• STATUT PRZEDSZKOLA

     • STATUT  PRZEDSZKOLA

      W zakładce "O przedszkolu"  zamieszczony  jest  aktualny  statut  przedszkola  .  Prosimy  o  zapoznanie  się  z  nim.

     • ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

     • ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

      ZWRACAMY  SIĘ  Z  PROŚBĄ

      O  PRZESTRZEGANIE  ZASAD  ZWIĄZANYCH  

      Z  BEZPIECZEŃSTWEM  DZIECI

      ORAZ   ZACHOWANIEM PORZĄDKU  W  PRZEDSZKOLU:
       

      Budynek przedszkola i ogród przedszkolny prosimy traktować  jako drugi dom dzieci

      - one spędzają  tu większą część dnia, w związku z tym wszyscy musimy o nie dbać.

      - Jeśli nie jest to niezbędne prosimy nie wprowadzać do szatni wózków, na czas rozbierania i ubierania dziecka można zostawić je w wiatrołapie,

      - W szatni prosimy nie karmić dzieci, czas na ubranie dziecka prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum,
      - Jeśli chcą Państwo wejść do pomieszczenia innego niż szatnia prosimy założyć obuwie zmienne lub skorzystać

         z ochraniaczy na obuwie,
      - Po odebraniu dziecka z przedszkola umożliwia się rodzicom lub osobom opiekującym się dzieckiem, korzystanie z terenu ogrodu leżącego od strony południowej (za budynkiem) do godz.16:30.

      Proszę pamiętać ,że  jest to uwarunkowane podporządkowaniu się  Regulaminowi  korzystania z placu zabaw, czyli w czasie gdy z podwórka korzystają grupy przedszkolne można przebywać tylko z drugiej strony budynku ,

      - Proszę pilnować aby dziecko nie wybiegało samo z przedszkola,

      - Dziecko odebrane z przedszkola nie powinno samo przebywać na terenie przedszkola,

      - Wjazd samochodem na teren przedszkola dozwolony jest tylko za zgodą zarządcy terenu dla samochodów służb miejskich, dostawczych oraz służbowych,

      - Dzieci przebywające w ogrodzie korzystają z toalety zewnętrznej, klucz do toalety znajduje się w 3 grupie,

      - Prosimy o dostarczenie do grup kubków jednorazowych. W związku z tym, ze obowiązuje nas Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie wyeliminowania plastiku w jednostkach organizacyjnych gminy prosimy aby były to kubeczki tekturowe lub wytworzone z materiałów biodegradowalnych /możemy jedynie wykorzystać stare zapasy naczyń plastikowych/ .

       

       

     • RELIGIA W PRZEDSZKOLU

     • RELIGIA  W  PRZEDSZKOLU

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych z późn. zmianami  - w naszym przedszkolu są zorganizowane zajęcia z religii dla dzieci, których rodzice oświadczyli pisemnie, że chcą aby ich dziecko miało zorganizowane zajęcia religii w ramach planu zajęć przedszkolnych.

      Oświadczenie to obowiązuje przez cały pobyt dziecka w przedszkolu ale  Rodzice mogą je w każdej chwili zmienić.

      W związku z nowymi drukami prosimy rodziców z grup 2,3,4 o pobranie druku od nauczycielki i niezwłocznie określenie czy Państwo chcecie czy nie chcecie, aby Wasze dziecko uczestniczyło w  zajęciach religii.

       

      Dzieci nieuczestniczące w zajęciach religii mają zapewnioną opiekę nauczycielki.

      Nauczyciel  religii ( p.Jerzy Kozyrski)jest zatrudniony w przedszkolu na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego. Nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje, stopień awansu nauczyciela dyplomowanego    i realizuje program zatwierdzony przez właściwe władze Kościoła Katolickiego.

      Do czasu zebrania oświadczeń nauczyciel ten będzie w ramach swoich godzin wykonywał tylko czynności opiekuńczo wychowawcze.

       

   • Kontakty

    • Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"
    • Sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl
    • 71-798 68 02 - numer podstawowy Po usłyszeniu komunikatu powitalnego wybieramy numer wewnętrzny WEW. 101 - DYREKTOR WEW. 113 - REFERENTKA WEW. 114- INTENDENTKA grupa 1 - wew.201 grupa 2 - wew. 202 grupa 3 - wew. 203 grupa 4 - wew.204
    • ul. Narcyzowa 6 53-225 Wrocław
    • https://p59wroclaw.bip.gov.pl/
   • Logowanie