• Grupa III

    •  PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

     GRUPA III

     Data: 14-18.06.2021

     Temat kompleksowy: Wkrótce wakacje

     Poniedziałek

     • Nauka  wierszy i piosenki  na pożegnanie starszaków.
     • Ile dźwięków słyszysz? Zabawa  słuchowa.
     • Karta pracy cz.4 str. 66 Przeliczanie  przedmiotów po prawej i lewej stronie karty. Kolorowanie rysunków tych przedmiotów, które znajdują się po obu stronach karty.
     • Słuchanie wiersza Z wizytą u babci. Wypowiedzi dzieci  się na temat wakacyjnego wypoczynku.
     • Wakacyjny wypoczynek – praca plastyczna.  Rozwijanie sprawności manualnej.

     Wtorek

     • Ułóż to co ja- zabawa rozwijająca umiejętność odwzorowywania.
     • Wakacyjne rady. Rozmowy przy ilustracjach dotyczących niebezpieczeństw  podczas wakacji. Omówienie zagrożeń. Utrwalenie  numerów alarmowych: 112, 999, 998, 997.
     • Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Co to za odgłosy.
     • Utrwalenie piosenki  na pożegnanie starszaków Elementarz ołóweczek.
     • Karta pracy, cz. 4 str.69 rozwijanie orientacji przestrzennej.
     • Zabawa ruchowa wężyki.

     Środa  

     • Utrwalenie  wierszy i piosenki  na pożegnanie starszaków.
     • Zabawa ruchowa Wędrująca piłka.
     • Słuchanie opowiadania Zagranica. Rozmowa na temat opowiadania.
     • Karty pracy, cz. 4  nr 70, 71 Rysowanie po śladzie, ćwiczenia klasyfikacyjne.
     • Sztorm  zabawa przy użyciu chusty animacyjnej.

     Czwartek

     • Morskie memory – zabawa na spostrzegawczość.
     • Bajka o słońcu–słuchanie opowiadania Elizy Piotrowskiej, wypowiadanie się na temat jego treści, wdrożenie do przestrzegania zasad bezpiecznego przebywania na słońcu.
     • Karta pracy cz.4 str. 73 Rysowanie po śladzie. Kolorowanie rysunku.
     • Zabawa ruchowa Wędrująca piłka.
     • Rysowanie miejsca, w którym dzieci chciałyby spędzić wakacje.
     • Pakujemy plecak na wakacje. Zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek.
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Wędrówka z plecakiem.

     Piątek

     • Słuchanie zagadek. Wskazywanie obrazków ich rozwiązań (karta pracy)
     • Zabawy z porami roku -rozwiązywanie zagadek. Utrwalenie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku.
     • Wakacyjna przygoda–układanie historyjki obrazkowej
     • Skarby z wakacji. Zabawa  matematyczna.
     • Karta pracy cz. 4 str. 76 przeliczanie elementów  po lewej stronie i po prawej stronie.

     Ponadto

     • Koncert muzyczny Dziadka Bacha (poniedziałek).
     • Ćwiczenia poranne.
     • Muzyczne Inspiracje (wtorek).
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa(środa).
     • Gimnastyka korekcyjna\zestaw ćwiczeń ruchowych (czwartek).
     • Mali Wspaniali-zajęcia ruchowe z elementami karate (piątek).
     • Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym.
     • Zabawy swobodne.

      

      

      

      

     Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w gr.III w dniach 07-11.05.2021r.

      

     Temat: Wartościowe zasady na co dzień a nie od parady.

     1. Słuchanie wiersza Wartościowe zasady dla naszej ogłady. Rozmowa
      z dziećmi na temat wartości życiowych tj.: mądrość, dobroć, sprawiedliwość, odwaga,  uczciwość, kulturalne zachowanie.
     2. Wartościowe zasady dla naszej ogłady- rysowanie ilustracji do dowolnej zwrotki rymowanki. Omówienie prac.
     3. Rycerska to rzecz- kształtowanie nawyku stosowania form grzecznościowych
      i respektowania zasad savoir-vivre.
     4.  Uczciwość – co to takiego? Budowanie systemu wartości, doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich przemyśleń i przeżyć w oparciu
      o tekst opowiadania „Cesarz i nasiona kwiatów”.
     1. Dobry, pomocny, odpowiedzialny – jak Juan zaopiekował się pestką. Poszerzanie wiedzy na temat wartości, jaką jest odpowiedzialność.
     1. Słuchanie piosenek Piękne zwyczaje, Grzeczne słówka. Zabawa przy piosence. Zabawy integracyjne przy muzyce Powitanie, Podaj rękę koledze, Spotkanie.
       
     2. Bądź moim przyjacielem- uwrażliwienie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych, uczenie tolerancji w oparciu o fragment książki M. Krajewskiej „Mój młodszy brat”
     1. Słuchanie opowiadania Na dużej przerwie. Uczenie dzieci tolerancji
      i szacunku do każdego człowieka bez względu na jego religię, poglądy, narodowość, kolor skóry, itp. Poznanie znaczenia pojęcia: odwaga cywilna - zachęcanie do postępowania zgodnego ze swoim myśleniem oraz przyznawania się do popełnionego błędu.

       
     2. Gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna, ćwiczenia poranne, zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

      

      

     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

     GRUPA III

     Data: 31.05-2.06.2021

     Temat kompleksowy: Dzieci z całego świata.

     Poniedziałek

     • Wiosenna impreza muzyczna z panią Aliną Zwoźniak
     • Wypowiedzi dzieci na temat ich największych marzeń, inspirowane fragmentem tekstu Drzewko Marzeń.
     • Słuchanie wiersza Tadeusza Kubiaka My, dzieci. Rozmowa na temat nadchodzącego wydarzenia. Wyjaśnienie znaczenia Międzynarodowy Dzień Dziecka.
     • Zabawa Odszukaj swój kolor.
     • Karta pracy cz.4 str. 55 dorysowywanie odpowiednich obrazków na kostkach domina.

     Wtorek: Hawajski Dzień Dziecka

     • W programie: Zabawy muzyczne, konkurencje sportowe, czekoladowa fontanna z owocami, kino oraz upominki.

     Środa:

     • Zabawa Wyścigi figur geometrycznych.
     • Karta pracy str. 54 oglądanie rysunków, uzupełnianie brakujących elementów.
     • Opowieść matematyczna rozwijająca umiejętność  liczenia w zakresie dziesięciu.
     • Słuchanie wiersza O prawach dziecka Marcina Brykczyńskiego. Zwrócenie uwagi dzieci, jakie prawa przedstawione są w wierszu.
     • Rysowanie na temat Moje prawa.

      

     PONADTO

     • Muzyczne Inspiracje (wtorek)
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa(środa)
     • Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym
     • Zabawy swobodne

      

     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

     GRUPA III w dniach   24-28.05.2021 r.

      

     Temat: Nasi kochani rodzice.

     1. Rozmowa na temat: Dlaczego kochamy rodziców, a oni kochają nas. Stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców. Zabawa ruchowo-rytmiczna Jadą goście.


     2. Śpiewanie piosenek: M jak mama, t jak tata (sł. i muz. Krystyna Gowik), Uśmiechnij się mamo, Tato, co ty na to?

     3. Słuchanie opowiadania Ireny Landau Wróżka Weronika. Wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami.

     4. Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Mama i Tata. Rozwiązywanie zagadek związanych z rodziną. Zabawa Moja mama jest..., a mój tata jest.

     5.Zabawa dydaktyczna Czyje to mamy? Ćwiczenie spostrzegawczości.

     6. Uroczystość z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Przedstawianie programu artystycznego złożonego z wierszy i piosenek o rodzinie. Składanie życzeń. Prezentowanie własnych możliwości.

     7. Wykonywanie pracy plastycznej Laurka dla mamy i taty. Wyprawka, karta 25

     8. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Dla mamy i taty. Rozmowa na temat wiersza. Wypowiadanie się na temat mamy i taty. Wypowiedzi dzieci na temat: Co robię, kiedy tata
     i mama są zmęczeni?

     Zabawa ruchowo-naśladowcza Pokaż, jak pracuje tata, a jak mama.

     9. Zabawa matematyczna Grające guziki. Rozwijanie umiejętności liczenia.

     Zajęcia ruchowe Mali wspaniali, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna. Ćwiczenia poranne.

     Ćwiczenia oddechowe połączone z ćwiczeniami artykulacyjnymi.

     Zabawy z zastosowaniem rymowanki o rodzicach.

     Kończenie zdania: Rodzice wiedzą, że ich kocham, bo...

     Wypowiedzi dzieci na temat składu ich rodzin. Kończenie wypowiedzenia Rodzina to...

     Karty pracy cz. 4, nr 44, 45, 46, 47.48, 49, 50, 51, 52

      

      

     Data: 17-21.05.2021

     Temat kompleksowy: Moje podwórko

     Poniedziałek

     • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem kolorowych krążków.
     • Wypowiedzi dzieci  na temat  podwórka. Co się na nim znajduje? W co się można na nim bawić?
     • Tablica demonstracyjna- dzielenie na sylaby nazw przedmiotów znajdujących się na placu zabaw.
     • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Podwórko. Rozmowa na temat aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
     • Projektowanie na kartkach papieru  planu swojego podwórka.
     • Zabawa przy piosence Nasze podwórko.

     Wtorek

     • Rozmowa na temat nadchodzącej pory roku.
     • Słuchanie opowiadania Wypadek Uli i Rafała. Omówienie bezpiecznego  korzystania z urządzeń terenowych i sprzętu sportowego.
     • Zabawa muzyczno-ruchowa Zrób to co ja.
     • Jak ustrzec Michała przed zagrożeniami na placu zabaw- projektowanie symboli.
     • Zabawa muzyczno-ruchowa Samoloty samochody i rowery
     • Wykonanie spadochronu. Rozwijanie sprawności manualnych.
     • Zabawa spadochronami w ogrodzie. Obserwowanie który z nich najdłużej utrzyma się w powietrzu.

     Środa

     • Co jest na naszym podwórku? Dobieranie obrazków do czytanych zagadek.
     • Zabawa z wykorzystaniem kolorowych krążków i szarf.
     • W piaskownicy. Utrwalenie poznanych cyfr. Dodawanie i odejmowanie            w zakresie 10.
     • Jak zachowujemy się względem innych? Ocenianie zachowania dzieci względem siebie na podstawie karty pracy cz.4 str.61 Zwrócenie uwagi na wzajemną pomoc, którą niosą sobie dzieci.
     • Karta pracy cz. 4 str. 62  nazywanie przedmiotów przedstawionych na zdjęciach. Dzielenie na sylaby i głoski.
     • Las w słoiku- warsztaty edukacyjne.

      

      

     Czwartek: Humory i humorki- my i nasze emocje

     • Zabawa ruchowa Powitanie.

     • Słuchanie wiersza  Jak się zmieniam ilustrowanego symbolami minek twarzy.

     • Wypowiedzi dzieci na temat  Co oznacza taka mina. Określanie nastroju na ilustracjach.

     • Zabawa mimiczna z lusterkami Jestem wesoły – jestem smutny  a następnie pokazywanie                    określonego wyrazu twarzy przy ponownym słuchaniu wiersza.

     •  Zabawa ruchowa  Podróż do krainy: złości, radości i smutku.

     •  Zabawa Pudełko emocji.

