego, do chwili podjęcia prac przez Zespół Powypadkowy, należy pozostawić bezpośrednich świadków zdarzenia, celem zabrania wyjaśnień. W przypadku braku możliwości niezwłocznego podjęcia prac przez Zespół Powypadkowy (np. wyjazd dzieci poza miejscowość lokalizacji przedszkola), pisemne wyjaśnienia od uczestników, świadków zdarzenia, zbiera nauczyciel mający opiekę nad dzieckiem w chwili zdarzenia.

 

§.3.   Zawiadomienie o wypadku rodziny poszkodowanego ucznia (bezpośrednie powiadomienie)

 

 1. Niezwłoczne powiadomienie o zaistniałym wypadku rodziny poszkodowanego dziecka prowadzi się według niżej wymienionych zasad:
  1. o wypadku śmiertelnym, zgonie naturalnym, rodzinę poszkodowanego dziecka powiadamia zespół składający się z Dyrektora przedszkola w obecności lekarza lub pielęgniarki ,
  2. o wypadku ciężkim, rodzinę poszkodowanego dziecka, w porozumieniu z Dyrektorem przedszkola powiadamia wychowawca grupy, do której uczęszcza poszkodowane dziecko,
  3. o innych wypadkach, nie wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznych służb medycznych, za powiadomienie jego rodziny, odpowiedzialny jest nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem w chwili wypadku.

 

 1. O każdym wypadku zaistniałym na wycieczce lub o wypadku zaistniałym w czasie zajęć dydaktycznych poza miejscowością siedziby przedszkola, rodzinę poszkodowanego dziecka powiadamia niezwłocznie – w porozumieniu z Dyrektorem przedszkola, kierownik wycieczki.

 

§.4.Zabezpieczenie miejsca wypadku.

 

 1. Dyrektor przedszkola, nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem, do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób określony w § 1, ust.6, pkt.5.
 2. Zgodę na uruchomienie urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca zdarzenia wydaje:
  1. w razie zaistnienia wypadków śmiertelnych, ciężkich, zbiorowych, po uzgodnieniu z właściwym kuratorem oraz prokuratorem, w uzgodnieniu ze przewodniczącym Zespołem Powypadkowego – Dyrektor przedszkola,
  2. w pozostałych przypadkach - Przewodniczący Zespołu Powypadkowego.
 3. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania zgody, o której mowa w § 4, ust.2, jest dopuszczalne tylko wtedy, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia niebezpieczeństwu powszechnemu grożącemu innym osobom albo przedszkolu.

 

§.5.Powołanie Zespołu Powypadkowego

 

 1. Dyrektor przedszkola powołuje jednorazowo członków Zespołu Powypadkowego.
 2. W skład Zespołu Powypadkowego wchodzi:
  1. osoba wykonująca zadania służby bhp w przedszkolu oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp, pełniący jednocześnie funkcję przedstawiciela załogi w przedszkolu,
  2. jeżeli w składzie Zespołu Powypadkowego nie może uczestniczyć osoba wykonująca zadania służby bhp w przedszkolu, w skład zespołu wchodzi Dyrektor przedszkola oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp,
  3. w pracach Zespołu Powypadkowego może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole.

 

 1. Przewodniczącym Zespołu Powypadkowego jest osoba wykonująca zadania służby bhp w przedszkolu, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu, przewodniczącego zespołu, wyznacza Dyrektor przedszkola, jeżeli np. z przyczyn osobistych, tej funkcji nie może pełnić.
 2. Dyrektor przedszkola może każdorazowo, ustalić inny skład Zespołu Powypadkowego.

 

§.6.Ustalenia i wnioski końcowe.

