• Grupa IV

    •                                                    

     Tygodniowy plan pracy dydaktyczno - wychowawczej 

     14.06 - 18.06. 2021 r ,,Lato"

     Tygodniowy_plan_pracy-_Lato.docx

                


                                                                                 7-11.06.2021
                                                         TEMAT:  ZWIERZĘTA Z CAŁEGO ŚWIATA

      

      

      

     Poniedziałek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 20

     - wprowadzenie do tematyki tygodnia – rozmowa z dziećmi na temat „Zwierzęta ”

     - zabawa matematyczna z zakresu odejmowania, próby układania działań liczbowych z wykorzystaniem znaku odejmowania

     - karty pracy 4, str. 34 a –b – przeliczanie zwierząt, zapisywanie odejmowania, wykluczanie ze zbioru, wskazywanie zwierzęcia, które nie pasuje do pozostałych, rysowanie zwierzęcia zgodnie z instrukcją

     •  zabawa dźwiękowa- „ Jakie to zwierzę”, rozpoznawanie zwierząt na podstawie wysłuchanych odgłosów

      

     Wtorek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 20

     - rozmowa na temat wybranych zwierząt , wskazanie na mapie świata miejsc ich zamieszkania, zwrócenie uwagi na przystosowanie się  zwierząt do środowiska, w którym żyją, wyjaśnienie określenia „Wielka piątka Afryki”, układanie nazw wybranych zwierząt z liter alfabetu ruchomego

     - zabawa matematyczna „Bilety do zoo” - ilustrowanie zagadek matematycznych  z wykorzystaniem sylwet lub rysunku

     - zabawa z masażykiem do treści wierszyka pt. „Zoo”

     - karty pracy 4, str. 35 a-b – czytanie wyrażeń i dopasowywanie ich do ilustracji zwierząt, nazywanie zwierząt, podpisywanie ilustracji po śladzie, ćwiczenia artykulacyjne

     - „Muzyczne inspiracje” – utrwalanie znajomości piosenek i tańca do programu pożegnalnego

     • gry planszowe

     • praca z KZ 78- 79 – rozmowa nt parków narodowych w Polsce i ich symboli

      

     Środa

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 20

     - porównanie zwierząt hodowlanych i dzikich

     - praca plastyczna z W 52 – wycinanie ilustracji po śladzie, układanie i naklejanie na kartkę

     - karty pracy 4, str. 36 a-b – nazywanie zwierząt, wyodrębnianie kolejnych głosek w nazwach, zapisywanie pierwszej i ostatniej litery, pisanie wyrazów po śladzie, odczytywanie wybranych wyrazów i zdań, łączenie obrazków z odpowiednimi napisami

     - obserwacje zwierząt w ogrodzie przedszkolnym

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • przygotowywanie programu artystycznego z okazji święta mamy i taty oraz pożegnania z przedszkolem

      

     Czwartek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 20

     - zwierzęta leśne – podział zwierząt na roślinożerne i drapieżniki, wyjaśnienie określenia „łańcuch pokarmowy”

     - karty pracy 4, str. 37 a- b – odszukanie ukrytych zwierząt i zaznaczenie ich, kącik grafomotoryczny, rozwiązywanie działań, zapisywanie wyników

     - zabawa ruchowa – „Odszukaj takiego samego zwierzaka”

     - „Krzyżówka ze zwierzętami” – zabawa z wykorzystaniem alfabetu ruchomego

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych,

     • uzupełnianie kart pracy

      

     Piątek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 20

     - rozmowa nt „Jak dbać o zwierzęta domowe”

     - przypomnienie zasad postępować w przypadku ataku agresywnego psa

     - karty pracy 4, str. 37b – zaznaczanie sytuacji, w których nie należy podchodzić do nieznajomego psa

     - „Mali wspaniali” – zajęcia sportowe

     • przygotowywanie programu artystycznego na pożegnanie z przedszkolem

      

      

     Tygodniowy plan pracy dydaktyczno - wychowawczej 

     31.05 - 02.06. 2021 r ,,Dzień Dziecka"

                                                               Tygodniowy_plan_pracy-_Dzien_Dziecka(1).docx                                                               

      


     24-28.05.2021

      

                                                                      TEMAT:  ŚWIĘTO MAMY I TATY

      

      

     Poniedziałek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 18

     - wprowadzenie do tematyki tygodnia – rozmowa z dziećmi na temat „Moja mama”

     - „Muzyczne inspiracje” – utrwalanie znajomości tańca i wybranych piosenek

     - karty pracy 4, str. 24 a –b – meblowanie i dekorowanie pokoju zgodnie z instrukcją, czytanie prostych wyrazów oraz tekstu z poznanych liter, pisanie wyrażeń po śladzie, rysowanie mamy i tego, co mama lubi

     •  zabawa ruchowo-matematyczna- „ Zbieramy kwiaty dla mamy”

      

     Wtorek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 18

     - „Mój tato” – rozmowa inspirowana treścią wiersza

     - karty pracy 4, str. 25 a-b – odnajdywanie różnic między ilustracjami, przeliczanie pieniędzy, tworzenie zbiorów, czytanie zdań opisujących tatę, pisanie poi śladzie, rysowanie zgodnie z instrukcją

     - „Muzyczne inspiracje” – zajęcia rytmiczne, ze śpiewem i elementami tańca

     • gry planszowe

      

     Środa

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 18

     - zabawa ruchowa integracyjna – „Kto tak jak ja”

     - Zabawa dramowa-  „Fotografia”

     - karty pracy 4, str. 26 a-b – odszukiwanie osób na fotografii na podstawie przeczytanych zdań oraz tekstu wysłuchanego, rozpoznawanie emocji, wymyślanie rozwiązań konfliktów pomiędzy rodzeństwem, kontynuowanie rytmów, pisanie po śladzie nazw członków rodziny

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • przygotowywanie programu artystycznego z okazji święta mamy i taty oraz pożegnania z przedszkolem

      

     Czwartek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 18

     - ekspresja słowna na temat „Rodzina”, zgromadzenie słów związanych z tym tematem

     - karty pracy 4, str. 27 a- b – czytanie zdań, rozpoznawanie prawidłowych podpisów do ilustracji, kolorowanie ramek, rysowanie po śladzie, wyklejanie obrazka kolorowym papierem

     - Księga zabaw -75 – czytanie tekstu z poznanych liter

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych,

     • przygotowywanie programu artystycznego na pożegnanie z przedszkolem

      

     Piątek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 18

     - zabawa słowna – „Jedziemy na wycieczkę”

     - zabawa sensoryczna – „Co jest w worku ”

     - malowanie farbami na temat wybrany prze dzieci lub zaproponowany

     - „Mali wspaniali” – zajęcia sportowe

     • uzupełnianie kart pracy

      

      

     Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej ,,Wrażenie i uczucia"

     17.05- 21.05.2021 r.

     Tygodniowy_plan_placy_Wrazenia_i_uczucia.docx         

                       


     10-15.05.2021

      

                                                                       TEMAT:  W KRAINIE MUZYKI

      

      

     Poniedziałek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 18

     - wprowadzenie do tematyki tygodnia – rozmowa z dziećmi na temat ich ulubionych instrumentów muzycznych, zachęcenie do wypowiedzi w oparciu o pytania kierunkowe

     - „H” jak „ harfa” – prezentacja litery „H, h” i sposobu jej zapisu, wyszukiwanie słów zawierających „h”, analiza głoskowa wybranych, układanie wyrazów z wykorzystaniem alfabetu ruchomego z zaznaczeniem samogłosek i spółgłosek

     - wysłuchanie nagrań z brzmieniem harfy, zapoznanie dzieci z jej wyglądem

     - karty pracy 4, str. 16 a –b – rozpoznawanie i zakreślanie liter „h H”, rysowanie pętli , pisanie liter „h, H” po śladzie, odczytywanie zdań

     •  nauka wierszy  dla mamy i taty

     Wtorek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 18

     - zagadki dźwiękowe – rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych

     - karty pracy 4, str. 17 a-b  i 20 a – rysowanie linii po śladzie, łączenie odpowiednich rysunków z podpisami, wyklaskiwanie sylab według wzoru, łączenie sylab w wyrazy, pisanie nazw instrumentów po śladzie, pisanie liter „h” po śladzie i samodzielne

     - „Muzyczne inspiracje” – zajęcia rytmiczne, ze śpiewem i elementami tańca

     • „Kraina muzyki” – oglądanie ilustracji w KZ / str. 70-71/, tworzenie zbiorów według instrukcji, czytanie prostych wyrazów związanych z instrumentami

     Środa

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 18

     - rozmowa nt rodzajów muzyki, wysłuchanie wybranych utworów muzycznych, zachęcenie dzieci do wypowiedzi w oparciu o pytania kierunkowe

     - „Narysuj muzykę” – zabawa muzyczno-plastyczna

     - karty pracy 4, str. 18a-b – łączenie liniami ilustracji z napisem wyrażającym dźwięk,  odtwarzanie rytmów narysowanych w zadaniu

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • utrwalanie znajomości wybranych piosenek – śpiewanie z podziałem na role

     Czwartek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 18

     - „Orkiestra” – odtwarzanie rytmów proponowanych przez n-la i dzieci, przypomnienie/wyjaśnienie nazw „dyrygent, filharmonia, chór, orkiestra”

     - karty pracy 4, str. 19 a, 20 b – pisanie po śladzie, zapisywanie dodawania, porównywanie długości i szerokości

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • memory obrazkowo-naśladowcze – gra z  kartami pracy W 50 /str. 67/

      karty pracy 4, str.20 b kolorowanie pól z właściwym układem nut

     Piątek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 18

     - obejrzenie materiału edukacyjnego przedstawiającego mało znane instrumenty

     - zachęcenie dzieci do wykonania instrumentu według własnego pomysłu

     - karty pracy 4 str. 19 b, 20 a – rysowanie odpowiednich symboli pod odpowiednimi obrazkami, samodzielne pisanie liter h – H , pisanie zdań po śladzie

     - „Mali wspaniali” – zajęcia sportowe

     • utrwalanie znajomości tańca  „Krakowiak”

      

      

      

      

      

            

                        Tygodniowy plan pracy dydaktyczno- wychowawczej 

                         04.05 - 07.05. 2021 r.