     • Awareness Cycle Warsztaty edukacyjne dotyczące problematyki segregacji śmieci.

      

     Piątek

     • Zabawa ruchowa Wzajemna pomoc rozwijanie umiejętności współdziałania  w grupie. Pogłębianie przyjaźni między dziećmi.
     • Kłębek przyjaźni  zabawa integracyjna. Wyjaśnienie  pojęcia Przyjaźń.
     • Słuchanie opowiadania E. Pałasz Jak Wojtek szukał przyjaciela.
     • Karta pracy cz.4 str. 65 obrazek dla mojego przyjaciela
     • Masażyk dla mojego przyjaciela.

     Ponadto

     • Koncert muzyczny Dziadka Bacha (poniedziałek)
     • Ćwiczenia poranne
     • Muzyczne Inspiracje (wtorek)
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa(środa)
     • Gimnastyka korekcyjna\zestaw ćwiczeń ruchowych (czwartek)
     • Język angielski (czwartek)
     • Mali Wspaniali-zajęcia ruchowe z elementami karate (piątek)
     • Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym
     • Zabawy swobodne

            

      

     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

     GRUPA III

     w dniach   10-14.05.2021 r.

      

     Temat: W świecie teatru.

     1. Rozmowa na temat teatru, z wykorzystaniem fragmentu wiersza Joanny Kulmowej Teatr żywy. Rozmowa na temat: Co to jest teatr? Wzbogacenie słownictwa o wyrazy: kurtyna, reżyser, scenograf, kurtyna. Zabawa ruchowo-naśladowcza Jestem aktorem.

     2. Ćwiczenia słuchowe na podstawie wiersza Marcina Brykczyńskiego Bajka-zgadywajka. Podawanie występujących w nim imion bohaterów znanych baśni. Wymyślanie rymów do nazw baśniowych postaci występujących w wierszu.

     3. Inscenizowanie opowiadania Anny Świrszczyńskiej O smoku z kalosza. Wypowiedzi dzieci na temat postaci występujących w przedstawieniu.
      

     4. Rozmowy przy ilustracjach na temat teatru oraz lalek teatralnych. Określanie, co dzieje się na scenie oraz jakie są różnice między kukiełką, pacynką, marionetką i jawajką.

     5. Zabawy w teatr - inscenizowanie baśni wymyślonych przez dzieci z wykorzystaniem kukiełek.

     6. Instrumentacja utworu „Marsz Perski”. Ćwiczenie tańców: „Papaya”i Ramaya”. Śpiewanie piosenek o mamie i tacie.

     7. Prezent dla mamy i taty- rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej.

     8. Zabawy klockami. Rozwijanie orientacji przestrzennej.

     Zajęcia ruchowe Mali wspaniali, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna. Ćwiczenia poranne.

     Zabawa rozwijająca umiejętność logicznego myślenia – Ciągi skojarzeń.
     Rozwiązywanie zagadek.
     Ćwiczenia pantomimiczne: naśladowanie wybranych postaci ze znanych
     baśni za pomocą ruchów, mimiki, gestów.

      

     Karty pracy cz. 3, nr 38, 39, 40, 41, 42, 43

      

     Data: 4-7.05.2021

     Temat kompleksowy: Jestem Polakiem i Europejczykiem

     WTOREK

     • Oglądanie ilustracji przedstawiającej różne domy. Wskazywanie tego, który najbardziej przypomina własny dom. Wyjaśnienie pojęcia osiedle.  Utrwalenie adresu zamieszkania dzieci oraz adresu przedszkola.
     • Karta pracy cz.4 str.9 Kończenie szlaczków.
     • Wypowiedzi dzieci na temat charakterystycznych miejsc na swoim osiedlu.
     • Ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem imion. Dzielenie imion dzieci na sylaby i na głoski.
     • Zabawy i ćwiczenia z literą h. Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską h.
     • Zabawa ruchowa rozwijająca orientację przestrzenną – Spacer krętą uliczką.
     • Karta pracy cz. 4 str.9  Dzielenie nazw zdjęć na głoski. Łączenie pierwszych głosek z ich nazw. Podanie otrzymanego słowa.

     ŚRODA

     • Zapoznanie z herbem Wrocławia. Wyjaśnienie pojęcia herb.
     • Wrocławskie Krasnale  słuchanie wiersza Marty Każury. Przedstawienie Krasnala Złotóweczki.
     • Zabawa ruchowa z elementem celowania.
     • Ciocia Ola opowiada o krasnalach -prezentacja multimedialna. Słuchanie ciekawostek na temat krasnali.
     • Bankomat zabawa matematyczna doskonaląca  umiejętności liczenia  i posługiwania się pieniędzmi.
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza My jesteśmy krasnoludki.
     • Karta pracy cz.4 str. 10 Rysowanie swojej miejscowości.

     CZWARTEK

     • Odszukiwanie ukrytych liter w sali. Rozwijanie orientacji przestrzennej.
     • Oglądanie ilustracji przedstawiających  zabytki i miejsca, które możemy zwiedzić w Warszawie.
     • Słuchanie opowiadania  na podstawie legendy W. Chotomskiej Wars i Sawa.    Poznanie herbu Warszawy. Wyjaśnianie słów Warszawa – stolicą Polski.
     • Karta pracy cz.4 str. 13 Rysowanie po śladzie.
     • Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską h.
     • Pomniki – zabawa ruchowa przy muzyce.
     • Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 45

     PIĄTEK

     • Syriusz- przedstawienie dzieciom  unijnej maskotki ( obrazek). Zapoznanie    z treścią listu od Syriusza.
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Latające orły.
     • Słuchanie  Bajki o Unii Europejskiej. Rozmowa na temat przynależności Polski do Unii Europejskiej.
     • Zabawa matematyczna przeliczanie gwiazdek na fladze.
     • Karta pracy cz. 4 str. 16 Odszukiwanie flagi Polski wśród niektórych państw europejskich.

     PONADTO

     • Ćwiczenia poranne
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa(środa)
     • Gimnastyka korekcyjna\zestaw ćwiczeń ruchowych (czwartek)
     • Język angielski (czwartek)
     • Mali Wspaniali-zajęcia ruchowe z elementami karate (piątek)
     • Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym
     • Zabawy swobodne                                                

     Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w gr. III w dniach   26-30.04.2021 r.

     Temat: Poznajemy zawody.

     1.Słuchanie wiersza Juliana Tuwima Wszyscy dla wszystkich. Rozmowa na temat wiersza. Przybliżanie wiadomości na temat wybranych zawodów.

     2. Zabawa dydaktyczna Czy każdy trafił do swojego miejsca pracy? Uświadamianie znaczenia pracy dla ludzi.

     3. Zabawa dydaktyczna U ogrodnika w ogrodzie. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Zabawa orientacyjno-porządkowa Ogrodnik sadzi kwiaty.

     4. Zabawy przy piosence Kwiatowa wróżka. Kształtowanie poczucia rytmu.

     5. Historyjka obrazkowa Jak powstaje chleb. Zapoznanie z etapami powstawania chleba.

     6. Teatrzyk sylwet na podstawie utworu Janiny Porazińskiej Jak szukano igiełki Hani. Wypowiedzi na temat postaci, które wystąpiły w teatrzyku. Rozmowa na temat obrazków W pracowni krawieckiej. Zapoznanie z pracą krawcowej.

     7. Słuchanie piosenki Skąd się bierze chleb. Omawianie tekstu piosenki, zwracanie uwagi na poszczególne etapy powstawania chleba i pracujących przy tym ludzi. Ilustracja ruchowa piosenki według pomysłów dzieci.

     8. Wypowiedzi dzieci na temat: Kim będę w przyszłości?, inspirowane wierszem M. Buczkówny O czym chłopcy rozmawiali. Wypowiedzi na temat zawodów, o których marzyli chłopcy. Opowiadanie o tym, co dzieci chciałyby robić w przyszłości i dlaczego.

     9. Zabawy badawcze Poznajemy właściwości magnesu. Zapoznanie z działaniem magnesu.

     10. Bułki, bułeczki- klasyfikowanie według rodzaju. Przeliczanie elementów
      i porównywanie zbiorów.

     11. Zabawa plastyczna –Bawimy się w projektantów.

     Zajęcia ruchowe Mali wspaniali, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna. Ćwiczenia poranne.

     Dzielenie nazw zawodów na sylaby (np. fryzjer, muzyk, krawcowa, aktor)

     Zagadki rysunkowe Zgadnij, kim będę.

     Zabawa ruchowo-naśladowcza Zawody (według Teresy Fiutowskiej).

     Rozwiązywanie zagadek słownych – rozpoznawanie zawodów na podstawie słownych opisów.
     Zabawa dydaktyczna Czego potrzebują do pracy te osoby?
     Oglądanie obrazków przedstawiających osoby wykonujące różne zawody.
     Zabawy z wykorzystaniem wiersza Jadwigi Korczakowskiej Dokąd jadą wozy.

     Karty pracy cz. 4, nr 38, 39, 40, 41, 42, 43. 

                      

     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

     GRUPA 3

     Data: 19-23.04.2021

     Temat kompleksowy: Mali strażnicy przyrody

     Poniedziałek

     • Oglądanie obrazków przedstawiających prawidłowe i nieprawidłowe zachowania w lesie. Opowiadanie, co się na nich dzieje.
     • Strumyk zabawa z elementem równowagi.
     • Karta pracy  cz. 3 str. 77 Określanie różnic między obrazkami. Kolorowanie rysunków dzieci.  
     • Słuchanie opowiadania Kłopoty leśnego krasnala. Uświadomienie konieczności dbania o lasy.
     • Sprzątamy las zabawa muzyczno-ruchowa.
     • Zabawy i ćwiczenia z literą ż. Podawanie przykładów słów rozpoczynających się na głoskę ż.
     • Rysowanie swojego ulubionego leśnego zwierzątka.

     Wtorek

     • Karta pracy cz. 3 str. 79 kolorowanie rysunku czterolistnych koniczynek.
     • Słuchanie opowiadania Spotkanie z małym czarodziejem. Rozmowa na temat ochrony drzew i negatywnego wpływu ich niszczenia. Próba oceny zachowania osób występujących w opowiadaniu.
     • Zabawa ruchowa przy muzyce Omiń kwiatki.
     • Zabawy i ćwiczenia z literą ż. Analiza i synteza słuchowa słowa żaba.
     • Wspólne rozwiązywanie rebusu fonetycznego – Wiosna.
     • Poznanie ogólnej budowy drzewa . Określanie które części rośliny rosną pod ziemią a które- nad nią.

     Środa

     • Oglądanie par obrazków. Wskazywanie tych, na których przedstawiono właściwe zachowania dzieci. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka.
     • Strażnicy przyrody zabawa z wykorzystaniem rymowanki.
     • Biedronki i motyle. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 10.
     • Zabawa przy piosence Ochroń Ziemię. Nauka 1 zwrotki.
     • Instrumenty- Zabawa rozwijająca koncentrację i umiejętność słuchania.
     • Karta pracy cz. 4 str. 4 Rysowanie domu wraz z otoczeniem, w jakim chciałoby się mieszkać.