 

 1. W trosce o bezpieczeństwo dziecka, należy odradzać rodzicom zabranie dziecka do domu przed przybyciem pogotowia. Nigdy nie można mieć pewności, że jakiś uraz, nawet na pozór błahy, nie objawi swoich skutków w przyszłości. Decyzja czy dziecko pozostanie w szkole do czasu przyjazdu lekarza czy zostanie zabrane do domu, należy do jego rodziców.
 2. W przypadku rezygnacji z badania dziecka przez wezwanego lekarza pogotowia ratunkowego, powinno, dla własnego bezpieczeństwa, poprosić się rodzica o podpisanie oświadczenia, że rezygnuje z badania dziecka przez wezwanego lekarza pogotowia. Wówczas, należy jak najszybciej odwołać wezwanie lekarza do wypadku, jednocześnie doradzając rodzicom, by we własnym zakresie zapewnili dziecku badanie lekarskie.
 3. Pomimo tego, że ustalenia pomiędzy rodzicami a lekarzem podejmowane są na terenie przedszkola, przedstawiciel przedszkola pełni tylko funkcję doradczą. Ostateczną decyzję w sprawach istotnych dla dziecka, podejmą rodzice w porozumieniu z wezwanym lekarzem.
 4. W przypadku dzieci z krajów odmiennych kulturowo, w razie problemów zdrowotnych, trzeba uwzględnić także potrzeby duchowe ich rodziny i praktyczne uwarunkowania związane z wyznawaną religią i pochodzeniem etniczno-kulturowym.
 5. Jeżeli pojawi się konflikt pomiędzy rodzicem przestrzegającym nakazu swojej grupy wyznaniowej a lekarzem, przedstawiciel przedszkola, w tym przypadku może tylko przekonywać, doradzać i prosić rodziców o współpracę z lekarzem.
 6. Osoba wskazana przez Dyrektora przedszkola, winna udokumentować przebieg interwencji zespołu ratunkowego - sporządzić notatkę opisującą szczegółowo przebieg interwencji zespołu ratunkowego oraz stanowisko rodziców w sprawie udzielenia dziecku pomocy medycznej z podaniem ostatecznej decyzji rodziców o zabraniu dziecka do domu bez badania. Sporządzoną notatkę dołącza się do dokumentacji powypadkowej.
 7. Ryzyko wystąpienia komplikacji po zabraniu dziecka do domu bez badania lub gdy rodzice nie wyrazili zgody na podjęcie koniecznych czynności medycznych, ponoszą rodzice dziecka.
 8. W razie wypadku ucznia w przedszkolu, odpowiedzialność wszystkich pracowników przedszkola związana jest z zapewnieniem mu opieki – niezwłocznym sprowadzeniem fachowej pomocy medycznej i w miarę możliwości udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej.
 9. Bezwzględnym obowiązkiem każdego wychowawcy grupy jest omówienie z dziećmi np. w formie kilkuminutowej pogadanki, okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalonych środków niezbędnych do zapobieżenia podobnych zdarzeń w przyszłości.
 10. Nadzór nad przestrzeganiem zapisów niniejszej Procedury (…), powierza się każdemu pracownikowi przedszkola w szczególności, pracownikom dydaktycznym - nauczycielomw zakresie odpowiedzialności, kompetencji. Nad całością, nadzór sprawować będzie Dyrektor przedszkola.

PROCEDURA  ORGANIZACJI  ZAJĘĆ DODATKOWYCH  W PRZEDSZKOLU  NR 59

.

 1. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu odbywają się poza realizacją podstawy programowej.
 2. Koszty zajęć dodatkowych w całości pokrywa Gmina Wrocław.
 3. Nieodpłatne zajęcia dodatkowe organizowane są w przedszkolu tak, aby nie zakłócać pracy przedszkola, w czasie realizowania podstawy programowej.
 4. Dyrektor przedszkola podpisuje umowęo realizacji zajęć dodatkowych.
 5. Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe jest ustalana w drodze porozumienia lub negocjacji z osobami lub firmami.
 6. Przed rozpoczęciem zajęć instruktor potwierdza swoje przyjście u dyrektora przedszkola lub osoby go zastępującej. W przypadku nieobecności powinien wcześniej zgłosić dyrektorowi telefonicznie przyczynę tej nieobecności i uzgodnić termin odpracowania zaległości
 7. W zajęciach dodatkowych uczestniczy nauczyciel grupy, który bierze na siebie odpowiedzialność za dzieci biorące w nich udział.
 8. Instruktor czeka na dzieci w Sali rekreacyjnej. Do Sali dzieci przychodzą ze swoim nauczycielem.
 9. Nie dopuszcza się samowolnego wybiegania dzieci z zajęć.
 10. Instruktor każdorazowo sprawdza obecność dzieci na zajęciach, odnotowuje w dzienniku stan dzieci i temat zrealizowany w danym dniu.
 11. Instruktor prowadzi zajęcia zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
 12. Instruktor zajęć dodatkowych przeprowadza zajęcia w czasie wynikającym z tygodniowego rozkładu zajęć, a w wyjątkowych sytuacjach – w czasie uzgodnionym z dyrektorem przedszkola
 13. Instruktor na bieżąco zgłasza dyrektorowi lub nauczycielowi grupy zauważone niepokojące zachowania dzieci.
 14. Instruktor raz w roku, w terminie uzgodnionym z dyrektorem przedszkola, prezentuje rodzicom osiągnięcia dzieci.