                                 POLSKA TO MÓJ DOM         

                                            Tygodniowy_plan_prac_-_Polska_to_moj_dom.docx              

                    


                                                                       TEMAT:  TAJEMNICE KSIĄŻEK

                                                                                 26 – 30. 04.2021

     Poniedziałek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 16

     - wprowadzenie do tematyki tygodnia – rozmowa z dziećmi na temat ich ulubionych książek, zachęcenie do wypowiedzi

     - „F” jak „ fotel” – prezentacja litery „f” i sposobu jej zapisu, wyszukiwanie słów zawierających „f”, analiza głoskowa wybranych, układanie z wykorzystaniem alfabetu ruchomego z zaznaczeniem samogłosek i spółgłosek

     - karty pracy 4, str. 5a –b – zaznaczanie głoski w słowach oraz liczby głosek w nazwach obrazków, pisanie litery „f” po śladzie, wyszukiwanie litery „f” wśród innych, czytanie tekstu z poznanych liter, rysowanie ilustracji do tekstu

     • rozgrywanie prostych gier planszowych

      

     Wtorek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 16

     - obejrzenie materiału edukacyjnego przedstawiającego proces tworzenia papieru

     - „Książeczka” – zachęcenie dzieci do wykonania książeczki według własnego pomysłu

     - zagadki matematyczne – rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i próby zapisu ich treści w postaci działań - utrwalanie znajomości cyfr oraz znaków + / - / =

     - „Muzyczne inspiracje” – zajęcia rytmiczne, ze śpiewem i elementami tańca

     • karty pracy 4 – kącik grafomotoryczny, pisanie litery „f” – samodzielne i po śladzie

      

     Środa

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 16

     - „Kto tworzy książkę” - rozmowa w oparciu o ilustracje z KZ str.66-67  – zachęcenie do wypowiedzi w oparciu o pytania kierunkowe, nazwanie wybranych zawodów związanych z tworzeniem książki „autor , grafik, drukarz”

     - obejrzenie materiału edukacyjnego nt  „Jak powstaje książka”

     - zabawa matematyczna – „Powiedz mi jak to ułożyć”

     - karty pracy 4, str. 6a-b – umieszczanie nalepek w brakujących miejscach, czytanie wyrazów

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • nauka wybranej piosenki

      

     Czwartek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 16

     - rozmowa nt rodzajów książek i miejsc, gdzie można je nabyć /nazwanie : „kolorowanki, atlasy, albumy…. biblioteka, księgarnia, antykwariat/

     - zabawa w zapamiętywanie – ćwiczenie pamięci wzrokowej i spostrzegawczości

     - karty pracy 4, str. 7a-b, 8a – przeliczanie książek, uzupełnianie zbiorów, zapisywanie i rozwiązywanie działań, rysowanie wzorów po śladzie i samodzielnie, odczytywanie rebusów i umieszczanie nalepek, przeliczanie i rysowanie monet i banknotów

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • zabawa tematyczna z  kartami pracy W10 – „Ile kosztuje ta książka ?”

      

     Piątek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 16

     - zabawa ruchowa „Ruchome napisy”

     - „Bajkowe zagadki -  rymowanki” – szukanie rymów do wysłuchanych zdań

     - karty pracy 4 str. 8b i 9a-b – czytanie zdań wyrazowo-obrazkowych, pisanie wyrazów po śladzie, umieszczanie nalepek z literami, odczytywanie hasła, kreślenie drogi w labiryncie, przeliczanie książek, porównywanie liczb

     - „Mali wspaniali” – zajęcia sportowe

     • kącik grafomotoryczny 10b – kolorowanie zgodnie z zauważoną regułą i według wzoru

      

      

      

      Tygodniowy plan pracy dydaktyczno- wychowawczej 19.04 - 23.04.2021 r.

     Dbamy_o_nasza_planete.docx     


      

     Zapraszamy do udziału!!!!

     EKO_konkurs.docx   

                                                 

         TEMAT:  WIOSENNA ŁĄKA

     Piątek - 16.04.2021 r. 

     Witajcie moje drogie przedszkolaki, dzisiaj zaczniemy od krótkiego wierszyku  o pszczółkach. 

     Zapraszam.

     PRACOWITE-PSZCZOLKI-TEKST-WIERSZA_(1).pdf

     A teraz obejrzyjcie film.

     https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c

     Porozmawiaj z rodzicami, dlaczego pszczółki są tak porzyteczne dla nas. Jeśli już wiesz wszystko, zrób prace plastyczną i stwórz swoją własną pszczółkę. Powodzenia.

     https://iheartcraftythings.com/paper-bag-bee-kids-craft.html

     Posłuchaj piosenki po angielsku i zaśpiewaj. Czy wiesz jakie zwierzątko w niej występuje?????

     https://supersimple.com/song/bees-go-buzzing/.

     Mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie. Znajdź 10 różnic. 

     ZnajdzRozniceLaka.pdf

     A dla chętnych kodowanie.

     BiedronkaKodowanie.pdf

     Miłego dnia wam życzę i do zobacznia w poniedziałek.

     Czwartek  - 15.04.2021 r.

     Opowiedzcie o zdjęciu. Wskażcie zwierzęta mieszkające na łące. Nazwijcie mieszkańców łąki i rośliny występujące na łące.

      

     Posłuchajcie piosenki  Karuzela na łące (sł. i muz. Krystyna Gowik).

      

     https://www.youtube.com/watch?v=yzOJ0FgKnzo 

      

     I. Dzień radosny dziś na łące,

     mocno i gorąco świeci majowe słońce.

     Dobry humor się udziela,

     przyjechała karuzela, będzie wielki bal!

     Ref.: Na majowej łące karuzela

     dla biedronki, osy i dla trzmiela.

     I mrówka jedzie z chrząszczem,

     i żaba, i chrabąszcze,

     i konik polny wskoczył,

     i żuczek się przytoczył.

     A karuzela wiruje w koło,

     muzyczka gra wesoło, daba, daba, dam!

      

     II. Kwiaty cieszą się z pogody

     i sukienki zakładają – to pokaz mody!

     Maki, chabry, fiołki, dzwonki.

     Na nich muszki i biedronki uśmiech w koło ślą!

     Ref.: Na majowej łące…

      

     III. Pająk nad porządkiem czuwa,

     a motylek wraz z rodzinką wysoko fruwa.

     Pszczoła miód rozdaje wszystkim,

     pachną trawy, zioła, listki i tak cudnie jest!

     Ref.: Na majowej łące…

      

     Pozmawiajcie na temat piosenki. Określcie nastrój piosenki , zwróćcie uwagę na elementy baśniowe.

     − O czym jest ta piosenka?

     − Wymieńcie mieszkańców łąki.

     − Jakie rośliny rosną na łące?

     − Czy mieszkańcy łąki, tak jak w piosence, mogą jeździć na karuzeli?

      

     Zabawa Prawda czy fałsz?

     Rodzic czyta zdanie. Dziecko ocenia czy jest ono zgodne czy niezgodne z prawdą.

     Jeśli jest  prawdziwe dziecko staje na jednej nodze. Jeżeli sądzi, że zdanie nie jest prawdziwe (jest fałszywe), skacze obunóż w miejscu.

     Ślimaki to ogromne zwierzaki.

     Biedroneczki są w paseczki.

     Żabki skaczą w trawie i pływają w stawie.

     Stokrotki mają kolorowe środki.

     Skowronek to ptaszek mały, ale śpiewak doskonały.

     Mrówki budują mrowiska, to rzecz jest oczywista.

     Ryby mówią ludzkim głosem i śpiewają czasem basem.

     Maki to kolorowe ptaki.

     Od chodzenia po rosie rosną muchy w nosie.

     Na łące o poranku spotkasz grzyby w dzbanku.

     Pracowite pszczoły robią miodek doskonały.

     Dzięcioł stuka w korę drzewa i korniki z niej wybiera.

     Kiedy świeci słońce, jest zimno na łące.

      

     Środa  - 14.04.2021 r.

     Posłuchajcie opowiadania Heleny Bechlerowej O żabkach w czerwonych czapkach i porozmawiajcie  na temat znaczenia barwy ochronnej zwierząt, na podstawie motyli i żab.  Zwróćcie uwagi na przystosowanie zwierząt do życia w danym środowisku.

     https://www.youtube.com/watch?v=uXfxfNpIKZU  

     Rozmowa na temat opowiadania.