     Czwartek Dzień Ziemi

     • Zielony kolor dziś króluje, bo Ziemia z nami świętuje. Omówienie koloru adekwatnego do Dnia Ziemi.
     • Dzień Ziemi - prezentacja multimedialna. Przybliżenie dobrodziejstw, jakie daje nam planeta Ziemia, a także ukazanie niebezpieczeństw jej zagrażających.
     • Zabawa rozwijająca umiejętność kojarzenia-Wszystko ma swój znak.
     • Szukamy rady na złe odpady. Rozmowa na temat konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania.
     • Zabawa ruchowa przy muzyce Omiń kwiatki.
     • Karta pracy cz.4 str. 5
     • Zabawy i ćwiczenia z literą ż. Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską ż.
     • Zabawa przy piosence Ochroń Ziemię. Nauka 2 zwrotki. 

     Piątek

     • Komu potrzebna jest woda? W jaki sposób można  oszczędzać wodę? Oglądanie obrazków. Wskazywanie tych które przedstawiają sposoby oszczędzania wody.
     • Rozmowa na temat  znaczenie wody dla organizmu człowieka. Zachęcenie dzieci do spożywania wody.
     • Słuchanie wiersza Mali strażnicy przyrody. Zapoznanie z problemem zanieczyszczenia i ochrony środowiska przyrodniczego.
     • Zabawa edukacyjna Ile jest w nas wody?
     • Zabawa ruchowa Woda jak lustro.
     • Z prawej strony, z lewej strony-zabawa rozwijająca orientację przestrzenną.
     • Karta pracy nr 4 str.6 Ćwiczenia grafomotoryczne.

     Ponadto:

     • Koncert  Dziadka Bacha (poniedziałek)
     • Muzyczne Inspiracje (wtorek)
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa(środa)
     • Gimnastyka korekcyjna\zestaw ćwiczeń ruchowych (czwartek)
     • Mali Wspaniali-zajęcia ruchowe z elementami karate (piątek)
     • Język angielski (czwartek).
     • Ćwiczenia poranno-ruchowe.
     • Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym.
     • Zabawy swobodne.

      

                 

                                                 TEMAT:  WIOSENNA ŁĄKA

      

     Piątek - 16.04.2021 r. 

     Witajcie moje drogie przedszkolaki, dzisiaj zaczniemy od krótkiego wierszyku  o pszczółkach. 

     Zapraszam.

     PRACOWITE-PSZCZOLKI-TEKST-WIERSZA_(1).pdf

     A teraz obejrzyjcie film.

     https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c

     Porozmawiaj z rodzicami, dlaczego pszczółki są tak porzyteczne dla nas. Jeśli już wiesz wszystko, zrób prace plastyczną i stwórz swoją własną pszczółkę. Powodzenia.

     https://iheartcraftythings.com/paper-bag-bee-kids-craft.html

     Posłuchaj piosenki po angielsku i zaśpiewaj. Czy wiesz jakie zwierzątko w niej występuje?????

     https://supersimple.com/song/bees-go-buzzing/.

     Mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie. Znajdź 10 różnic. 

     ZnajdzRozniceLaka.pdf

     A dla chętnych kodowanie.

     BiedronkaKodowanie.pdf

     Karta pracy, cz. 4, nr 27.

     Karta pracy, cz. 4, nr 30.

     Karta pracy, cz. 4, nr 31

     Miłego dnia wam życzę i do zobacznia w poniedziałek.

     Czwartek  - 15.04.2021 r.

     Opowiedzcie o zdjęciu. Wskażcie zwierzęta mieszkające na łące. Nazwijcie mieszkańców łąki i rośliny występujące na łące.

      

     Posłuchajcie piosenki  Karuzela na łące (sł. i muz. Krystyna Gowik).

      

      https://www.youtube.com/watch?v=yzOJ0FgKnzo 

     I. Dzień radosny dziś na łące,

     mocno i gorąco świeci majowe słońce.

     Dobry humor się udziela,

     przyjechała karuzela, będzie wielki bal!

     Ref.: Na majowej łące karuzela

     dla biedronki, osy i dla trzmiela.

     I mrówka jedzie z chrząszczem,

     i żaba, i chrabąszcze,

     i konik polny wskoczył,

     i żuczek się przytoczył.

     A karuzela wiruje w koło,

     muzyczka gra wesoło, daba, daba, dam!

      

     II. Kwiaty cieszą się z pogody

     i sukienki zakładają – to pokaz mody!

     Maki, chabry, fiołki, dzwonki.

     Na nich muszki i biedronki uśmiech w koło ślą!

     Ref.: Na majowej łące…

      

     III. Pająk nad porządkiem czuwa,

     a motylek wraz z rodzinką wysoko fruwa.

     Pszczoła miód rozdaje wszystkim,

     pachną trawy, zioła, listki i tak cudnie jest!

     Ref.: Na majowej łące…

      

     Pozmawiajcie na temat piosenki. Określcie nastrój piosenki , zwróćcie uwagę na elementy baśniowe.

     − O czym jest ta piosenka?

     − Wymieńcie mieszkańców łąki.

     − Jakie rośliny rosną na łące?

     − Czy mieszkańcy łąki, tak jak w piosence, mogą jeździć na karuzeli?

      

     Zabawa Prawda czy fałsz?

     Rodzic czyta zdanie. Dziecko ocenia czy jest ono zgodne czy niezgodne z prawdą. Jeśli jest  prawdziwe dziecko staje na jednej nodze. Jeżeli sądzi, że zdanie nie jest prawdziwe (jest fałszywe), skacze obunóż w miejscu.

     Ślimaki to ogromne zwierzaki.

     Biedroneczki są w paseczki.

     Żabki skaczą w trawie i pływają w stawie.

     Stokrotki mają kolorowe środki.

     Skowronek to ptaszek mały, ale śpiewak doskonały.

     Mrówki budują mrowiska, to rzecz jest oczywista.

     Ryby mówią ludzkim głosem i śpiewają czasem basem.

     Maki to kolorowe ptaki.

     Od chodzenia po rosie rosną muchy w nosie.

     Na łące o poranku spotkasz grzyby w dzbanku.

     Pracowite pszczoły robią miodek doskonały.

     Dzięcioł stuka w korę drzewa i korniki z niej wybiera.

     Kiedy świeci słońce, jest zimno na łące.

      

     Karta pracy, cz. 4, nr 28.

     Karty pracy, cz. 4, nr 34, 35.

      

     Środa  - 14.04.2021 r.

     Posłuchajcie opowiadania Heleny Bechlerowej O żabkach w czerwonych czapkach i porozmawiajcie  na temat znaczenia barwy ochronnej zwierząt, na podstawie motyli i żab.  Zwróćcie uwagi na przystosowanie zwierząt do życia w danym środowisku.

     https://www.youtube.com/watch?v=uXfxfNpIKZU

     Rozmowa na temat opowiadania.

     − Jak nazywały się żabki?

     − Co zrobiły żabki?

     − Kto przybył na zabawę?

     − Czy zwierzęta dobrze się bawiły?

     − Kto przybył na końcu? Dlaczego?

     − Czy żabki uciekły bocianowi?

     − Jak przebrały się żabki?

     − Co zobaczył z gniazda bocian?

     − Czy żabki były widoczne w swych czerwonych ubrankach w zielonej trawie?

     − Co poradziła im stara żaba?

     − Czy bocian odnalazł zielone żabki w zielonej trawie?

      

     A teraz kilka zabaw ruchowych-  Sprytne żabki:

     • szybka żaba – dziecko staje po jednej stronie pokoju i skacze najszybciej jak potrafi do linii mety,

     • długi skok – dziecko żabka skacze z miejsca, z wyznaczonej linii 3 razy; rodzic zaznacza długość skoku,

     • skoki przez przeszkody – dziecko żabka przeskakuje obunóż raz z jednej, raz z drugiej strony wzdłuż rozciągniętej na podłodze linii, taśmy,

     • przejście przez tunel – rodzic staje w rozkroku, tworząc tunel a dziecko przechodzi pod spodem.

      

     Podzielcie słowo żaba na sylaby i wyodrębnijcie pierwszą głoskę. Poszukajcie innych słów, w których

     głoska ż występuje w nagłosie,  np. żelazko, żołędzie.

     Obejrzyjcie obrazki przedstawiające cykl rozwojowy żaby.

     − Posłuchajcie:

     Wśród żab są samce i samice. Samice składają do wody dużą ilość jaj sklejonych galaretowatą substancją – tak zwany skrzek. Z jaj wylęgają się larwy – kijanki (żyją w wodzie, mają skrzela i ogon). Po pewnym czasie kijankom

     wyrastają kończyny tylne, a następnie – przednie. Na koniec, przed wyjściem na ląd, kijanki tracą ogon, rozwijają się ich płuca.

      

      

     Karta pracy, cz. 4, nr 36.

     − Odszukajcie w naklejkach zdjęcia żabek. Naklejcie je na zdjęciu łąki tak, jakby chowały się przed bocianem.

     − Powiedzcie, gdzie je schowaliście.

     Karta pracy, cz. 4, nr 37.

     − Dokończcie rysować bociana według wzoru.

     − Rysujcie po śladach drogi żaby do stawu.

      

     Wtorek - 13.04.2021 r.

     Zaczynamy od zagadek wiosennych :-)

              Skaczą po łące, pływają w wodzie .
              Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie.
       (żabki)
      
              Co to za panie mają pasiaste ubranie,
              od nich słodki miodek na pewno dostaniesz.
       (pszczoły)
      
             Skrzydełka mam jak płatki, choć sam nie jestem kwiatem,
             I nad kwiatami w sło0ńcu wesoło fruwam latem.
       (motyl)
      
             To jest takie dziwne zwierzę,
             bo ma tylko jedną nogę.
             Własny domek ma na grzbiecie,
             kto to jest, na pewno wiecie? 
      (ślimak)
      
             Chociaż są malutkie, bardzo pracowite.
             Spotkasz je na łące, bo są ich tysiące.
       (mrówki)
      
               Prawie nic nie widzi
               i ma długi ryjek.
               W czarnym kubraczku
               pod ziemią się kryje.
       (kret)
      
               Dziób czerwony, długie nogi.
               Żabki ze strachu schodzą mu z drogi. 
      (bocian)
         
               Łatwo zauważysz między listeczkami
               jej czerwony płaszczyk z czarnymi kropkami. 
      (biedronka)
      
               Znacie takiego małego konika,
               który jest zielony,
               w trawie sobie cyka?
       (konik polny)         

     Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
     Co można znaleźć na łące?
     Co można robić na łące? (zbierać kwiatki, uprawiać sporty, odpocząć i słuchać odgłosów natury, zrobić biwak itp.)
     Czego nie należy robić? (rozpalać ogniska, niszczyć przyrody, śmiecić, nie wolno łapać owadów itp.)
     Gdzie mogą spędzić czas wolny osoby mieszkające w mieście? (w parku).

     Karta pracy, cz. 4, nr 29.
     − Rysujcie po śladach według wskazań strzałek.

     Karty pracy, cz. 4, nr 32, 33.
     − Posłuchajcie wiersza.
     − Dokończcie kolorować tęczę.
     − Opowiedzcie, jak wygląda łąka wiosną.

     Gra to opcja dla tych dzieci, które dobrze  czytają. To wykreślanka z ułatwieniem w postaci zapisu wyrazowego , na przykład zapis BOCIAN.