 

 

 

PROCEDURA  ŁĄCZENIA ODDZIAŁÓW                  W PRZEDSZKOLU  NR 59

 


1. W przypadku nieobecności nauczyciela - wychowawcy grupy, dyrektor przedszkola zapewnia dzieciom opiekę oraz uczestnictwo w zajęciach wychowawczo - dydaktycznych.


2. Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie dzieciom opieki, aż do momentu przejęcia grupy przez drugiego nauczyciela.


3. W związku z zaistniałą sytuacją nieobecności nauczyciela, dyrektor ustala godziny zastępcze.


4. W przypadku niskiej frekwencji dzieci, dyrektor ma prawo przekazać dzieci pod opiekę nauczyciela z innej grupy, jednocześnie łącząc  oddziały.

 

5. Ilość dzieci w grupie łączonej nie może przekroczyć 25

 

6.Fakt łączenia grup odnotowuje się w dziennikach

 

 

 

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA NA WYPADEK  POŻARU LUB  INNEGO  ZAGROŻENIA

 

w Przedszkolu nr 59 we Wrocławiu

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 

 

str.

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE …………………………………………………………………

1

II

SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA ……..

2

III

OBOWIĄZKI  POSZCZEGÓLNYCH  OSÓB  FUNKCYJNYCH  NA WYPADEK POŻARU  I   INNEGO ZAGROŻENIA ……………………………………………………………………

2

IV

DROGI  EWAKUACJI  DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP  DZIECI ………………………..

4

V

ROZMIESZCZENIE EWAKUOWANYCH  DZIECI PO OPUSZCZENIU BUDYNKU …….

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci i mienia podejmuje Dyrektor przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona przez niego
 2. Ewakuacją do czasu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej kieruje Dyrektor przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona przez niego.
 3. Za sprawne przeprowadzenie ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest Dyrektor przedszkola, wychowawcy oraz pozostałe osoby należące do personelu przedszkola.
 4. Wymienione niżej obowiązki osób funkcyjnych obowiązują  tylko w przypadku , jeżeli dyrektor lub osoba wyznaczona nie wyda innych poleceń.
 5. Wszystkie  wydane polecenia przez osobę nadzorującą ewakuację (dyrektor lub osoba wyznaczona) powinny być bezwzględnie wykonane, chyba że są one sprzeczne   z  zasadami  bezpieczeństwa.

 

 

 

 

II.  SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA:

 

 1. W razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy:
  • zawiadomić o niebezpieczeństwie osoby znajdujące się w bezpośredniej strefie zagrożenia,
  • zawiadomić o niebezpieczeństwie dyrektora przedszkola a w przypadku jego nieobecności osobę wyznaczoną do ogłoszenia alarmu (intendentkę lub osobę pełniącą jej obowiązki)
  • wezwać straż pożarną.
 • z najbliższego telefonu zadzwonić do straży pożarnej pod nr 998
 • przedstawić się i podać swój numer telefonu,
 • podać nazwę obiektu i adres zdarzenia,
 • określić, co i gdzie się pali,
 • podać czy zagrożone jest życie ludzkie.

Po przyjęciu zgłoszenia należy chwilę odczekać na ewentualne sprawdzenie przez straż pożarną autentyczności podanych informacji.