     − Jak nazywały się żabki?

     − Co zrobiły żabki?

     − Kto przybył na zabawę?

     − Czy zwierzęta dobrze się bawiły?

     − Kto przybył na końcu? Dlaczego?

     − Czy żabki uciekły bocianowi?

     − Jak przebrały się żabki?

     − Co zobaczył z gniazda bocian?

     − Czy żabki były widoczne w swych czerwonych ubrankach w zielonej trawie?

     − Co poradziła im stara żaba?

     − Czy bocian odnalazł zielone żabki w zielonej trawie?

      

     A teraz kilka zabaw ruchowych-  Sprytne żabki:

     • szybka żaba – dziecko staje po jednej stronie pokoju i skacze najszybciej jak potrafi do linii mety,

     • długi skok – dziecko żabka skacze z miejsca, z wyznaczonej linii 3 razy; rodzic zaznacza długość skoku,

     • skoki przez przeszkody – dziecko żabka przeskakuje obunóż raz z jednej, raz z drugiej strony wzdłuż rozciągniętej na podłodze linii, taśmy,

     • przejście przez tunel – rodzic staje w rozkroku, tworząc tunel a dziecko przechodzi pod spodem.

      

     Podzielcie słowo żaba na sylaby i na głoski. Poszukajcie innych słów, w których głoska ż występuje w nagłosie, śródgłosie, np. żelazko, żołędzie, ważyć, kożuch.

     Obejrzyjcie obrazki przedstawiające cykl rozwojowy żaby.

     − Posłuchajcie:

      

     Wśród żab są samce i samice. Samice składają do wody dużą ilość jaj sklejonych galaretowatą substancją – tak zwany skrzek. Z jaj wylęgają się larwy – kijanki (żyją w wodzie, mają skrzela i ogon). Po pewnym czasie kijankom

     wyrastają kończyny tylne, a następnie – przednie. Na koniec, przed wyjściem na ląd, kijanki tracą ogon, rozwijają się ich płuca.

      

      

      

     Wtorek - 13.04.2021 r.

     Zagadki wiosenne. Gotowi to zaczynamy :-)

              Skaczą po łące, pływają w wodzie .
              Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie.
       (żabki)
      
              Co to za panie mają pasiaste ubranie,
              od nich słodki miodek na pewno dostaniesz.
       (pszczoły)
      
             Skrzydełka mam jak płatki, choć sam nie jestem kwiatem,
             I nad kwiatami w sło0ńcu wesoło fruwam latem.
       (motyl)
      
             To jest takie dziwne zwierzę,
             bo ma tylko jedną nogę.
             Własny domek ma na grzbiecie,
             kto to jest, na pewno wiecie? 
      (ślimak)
      
             Chociaż są malutkie, bardzo pracowite.
             Spotkasz je na łące, bo są ich tysiące.
       (mrówki)
      
               Prawie nic nie widzi
               i ma długi ryjek.
               W czarnym kubraczku
               pod ziemią się kryje.
       (kret)
      
               Dziób czerwony, długie nogi.
               Żabki ze strachu schodzą mu z drogi. 
      (bocian)
         
               Łatwo zauważysz między listeczkami
               jej czerwony płaszczyk z czarnymi kropkami. 
      (biedronka)
      
               Znacie takiego małego konika,
               który jest zielony,
               w trawie sobie cyka?
       (konik polny)         

     Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
     Co można znaleźć na łące?
     Co można robić na łące? (zbierać kwiatki, uprawiać sporty, odpocząć i słuchać odgłosów natury, zrobić biwak itp.)
     Czego nie należy robić? (rozpalać ogniska, niszczyć przyrody, śmiecić, nie wolno łapać owadów itp.)
     Gdzie mogą spędzić czas wolny osoby mieszkające w mieście? (w parku).

     Gra to opcja dla tych dzieci, które dobrze  czytają. To wykreślanka z ułatwieniem w postaci zapisu wyrazowego , na przykład zapis BOCIAN.

     C

     N

     B

     D

     R

     Y

     N

     M

     O

     T

     Y

     L

     M

     M

     C

     Z

     B

     U

     M

     Y

     I

     N

     V

     A

     O

     S

     A

     R

     N

     A

     R

     Z

     N

     I

     S

     I

      

     Oto słowa, które powinniście znaleźć:

     BOCIAN

     MOTYL

     OSA

     SARNA

     MYSZ

     A jeśli już wszystko zrobiście to  pobawcie się w gre muzyczną. Poproś rodzica o wydrukowanie zapisu utworu, to ci pomoże w zabawie.

     Zapis-utworu-Wlazl-kotek-na-plotek.pdf - 

     A o to pianinko, spróbuj zagrać. Powodzenia :-)

     https://kidmons.com/game/piano-online/

      

     Miłego dnia wink

     Poniedziałek – 12.04.2021

     -  wysłuchanie wiersza  Z. Baryły pt. „Wiosenna łąka”

     Wiosenna łąka w promieniach słońca
     cała zielona jest i kwitnąca.
     Pszczoły, motyle nad nią fruwają,
     a w trawie świerszcze koncerty grają.

     Rosną na łące białe stokrotki,
     wierzby nad rzeką pokryły kotki.
     Żaby rechoczą, śpiewają ptaki,
     do gniazd dla piskląt znoszą robaki.

     Żółte kaczeńce na łące kwitną,
     niebo ma barwę jasnobłękitną.
     Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują,
     zbierają nektar, miód produkują.

     Słoneczko grzeje, stopniały śniegi,
     na noskach dzieci są pierwsze piegi.
     Cieszą się dzieci i ziemia cała,
     że wiosna do nas już zawitała.

     -  rozmowa na temat treści wiersza w oparciu o wybrane pytania,  np.

     • Jakie nazwy kwiatów pojawiły się w wierszu ?

     • O jakich zwierzątkach opowiadał wiersz ?

     • Jaki kolor mają kaczeńce ?

     • Czym zajmują się pszczoły ?  

                                                                                                                                                                                                           - zabawa ruchowa  przy muzyce -  „Podrzuć – klaszcz – złap ”  - do zabawy można wykorzystać małą zabawkę pluszową lub – np. zwiniętą skarpetkę

        / poniżej link do muzyki : Vivaldi – „Wiosna”

     https://www.youtube.com/watch?v=0I5PlKK9bIM

      

     -  „Ł” – jak „łąka” – ćwiczenia związane z literą „ł” :

     •  wyszukanie w pamięci słów rozpoczynających się od głoski „ł”

     •  nazwanie kolejnych głosek w wybranych słowach

     • obejrzenie monografii litery „Ł – ł” w kartach pracy nr 3, str.35

     • zadania w kartach  pracy nr 3, str.35 a – b – odczytanie wyrazów i zdań, podkreślenie litery  „ł”, łączenie wyrazów i zdań z właściwymi ilustracjami, próby zapisu liter „ł  - Ł” po śladzie

      

     - zabawa dydaktyczna rozwijająca pamięć wzrokową i spostrzegawczość - „Czego brakuje” Rodzic lub inny chętny wybiera do zabawy 10 lub więcej dowolnych przedmiotów, dziecko przez kilka chwil przygląda się wybranym do zabawy przedmiotom i stara się zapamiętać jak najwięcej; kiedy odwraca głowę  - rodzic chowa wybrane przedmioty. Zadaniem dziecka jest nazwanie tych, które zostały schowane.

      

     - dla chętnych – praca plastyczna „Ślimak”

     https://www.youtube.com/watch?v=Y5jzKgkmlsY

      

      

          

     Piątek – 9.04.2021

     - „Matematyka z wiejskiego podwórka ” – rozwiązywanie zadań tekstowych z zakresu dodawania:

     1)  W gospodarstwie pana Franka są 2 krowy, 3 kozy i 1 koń. Ile zwierząt ma pan Franek ?

     2)  Na słońcu wygrzewają się 2 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu ?

     3)  Po podwórku chodzi 1 krowa, 2 konie,4 pieski i 1 kot. Ile zwierząt jest na podwórku ?

     4)  Kura wysiadywała jajka. Najpierw wykluły się 2 pisklęta, chwile później – 4, a na końcu – jeszcze jedno. Ile piskląt się wykluło ?

     5)  W gospodarstwie urodził się 1 źrebak,2 cielaczki i 4 kurczęta. Ile zwierząt się urodziło ?

     - zabawa ruchowa przy piosence „Stary Donald farmę miał”

     https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA

     w czasie słuchania piosenki dziecko wykonuje dowolne – wybrane przez siebie” ćwiczenia, np.

     przysiady, podskoki, skręty tułowia, ‘pajacyki’ itd.

     - karty pracy nr 3 str. 36a, 36b – łączenie zwierząt z ich domami, pisanie po śladzie, rysowanie na planszy pionka zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek.