     C

     N

     B

     D

     R

     Y

     N

     M

     O

     T

     Y

     L

     M

     M

     C

     Z

     B

     U

     M

     Y

     I

     N

     V

     A

     O

     S

     A

     R

     N

     A

     R

     Z

     N

     I

     S

     I

      

     Oto słowa, które powinniście znaleźć:

     BOCIAN

     MOTYL

     OSA

     SARNA

     MYSZ

     A jeśli już wszystko zrobiście to  pobawcie się w gre muzyczną. Poproś rodzica o wydrukowanie zapisu utworu, to ci pomoże w zabawie.

     Zapis-utworu-Wlazl-kotek-na-plotek.pdf - 

     A o to pianinko, spróbuj zagrać. Powodzenia :-)

     https://kidmons.com/game/piano-online/

      

     Miłego dnia wink

      

     Poniedziałek – 12.04.2021

     -  wysłuchanie wiersza  Z. Baryły pt. „Wiosenna łąka”

     Wiosenna łąka w promieniach słońca
     cała zielona jest i kwitnąca.
     Pszczoły, motyle nad nią fruwają,
     a w trawie świerszcze koncerty grają.

     Rosną na łące białe stokrotki,
     wierzby nad rzeką pokryły kotki.
     Żaby rechoczą, śpiewają ptaki,
     do gniazd dla piskląt znoszą robaki.

     Żółte kaczeńce na łące kwitną,
     niebo ma barwę jasnobłękitną.
     Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują,
     zbierają nektar, miód produkują.

     Słoneczko grzeje, stopniały śniegi,
     na noskach dzieci są pierwsze piegi.
     Cieszą się dzieci i ziemia cała,
     że wiosna do nas już zawitała.

     -  rozmowa na temat treści wiersza w oparciu o wybrane pytania,  np.

     • Jakie nazwy kwiatów pojawiły się w wierszu ?

     • O jakich zwierzątkach opowiadał wiersz ?

     • Jaki kolor mają kaczeńce ?

     • Czym zajmują się pszczoły ?  

                                                                                                                                                                                                          - zabawa ruchowa  przy muzyce -  „Podrzuć – klaszcz – złap ”  - do zabawy można wykorzystać małą zabawkę pluszową lub – np. zwiniętą skarpetkę

        / poniżej link do muzyki : Vivaldi – „Wiosna”

     https://www.youtube.com/watch?v=0I5PlKK9bIM

      

     - zabawa dydaktyczna rozwijająca pamięć wzrokową i spostrzegawczość - „Czego brakuje” Rodzic lub inny chętny wybiera do zabawy 10 lub więcej dowolnych przedmiotów, dziecko przez kilka chwil przygląda się wybranym do zabawy przedmiotom i stara się zapamiętać jak najwięcej; kiedy odwraca głowę  - rodzic chowa wybrane przedmioty. Zadaniem dziecka jest nazwanie tych, które zostały schowane.

     Karta pracy, cz. 4, nr 26. 
     − Przeczytajcie tekst razem z rodzicem. Rodzic będzie czytać wyrazy a dziecko podaje nazwy obrazków.

     - dla chętnych – praca plastyczna „Ślimak”

     https://www.youtube.com/watch?v=Y5jzKgkmlsY

      

      

          

     Piątek – 9.04.2021

      

     - „Matematyka z wiejskiego podwórka ” – rozwiązywanie zadań tekstowych z zakresu dodawania:

     1)  W gospodarstwie pana Franka są 2 krowy, 3 kozy i 1 koń. Ile zwierząt ma pan Franek ?

     2)  Na słońcu wygrzewają się 2 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu ?

     3)  Po podwórku chodzi 1 krowa, 2 konie,4 pieski i 1 kot. Ile zwierząt jest na podwórku ?

     4)  Kura wysiadywała jajka. Najpierw wykluły się 2 pisklęta, chwile później – 4, a na końcu – jeszcze jedno. Ile piskląt się wykluło ?

     5)  W gospodarstwie urodził się 1 źrebak,2 cielaczki i 4 kurczęta. Ile zwierząt się urodziło ?

     - zabawa ruchowa przy piosence „Stary Donald farmę miał”

     https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA

     w czasie słuchania piosenki dziecko wykonuje dowolne – wybrane przez siebie” ćwiczenia, np.

     przysiady, podskoki, skręty tułowia, ‘pajacyki’ itd.

     Karta pracy, cz. 4, nr  24 i 25.

     - dla chętnych – praca plastyczna - „Zwierzątko ze wsi” – lepienie z plasteliny formy przestrzennej lub półpłaskiej - naklejanie na wybrane tło / kartkę

      

     Czwartek – 8.04

     - „Gdzie mieszkają wiejskie zwierzaki  ?” - obejrzenie zdjęć z linku poniżej i nazwanie ‘domków’ dla zwierząt, rozmowa w oparciu o treść zdjęć

     https://drive.google.com/file/d/1CNb0NRSNCDDjTSazNkL16MVyMisf0jNP/view

     - zabawa słuchowa „Ile głosek” – dzieci nazywają kolejne głoski w podanych słowach : kura, koń, kogut, baran, krowa – a następnie układają z klocków „modele” tych słów  – tyle klocków ile głosek w danym słowie

     - zabawa ruchowa „Lustro” – dziecko odwzorowuje ruchy / gesty / mimikę rodzica / a potem zamiana ról  /

     - rozmowa z mamą nt „Co można zrobić z jajek ?” –   dla chętnych - przygotowanie pasty jajecznej  /z czynnym udziałem dziecka  /

     - Karta pracy, cz. 4, nr 23.

     - Zachęcamy do wykonania pracy plastycznej Kogut czy kurka? Wyprawka, karta 21

      

      

     Środa 7.04.2021

      

     Dzień dobry. Gotowi na dzisiejsze zajęcia?

     Tak więc, zaczynamy smiley

     Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy od gimnastyki, która jest bardzo ważna dla naszego zdrowia, bo przecież jak wszyscy wiemy RUCH to ZDROWIE!

     W tym tygodniu rozmawiamy o zwierzętach z wiejskiego podwórka, tak więc teraz  troszkę z nimi poćwiczymy. Poproście rodziców, aby przeczytali Wam ćwiczenia z obrazków, które Wy wskażecie. Wykonajcie ćwiczenia.

     Spróbujcie nazwać zwierzęta i posłuchajcie, jakie wydają odgłosy. Możecie też pobawić się w zagadki  odgadując zwierzęta po ich mowie.

     https://view.genial.ly/5e92c42cfba9d40d9e55ae25?fbclid=IwAR3huTl6OVyAKpu9DGfANcnZRQgcU01TsOFY7SbFSDZPG87KmC2buNScpGs

     Teraz czas, by poznać jakie korzyści płyną z hodowli zwierząt. Na początek krótki wierszyk.

      Jedźmy na wieś –daję słowo,

     że tam można podjeść zdrowo.

     Już od rana białą rzeką

     wyśmienite płynie mleko.

     Płynie do nas wprost od krowy,

     serek z niego będzie zdrowy.

     Kura chwali się od rana:

     Zniosłam jajko, proszę pana!

     Proszę spojrzeć –to nie bajka.

     Wprost od kury są te jajka!

     Jeszcze tylko kromka chleba

     i do szczęścia nic nie trzeba.

     Rozmowa na temat wiersza:

     • Dlaczego autor wiersza zachęca do wyjazdu na wieś?
     • Czym chwaliła się kura?
     • Jakie jeszcze inne zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku?

     Jak myślicie, po co ludzie hodują zwierzęta np. kury, gęsi, kaczki, krowy?

     Przyjrzyjcie się uważnie teraz poniższym obrazkom, a na pewno się tego dowiecie.

         

      

     Zapraszam do kolejnej zabawy, dzięki której sprawdzicie swoją pamięć

     https://view.genial.ly/5e95a496d82ffd0dbff5dbb4

      

     Na koniec zachęcam Was do  karty pracy cz. 4 str 21,22.

                                                                                       Miłego dnia!  Do jutra! smiley

      Wtorek  06.04.2021 r.                             

     DZIEŃ W GOSPODARSTWIE

     Dziś poznamy zwierzęta mieszkające na wsi. Mam nadzieję, że po świętach jesteście zwarci i gotowi do pracy.

     Miłej zabawy ߘ꼯p>

     Zaczniemy od wiersza.

     Rozmowy zwierząt Barbara Kosowska

     Mu, Mu, Mu, tak krowa muczy

     Kto Cię krowo tak nauczył?

     Nikt nie uczył mnie muczenia

     Mówię Mu od urodzenia,

     A ponadto daję słowo

     Jestem bardzo mleczną krową

     Baran do owcy mówi: beee

     Czego baran od niej chce?

     Powiedz owco ma kochana

     Ile mleka dałaś z rana?

     Dałam dzisiaj dużo mleka

     Teraz na mnie fryzjer czeka

     Kukuryku, kukuryku

     Co się dzieje w tym kurniku?

     Kura jaja wysiaduje,

     Kogut z dumą spaceruje,

     Bo za chwilę już na świecie

     Ma pojawić się ich dziecię.

     Źrebię w stajni mamy szuka

     Rży, kopytkiem w ziemię stuka

     Gdzie ta mama się podziała?

     Pewnie z tatą w świat pognała

     Klacz i ogier wnet wrócili,

     Na wyścigach konnych byli.

     Tak zwierzęta rozmawiają

     One też swój język mają.

     To jest język zagrodowy

     Kury, owcy czy też krowy.

     Odpowiedz na pytania:

     - Jakie zwierzęta występowały w wierszu?

     - O czym rozmawiały zwierzęta?

     - Czy zwierzęta rzeczywiście mogą ze sobą rozmawiać?

     - Do czego służą wydawane przez nie odgłos?

     Praca plastyczna. Spróbuj wykonać pracę w taki sam sposób.

     Karta pracy, cz. 4, nr 18 i 19.

     Znajdź różnice? Praca dla chętnych.

     Roznice.docx

     https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/122403-farma-na-wsi

                                                      Miłego dnia !!!!!!!

      

     TEMAT:  WIELKANOC                                       29.03 – 2.04.2021

     Piątek

     MASAŻYK RELAKSACYJNY - rodzice dzieciom, dzieci rodzicom

     Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni:

     śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest w kropeczkach(uderzenia paluszkami – kropki)

     była też w paseczki (rysujemy paseczki)

     i w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę)

     ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki)

     i żółciutkie kurczaczki ( rysujemy kurczaczki – kółko, kółko, nóżki, dzióbek)

     Cii… wiosna, wiosna, ach to ty!

     EKSPERYMENT

     Zrób wspólnie z rodzicem ciekawy eksperyment z jajkiem i octem. Włóż do szklanki surowe jajko, zalej octem, przykryj talerzykiem i zostaw na całą noc. Czy coś się zmieniło?????? Miłej zabawy...

     Spróbuj przejść labirynt.

     labirynt.docx

     Ułóż puzzle....

     https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/175862-zaj%C4%85czek-wielkanocny

      

     Karta pracy, cz. 3, nr 57.

      

     Karta pracy, cz. 3, nr 60.

      

     Pogody, słońca, radości,
     w niedzielę dużo gości,
     w poniedziałek dużo wody
     - to dla zdrowia i urody.
     Dużo jajek kolorowych,
     świąt wesołych, oraz zdrowych!