Jeżeli wymagana jest obecność innych służb ratowniczych należy w identyczny sposób wezwać:

Pogotowie Ratunkowe                               - 999

Policję                                                                - 997

Pogotowie Wodociągowe         - 994

Pogotowie Gazowe                      - 992

Pogotowie Energetyczne           - 991

 

 1. W czasie ewakuacji należy pamiętać o następujących podstawowych zasadach:

 

- w czasie prowadzenia akcji należy zachować spokój i nie ulegać panice,

- w pierwszej kolejności należy ratować życie dzieci oraz innych osób ,

- z zasięgu ognia należy usuwać materiały palne,

- nie należy otwierać bez konieczności okien i drzwi do pomieszczeń, w których wybuchł pożar,

- nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem oraz cieczy i metali reagujących z wodą,

- w sytuacji zagrożenia własnego życia należy przerwać akcję ratowniczo gaśniczą i udać się w bezpieczne miejsce.

 

 1. Jeżeli akcja ratowniczo - gaśnicza jest krótkotrwała dyrektor placówki po uzyskaniu zgody kierującego akcją zarządza powrót pracowników i dzieci do zajęć.
 2. W razie długotrwałej akcji ratowniczo-gaśniczej dyrektor po konsultacji z kierującym akcją ratowniczo-gaśniczą zarządza i organizuje powrót dzieci do domów.

 

 

 

 

III.  OBOWIĄZKI  POSZCZEGÓLNYCH  OSÓB  FUNKCYJNYCH  NA WYPADEK POŻARU            I   INNEGO ZAGROŻENIA

 

 

 1. Osoba, która  pierwsza zauważyła  pożar
 • powiadamiadyrektora , awprzypadkujegonieobecności naterenieplacówki,osobęwyznaczonądoogłoszeniaalarmu ( intendentkę lubosobępełniącąjejobowiązki),
 • otwiera WYJŚCIE EWAKUACYJNE NR 1
 • powiadamiaSTRAŻPOŻARNĄ,
 • przyłącza siędoakcjiewakuacyjnej

 

 1. Dyrektor  lub  osoba  wyznaczona  do  ogłoszenia  alarmu (intendentka  lub  osoba  pełniąca  jej  obowiązki)
 • ogłasza alarm (wgumówionego schematu ogłaszania sygnału alarmowego)
 • ręcznie za pomocą przycisków uruchamia klapy dymowe
 • nadzoruje przebieg ewakuacji i podejmuje decyzje dotyczące przebiegu tej akcji
 • zabieraz budynkudokument umożliwiający sprawdzenie obecności pracowników
 • wyłącza główny wyłącznik prądu
 • sprawdza obecność pracowników w rejonie ewakuacji
 • po przybyciu straży pożarnej przekazuje dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej informacje co i gdzie się pali oraz czy zagrożone jest życie ludzkie

 

 

 1. Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w chwili ogłoszenia alarmu (nauczycielki, instruktorzy, lektorzy itp.)
 • przeprowadzają ewakuację dzieci będących w chwili ogłoszenia alarmupod ich opieką
 • zabierają dokument umożliwiającysprawdzenie obecności dzieci
 • sprawdzająobecność dzieci w rejonie ewakuacji
 • przeprowadzają dzieci do obiektu z którego można skorzystać w razie konieczności ewakuacji w niesprzyjających warunkach atmosferycznych

 

 1. Woźne oddziałowe - pomagają w ewakuacji dzieci ze swojej grupy
 2. Pomoc nauczyciela - pomaga w ewakuacji dzieci z gr. I
 3. Kucharka
 • wyłączaurządzeniaelektryczne i gazowe w kuchni
 • powiadamia o alarmie pomoc kucharki
 • nadzoruje (przy bramie) aby „ osoby z zewnątrz” nie wchodziły na teren przedszkola(dostawcy, rodzice itp.)
 • oczekuje na przyjazd straży pożarnej
 1. Pomoc kucharki
 • wyłączagłówny zawór gazu
 • sprawdza pomieszczenia w piwnicy. W przypadku obecności konserwatoralubinnychosóbw pomieszczeniach piwnicznych przekazujeinformację o alarmie
 • otwieraWYJŚCIE EWAKUACYJNE NR 2
 • opuszcza budynek kierując się do miejsca zbiórki
 1. Intendentka
 • w przypadku nieobecności dyrektoraogłasza alarmiprzejmuje wszystkie obowiązki osobyogłaszającej alarm
 • w przypadku ogłaszania alarmu przez dyrektora powiadamia o alarmiekucharkę
 • powiadamia osoby przebywające w gabinecie metodycznym o alarmie
 • pomaga w ewakuacji dzieci z gr. Ilub wprzypadku odbywania się zajęćdodatkowych na holu, prowadzonych przez osoby z zewnątrzpomagaw ewakuacji dzieci będących pod ich opieką