     - dla chętnych – praca plastyczna - „Zwierzątko ze wsi” – lepienie z plasteliny formy przestrzennej lub półpłaskiej - naklejanie na wybrane tło / kartkę

      

     Czwartek – 8.04

     - „Gdzie mieszkają wiejskie zwierzaki ?” - obejrzenie zdjęć z linku poniżej i nazwanie ‘domków’ dla zwierząt, rozmowa w oparciu o tresć zdjęć

     https://drive.google.com/file/d/1CNb0NRSNCDDjTSazNkL16MVyMisf0jNP/view

     - zabawa słuchowa „Ile głosek” – dzieci nazywają kolejne głoski w podanych słowach : kura, koń, kogut, baran, krowa – a następnie układają z klocków „modele” tych słów  – tyle klocków ile głosek w danym słowie

     - zabawa ruchowa „Lustro” – dziecko odwzorowuje ruchy / gesty / mimikę rodzica / a potem zamiana ról  /

     - Karty pracy 3 -  str. 43 a – rozwiązywanie sudoku obrazkowego, wycinanie jajek po śladzie

     - Karty pracy 3  - str. 43 b – wykreślanie niepasujących napisów lub obrazków, czytanie wyrazów

     - rozmowa z mamą nt „Co można zrobić z jajek ?” –   dla chętnych - przygotowanie pasty jajecznej  /z czynnym udziałem dziecka /

      

      

     Dzień dobry. Gotowi na dzisiejsze zajęcia?

     Tak więc, zaczynamy! ߘ꼯span>

     Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy od gimnastyki, która jest bardzo ważna dla naszego zdrowia, bo przecież jak wszyscy wiemy RUCH to ZDROWIE!

     W tym tygodniu rozmawiamy o zwierzętach z wiejskiego podwórka, tak więc teraz  troszkę z nimi poćwiczymy. Poproście rodziców, aby przeczytali Wam ćwiczenia z obrazków, które Wy wskażecie. Wykonajcie ćwiczenia.

      

      

      

     Spróbujcie nazwać zwierzęta i posłuchajcie, jakie wydają odgłosy. Możecie też pobawić się w zagadki  odgadując zwierzęta po ich mowie.

     https://view.genial.ly/5e92c42cfba9d40d9e55ae25?fbclid=IwAR3huTl6OVyAKpu9DGfANcnZRQgcU01TsOFY7SbFSDZPG87KmC2buNScpGs

     Czas, by poznać jakie korzyści płyną z hodowli zwierząt. Na początek krótki wierszyk.

      Jedźmy na wieś –daję słowo,

     że tam można podjeść zdrowo.

     Już od rana białą rzeką

     wyśmienite płynie mleko.

     Płynie do nas wprost od krowy,

     serek z niego będzie zdrowy.

     Kura chwali się od rana:

     Zniosłam jajko, proszę pana!

     Proszę spojrzeć –to nie bajka.

     Wprost od kury są te jajka!

     jeszcze tylko kromka chleba

     i do szczęścia nic nie trzeba.

     Rozmowa na temat wiersza:

     • Dlaczego autor wiersza zachęca do wyjazdu na wieś?
     • Czym chwaliła się kura?
     • Jakie jeszcze inne zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku?

     Jak myślicie, po co ludzie hodują zwierzęta np.kury, gęsi, kaczki, krowy?

     Przyjrzyjcie się uważnie poniższym obrazkom, a na pewno się tego dowiecie.

       

      

     A teraz wytężcie słuch:  jaką głoskę słyszycie na początku danego słowa? Jeśli potraficie zaznaczcie prawidłową odpowiedź.

     https://view.genial.ly/5e94acb69334740d78ba4412

     Na koniec zachęcam Was do kart pracy str. 37 a i b

                                                                 Miłego dnia! Do jutra!smiley

      Wtorek  06.04.2021 r.                             

     DZIEŃ W GOSPODARSTWIE

     Dziś poznamy zwierzęta mieszkające na wsi. Mam nadzieję, że po świętach jesteście zwarci i gotowi do pracy. Miłej zabawy ߘ꼯span>

     Zaczniemy od wiersza.

     Rozmowy zwierząt Barbara Kosowska

     Mu, Mu, Mu, tak krowa muczy

     Kto Cię krowo tak nauczył?

     Nikt nie uczył mnie muczenia

     Mówię Mu od urodzenia,

     A ponadto daję słowo

     Jestem bardzo mleczną krową

     Baran do owcy mówi: beee

     Czego baran od niej chce?

     Powiedz owco ma kochana

     Ile mleka dałaś z rana?

     Dałam dzisiaj dużo mleka

     Teraz na mnie fryzjer czeka

     Kukuryku, kukuryku

     Co się dzieje w tym kurniku?

     Kura jaja wysiaduje,

     Kogut z dumą spaceruje,

     Bo za chwilę już na świecie

     Ma pojawić się ich dziecię.

     Źrebię w stajni mamy szuka

     Rży, kopytkiem w ziemię stuka

     Gdzie ta mama się podziała?

     Pewnie z tatą w świat pognała

     Klacz i ogier wnet wrócili,

     Na wyścigach konnych byli.

     Tak zwierzęta rozmawiają

     One też swój język mają.

     To jest język zagrodowy

     Kury, owcy czy też krowy.

     Odpowiedz na pytania:

     - Jakie zwierzęta występowały w wierszu?

     - O czym rozmawiały zwierzęta?

     - Czy zwierzęta rzeczywiście mogą ze sobą rozmawiać?

     - Do czego służą wydawane przez nie odgłos?

     Praca plastyczna. Spróbuj wykonać pracę w taki sam sposób.

     KP3.44a – łączenie młodych i dorosłych zwierząt tego samego gatunku.

     KP3.44b – przeliczanie figur, zabawy ruchowo-słuchowe, odczytywanie zdań, łączenie ich z obrazkiem.

     Znajdź różnice? Praca dla chętnych.

     Roznice.docx

     https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/122403-farma-na-wsi

                                                      Miłego dnia !!!!!!!

        Piątek 2.04.2021

     Wyścigi pisanek - zabawa

     Sposób I - Do zabawy potrzebujecie czekoladowych jajek, łyżek, liny (skakanki), którą zaznaczycie START i METĘ. zadaniem dziecka jest jak najszybsze przeniesienie do mety jajka położonego na łyżce.

     Sposób II - Potrzebujecie słomki do picia, styropianowych jajeczek (mogą być piłeczki ping-pongowe). Zadaniem dziecka jest jak najszybsze przeniesienie jajeczka do mety (np. na koniec dywanu). Aby przenieść jajeczko dzieko musi dmuchać w słomkę, tak aby jajeczko mogło toczyć się do przodu.

     Masażyk relaksacyjny (dziecko wykonuje rodzicowi, rodzic dziecku)

     Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni:

     śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest w kropeczkach(uderzenia paluszkami – kropki)

     była też w paseczki (rysujemy paseczki)

     i w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę)

     ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki)

     i żółciutkie kurczaczki ( rysujemy kurczaczki – kółko, kółko, nóżki, dzióbek)

     Cii… wiosna, wiosna, ach to ty!

      Spróbuj rozwiązać zagadkę.

     Jakie produkty z wielkanocnego koszyka rymują się z nazwami ilustracji?       

     ZAGADKA_WIELKANOCNA.docx

     Ułóż puzzle  wink

     https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/354261-pisanki-wielkanocna

     A na koniec, zrób piekną pisankę techniką dowolną i prześlij ją do mnie. 

      

     Pogody, słońca, radości,
     w niedzielę dużo gości,
     w poniedziałek dużo wody
     - to dla zdrowia i urody.
     Dużo jajek kolorowych,
     świąt wesołych, oraz zdrowych!

      

       Czwartek 1.04.2021

      

     - Karty pracy 3 - str. 42  a – rysowanie pisanek po śladzie, naklejanie sztućców obok talerzy

     - Karty pracy 3 – str. 42 b – kolorowanie ilustracji zgodnie z kodem, pisanie po śladzie wyrazu „Wielkanoc”

     - gimnastyka przy muzyce :

     https://www.youtube.com/watch?v=In_aYUOYZ1o

     - wielkanocne zagadki matematyczne – zabawa matematyczna - rozwiązanie zadań tekstowych z zakresu dodawania z wykorzystaniem drobnych klocków :

     W pewnym domu do świątecznego stołu zasiadła mama, tata, ciocia Ela z wujkiem Adamem i dwiema córeczkami oraz babcia Frania. Ile osób siadło do stołu ?

     Zosia ozdabiała świąteczne ciasto - przygotowała 10 migdałów ale jej  brat Jędrek zjadł dwa z nich. Ile migdałów zostało ?

     Na talerzu  leżało 8 jajek. Fabian zjadł 2 a Ewa 1. Ile  jajek zostało na talerzu ?

     Emilka zrobiła wielkanocną palmę. Przykleiła na niej 3 czerwone kwiaty, 2 żółte i 4 fioletowe, niestety 1 kwiat się odkleił.  Ile kwiatów zostało na palmie ?

