• STATUT PRZEDSZKOLA

     • STATUT  PRZEDSZKOLA

      W zakładce "O przedszkolu"  zamieszczony  jest  aktualny  statut  przedszkola  .  Prosimy  o  zapoznanie  się  z  nim.

     • ZWOLNIENIA Z OPŁATY STAŁEJ

     • ZWOLNIENIA  Z  OPŁATY  STAŁEJ

      ZWOLNIENIA  Z  OPŁATY  STAŁEJ

       

      Na podstawie § 2.1  i § 2.2 UCHWAŁY NR L/1187/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania  i opieki  oraz  wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę zwalnia się z opłaty stałej za przedszkole rodziców(opiekunów prawnych)  posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

      Rodzice, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia wypełniają  wniosek, dostarczają wymagane we wniosku dokumenty (kopie aktów urodzenia dzieci, bądź kopie legitymacji szkolnych/ studenckich) i składają je do dnia 10 września 2019 r.(u dyrektora lub w grupie).Decyzja dyrektora zostanie wydana do 13 września 2019 r.

       

      W przypadku nabycia prawa do skorzystania ze zwolnienia w trakcie roku szkolnego należy jak najszybciej złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty stałej  do dyrektora przedszkola.

     • PRZERWA WAKACYJNA W 2020 R

     • PRZERWA  WAKACYJNA  W  2020 R

      W ROKU 2020  PRZERWA  WAKACYJNA  PLANOWANA  JEST  NA  SIERPIEŃ  -  PRZEDSZKOLE  BĘDZIE  NIECZYNNE.  PROSIMY  ZAPLANOWAĆ  DZIECIOM  OPIEKĘ  NA  TEN  CZAS.

       

      SZCZEGÓŁY  DOTYCZACE  TERMINÓW  ZAPISÓW  DZIECKA  DO  PRZEDSZKOLA  NA  LIPIEC  ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE  W  MAJU  2020 R.

     • ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

     • ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

      ZWRACAMY  SIĘ  Z  PROŚBĄ

      O  PRZESTRZEGANIE  ZASAD  ZWIĄZANYCH  

      Z  BEZPIECZEŃSTWEM  DZIECI

      ORAZ   ZACHOWANIEM PORZĄDKU  W  PRZEDSZKOLU:
       

      Budynek przedszkola i ogród przedszkolny prosimy traktować  jako drugi dom dzieci

      - one spędzają  tu większą część dnia, w związku z tym wszyscy musimy o nie dbać.

      - Jeśli nie jest to niezbędne prosimy nie wprowadzać do szatni wózków, na czas rozbierania i ubierania dziecka można zostawić je w wiatrołapie,

      - W szatni prosimy nie karmić dzieci, czas na ubranie dziecka prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum,
      - Jeśli chcą Państwo wejść do pomieszczenia innego niż szatnia prosimy założyć obuwie zmienne lub skorzystać

         z ochraniaczy na obuwie,
      - Po odebraniu dziecka z przedszkola umożliwia się rodzicom lub osobom opiekującym się dzieckiem, korzystanie z terenu ogrodu leżącego od strony południowej (za budynkiem) do godz.16:30.

      Proszę pamiętać ,że  jest to uwarunkowane podporządkowaniu się  Regulaminowi  korzystania z placu zabaw, czyli w czasie gdy z podwórka korzystają grupy przedszkolne można przebywać tylko z drugiej strony budynku ,

      - Proszę pilnować aby dziecko nie wybiegało samo z przedszkola,

      - Dziecko odebrane z przedszkola nie powinno samo przebywać na terenie przedszkola,

      - Wjazd samochodem na teren przedszkola dozwolony jest tylko za zgodą zarządcy terenu dla samochodów służb miejskich, dostawczych oraz służbowych,

      - Dzieci przebywające w ogrodzie korzystają z toalety zewnętrznej, klucz do toalety znajduje się w 3 grupie,

      - Prosimy o dostarczenie do grup kubków jednorazowych. W związku z tym, ze obowiązuje nas Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie wyeliminowania plastiku w jednostkach organizacyjnych gminy prosimy aby były to kubeczki tekturowe lub wytworzone z materiałów biodegradowalnych /możemy jedynie wykorzystać stare zapasy naczyń plastikowych/ .

       

       

     • RELIGIA W PRZEDSZKOLU

     • RELIGIA  W  PRZEDSZKOLU

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych z późn. zmianami  - w naszym przedszkolu są zorganizowane zajęcia z religii dla dzieci, których rodzice oświadczyli pisemnie, że chcą aby ich dziecko miało zorganizowane zajęcia religii w ramach planu zajęć przedszkolnych.

      Oświadczenie to obowiązuje przez cały pobyt dziecka w przedszkolu ale  Rodzice mogą je w każdej chwili zmienić.

      W związku z nowymi drukami prosimy rodziców z grup 2,3,4 o pobranie druku od nauczycielki i niezwłocznie określenie czy Państwo chcecie czy nie chcecie, aby Wasze dziecko uczestniczyło w  zajęciach religii.

       

      Dzieci nieuczestniczące w zajęciach religii mają zapewnioną opiekę nauczycielki.

      Nauczyciel  religii ( p.Jerzy Kozyrski)jest zatrudniony w przedszkolu na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego. Nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje, stopień awansu nauczyciela dyplomowanego    i realizuje program zatwierdzony przez właściwe władze Kościoła Katolickiego.

      Do czasu zebrania oświadczeń nauczyciel ten będzie w ramach swoich godzin wykonywał tylko czynności opiekuńczo wychowawcze.