      

      

     Czwartek

     1. Wielkanocne liczenie - zabawy  matematyczne w oparciu o ilustracje. Zestaw obrazków otrzymacie Państwo na e-maila.

     Obejrzyjcie obrazki, nazwijcie jakie przedstawiają tradycje świąteczne oraz pobawcie się w liczenie: babeczek na każdej tacy, jajeczek w talerzach, kwiatków w wazonie, koszyczków, itp. Niech dzieci porównają, których babeczek jest najwięcej, których – najmniej, o ile więcej, o ile mniej, itd.

     2. Posłuchajcie kilku ciekawostek na temat pisanek:

     Zwyczaj zdobienia jaj w czasie Wielkanocy ma w Polsce długą tradycję (od X wieku). Najpopularniejszą
     i najstarszą techniką zdobienia jaj jest technika batikowa polegająca na nanoszeniu 
     wosku przy użyciu tak zwanego pisaka (małego lejka z blachy, osadzonego na patyczku) lub przy użyciu szpilki. 
     Do innych technik należy wyskrobywanie wzorów przy użyciu ostrego narzędzia; oklejanie jaj wycinankami z papieru, tkaniną; malowanie farbami różnego rodzaju oraz wytrawianie wzorów kwasem (dawniej z kiszonej kapusty, obecnie – kwasem solnym).

     3. Układamy rymy - ćwiczenia słowne.

     Rodzic  wypowiada krótkie teksty, do których dzieci wymyślają rymujące się słowa, np.

     Ten kurczaczek to malutki... (zwierzaczek).

     To kurczątko to milutkie... (pisklątko).

     Mama kokoszeczka znosiła śliczne... (jajeczka).

     Malutkie kureczki są jak żółciutkie... (kuleczki).

     Malujemy jajeczka w złote gwiazdki i... (słoneczka).

     Małe kurczaczki mają mięciutkie... (kubraczki).

      

     Karta pracy, cz. 3, nr 58. Historyjka obrazkowa Przygoda wielkanocna.

     Karta pracy, cz. 3, nr 59.

      

     Środa

     1. Kartka wielkanocna – wykonywanie ozdoby świątecznej w oparciu o wiersz Agnieszki Galicy Piosenka wielkanocna. Rozwijanie sprawności manualnej. Wyprawka, karta 19.

     Słuchanie wiersza Piosenka wielkanocna.

     Idą święta, wielkanocne idą święta.

     O tych świętach każdy zając pamięta.

     Do koszyczka zapakuje słodycze

     i na święta ci przyniesie moc życzeń.

     Idą święta, wielkanocne idą święta.

     O tych świętach i kurczątko pamięta.

     W żółte piórka się ubierze, wesołe,

     wśród pisanek będzie biegać po stole.

     Idą święta, wielkanocne idą święta.

     O tych świętach nasz baranek pamięta.

     Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący,

     będzie dzwonił, będzie skakał po łące.

     Wypowiedzi dzieci na temat zwierząt wymienionych w utworze oraz ich sposobów przygotowań do świąt.

     Wypowiedzi dzieci na temat przygotowań do świąt w swoich domach.

     Wykonanie kartki świątecznej. Wyprawka, karta 19.

     • Wycinanie wybranych elementów z karty.

     • Składanie kartonu na pół wzdłuż krótszego boku.

     • Przyklejanie na pierwszej stronie złożonego kartonu wyciętych elementów wielkanocnych

     tak, aby powstała kartka świąteczna. W środku wspólnie z rodzicami możecie napisać życzenia świąteczne.

      

     2. Zabawy sprawnościowe:

     - zabawa zręcznościowa – przenoszenie małego przedmiotu na łyżce z punku a do punku b,  jeśli przedmiot spadnie z łyżki wracamy do punktu a i zaczynamy kolejną próbę;  / zabawa w parach - dla rodziców i dzieci, ilość przedmiotów do przeniesienia- dowolna/  
      - na stole tworzymy ‘bramkę’ lub w dowolny sposób zaznaczamy miejsce, do którego musi trafić dmuchany przedmiot np. kawałek watki / piórko, kulka z papieru… – zadanie polega na   tym by dmuchając na przedmiot umieścić go w wyznaczonym miejscu,                                                                                      
     - układamy na głowie np. skarpetkę – i spacerujemy tak, by nie spadła z głowy, a potem staramy się z pozycji stojącej przejść do siadu skrzyżnego i odwrotnie nie przytrzymując skarpetki  rękoma,     -                     
      - leżymy na plecach, trzymając skarpetkę miedzy stopami, unosimy nogi tak, by skarpetkę umieścić na podłodze za głowa, ćwiczenie powtarzamy kilka razy,  

     3. Karta pracy, cz. 3, nr 61.

      

     Wtorek

     Słuchanie opowiadania Grzegorza Kasdepke  Najpiękniejsze…. Wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu.

     Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, najwspanialsze!... Prawda? Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze znanymi kurami. Któregoś ranka wszystkie trzy zniosły jajka. Cóż to była za radość!
     Gdakały wniebogłosy ze szczęścia! Spoglądały z miłością na swe jajeczka. Otulały je delikatnie.

     Nasłuchiwały, czy zza kruchej skorupki nie dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk. Jednym słowem, jak wszystkie mamy, robiły sporo zamieszania.

     − Z mojego jajeczka – gdakała pierwsza kura – wyrośnie najsilniejszy kogucik na całym podwórku!

     − A z mojego – gdakała druga – najpiękniejsza nioska w całej wsi!

     Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, czy dziewczynkę.
     Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze. Postanowiły więc 
     pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły.

     − Mój kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paseczki.

     − A moja nioska – gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki.

     Zaś trzecia kura nie mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na pomarańczowo w brązowe kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe trójkąciki. Wszystkie były przekonane, że z tak kolorowych jajek wyklują się najpiękniejsze kurczaczki na świecie.
     I rzeczywiście. Którejś nocy usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś popiskiwania... – zanim się obejrzały, z popękanych, kolorowych skorupek wyskoczyły ich dzieci.

     − Jaka śliczniutka!... – wygdakała pierwsza kura.

     − Mój ty kochany!... – rozczuliła się druga.

     − Chlip, chlip!... – płakała ze szczęścia trzecia kura.

     A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, rozejrzały się dookoła i krzyknęły radośnie: „Mamo! Już jestem!”

     Rozmowa na temat opowiadania.

     Wypowiedzi dzieci dotyczące utworu. Zwrócenie uwagi na zachowanie kur, ich pragnienia, sposób ozdabiania jajek; podkreślanie więzi matki z dzieckiem.

     Karta pracy, cz. 3, nr 56

     Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej. Oglądanie obrazków, wycinanie ich, układanie według kolejności zdarzeń i przyklejanie na kartce. Wyprawka, karta G.

      

      Poniedziałek

     Słuchanie wiersza Doroty  Gellner ,,Pisanki”

     Patrzcie, ile na stole leży pisanek!

     Każda ma oczy malowane, naklejane.

     Każda ma uśmiech kolorowy

     i leży na stole grzecznie,

     by się nie potłuc przypadkiem

     w dzień świąteczny.

     Ale pamiętajcie! Pisanki nie są do jedzenia!

     Z pisanek się wyklują Świąteczne życzenia.

      Rozmowa na temat wiersza:

     − Co znajduje się na stole? Jak wyglądają pisanki? Co wykluje się z pisanek?

     Poznanie ciekawostek na temat pisanek.

     • Dawniej uważano, że pisanki mają magiczną moc, dlatego np. dotykano nimi grzbietów bydła, aby było zdrowe i płodne, toczono je wzdłuż zagonów oziminy, żeby zapewnić sobie dobry urodzaj.

     • Były one darem, który miał zapewnić obdarowanej osobie wszelką pomyślność (także w sprawach sercowych).

     • Pełniły one rolę wykupu w obrzędach wielkanocnych, np.: dyngusa, chodzenia z barankiem lub kurkiem.

     • Ludzie bogaci obdarowywali się drogimi pisankami, ze złota, przyozdobionymi szlachetnymi kamieniami. Francuski jubiler Peter Carl Fabergé wykonał takie drogie pisanki na zamówienie cara Rosji.

     • Pisanki służyły do zabawy zwanej taczanką.

     Turlało się po stole malowane jaja, zderzając je ze sobą. Wygrywała ta osoba, której pisanka się nie potłukła.

     Słuchanie i rozmowa na temat tekstu piosenki o tematyce wielkanocnej. Określenie nastroju oraz tempa utworu.

     https://www.youtube.com/watch?v=GxNEUPCe458

     Karta pracy, cz. 3, nr 55.

      

      

     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

     GRUPA III

     TEMAT KOMPLEKSOWY: WIOSNO BAW SIĘ Z NAMI

     DATA: 21-25.03.2021

     PONIEDZIAŁEK: POWITANIE WIOSNY

     • Zabawa ruchowa Puk, puk w okienko.
     • Dary Wiosenki-oglądanie przez dzieci zgromadzonych darów.
     • Karta pracy cz.3 str. 62 Łączenie kropek według podanego wzoru.
     • Gaiczek zielony- zapoznanie z tradycją żegnania zimy i powitania wiosny.
     • Prezentacja wiosennych przebrań.
     • Wyjście do ogrodu przedszkolnego- uśpienie Marzanny, śpiewanie piosenek  o  tematyce wiosennej w wykonaniu każdej z grup.

     WTOREK: DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI

     • Zawiązane oczy-zabawa wprowadzająca do tematu zajęć na temat niepełnosprawności i tolerancji.
     • Do pary- zabawa integracyjna.
     • Tajemnica znikających ciasteczek- wysłuchanie opowiadania poruszającego tematykę niepełnosprawności z Zespołem Downa. Rozmowa na temat różnic i  podobieństw między ludźmi.
     • Prezentacja filmu Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. Poradnik  zasad, o których należy pamiętać kiedy spotykamy osoby z  niepełnosprawnościami.

     ŚRODA: MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WODY

     • Rozgrzewka na dzień dobry.
     • Zagadka słuchowa - odgłosy szumu fal, płynącej wody z kranu, padającego deszczu.
     • Komu potrzebna jest woda? Rozmowa z dziećmi oparta na ilustracjach.
     • Skąd się bierze woda w kranie? Prezentacja  film animowany „Woda wokół nas” Rozwijanie postaw proekologicznych.
     • Zabawa matematyczna- Małe i duże kropelki .  Przeliczanie w zakresie dziesięciu.
     • Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki Songo.

     CZWARTEK: WIOSENNE PODCHODY

     • Zabawa przy piosence  Songo. Nauka pierwszej zwrotki.
     • karta pracy cz.3 str. 63 Nazywanie przedmiotów ukrytych na rysunkach.
     • Słuchanie wiersza Gimnastyka. Poznanie różnych dyscyplin sportowych i  niektórych znanych sportowców.
     • Zabawa Kto pierwszy wróci na swoje miejsce.
     • Wiosenne podchody w ogrodzie przedszkolnym.

     PIĄTEK: WIOSENNE ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

     • Wiosenna gimnastyka według słów rymowanki.
     • Wysłuchanie wiersza Elementarz sportowy. Rozmowa w oparciu o wiersz - utrwalenie nazw sportów uprawianych przez ludzi, ustalenie korzyści jakie przynosi sport.
     • Kalambury-pokazywanie i odgadywanie przez dzieci różnych dyscyplin sportowych.
     • Karta pracy cz.3 str. 65 Przeliczanie przedmiotów, zaznaczanie ich liczby w  pustych okienkach.
     • Zabawy, gry i konkursy zręcznościowe w ogrodzie przedszkolnym.