      

      

                                                                      Środa 31.03.2021

      

     - Księga zabaw z literami - str. 60-61 - obejrzenie ilustracji, opowiadanie ich treści, odczytanie zdań

     - Karty pracy 3 - str. 41 b – odnajdywanie fragmentów ilustracji i zakreślanie ich pętlą, pisanie wyrazów po śladzie

     - zestaw zabaw ruchowych:                     

     - zające na łące -skoki obunóż a potem na 1 nodze,  

     - zabawa zręcznościowa – przenoszenie małego przedmiotu na łyżce z punku a do punku b,  jeśli przedmiot spadnie z łyżki wracamy do punktu a i zaczynamy kolejną próbę;  / zabawa w parach - dla rodziców i dzieci, ilość przedmiotów do przeniesienia- dowolna/  

      - na stole tworzymy ‘bramkę’ lub w dowolny sposób zaznaczamy miejsce, do którego musi trafić dmuchany przedmiot np. kawałek watki / piórko, kulka z papieru… – zadanie polega na   tym by dmuchając na przedmiot umieścić go w wyznaczonym miejscu,                                                                                      

     - układamy na głowie np. skarpetkę – i spacerujemy tak, by nie spadła z głowy, a potem staramy się z pozycji stojącej przejść do siadu skrzyżnego i odwrotnie - nie przytrzymując skarpetki rękoma,                                                                                                                                                                     

     - leżymy na plecach, trzymając skarpetkę miedzy stopami, unosimy nogi tak, by skarpetkę umieścić na podłodze za głowa, ćwiczenie powtarzamy kilka razy,  

     - dla chętnych - praca plastyczna  - „Zajączek”

     https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs

                                                                          

      

                                                                     Wtorek  30.03.2021

      

     - obejrzenie wybranego materiału edukacyjnego na temat „ Wielkanocne tradycje”

     https://www.youtube.com/watch?v=41Z6kXNPMc0

     https://www.youtube.com/watch?v=4AruqaTpljM

     https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA

     https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg

     - zabawa ruchowa -  „Rzuć do celu” / z wykorzystaniem wybranych przedmiotów – np. skarpetek /

     - „Koszyczek wielkanocny” - przestrzenna praca plastyczna z wykorzystaniem Wyprawki  / karta nr 44/ - wypychanie koszyczka, wycinanie pasków i przeplatanie ich przez otwory                                                                                         

     - zabawa taneczna przy muzyce:

     https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8

      

      

                                                                                     Poniedziałek   29.03.2021

      

     - wysłuchanie piosenek o tematyce wielkanocnej

     https://www.youtube.com/watch?v=D1qH8WmjwYc

     https://www.youtube.com/watch?v=GxNEUPCe458

     - Karty pracy 3 - str. 40 a – dorysowywanie brakujących części palmy i pisanki, 

     - Karty pracy 3 - str. 40 b – przeliczanie sylab w zdaniach, zapisywanie ich liczby, przeliczanie bazi, rysowanie po tyle samo

     - zabawa ruchowa – przeskoki obunóż przez ułożone w szeregu na dywanie małe klocki / skarpetki itp.

     - „Tyle samo / mniej / więcej ”– zabawa badawcza – porównywanie ilości wody w pojemnikach różnej pojemności i kształtu z wykorzystaniem wybranej miarki

     - przelewanie wody z pojemnika do pojemnika – ćwiczenie zręczności i precyzji manualnej


      

                                                        

     22 MARCA 

     BĘDZIEMY WITAĆ WIOSNĘ.

     W TYM DNIU:

     - DZIECI ZAPREZĘTUJĄ SWOJE STROJE / WIOSENNE PRZEBRANIA/

     A POTEM - W OGRODZIE- POŻEGNAMY ZIMĘ I POWITAMY WIOSNĘ.

      


     23 MARCA

     W PRZEDSZKOLU,  BĘDZIEMY OBCHODZIĆ DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI.

     PROSIMY , ABY DZIECI W  TYM DNIU PRZYSZŁY DO PRZEDSZKOLA W DWÓCH RÓŻNYCH SKARPETKACH.

      


     TEMAT_-_WIOSNO_BAW_SIE_Z_NAMI.docx

      


       15-19.03.2021

                                                                     TEMAT:  PORZADKI W OGRODZIE

      

     Poniedziałek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 14

     - zagadki rozwijające umiejętność czytania

     - obejrzenie materiału edukacyjnego przedstawiającego rozwój motyla

     - wysłuchanie „Bajki o brzydkiej gąsienicy”, rozmowa w oparciu o tekst

     - praca plastyczna /grupowa/ – tworzenie pracy przestrzennej z wykorzystaniem materiału  z recyclingu

     • „Dwa motyle” – zabawa orientacyjno-porządkowa

      

     Wtorek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 14

     - obejrzenie materiału edukacyjnego przedstawiającego rozwój tulipana

     analiza głoskowa słowa „tulipan” / określenie kolejnych głosek / , nazwanie części tulipana

     - „c” jak „cebulka” - prezentacja litery „c”, ćwiczenia utrwalające znajomość litery „c”

     - karty pracy 3, str. 27 a - b – łączenie wyrazów z sylabami, czytanie tekstów z poznanych liter, przyporządkowywanie im obrazków, pisanie litery „c” po śladzie i samodzielnie

     - „Muzyczne inspiracje” – zajęcia rytmiczne, ze śpiewem i elementami tańca

     • zabawy z alfabetem – układanie wyrazów zawierających literę „c” – zabawa w parach

      

     Środa

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 14

     -  rozmowa przy planszy „Wiosenne prace w ogródku” – zachęcenie do wypowiedzi w oparciu o pytania kierunkowe, nazwanie wybranych narzędzi i przedmiotów wykorzystywanych w pracy w ogrodzie, określenie ich przydatności

     - zabawa badawcza z wykorzystaniem wybranych nasion, porównanie ich kształtu, wielkości, wyglądu, wskazanie warunków niezbędnych do wzrostu roślin / KZ str. 54-55 /

     - zabawa zręcznościowa z wykorzystaniem pęsety i nasion

     - wiosenny ogródek – zasianie rzeżuchy, fasoli i cebuli

     - karty pracy 3, str. 28 a-b – układanie historyjki obrazkowej, numerowanie obrazków zgodnie z właściwą kolejnością, przeliczanie, pisanie liczb, dokonywanie obliczeń

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • KP 3, str.30 – kącik grafomotoryczny, ćwiczenie zapisu litery "c"

      

     Czwartek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 14

     - wysłuchanie opowiadania „Gdzie budować gniazdo”, nazwanie wybranych ptaków, przypomnienie ich wyglądu, rozmowa w oparciu o tekst

     - wiosenne zagadki matematyczne – rozwiązanie zadań tekstowych z zakresu dodawania

     - karty pracy 3, str. 29 a – graficzna prezentacja znaku dodawania, rysowanie tego znaku, rozwiązywanie graficznych zadań  obliczeniowych

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • „Wiosenne ptaki ”– układanie rytmu według wzoru

      

     Piątek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 14

     - „Wiosna” – przygotowanie napisu na powitanie wiosny, malowanie farbami

     - wysłuchanie śpiewu skowronka i innych ptaków

     - obejrzenie materiału edukacyjnego obrazującego sposób budowania gniazda przez wybrane ptaki

     - wyjaśnienie słowa „ornitolog”

     - karty pracy 3 str. 29 b – pisanie liter zgodnie z szyfrem, odczytywanie haseł, łączenie haseł z odpowiednim zdjęciem

     - „Mali wspaniali” – zajęcia sportowe

     • „Domino”– zabawa matematyczna z wykorzystaniem  W 42

      

      

      

      

      

     Tygodniowy plan pracy 01.03 - 05.03.2021 r.

      Tygodniowy_plan_prac_W_marcu_jak_w_garncu.docx


                      

     Tygodniowy plan pracy 22.02- 26.02.2021 r.

     Tygodniowy_plan_-_wynalazki.docx     

      


                                                                       TEMAT:  W dawnych czasach

                                                                                   15-19.02.2021

      

     Poniedziałek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 11

     - karty pracy 3, str. 11 a-b – rysowanie dinozaura według instrukcji, kolorowanie ilustracji zgodnie                           z ustalonym kodem

     - układanie zdań z wybranymi słowami, przeliczanie słów w zbudowanych zdaniach

     - obejrzenie przedstawienia teatralnego

     - gimnastyka ogólnorozwojowa

     • „10 pomponów” – zabawa w małych grupach

      

     Wtorek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 11

     - wysłuchanie opowiadania „Muszka w bursztynie”, rozmowa w oparciu o treść

     - karty pracy 3, str. 12 a-b – obejrzenie obrazków ilustrujących powstawanie bursztynu, rysowanie przedmiotów, które można zrobić z bursztynu, łączenie elementów linią, przeliczanie elementów

     - „Muzyczne inspiracje” – zajęcia rytmiczne, ze śpiewem i elementami tańca

     • temperowanie kredek w piórnikach indywidualnych

      

     Środa

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 11

     -  zapoznanie dzieci  z rysunkami naskalnymi z wybranych jaskiń, rozmowa na temat znaczenia pisma, odpowiedź na pytanie do czego służy pismo, zachęcenie do wypowiedzi

     - pismo obrazkowe - twórcza zabawa plastyczna

     - karty pracy 3, str. 13 a-b – odwzorowywanie fragmentu ilustracji, umieszczanie nalepek, przeliczanie elementów ilustracji, tworzenie liczb powyżej 10, próby zapisu

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     - zabawa słuchowo-ruchowa – odwzorowywanie sekwencji dźwięków

     • próby czytania prostych wyrazów w książkach dla dzieci

      

     Czwartek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 11

     - wysłuchanie ciekawostek na temat wulkanów, rozciekawianie dzieci, zachęcenie do zadawania pytań

     - karty pracy 3, str. 14 a – zaznaczanie różnic między ilustracjami

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • uzupełnianie kart pracy

      

     Piątek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 11

     -zabawa  matematyczna – rozumienie określeń dotyczących długości i szerokości, układanie                                        w porządku malejącym i rosnącym

     - badacze przeszłości – zapoznanie z nazwami zawodów archeolog, paleontolog,

     - rozmowa na temat muzeum – czym jest i czemu służy

     - karty pracy 3 str. 15 a - b – rysowanie kształtu budowli, umieszczanie nalepek z fragmentami naczynia, uzupełnianie szkieletu dinozaura nalepkami, łączenie takich samych skamielin

     - „Mali wspaniali” – zajęcia sportowe

     • „Kiedy żyły dinozaury” – praca z KZ str. 48-49

      

      

      

      

      Tygodniowy plan pracy 08.02 - 12.02.2021 r.