 

 1. Pracownik administracyjno - biurowy
 • wprzypadku nieobecności dyrektorapomaga w ewakuacji dzieci z gr. Ilub dzieci przebywających na holu na zajęciachdodatkowych, prowadzonych przez osoby z zewnątrz
 • w przypadkunadzorowania ewakuacji przez dyrektora pomaga w ewakuacji dzieci z gr. II

 

 

 

 

 

 

 

IV.  DROGI  EWAKUACJI  DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP  DZIECI

 

 1. Ewakuacja dzieci odbywa się korytarzami i klatką schodową , zgodnie z kierunkiem oznaczonymstosownymiznakami
 •  
 •  
 1. Przed wyjściemna korytarznależyustawićdzieci paramii sprawdzićilość.
 2.  

 

 

V.  ROZMIESZCZENIE EWAKUOWANYCH  DZIECI PO OPUSZCZENIU BUDYNKU

  

 1. Ewakuowane grupy dziecioraz pracownicy, którzy nie otrzymalidodatkowychpoleceń , a także inne osoby znajdujące się w budynku w chwili ogłoszenia alarmu gromadzą się w okolicy dużej piaskownicy , gdzie zostaje sprawdzona obecność.

 

 

 

GR IV

 

 

 

GR  II

 

piaskownica

 

 

GR  III

 

 

GR  I

pracownicy i inne osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE  1

 

 

 

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE  2

 

 

budynek przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wraziekoniecznościewakuacjiw niesprzyjającychwarunkachatmosferycznych można skorzystać z obiektu:

 

Gimnazjum  nr  6

al. Pracy  24

Wrocław

 tel. 071 360 13 52

PROCEDURY

ODBIERANIA  DZIECKA  Z  PRZEDSZKOLA ORAZ INTERWENCJI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM WYCHOWANKOW

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA I

Dotyczy przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

NAUCZYCIEL

1. Powiadamia dyrektora placówki

2 Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola

3. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godz. 17.00) dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach.

4. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – sprawdzeniu czy rodzice przebywają w domu dyrektor może:

a) podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice to dziecko zostaje pod opieką rodziców);

b) gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji ( np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej ).

c) Przeprowadzić rozmowe z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązać ich do przestrzegania regulaminu przedszkola.

5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic (opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomienia o tym fakcie policję (specjalisty ds. nieletnich) - celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka a następnie powiadamia sąd rodzinny.


 

PROCEDURA II

Dotyczy przypadku gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

NAUCZYCIEL

1. Nie wydaje dziecka.

2. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

3. Kontaktuje się z rodzicami lub osobą uprawnioną – wskazaną przez rodziców celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

4. Wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną ustala dalsze kroki postępowania – uzgadnia, kto odbierze dziecko z przedszkola. Jeżeli jest to osoba pełnoletnia, która nie widnieje na liście osób upoważnionych do odbierania dziecka – przedkłada upoważnienie podpisane przez rodziców (opiekunów), legitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

5. Nauczyciel sprawdza, czy dane są zgodne z uzyskanymi wcześniej przez telefon. W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami lub osobą uprawnioną dyrektor może – patrz punkt 4 procedury I.

6. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania regulaminu przedszkola. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.


 

 

 

PROCEDURA III

Dotyczy przypadku gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

NAUCZYCIEL

1.Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki

2.  Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

 

DYREKTOR PLACÓWKI

1.Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone zasady odbierania dziecka z przedszkola, powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania. Zobowiązuje go do podporządkowania się im.

2.Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania dyrektor placówki zwraca się do najbliższej jednostki policji o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, a w następnej kolejności powiadamia Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydz.  Rodzinny i Nieletnich.


 

PROCEDURA IV

Dotyczy przypadku gdy wychowawca otrzymuje informacje,że istnieje sytuacja, w której dziecko pozostawione jest w domu bez opieki, zaniedbane powinien podjąć następujące kroki:

NAUCZYCIEL

1.Powiadamia osobę, która przekazuje informację o możliwości powiadomienia odpowiednich instytucji (prawnych lub pozaprawnych).