     PONADTO

     • Ćwiczenia poranno-ruchowe (codziennie)
     • Muzyczne Inspiracje (wtorek)
     • Mali Wspaniali-zajęcia ruchowe z elementami karate (wtorek)
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa(środa)
     • Gimnastyka korekcyjna\zestaw ćwiczeń ruchowych (czwartek)
     • Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym
     • Zabawy swobodne

      

     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

     GRUPA III

     Temat kompleksowy: Witaj nam wiosenko

     Data: 15-19.03.2021

     Poniedziałek

     • Witamy – żegnamy. Segregowanie obrazków przedstawiających oznaki wiosny oraz charakterystyczne cechy zimy.
     • Marcowa pogoda- zapoznanie z elementami pogody występującymi w marcu. Utrwalenie  nazw miesięcy.
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Ptaki w gniazdkach.
     • Zapoznanie z literą C, c  na podstawie wyrazów: cebula, cytryna. Podział na sylaby. Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską c.
     • Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 37.
     • Wiosenne przebudzenie  zabawa ruchowa z elementem wyprostnym.
     • Karta pracy cz. 3 str. 45 Wskazywanie elementów, które nie pasują do całości.
     • Karta pracy cz. 3 str. 44  Rebus słowno-obrazkowy.

     Wtorek

     • Utrwalenie tańca i piosenki Promyk słońca.
     • Ćwiczenia słuchowe – rozpoznawanie i nazywanie nagranych odgłosów atmosferycznych.
     • Słuchanie wiersza Zielono mi! Wypowiedzi dzieci na temat: Jak wyobrażam sobie wiosnę.
     • Wiosenne przebudzenie zabawa ruchowa z elementem wyprostnym.
     • Karty pracy  cz. 3 str. 46, 47 Poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny.
     • Zabawa Pomieszane pory roku. Zwracanie uwagi na cykliczność występowania pór roku.

     Środa

     • Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki  Wiosenne buziaki.
     • Karta pracy cz. 3 str. 49 Kolory wiosennych kwiatów. Rysowanie po śladzie bez odrywania  kredki od kartki.
     • Wiosna idzie przez świat – malowanie na kartkach pokrytych solą.
     • Karta pracy cz. 3 str. 50 Marcowy garnek -ćwiczenia grafomotoryczne.
     • Zabawa przy  piosence Wiosenne buziaki.
     • Ćwiczenia słuchowe - odgłosy wiosny.

     Czwartek:

     • Rozwiązywanie zagadek słownych (biedronka, motyl, bocian, żaba).
     • Improwizacja przy muzyce Antonia Vivaldiego Cztery pory roku.                     Wiosna – z wykorzystaniem pasków bibuły.
     • Słuchanie opowiadania  Ślady wiosny. Wypowiedzi dzieci na temat zaobserwowanych na podwórku lub w ogródku pierwszych śladów wiosny.
     • Karta pracy cz. 3 str. 51 Rysowanie po śladach rysunków.
     • Mieszkańcy łąki. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach.
     • Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 35. 

     Piątek

     • Ćwiczenia ruchowo – graficzne. Kreślenie w powietrzu obiema rękami chmurek, słońca.
     • Słuchanie opowiadania Ptasie perypetie. Rozmowa na temat powracających wiosną ptaków.
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Ptaki – do gniazd!
     • Karta pracy  cz. 3 str. 53 Uzupełnianie tabelki  wyrazami – nazwami ptaków, odszukanymi w naklejkach.
     • POWITANIE WIOSNY(poniedziałek 22.03.2021)

     PONADTO

     • Koncert  Dziadka Bacha (poniedziałek)
     • Muzyczne Inspiracje (wtorek)
     • Mali Wspaniali-zajęcia ruchowe z elementami karate (wtorek)
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa(środa)
     • Gimnastyka korekcyjna\zestaw ćwiczeń ruchowych (czwartek)
     • Ćwiczenia poranno-ruchowe.
     • Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym
     • Zabawy swobodne

      

     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

     GRUPA III

      

     Temat kompleksowy: W przestrzeni kosmicznej

      

     Data: 1.03-5.03.2021

      

     Poniedziałek

     • Zapoznanie z nazwą  nowego miesiąca na podstawie wiersza Marzec. Przypomnienie nazwy miesiąca który występował przed marcem i tego który nastąpi po nim.
     • Zabawa Jestem marcem  i wyczaruję…
     • Wyjaśnienie przez dzieci znaczenia przysłowia W marcu jak w garncu.
     • Taniec z chustkami- zabawa muzyczno-ruchowa.
     • Zabawy i ćwiczenia z literą F. Mieszanie kolorów. Dzielenie słowa farby na sylaby, głoski. Podawanie przykładów słów rozpoczynających się na głoskę f.
     • Przygotowanie do czytania…str. 40 Ozdabianie litery F, f.
     • Zabawa w echo ruchowe -Powtórz ruch

     Wtorek

     • Wysłuchanie wiersza W. Chotomskiej pt. Pan Astronom mówi o planetach. Próby samodzielnego wskazywanie planet na ilustracjach.
     • Zabawa ruchowa Start rakiety.
     • Karta pracy cz.3 str. 71 Odwzorowanie rysunku ufoludka i rakiety.
     • Rysowanie wymyślonej planety: jej mieszkańców, roślin, zwierząt w wybranym jednym kolorze. Nadawanie nazw wymyślonym planetom.
     • Co to za dźwięki?-zabawa słuchowa
     • Próba instrumentacji refrenu piosenki Ziemia-zielona wyspa.

     Środa

     • Spotkanie z ufoludkiem -słuchanie rymowanki ilustrowanej sylwetą ufoludka. Rozmowa na temat: Czy w kosmosie można spotkać żywe istoty.
     • Karta pracy cz.3 str.72 Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
     • Zabawa przy piosence Każdy chciałby być odkrywcą.
     • Rakiety kosmiczne- wykonanie pracy przestrzennej.
     • Wyprawa na nieznaną planetę-opowieść ruchowa przy muzyce.
     • Karta pracy cz.3 str.73 Przeliczanie obrazków każdego rodzaju. Zaznaczanie ich liczby według wzoru.

     Czwartek

     • W języku kosmitów- zabawa rozwijająca wyobraźnię.
     • Rysowanie ufoludka według opisu.
     • Kosmonauci- zabawa matematyczna rozwijająca umiejętność liczenia w zakresie dziesięciu.
     • Słuchanie wiersza Halo, tu mówi Ziemia. Jak powstaje dzień i noc-zapoznanie z wyglądem i zastosowaniem globusa. Zabawa badawcza z wykorzystaniem globusa i lampki stojącej.
     • Karta pracy cz. 3 str. 76
     • Tańczące promieni-zabawa ruchowa przy muzyce

     Piątek

     • Pokaz zdjęć przedstawiających wybrane gwiazdozbiory.
     • Oglądanie filmu edukacyjnego o gwiazdozbiorach.
     • Wysłuchanie wiersza E. Szelburg -Zarembiny Idzie niebo. Rozmowa na temat wiersza.
     • Zabawa z papierową lunetą – oglądanie przez nią układu gwiazd na mapie nieba.
     • Gwiazdozbiory-zabawa ruchowa

     PONADTO

     • Muzyczne Inspiracje (wtorek)
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa(środa)
     • Gimnastyka korekcyjna\zestaw ćwiczeń ruchowych (czwartek)
     • Mali Wspaniali-zajęcia ruchowe z elementami karate (piątek)
     • Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym
     • Zabawy swobodne

      

      

     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

     GRUPA III

     Temat kompleksowy: Chciałbym być matematykiem

     Data: 22.02-26.02.2021

     Poniedziałek

     • Matematyczna pajęczyna-zabawa utrwalająca poznane  cyfry.
     • Zapoznanie z przyborami mierzącymi: centymetr krawiecki, miarka metrowa, linijka, termometr, zegar. Nazywanie ich, określanie, co można mierzyć za ich pomocą i kto z nich korzysta.
     • karta pracy cz.3 str.18 Tworzenie zbiorów 8 elementowych.
     • Zapoznanie z literą p: małą i wielką. Analiza i synteza słuchowa wyrazów: parasol, płot, papryka. Przygotowanie do czytania…Ozdobienie liter p, P.
     • Mierzenie długości dywanu w sali -krokami, stopa za stopą.
     • Porównywanie długości przedmiotów: stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości.
     • Zabawa ruchowa z elementem rzutu- przeliczanie liczby trafień.

     Wtorek

     • Zabawa ruchowa Co jest większe, a co mniejsze ode mnie?
     • Karta pracy cz.3 str.19 Rozpoznawanie głoski „p”w wyrazach.   
     • Jesteśmy różni -określanie która z postaci  dzieci umieszczonych na tablicy jest wyższa a która niższa.
     • Zabawa ruchowa Wysoki – niski
     • Karta pracy cz.3 str.21 Porównywanie wysokości dzieci. Stosowanie określeń: wyższy, niższy, takiej samej wysokości.
     • Zabawa ruchowa Zmierz się ze mną.

     Środa

     • Zabawa matematyczna-układanie cyfr w kolejności od największej do najmniejszej i odwrotnie.
     • Słuchanie wiersza Waga. Zapoznanie z wagą szalkową.
     • Kart pracy cz.3 str.23 Porównywanie ciężaru.
     • Ważymy nasze zabawki- stosowanie określeń: cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo.
     • Zabawa ruchowa Jestem wagą -praca ramion.
     • Konstruowanie wagi przez dzieci.

     Czwartek

     • W prawo, w lewo–zabawa na rozróżnianie kierunków w przestrzeni.
     • Karta pracy cz.3 str.20 Kolorowanie według wzoru. Rozwijanie uwagi i spostrzegawczości wzrokowej.
     • Słuchanie opowiadania matematyka mniam, mniam- rozmowa na temat co wspólnego ma pieczenie ciasteczek z matematyką?
     • Układanie dowolnych kompozycji z figur geometrycznych- utrwalanie ich nazw.
     • Karta pracy cz.3 str.22 Łączenie elementów zbioru z odpowiednią liczbą kropek .
     • Zabawa z kostką.

     Piątek

     • Rozwiązanie zagadek dźwiękowych (szum morza, rzeki, padający deszcz…)
     • Badamy wodę – obserwacja wody, określanie jej koloru, smaku, zapachu.
     • Rekin- zabawa z chustą animacyjną.
     • Zabawy  związane  z mierzeniem pojemności płynów np: sprawdzanie ilości wody  w dwóch różnych naczyniach  (jeden niski i szeroki, a drugi – wąski i wysoki), ile kubków wody mieści się w butelce.
     • Karta pracy cz. 3 str. 25 Ćwiczenia grafomotoryczne.

     PONADTO

     • Muzyczne Inspiracje (wtorek)
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa(środa)
     • Gimnastyka korekcyjna\zestaw ćwiczeń ruchowych (czwartek)
     • Mali Wspaniali-zajęcia ruchowe z elementami karate (piątek)
     • Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym
     • Zabawy swobodne


     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  

     Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w gr. III w dniach   15-19.02.2021 r.

     Temat: Muzyka jest wszędzie.

     1. Słuchanie opowiadania Mariana Orłonia Zbuntowana orkiestra. Rozwijanie mowy. Rozmowa na temat opowiadania. Omówienie roli dyrygenta w orkiestrze.