                                                     Tygodniowy_plan_pracy-_bale__bale_w_karnawale.(1).docx

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      


              TEMAT:  Baśnie, bajki, legendy

                                                                                     1-5.02.2021

      

     Poniedziałek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 11

     - zachęcenie do wypowiedzi całozdaniowej nt ulubionych bohaterów bajkowych

     - „b” jak balon - prezentacja litery „b” w wybranych wyrazach, analiza głoskowa słów zawierających głoskę  „b”, układanie zdań ze słowami rozpoczynającymi się od głoski „b”, przeliczanie słów w zbudowanych zdaniach

     - karty pracy 3, str. 1 a-b – naklejanie nalepek, ćwiczenia utrwalające znajomość litery „b”, czytanie historyjki wyrazowo-obrazkowej, pisanie litery „b” po śladzie i samodzielnie, pisanie sylab po śladzie

     • praca z alfabetem, układanie wyrazów

     Wtorek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 11

     - rozmowa o formach bajek / przedstawienia teatralne, bajki kinowe, książki /

     - „Muzyczne inspiracje” – zajęcia rytmiczne, ze śpiewem i elementami tańca

     - układanie treści bajki do wylosowanych obrazków

     - karty pracy 3, str. 2 a-b – kolorowanie ilustracji, rysowanie po śladzie

     • pisanie litery „b” małej i wielkiej po śladzie i samodzielnie

     Środa

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 11

     - zachęcenie do wypowiedzi na temat „czego uczą bajki, praca w zespołach, wyjaśnienie słowa „morał”

     - praca plastyczna -  naklejanka symetryczna

     - karty pracy 3, str. 3 a – zaznaczanie figur zgodnie z instrukcją obrazkową

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • próby czytania prostych wyrazów w książkach dla dzieci

     Czwartek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 11

     - wysłuchanie wybranej legendy – „Bazyliszek”

     - karty pracy 3, str. 3 b – czytanie nazw wybranych miast, dopasowywanie  nalepek miasto - legenda, rysowanie po śladzie sylwetki smoka wawelskiego

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • legenda o smoku wawelskim – układanie historyjki obrazkowej / KZ str. 42-43/

     Piątek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 11

     -zabawa  matematyczna – bajkowy wyścig z przeszkodami

     - karty pracy 3 str. 3 b – rysowanie po śladzie brakujących fragmentów ilustracji

     - „Mali wspaniali” – zajęcia sportowe

     - zabawa w zgadywanie – „O jakiej postaci myślę „? – rozpoznawanie na podstawie opisu słownego

     • uzupełnianie kart pracy

      

      

      

      

      

     https://ln2.sync.com/dl/de8a2ff50/etspahsh-winjji2i-ntnj96rf-7w3x9p7d

      


     Tygodniowy plan pracy  25.01- 29.01.2021 r.

     zimowe_mistrzostwa_sportowe.docx       

                                                                                                                   


          18-22.01.2021

                                                   Temat:  Święto babci i dziadka

      

     Poniedziałek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 9

     - „Morze śmieci ” – zapoznanie dzieci z celem akcji proekologicznej prowadzonej w naszym przedszkolu, zwrócenie uwagi dzieci na zagrożenia związanie z nierozważnym korzystaniem z plastiku  i konsekwencjami, do jakich ono prowadzi,

     - karty pracy 2, str. 41 a-b – porównywanie treści obrazków, odszukiwanie i zaznaczanie różnic, opowiadanie treści ilustracji, czytanie wyrazów, układanie zdań

     -  spotkanie muzyczne z Dziadkiem Bachem

     • „Tulipan dla babci i dziadka” – składanie zgodnie z instrukcją  / KZ 39 /

     Wtorek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 9

     - przedstawienie artystyczne dla babć i dziadków z okazji ich święta / prezentacja nagrywana /

     - karty pracy 2, str. 42 a – kolorowanie wzoru według instrukcji, odczytywanie ciągu liter

     • „List do babci” – masażyk relaksacyjny do treści wierszyka

     Środa

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 9

     - zachęcenie do wypowiedzi na temat „Moja babcia… , mój dziadek…”

     - „Ile kroków do domu” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem kostek, sumowanie ilości oczek

     - karty pracy 2, str. 42 b – uzupełnianie obrazka wg podanego wzoru, naklejanie korali zgodnie z podanym rytmem,

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • pudełko dla babci – praca plastyczna  / W 32 /

     Czwartek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 9

     - wysłuchanie wiersza „Dziadek „ - ćwiczenie uważnego słuchania i pamięci słuchowej – zapamiętanie treści wiersza

     - „Zagadka nie dla dziadka” – rozwiązywanie zagadek o tematyce przyrodniczej

     - karty pracy 2, str. 43 a – zapisywanie liter zgodnie z kodem, rysowanie oburącz

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • „Pudełko dla dziadka” – praca plastyczna / W 33 /

     Piątek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 9

     -zabawa  matematyczna – „Gdzie jest prezent”  - doskonalenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni

     - karty pracy 2 str. 43 b – logiczne  połączenia / przedmiotów z pudełkami /

     - „Mali wspaniali” – zajęcia sportowe

     • zabawa - ilustracja ruchowa do treści wiersza – „Placek”

      

      

      

         Tygodniowy_plan_pracy_co_mozna_robic_zima.docx                            


                                            

            TEMAT:   Witamy nowy rok

                                                                                              4-8.01.2021

      

     Poniedziałek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 9

     - karty pracy 2, str. 31a - b :  nazwanie przedmiotów i opowiadanie do czego służą i jak działają,  zaznaczanie zegarów, których możemy używać w domu, porządkowanie zdjęć w porządku chronologicznym, numerowanie,

     - zatrzymane wspomnienia – rozmowa nt miłych wydarzeń z minionego roku i sposobów / możliwości ich utrwalenia, ćwiczenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem,

     • „Dzień i noc” - karty pracy W29

      

     Wtorek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 9

     - wysłuchanie opowiadania pt „Zegarowe wskazówki”, w oparciu o treść-  rozmowa na temat budowy zegara, zapoznanie z różnymi rodzajami zegarów,

     - karty pracy 2, str. 32a – b : odczytywanie pełnych godzin na zegarach, łączenie zegarów wskazujących te samą godzinę, pisanie wyrazów po śladzie,

     - „Muzyczne inspiracje- zabawy rytmiczne , ze śpiewem i elementami tańca,

     • tworzenie dowolnych zegarów z różnych figur geometrycznych,                                                                                  

      

     Czwartek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 9

     - zestaw ćwiczeń gimnastycznych / gimnastyka korekcyjna,

     - karty pracy 2, str. 33 a - 34 a : czytanie i porównywanie wyrazów, zaznaczanie liter, które tworzą taki sam wyraz, zaznaczanie różnic miedzy obrazkami, naklejanka, dzielenie na sylaby,

     • praca z KZ str. 34 -35 – tworzenie kalendarza pór roku, miesięcy i dni tygodnia,

      

     Piątek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 9

     - wysłuchanie wiersza pt.”Gimnastyka dni tygodnia”, ćwiczenie uważnego słuchania i pamięci słuchowej,

     - karty pracy 2, str. 34 b:  kolorowanie ramki z nazwą aktualnego dnia tygodnia, rysowanie na podany temat, łączenie ilości tak, by wynik dodawania wynosił 7,

     - „Mali wspaniali” – zajęcia sportowe,

     - laurka dla babci i dziadka – wycinanie i naklejanie,

     • zabawa  dydaktyczna „Kto następny” – podział nazw dni tygodnia na sylaby z wykorzystaniem instrumentów muzycznych                                                                                  

      

      

                                                                        TEMAT : Świąteczne tradycje                                                                                              

                                                                                      21-23.12.2020

      

     Poniedziałek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 8

     - karty pracy 2, str. 29 a-b, 30 a-b - doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, utrwalanie kształtu litery „l”  oraz cyfr 1-7,

     - święta na świecie – zapoznanie dzieci ze zwyczajami świątecznymi w wybranych krajach,                                       karty pracy 2, str. 26 b - obejrzenie zdjęć ilustrujących święta w innych krajach, wskazanie na mapie wybranych miejsc,

     - próba przedstawienia świątecznego,

     • porządkowanie szufladek indywidualnych, temperowanie kredek i ołówków,

      

     Wtorek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 8

     - przedstawienie świąteczne w wykonaniu dzieci – prezentacja piosenek, wierszy i tańca,

     • wigilijny obiad, składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem,                                                                                   

      

     Środa

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 8

     - karty pracy 2 str. 26 a, 27 a-b – układanie historyjek obrazkowych, naklejanka / ćwiczenie pamięci, porównywanie treści obrazków, wskazywanie różnic

