• PRZERWA WAKACYJNA 2019 - TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

      INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH.

      UWAGA! WARUNKIEM KORZYSTANIA Z NASZEGO PRZEDSZKOLA W SIERPNIU JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU W PODANYM NIŻEJ TERMINIE

      Przypominamy, że zgodnie z Arkuszem Organizacyjnym Przedszkole nr 59 w tym roku ma przerwę wakacyjną w lipcu, natomiast w sierpniu będzie przedszkolem dyżurującym.

     • IMPREZY W MAJU I CZERWCU

      • 10.05. – godz. 9 – Koncert Dziadka Bacha
      • 16.05. – wyjście gr.2 do Teatru na Ostrowie
      • 17.05. – godz.9 – Teatr Arlekin „Brzechwa dzieciom”
      • 20.05 -godz.11.15 - wycieczka gr.3 do Szkoły Podstawowej nr 82 - warsztaty plastyczne w świetlicy "Niespodzianka dla Mamy" oraz zwiedzanie szkoły,
      • 22.05. – g
     • Procedury RODO obowiązujące w przedszkolu

      ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

      PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ www.przedszkole59wroc.edupage.org

      Drogi Użytkowniku,

      Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe, w związku z obsługą serwisu www.przedszkole59wroc.edupage.org oraz poszczególnych jego funkcjonalności. Informacje te podzieliliśmy na poszczególne kategorie i zestawiliśmy w ramach Spisu Treści, tak abyś mógł łatwo znaleźć to co Cię interesuje.

     • ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

      Kwoty do zapłaty za przedszkole będą przekazywane drogą mailową na adres podany w dokumentacji przedszkolnej do dnia 5-tego następnego miesiąca / tzn. wysokość opłaty za wrzesień dostaniecie Państwo do dnia 5 października/.

      Wpłaty dokonać należy do dnia 15-tego każdego miesiąca na konto / każdy ma inny numer konta/.

     • ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA MIEJSCE

      Na podstawie § 2.1 i § 2.2 UCHWAŁY NR L/1187/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę zwalnia się z opłaty stałej za przedszkole rodziców(opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

  • Partnerzy

   • 1 % dla przedszkola
   • Wrocław - Europejską Stolicą Kultury
   • Polskie Godło - Orzeł Biały