     2. Zabawy z gamą C-dur. Zapoznanie z gamą C-dur. Wyjaśnianie dzieciom, co to jest gama. Nazywanie za N. poszczególnych nut nazwami solmizacyjnymi. Umieszczanie kartoników pod odpowiednimi nutami (do, re, mi, fa, sol, la, si, do). Określanie, na jakich liniach i polach znajdują się poszczególne nuty.

     3. Zabawy matematyczne. Ćwiczenia klasyfikacyjne Instrumen­ty perkusyjne i inne. Poznawanie różnic między poszczególnymi typami instrumentów. Rozwijanie umiejętności liczenia. Intuicyjne rozumienie sensu dodawania.
     4. Zabawy i ćwiczenia z literą p. Zapoznanie z literą p: małą i wielką.
     5. Śpiewanie piosenki „Wesołe nutki”. Instrumentacja utworu „Polka Trisch Trash”. Zabawa aktywizująca
     z instrumentami
     Uliczka dźwięków.

     6. Instrumenty muzyczne- próby wykonania własnych instrumentów.

     7. Słuchanie utworu muzycznego-zwracanie uwagi na jego tempo, nastrój. Tworzenie krótkich opowiadań inspirowanych wysłuchaną muzyką. Prezentowanie opowiadań na tle muzyki przez chętne dzieci.
      

     8. Mali kompozytorzy – zabawy inspirowane muzyką Fryderyka Chopina. wzbogacanie wiado­mości na temat wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu muzycznego; wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej.
      

     Zajęcia ruchowe Mali wspaniali, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna. Ćwiczenia poranne.

     -Ekspresja słowna: Muzyka to….

     -Słuchanie nagrań głosów: żeńskiego, męskiego, chóru. Wyjaśnianie pojęć: solo, chór.

     -Zabawa Jesteśmy instrumentami.

     -Nauka rymowanki. Naśladowanie dźwięków wydawanych przez poruszanie przedmiotami przedstawionymi na zdjęciach. Tworzenie muzyki.

     -Zabawa ze śpiewem Ja jestem muzykantem.

     -Ćwiczenia słuchowe Nasi ulubieni wykonawcy. Wypowiedzi dzieci na temat ulubionych piosenkarzy, zespołów muzycznych, wykonywanych przez nie piosenek.

     -Ćwiczenia rytmiczne Muzykalne pałeczki.
     -Ilustrowanie słuchanego fragmentu muzyki.
     -Wykonywanie batuty z gazety.


     Karty pracy cz. 3, nr 28, 30, 31, 32
     Odkrywam siebie. Przygotowanie do pisania, czytania, liczenia s. 32.

      

      

     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

     GRUPA III

     Temat kompleksowy: W świecie baśni

     Data: 8.02-12.02.2021

     Poniedziałek

     • Zabawa porównania Co jest : wyższe, lżejsze, cięższe, szybsze, szorstkie, lepkie, głębsze.
     • Słuchanie wiersza Kłopoty w bibliotece- dopasowywanie atrybutów i opisu              do poszczególnych bohaterów oraz bajek, z których pochodzą.
     • Zabawa naśladowcza Przyjaciele Kubusia Puchatka.
     • Zapoznanie z literą w: małą i wielką. Podawanie przykładów imion rozpoczynających się na daną głoskę.
     • Przygotowanie do czytania…Ozdobienie liter w, W.
     • Zabawa ruchowa Krasnoludki i olbrzymy.
     • Karta pracy cz.3 str.10 Rysowanie drogi smoka wawelskiego do jego jamy.

     Wtorek: Międzynarodowy Dzień Pizzy

     • Rozwiązywanie zagadek o baśniowych bohaterach.
     • Zabawa muzyczno-ruchowa Usiądź na krzesełku.
     • Słuchanie opowiadania G. Szadkowskiej Smakowite powitanie - rozmowa na temat  potraw włoskich znanych na całym świecie.
     • Zabawa masażyk Włoska pizza.
     • Praca plastyczna- wykonywanie pizzy, według własnego pomysłu.

     Środa

     • Wycinanie elementów dekoracyjnych do ozdobienia sali.
     • Kim będę na balu? swobodne wypowiedzi dzieci.
     • Zabawa przy piosence Baśniowe postacie.
     • Karta pracy cz. 3 str. 13 Opowiadanie co robią bohaterowie baśni. Z jakich baśni pochodzą?
     • Zabawa pantomimiczna Co to za postać?
     • Zabawa matematyczna- doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach.
     • Kończenie zdania: Moim ulubionym baśniowym bohaterem jest…

     Czwartek:  Tłusty Czwartek

     • Dekorowanie sali przedszkolnej na bal karnawałowy.
     • Opowiadanie Pączki i faworki u babci Honorki-rozmowa na temat tradycji obchodzenia Tłustego Czwartku.
     • Rysowanie pączków z zasłoniętymi oczami.
     • Zabawa przy piosence Baśniowe postacie.
     • Porządkowanie sylwet baśniowych bohaterów, przypiętych do ilustracji z innych baśni.
     • Karta pracy cz. 3 str. 14 Próba układania zakończenia historyjki.
     • Zabawa ruchowa Pieczemy faworki.

     Piątek: Bal karnawałowy

     • Prezentacja strojów karnawałowych
     • Zabawy, tańce, konkursy
     • Spotkanie z magikiem

     PONADTO

     • Mali Wspaniali (poniedziałek)
     • Muzyczne Inspiracje (wtorek)
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa(środa)
     • Gimnastyka korekcyjna\zestaw ćwiczeń ruchowych (czwartek)
     • Religia (poniedziałek, środa)
     • Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym
     • Zabawy swobodne

      

     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

     GRUPA III

     Temat kompleksowy: Tajemnice kuchni

     Data: 1.02-5.02.2021

     Poniedziałek

     • Kucharz–kto to taki? Rozpoznawanie stroju i akcesoriów kucharza.
     • Spotkanie z paniami  kucharkami  pracującymi w przedszkolnej  kuchni.
     • Zabawa ruchowa- poszukiwanie w sali 5 przedmiotów, które należą do kucharza.
     • Karta pracy cz.3 str.3 Rysowanie po śladzie, określanie liczby sylab w wyrazach.   
     • Narzędzia w kuchni -dopasowywanie obrazków do ich nazw.
     • Zabawa ruchowa z elementami równowagi Niosę tacę ze śniadaniem.

     Wtorek

     • Wykonanie serwetek z kolorowego papieru-rozwijanie kreatywności  i umiejętności wycinania.
     • Zapoznanie  z literą g: małą i wielką. Odszukanie wśród podanych wyrazów wyrazu garnek.
     • Podwieczorek w kolorowy wzorek -poznawanie pór dnia i związanych z nimi posiłków na podstawie wiersza Doroty Gellner. Rozmowa na temat każdego posiłku w ciągu dnia.
     • Karta pracy cz.3 str.4 Mój posiłek rano, w południe, po południu, wieczorem.
     • Karta pracy cz.3 str.5 Wskazywanie obrazka przedstawiającego dobrze przygotowane nakrycie stołu do posiłku. Łączenie liniami zdjęć których nazwy się rymują.

     Środa

     • Nakrywamy do stołu- zabawa z wykorzystaniem przygotowanych serwetek.
     • Karta pracy cz.3 str.6 Rysowanie garnków spełniających podane warunki odnośnie koloru, wielkości wzoru liczby.
     • Osłuchanie z piosenką Pychotka-smakotka. Wyjaśnienie słów: apetyt, wagary. Nauka pierwszej  zwrotki.
     • Ozdabiane liter g, G. Dzielenie podanych  wyrazów na sylaby, przeliczanie sylab.
     • Zabawa logopedyczna z lusterkami.
     • Karta pracy cz.3 str.7 Rysowanie szlaczków po śladzie, a potem samodzielnie.

     Czwartek

     • Wypowiedzi dzieci na temat pomagania w pracach kuchennych.
     • Słuchanie opowiadania Zarozumiała łyżeczka. Rozmowa na temat opowiadania.
     • Karta pracy cz.3 str.8 Przeliczanie elementów po prawej i po lewej stronie.
     • Zabawa ruchowa z woreczkami Dokończ słowo.
     • Układanie zagadek o naczyniach, sztućcach i sprzęcie znajdującym się w kuchni. Krótkie scenki w wykonaniu chętnych dzieci.
     • Nauka drugiej zwrotki piosenki Pychotka- smakotka.
     • Zabawa ruchowa Słowa z g.

     Piątek

     • Zagadki słowne dotyczących narzędzi kuchennych.
     • Zabawa słuchowa - odgłosy z kuchni.
     • Piramida zdrowia- zwrócenie uwagi co znajduje się na jej dole, a jakie produkty spożywcze są coraz wyżej.
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Gotujemy zupę.
     • Karta pracy cz.3 str.9 Odszukiwanie różnic, odwzorowywanie według wzoru. 
     • Praca plastyczna- wykonanie plakatu ze zdrowymi i niezdrowymi produktami spożywczymi.

     PONADTO

     • Muzyczne Inspiracje (wtorek)
     • Język angielski( wtorek, czwartek)
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa(środa)
     • Gimnastyka korekcyjna\zestaw ćwiczeń ruchowych (czwartek)
     • Mali Wspaniali-zajęcia ruchowe z elementami karate (piątek)
     • Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym
     • Zabawy swobodne

      

      

     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

     GRUPA III

     Temat kompleksowy: Zabawy na śniegu

     Data: 25-29.01.2021

     Poniedziałek

     • Rozmowa na temat charakterystycznych cech zimy w oparciu o ilustracje.
     • Zabawa rozwijająca  spostrzegawczość wzrokową - poszukiwanie ukrytych w sali 9-ciu bałwanków.
     • Układanie bałwanków w kolejności według poleceń z wykorzystaniem wiersza  Dziewięć Bałwanków.
     • Zabawa którego bałwanka mam na myśli? - opisywanie  cech charakterystycznych  bałwanków wymienionych w wierszu.
     • Karta pracy cz.2 str.64 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
     • Pokaz cyfry 9 omówienie wyglądu, próby odtwarzania kształtu (wodzenie palcem po wzorze, rysowanie w powietrzu, na dywanie).

     Wtorek

     • Małe, większe i największe – zabawa ruchowa. Kreślenie w powietrzu kół
     • Życzenia dla Babci i Dziadka wyrażone wierszem, tańcem i piosenką- nagranie przedstawienia.
     • A śnieg pada i pada- zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej i białej bibuły.

     Środa

     • Słuchanie opowiadania Troje dzieci na sankach. Ocenianie zachowania dzieci.
     • Jak ubieramy się zimą? Szukanie odpowiedzi na podstawie wiersza Pada śnieg oraz własnych doświadczeń.
     • Skarby Królowej Zimy- rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku.
     • Karta pracy cz.2 str. 65 kolorowanie ubrań które zakładamy w zimie.
     • Zabawa matematyczna- tworzenie zbiorów 9-elementowych.
     • Czyj to szalik-zabawa rozwijająca spostrzegawczość

     Czwartek

     • Sportowe kalambury – rozmowa na temat  sportów  zimowych.
     • Zabawy i ćwiczenia z literą N, podział na sylaby nazw obrazków, dzielenie słowa narty na głoski, przeliczanie głosek.
     • Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, str. 22 ozdabianie liter. Odszukanie wyrazu narty.
     • Karta pracy cz.2 str.68 omówienie zabaw zimowych, zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
     • Zbieramy śnieżki – zabawa muzyczno-ruchowa połączona z przeliczaniem.
     • Utrwalenie poznanej cyfry.