     - zgromadzenie słów związanych ze świętami,

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • wysłuchanie wybranej bajki i rozmowa na temat jej treści

      

      

      

      

     Tygodniowy_plan_pracy_tradycje_swiateczne.docx


       7 – 11.12.2020

                                                                   TEMAT:  Święta za pasem

      

     Poniedziałek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 7

     - układanie zdań z wykorzystaniem wylosowanych słów, przeliczanie słów w zdaniach,

     - karty pracy 2, str. 21 a-b – naklejanie zgodnie z instrukcją, zaznaczanie obrazków, które pasują do wzoru

     - przygotowywanie przedstawienia świątecznego

     • „Półka z zabawkami” – twórcza praca plastyczna

      

     Wtorek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 7

     - wprowadzenie litery „l”, zapoznanie z zapisem, układanie schematów głoskowych oraz wyrazów zawierających literę „l”

     - karty pracy 2, str. 24 a-b - czytanie zdań z poznanych liter, zaznaczanie litery „l”, pisanie litery „l” po śladzie, kolorowanie sylab w wyrazach wg kodu

     - „Muzyczne inspiracje” – zabawy rytmiczne ze śpiewem i elementami tańca

     • uzupełnianie zaległości w  kartach pracy

      

     Środa

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 7

     - nauka wybranej piosenki świątecznej

     - wprowadzenie cyfry 7, zapoznanie z jej zapisem, ćwiczenia utrwalające znajomość cyfry i liczby 7 – naklejanka, rysowanie wg instrukcji, pisanie po śladzie i samodzielne, numerowanie 1-7, tworzenie zbiorów 7-elementowych / karty pracy 2, str. 23 a-b /

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • przygotowywanie przedstawienia świątecznego

      

     Czwartek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 7

     - nauka piosenki świątecznej / ciąg dalszy /

     - „Łańcuch na choinkę” – wspólna praca plastyczna -  lub -„Bombka” – praca z W 26 – konstruowanie bombki wg instrukcji

     - karty pracy 2, str. 22 a-b – zaznaczanie ozdób choinkowych , logiczne połączenia, naklejanka, rysowanie po śladzie

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych

     • tradycje świąteczne – samodzielna praca z „Księgą zabaw z literami”/ str. 32-33 /- utrwalanie informacji o zwyczajach świątecznych

      

     Piątek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 7

     -zabawa „Trzy bombki” -  ćwiczenie umiejętności językowych oraz szybkiej reakcji na umowny sygnał

     - karty pracy 2 str. 25 a-b –rysowanie fragmentów obrazu „Zima”  T. Makowskiego wg wzoru, rysowanie ilustracji, nadawanie tytułu obrazkowi

      - „Mali wspaniali” – zajęcia sportowe

     • nauka wybranej kolędy

      

      

      

      

     Tygodniowy_plan_pracy_Grudniowe_zyczenia.docx

      


     KONKURS !!!!!!!!!!!!!!

     mikolaj.ODT   


     23 – 27.11.2020

                                                      TEMAT:  Kim będę, gdy dorosnę

      

     Poniedziałek

     - rozmowa na temat produktów spożywczych – rozpoznawanie i nazwanie wybranych, wskazanie ich pochodzenia / na mapie lub globusie /, określenie ich przydatności, nazwanie zawodów związanych z omawianym tematem / rolnik, sprzedawca /,

     - klasyfikowanie wybranych produktów ze względu na ciężar, pochodzenie i inne kryteria, porównywanie ciężaru,

     - karty pracy 2, str. 16 a-b – klasyfikacja ze względu na sposób spożywania, naklejanie – dopasowywanie nasion do roślin,

     • zabawa matematyczna  „Co kupiłam”  - doskonalenie pamięci wzrokowej,

      

     Wtorek

     - wysłuchanie piosenki „Zawody” – przypomnienie nazw różnych zawodów, krótka ich charakterystyka,

     - rozsypanka sylabowa i literowa – składanie wyrazów z sylab i liter, ćwiczenia w odczytywaniu,

     - rozmowa na temat pracy krawca, nazwanie podstawowych wzorów / „w kratę, w paski …/, zapoznanie dzieci z miarką krawiecką,

     - plastyczne – wycinanie po linii łamanej, naklejanie / ozdabianie według wzoru,

     - „Muzyczne inspiracje” – zabawy rytmiczne ze śpiewem i elementami tańca,

     • przewlekanie sznurowadeł przez dziurki,

      

     Środa

     - rozmowa nt dźwięku, próba wyjaśnienia tego pojęcia, wysłuchanie fragmentów wybranych utworów muzycznych, w oparciu o pytania kierunkowe – zachęcenie dzieci do wypowiedzi na ich temat, próby zilustrowania / odzwierciedlenia ruchem i  rysunkiem dynamiki i nastroju wysłuchanej muzyki, wyjaśnienie słowa „kompozytor”,

     - wprowadzenie litery „ k ” - ćwiczenia utrwalające kształt litery, próby zapisu w liniaturze – po śladzie i samodzielne, odczytanie sylab i wybranych wyrazów zawierających literę „k” i inne wcześniej poznane litery,

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych,

     • zabawa muzyczna do utworu „Walc kwiatów” Czajkowskiego  / z wykorzystaniem instrumentów muzycznych/,

      

     Czwartek

     - rozmowa kierowana nt zawodów związanych z procesem budowy domu, wyjaśnienie określeń „architekt, hydraulik, elektryk, stolarz, malarz, … określenie pierwszej głoski w podanych nazwach,

     - burza mózgów nt – „Budynek”,

     - w oparciu o treść bajki „Trzy świnki”  rozmowa nt trwałości materiałów budowlanych, wyjaśnienie słów „staranny”, „byle jaki”,

     - karty pracy 1, str. 18 a-b – zapamiętywanie szczegółów, zaznaczanie wg instrukcji,

     -gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń gimnastycznych,

     • quiz wiedzy nt – „Bezpieczeństwo na placu budowy”,

      

     Piątek

     - układanie i rozwiązywanie zagadek nt różnych zawodów,

     - wszyscy są potrzebni - / księga zabaw z literami str. 30-31 /– opowiadanie treści ilustracji, zachęcenie do wypowiedzi w oparciu o pytania kierunkowe,

     - karty pracy 2 str. 19 a-b  - rysowanie, odczytywanie, logiczne łączenie,  str.20 a-b – utrwalenie kształtu liter oraz cyfr 1-6,

     - „Mali wspaniali” – zajęcia sportowe,

     •”Kostki z zawodami” – sklejanie kostki / karty pracy - W. 25/, określanie atrybutów związanych z danym zawodem,

      

      

     Tygodniowy_plan_zimno__zimniej.docx

      


      

      

                                                                                                 TEMAT:  Zwierzęta domowe

                                                                                                            9 – 13.11.2020

      

     Poniedziałek

     - zabawy dowolne według wyboru dzieci

     - zestaw ćwiczeń porannych

     - przygotowania i wprowadzenie do zajęć

     - zabawa „Powitanka”

     - rozmowa nt „Zwierzęta domowe”, zachęcenie dzieci do wypowiedzi /pełnym zdaniem/, zwrócenie uwagi różnice między zwierzętami domowymi i dzikimi

     - zabawa rozwijająca wyobraźnię „Deska”  / z wykorzystaniem kart pracy W16/

     - prezentacja litery „d” – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, wyodrębnianie i przeliczanie  kolejnych głosek w słowie „deska” i w innych słowach zawierających głoskę „d”, układanie modelu wybranych słów z cegiełek  - zaznaczanie samogłosek i spółgłosek, układanie napisu z alfabetu ruchomego

     - karty pracy 2, str. 1a-1b – zaznaczanie miejsca głosek w modelach słów, utrwalanie znajomości kształtu litery, pisanie po śladzie, rysowanie

     - warsztaty ekologiczne

     • „Domek” – zabawa konstrukcyjna według pomysłów dzieci

     Wtorek

     - zabawy dowolne według wyboru dzieci

     - zestaw ćwiczeń porannych

     - przygotowania i wprowadzenie do zajęć

     - rozwiązywanie zagadek słuchowych – rozpoznawanie odgłosów zwierząt, określanie pierwszych głosek w wybranych nazwach, analiza sylabowa

     - zabawa matematyczna z wykorzystaniem kart pracy W17 – przeliczanie, klasyfikacja – zapoznanie dzieci z określeniami „gady, ssaki”, zwrócenie uwagi na ich cechy charakterystyczne, próby opisu

     - wprowadzenie cyfry 4 – karty pracy 2, str. 2a-2b - ćwiczenia utrwalające znajomość kształtu – kolorowanie, naklejanie, mierzenie, pisanie po śladzie i samodzielne

     - „Muzyczne inspiracje”- zabawy rytmiczne ze śpiewem i elementami tańca

     • układanie liter w sylaby i proste słowa

     Czwartek

     - zabawy dowolne według wyboru dzieci

     - zestaw ćwiczeń porannych

     - przygotowania i wprowadzenie do zajęć

     - ćwiczenie artykulacyjne w oparciu o wiersz- wybrzmiewanie sz, cz

     - gimnastyka korekcyjna / zestaw ćwiczeń ruchowych

     - praca plastyczna – „Kot” malowanie farbami,

     • zabawa matematyczna – „Liczymy nogi”

     Piątek

     - zabawy dowolne według wyboru dzieci

     - zestaw ćwiczeń porannych

     - przygotowania i wprowadzenie do zajęć

     - rozmowa na temat pracy weterynarza oraz potrzeb zwierząt i właściwego ich traktowania

     - karty pracy 2, str. 3a -3b , 4a-4b– przeliczanie głosek, zaznaczanie ich liczby, porównywanie treści obrazków, kreślenie linii, łączenie, wycinanie  i naklejanie zgodnie z instrukcją, odwzorowywanie rytmu

     • zabawa „O kim myślę” – rozpoznawanie na podstawie opisu

      

      

      

     Tygodniowy_plan_pracy-_Jesienna_pogoda.docx

     Gra planszowa do wydrukowania dla dzieci z dzisiejszych zajęć.

     gra_planszowa.pdf


     W piątek (06.11) od godz. 9 w grupach 2, 3 i 4 odbędą się warsztaty ekologiczne organizowane przez PSZOK.