2.Jeżeli osoba powiadamiająca nie chce podejmować działań osobiście powiadamia dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji i sporządza notatkę służbową. Dyrektor wspólnie z wychowawcą może podjąć następujące kroki:

* Rozmowa z rodzicami i wskazanie instytucji pomocowych

* Przeprowadza wizytę domową celem określenia sytuacji rodzinnej dziecka; zwraca się do najbliższej jednostki policji z prośba o rozeznanie w sytuacji rodzinnej i domowej dziecka;

W przypadku, gdy nadal sytuacja nie ulega zmianie powiadamiana zostaje najbliższa jednostka policji celem wyjaśnienia, a następnie powiadamienia sądu rodzinnego. W przedszkolu gromadzona jest dokumentacja z podejmowanych działań.


 

PROCEDURA V

Dotyczy przypadku gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy powinien podjąć następujące kroki:

NAUCZYCIEL

1. Podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami lub środkami.

2. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do nich osób niepowołanych.

3. Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez dziecko, przeprowadza z rodzicami rozmowę celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania co dziecko zabiera z domu do przedszkola.

4. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola.

5. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych.

W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należy przeprowadzić wspólnie z radą pedagogiczną analizę zaistniałych zdarzeń i wprowadzić środki zapobiegawcze. W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia należy wyprowadzić dzieci, powiadomić dyrektora i odpowiednie służby ( straż pożarną, policję) W trakcie prowadzenia akcji przez w/w służby podporządkować się kierującym akcją.


 

 

PROCEDURA VI

dotyczy przypadku gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

Podczas lekkich obrażeń ( otarcia, skaleczenia)

NAUCZYCIEL

* Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę.

*Powiada

 

 

smileyheartsmileyheartsmileyheartsmiley

 

 

 

*****

 

Miło nam zawiadomić Państwa, że w dniu 9 grudnia 2015r. otrzymaliśmy Certyfikat:

"Stołówka z certyfikatem zdrowego i racjonalnego żywienia"

 

 

 

 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 5 SIERPNIA 2015R. MOŻNA JUŻ ŁĄCZYĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z GRUPAMI:

71-79 86 802

WEW. 101 - DYREKTOR

WEW.113 - REFERENTKA

WEW.114- INTENDENTKA

WEW. 201 - GRUPA 1

WEW.202 - GRUPA 2

WEW. 203 - GRUPA 3

WEW. 204 - GRUPA 4

***

 

 

PROGRAMY  DOPUSZCZONE  DO  REALIZACJII 

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/19 

W  PRZEDSZKOLU  NR 59

 

Nasze przedszkole . Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci

Autor/Autorzy: Wiesława Żaba-Żabińska, Małgorzata Kwaśniewska

Wydawnictwo:MAC

gr.1,2,3,4

 

 

Katecheza:

Program nauczania "Kochamy dobrego Boga" nr AZ-0-01/10 Nr dopuszczenia 715/2011

Podręcznik nr AZ-02-01/10-KR-1/11   „Bóg kocha  dzieci”

Autor/ ks. Władysław Kubik SJ

wyd. WAM Kraków Księża Jezuici

 

***

 

Informujemy Rodziców, że zdjęcia z imprez umieszczane są w zakładkach:

- album fotograficzny

-oddziały

- nauczyciele

Jeśli ktoś z Rodziców ma jakieś ciekawe zdjęcia , które można by umieścić na stronie, prosimy o przesłanie ich na adres mailowy przedszkola -  przedszkole59@gmail.com

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Informujemy Rodziców, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola (poprzez Stowarzyszenie Rodziców „Przyjazna Szkoła” ), którego jesteśmy Partnerem.

W tym celu należy wypełnić PIT wg wzoru  – z danymi adresowymi i numerem INP (identyfikacyjny numer partnera) przedszkola.

PIT 37

poz.124: nr KRS 0000031762

poz.126: 600000059168 Przedszkole nr 59

"U KRASNALA POD NARCYZEM"

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród osób, które zechciałyby wspomóc Przedszkole w zbieraniu funduszy na nowy plac zabaw.

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu znajdują się na stronie http://www.ps.org.pl/


 

photo

Poniedziałek 25.03.2019