• UWAGA, WAŻNE - dokumentowanie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

     • UWAGA,  WAŻNE - dokumentowanie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

      Informujemy, że  od  1 października (czwartek)  przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola używamy karty magnetycznej lub PIN-u ( czytnik umieszczony po prawej stronie w przedsionku) w celu odznaczenia godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

     • PILNE !!!

     • Zmiany w procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

      Drodzy rodzice,  aby usprawnić procedurę przyprowadzania i odbierania dzieci prosimy o :

      1.     Mierzenie dzieciom temperatury w domu przed wyjściem do przedszkola          (w przedszkolu będziemy mierzyć temperaturę podczas śniadania).

      2.     Przyprowadzanie dzieci do przedszkola najpóźniej do 8:30 ( po tym czasie pracownicy mają już obowiązki w grupach  i każde spóźnienie odrywa ich od pracy).

      3.     Odbieranie dzieci od godz. 14 , tak aby dzieci spokojnie zjadły drugie danie, a pracownicy, którzy dyżurują przy drzwiach zakończyli  wykonywanie swoich obowiązków w grupie.

      4.     Rodzice dzieci nowoprzyjętych w okresie adaptacji mogą odbierać dzieci od godz. 12.

      5.     Wjazd na teren przedszkola tylko dla pracowników, dostawców, służb miejskich.

       

      Dziękujemy rodzicom za wspaniałe przygotowanie się do nowych warunków, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

     • ZWOLNIENIE Z OPŁATY STAŁEJ ZA PRZEDSZKOLE

     • Na podstawie § 2.1  i § 2.2 UCHWAŁY NR L/1187/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania  i opieki  oraz  wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę zwalnia się z opłaty stałej za przedszkole rodziców(opiekunów prawnych)  posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

      Rodzice, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia wypełniają  wniosek ( w załączniku)  i  dostarczają go do przedszkola do dnia 20 września. Decyzja dyrektora zostanie wydana do 30   września 2020 r.

       

      W przypadku nabycia prawa do skorzystania ze zwolnienia w trakcie roku szkolnego należy jak najszybciej złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty stałej  do dyrektora przedszkola.

   • Kontakty

    • Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"
    • Sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl
    • 71-798 68 02 - numer podstawowy Po usłyszeniu komunikatu powitalnego wybieramy numer wewnętrzny WEW. 101 - DYREKTOR WEW. 113 - REFERENTKA WEW. 114- INTENDENTKA grupa 1 - wew.201 grupa 2 - wew. 202 grupa 3 - wew. 203 grupa 4 - wew.204
    • ul. Narcyzowa 6 53-225 Wrocław
    • https://p59wroclaw.bip.gov.pl/
   • Logowanie