     Warsztaty będą trwały około 45 min. WARSZTATY PRZENIESIONE NA 9.11. (PONIEDZIAŁEK)

      

      


                      

     Praca dla chętnych dzieci wink

      

     Temat: Listopadowe wspomnienia

     26 – 30.10.2020

     Poniedziałek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 5,

     - „Ja i moja rodzina” – rozmowa na temat członków rodziny, nazwanie miast, w których mieszkają i wskazanie wybranych na mapie, wyjaśnienie pojęć związanych ze stopniami pokrewieństwa,

     - wprowadzenie liter „m, M” , prezentacja litery „m” w wyrazie „mapa”, ćwiczenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej,

     - karty pracy 1, str. 40 a – 40 b:

     pisanie liter „m, M” po śladzie, wyszukiwanie takich samych sylab, łączenie ilustracji z właściwymi sylabami, tworzenie słów rozpoczynających się od określonej sylaby,

     •zabawa słownikowa – gdzie jest głoska „m”, poszukiwanie nazw zawierających głoskę „m”, podział słów na sylaby i głoski,

     • kącik grafomotoryczny – karty pracy 1, str. 48 a – samodzielne pisanie liter „m, M”,

     Wtorek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 5,

     - zabawa matematyczna – przeliczanie w zakresie dodawania i odejmowania,

     - karty pracy 1, str. 41 a – 41 b:

     rozwijanie kompetencji językowych, rozumienie określeń „starszy, młodszy”, rysowanie na temat „Moja rodzina’, kolorowanie według wzoru,

     - „Muzyczne inspiracje”- zabawy rytmiczne ze śpiewem i elementami tańca,

     • zabawa słownikowa – „Sylaby”,

     Środa

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 5,

     - „Dawniej i dziś” – rozmowa na temat przeszłości i teraźniejszości, poprawne stosowanie słów określających następstwo czasu „wcześniej, później, na początku, następnie”,

     - „Droga do domu” -  zabawa matematyczna – kształtowanie umiejętności dodawania / sumowanie ilości/,

     - wprowadzenie cyfry 3, ćwiczenia utrwalające znajomość kształtu cyfry 3, ćwiczenia z zastosowaniem liczby 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,

     - karty pracy 1 str. 42 a-42b

     przeliczanie, identyfikowanie /określanie z użyciem słów „najmłodszy, najstarszy”, zadania z wykorzystaniem liczby 3, pisanie cyfry 3 po śladzie i samodzielnie, rozpoznawanie cyfry 3 wśród innych cyfr,

     - zestaw ćwiczeń gimnastycznych / gimnastyka korekcyjna,

     •zabawa „List do babci”- ilustracja treści wierszyka gestami,

     Czwartek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 5,

     - „Dwie bramki” - zabawa zręcznościowa,

     - „Guma” - zabawa skoczna,

     - „Wyścig guzików” – przesuwanie guzika od startu do mety przy pomocy oddechu,

     - zestaw ćwiczeń gimnastycznych / gimnastyka korekcyjna,

     - karty pracy 1 str. 43a-43b

     naklejanka według wzoru, czytanie globalne, kącik grafomotoryczny - utrwalanie umiejętności kreślenia poznanych cyfr,

     • nauka piosenki „Magiczne miejsce”,

     Piątek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 5,

     - wysłuchanie wiersza „Kim jestem”, rozmowa w oparciu o treść wiersza, wyjaśnienie nazwy „drzewo genologiczne”,

     - „Mali wspaniali”– zajęcia sportowe,

     - karty pracy 1, str. 43b

     odczytywanie informacji o stopniu pokrewieństwa , rysowanie linii w tunelu,

     •„Śniadanie dla babci i dziadka” – zabawa zręcznościowa


      

     Tygodniowy_plan_pracy_-_zabawy_na_jesienne_wieczory.docx

      

      

     Temat:   Jesienią w parku i w lesie

     12-16.10.2020

      

     Poniedziałek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 3

     - wysłuchanie wiersza „Jeż, który zaspał”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, rozmowa na

      temat treści wiersza,

      - i jak „igła” – wprowadzenie litery „ i, I” , określanie i przeliczanie sylab i głosek w wybranych

     słowach,                                                                                                                                                                                         

     - karty pracy 1 str. 31 a, b – 32 a:                                                                                                                                               

     •nazywanie przedmiotów,                                                                                                                                                       

     •zaznaczanie głoski „ i” w schematach głoskowych,                                                                                                       

     •wyszukiwanie par takich samych wyrazów,                                                                                                                                

     •pisanie liter „i” po śladzie  i samodzielnie,                                                                                                                  

     •próby odczytania rebusów,                                                                                                                                     

     •rozwijanie umiejętności tworzenia rytmów,                                                                                                                 

     •wyklejanie ścieżki z liści, rysowanie na ograniczonej powierzchni,                                                                                                      - praca plastyczna – „Jeż”

     Wtorek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 3                                                                                                                                                       

     - „Muzyczne inspiracje” – zajęcia umuzykalniające,                                                                                                                 

     - karty pracy 1 str.32 b :                                                                                                                                                     

     •analiza i synteza sylabowa nazw zwierząt leśnych ,                                                                                                             

     •w oparciu o ilustracje przypomnienie zasad  właściwego  zachowania podczas spaceru w parku / lesie ,                      

     - praca plastyczna „Jesienne drzewo” – rysowanie i naklejanie,                                                                                

     - karty pracy / „Księga zabaw z literami” str. 16-17 / - omówienie wyglądu jesiennego parku i lasu,

     rozpoznawanie liści i owoców wybranych drzew

     Środa

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 3       

     - karty pracy 1 str. 33a, 39 a :                                                                                                                                                

     •dzielenie nazw na sylaby,                                                                                                                                                

     •przeliczanie i dorysowywanie brakujących elementów,                                                                                                 

     •samodzielne pisanie litery „ i”                                                                                                                                                   

     - rozmowa na temat zmian w przyrodzie, odpowiedź na pytanie „dlaczego drzewa gubią liście”,                            

     - zestaw ćwiczeń gimnastycznych / gimnastyka korekcyjna,                                                                                                 

     - prezentacja piosenki i tańca z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wręczenie przygotowanych laurek,                                 

     - jesienne liście – klasyfikowanie według pochodzenia / rodzaju, próby opisu barwy, kształtu

     i wielkości,

     Czwartek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 3,                                                                                                                                                

     - wysłuchanie piosenki „Jarzębina”                                                                                                                                                        

     - „Kolorowe liście” – odbijanie faktury liścia, wycinanie                                                                                                          

     - karty pracy 1 str. 33b :                                                                                                                                                          

     •nazywanie pór roku,                                                                                                                                                

     •wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami,                                                                                                                                      

     - zestaw ćwiczeń gimnastycznych / gimnastyka korekcyjna,                                                                                                      

     - drzewa liściaste i iglaste – układanie mozaiki z wykorzystaniem kart pracy / W 6-7 / wycinanie i

     składanie w całość,

     Piątek

     - zestaw ćwiczeń porannych nr 3                                                                                                                                               

     - wysłuchanie wiersza „Zapasy na zimę” – rozmowa na temat treści,  poszerzanie wiedzy

     przyrodniczej, reagowanie na umowne sygnały,                                                                                                                                        

     - karty pracy 1 str. 34 a, b :                                                                                                                                   

     •opowiadanie treści ilustracji,                                                                                                                                 

     •wycinanie i naklejanie we właściwych miejscach,                                                                                                    

     •rysowanie po śladzie,                                                                                                                                                                                   

     - „Mali wspaniali „ – zajęcia sportowe                                                                                                                                                 

     - „Leśne zwierzaki” – układanie i rozwiązywanie zagadek słownych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Tygodniowy_plan_pracy_-_dbamy_o_zdrowie.docx

        

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"
   • Sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl
   • 71-798 68 02 - numer podstawowy Po usłyszeniu komunikatu powitalnego wybieramy numer wewnętrzny WEW. 101 - DYREKTOR WEW. 113 - REFERENTKA WEW. 114- INTENDENTKA grupa 1 - wew.201 grupa 2 - wew. 202 grupa 3 - wew. 203 grupa 4 - wew.204
   • ul. Narcyzowa 6 53-225 Wrocław
   • https://p59wroclaw.bip.gov.pl/
  • Logowanie