     Piątek

     • Słuchanie wiersza Śnieg i dzieci. Ukazanie konsekwencji nieprzestrzegania zakazów dotyczących zabaw na śniegu.
     • Bezpieczne i niebezpieczne zabawy – zabawa dydaktyczna. Segregowanie obrazków do odpowiednich obręczy.
     • Bałwanek- praca plastyczna, rysowanie bałwanka według słyszanego tekstu.
     • Karta pracy cz.2 str. 70 przeliczanie bałwanków, zapisywanie ich liczby według podanego wzoru.
     • Taniec śnieżynek-zabawa muzyczno-ruchowa.

     PONADTO:

     • Mali Wspaniali-zajęcia ruchowe z elementami karate (piątek)
     • Język angielski( wtorek, czwartek)
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa(środa)
     • Gimnastyka korekcyjna\zestaw ćwiczeń ruchowych (czwartek)
     • Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym
     • Zabawy swobodne

      

     Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w gr. III w dniach   18-22.01.2021 r.

     Temat: Dla babci i dziadka.

     1. Oglądanie zdjęcia przedstawiającego całą rodzinę. Nazywanie członków rodziny. Rozmowy indywidualne na temat babć i dziadków dzieci. Podkreślanie roli dziadków w rodzinie. Zachęcanie do pomagania im.

     2. Koncert muzyczny Dziadka Bacha- rozwijanie zainteresowań muzycznych.

     3. Słuchanie wiersza H. Łochockiej Dla babci. Rozwijanie mowy, rozmowa na temat treści.

     4. Zabawa dydaktyczna Przyjęcie dla babci i dziadka. Przeliczanie w zakresie siedmiu.

     5. Śpiewanie piosenek: Kraina babci i dziadka, Nieposłuszny dziadek i Moja babcia. Tańce: Annen Polka i Polka –mix. Instrumentacja utworu: River Kwai. Rozwijanie umiejętności wokalnych, muzycznych i tanecznych.

     6. Upominek dla babci i dziadka – wykonanie prezentu i ozdób z okazji Dnia Babci i Dziadka. Rozwijanie sprawności manualnej.

     7. Nauka wierszy dla babci i dziadka. Rozwijanie pamięci słuchowej. Indywidualna recytacja.

     8. Teatrzyk pt. Szopka w wykonaniu aktora Teatru Falkoshow.

     9. Udział w akcji Dzień bez opakowań foliowych- kształtowanie postaw proekologicznych. Uświadomienie dzieciom konieczności ograniczenia wyrobów plastikowych.

     Zajęcia ruchowe Mali wspaniali, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna. Ćwiczenia poranne.

     Zachęcanie do wypowiedzi na temat wspólnych spotkań z dziadkami, ich ulubionych zajęć, sposobów spędzania czasu z wnukami.

     Wycinanie obrazków historyjki o dziadku, układanie ich według kolejności zdarzeń. Opowiadanie historyjki, nadawanie jej tytułu.

     Wyjaśnianie, co to jest drzewo genealogiczne, jakie jest jego znaczenie. Rysowanie w polach portretów odpowiednich osób. Wyjaśnianie pojęć: prababcia, pradziadek.

     Oglądanie obrazków przedstawiających zachowania dzieci wobec babć, ocenianie tych zachowań. Uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych, zwracanie uwagi na właściwe odnoszenie się do nich, okazywanie szacunku.

     Zabawa ruchowo-naśladowcza Co robią babcia i dziadek?

     Kończenie zdań: Lubię swoją babcię…., swojego dziadka ponieważ...

     Karty pracy cz.2, s. 71, 74, 75, 76, 78,79

      

     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

     GRUPA 3

     TEMAT KOMPLEKSOWY: ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE

     DATA: 11-15.01.2021

     Poniedziałek

     • Ptasie zagadki - wprowadzenie w tematykę zajęć.
     • Karta pracy cz.2 str.56 rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów.  
     • Słuchanie opowiadania Śpiewająca choinka rozmowa na temat: Dlaczego i jak należy karmić ptaki zimą.
     • Zabawa ruchowa Wyścigi do karmnika
     • Zabawy i ćwiczenia z literą S. Zapoznanie z literą s, podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się na głoskę s.
     •  Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, str. 22 ozdabianie liter s, S. Odszukanie wyrazu sroka.
     • Ptaszki w karmniku – zabawa ruchowa przy utworze: Ptasi bar.

     Wtorek

     • Praca z obrazkiem -demonstracja zdjęć ptaków (gawron, sikora, gil, wróbel, jemiołuszka, sroka). Słuchanie ciekawostek na temat ptaków.
     • Jaki to ptak? Karta pracy cz.2 str.57 łączenie ptaka z jego cieniem.
     • Zabawa muzyczno-ruchowa z wykorzystaniem piosenki Ptaszki w karmniku.
     • Jaki ptak woła tak…? ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
     • Goście w karmniku – zabawa matematyczna, przeliczanie sylwet ptaków, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7.
     • Rozpoznawanie wyrazów wprowadzonych do czytania globalnego w powiązaniu z obrazkiem (gil, sikorka, sroka, gawron, wrona, jemiołuszka)

     Środa

     • Oglądnie  książek  przyrodniczych przedstawiających zwierzęta leśne w ich naturalnym środowisku.
     • Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej Przy leśnych paśnikach.
     • Jaka to głoska? Zabawa słuchowa. Wyodrębnianie pierwszej głoski, tworzenie nowych wyrazów zaczynających się daną głoską.
     • Karta pracy cz.2 str. 58 ćwiczenia słuchowe.
     • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość Ukryte ptaszki -stosowanie określeń:  po prawej stronie, po lewej stronie.
     • Zabawa muzyczno-ruchowa Ptaszki zimą
     • Karta pracy cz.2 str. 61 przysmaki  dla zwierząt.
     • Niespodzianka dla ptaków-  wykonanie przysmaków z ziaren i słoniny.

     Czwartek

     • Słuchanie wiersza Pawła Beręsewicza Zimowe dni- utrwalenie nazw dni tygodnia  i kolejności w jakiej występują.
     • Stary niedźwiedź mocno śpi – zabawa ruchowa ze śpiewem
     • Co jedzą zwierzęta? Karta pracy cz.2 str. 59
     • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem wiersza Tydzień dzieci miał siedmioro.
     • Karta pracy cz.2 str.60 tworzenie własnej historyjki obrazkowej.
     • Zabawa z wykorzystaniem rymowanki Biała pani.

     Piątek

     • Jaki to ptak? Składanie obrazków pociętych na części i nazywanie ich.
     • Kończenie rymowanek
     • Nauka wiersza Tydzień ma siedem dni Agnieszki Galicy.
     • Wróbelki – zabawa ortofoniczna połączona z ruchem ciała.
     • Ile przyleciało ptaków? Dodawanie i odejmowanie na konkretach.
     • Zabawa matematyczna- klasyfikowanie ptaków wg jednej cechy: ubarwienia, wielkości.
     • Dowolny taniec przy piosence Wróbelek.

     PONADTO:

     • Ćwiczenia poranno-ruchowe
     • Muzyczne Inspiracje ( wtorek)
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa (środa)
     • Zajęcia logopedyczne (środa)
     • Spotkanie ze Strażnikami Miejskimi (czwartek)
     • Religia (poniedziałek, środa)
     • Język angielski (wtorek, czwartek)
     • Gimnastyka korekcyjna/zestaw ćwiczeń ruchowych (czwartek)
     • Mali Wspaniali (piątek)
     • Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym
     • Zabawy swobodne

      

     Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w gr. III w dniach   04-08.01.2021 r.

      

     Temat: Witamy Nowy Rok.

      

     1. Witamy w Nowym Roku – rozmowa połączona z zabawami słownikowymi. Poznawanie trady­cji związanych z nastaniem Nowego Roku, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

      

     2. Słuchanie krótkiego opowiadania  o Tomku. Określanie, o ilu dniach z życia chłopca opowiadał nauczyciel. Wyjaśnianie pojęć: przeszłość, przyszłość. Tworzenie przez dzieci zdań z zastosowaniem określeń: dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, jutro, pojutrze. Zwracanie uwagi na prawidłowe używanie tych określeń.

     3. Oglądanie różnego rodzaju kalendarzy i zegarów. Zwrócenie uwagi na stałe następstwo dni tygo­dnia, miesięcy i lat. Poznanie zawodu: zegarmistrz oraz sposobów odmierzania czasu stosowanych dawniej i obecnie.

      

          

      4. Słuchanie piosenki Czasolot- utrwalenie nazw miesięcy.

      

      5. Słuchanie wiersza Pawła Beręsewicza Zimowe dni. Zapoznanie z nazwami dni tygodnia. Liczenie w zakresie 7. Zabawa rytmiczno-ruchowa Cały tydzień.

     6. Słuchanie piosenek o babci i dziadku. Taniec Annen Polka – utrwalenie kroków.

     7. Fajerwerki- praca plastyczna.

      Zajęcia ruchowe Mali wspaniali, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna. Ćwiczenia poranne.


     Utrwalanie nazw dni tygodnia i kolejności, w jakiej występują
     z wykorzystaniem wiersza Agnieszki Galicy Tydzień ma siedem dni. Nauka wiersza.

     Z Zabawa dydaktyczna na określanie logicznej wartości zdań – Prawda to czy plotka? (z wykorzystaniem rymowanek autorstwa Teresy Fiutowskiej).

       Karty pracy cz.2- s.62, 63,

      

     WIGILIA W GRUPIE III

     wigilia_filmik.mp4

      

     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

     GRUPA 3

     Data:  14-18.12.2020

     Temat kompleksowy: Święta ,święta

     Poniedziałek: Nasza choinka

     • Rozmowa nawiązująca do świąt Bożego Narodzenia. Prezentacja gałązek drzew iglastych: sosny, świerka, jodły. Zwrócenie uwagi na kolor i wygląd igiełek. Porównywanie ich długości, sztywności ,zapachu.
     • Zabawy ruchowa  Śniegowe gwiazdki. 
     • Karta pracy,cz.2 str. 48 Określanie, kto stoi obok choinki, co znajduje się pod choinką. Naklejanie zdjęć prezentów na dole karty.
     • Słuchanie fragmentu opowiadania Hansa Christiana Andersena Choinka. Rozmowa na temat: Kiedy drzewko iglaste staje się choinką?
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Choinka.
     • Zapoznanie z literą r : małą i wielką na podstawie opowiadania. Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się na głoskę r.
     • Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 20 Ozdobienie liter R, r, Odszukanie wśród podanych wyrazu raki. Przeliczanie podkreślonych wyrazów.

     Wtorek: W oczekiwaniu na święta.

     • Liczymy bombki – układanie  bombek według wielkości: rosnącej i malejącej a  następnie ich przeliczenie.
     • Zabawa logopedyczna z lusterkami Świąteczne ciasto.
     • Karta pracy,cz.2 str. 49 Dorysowywanie elementów łańcuchów tak, żeby w  każdym fragmencie było ich sześć. Łączenie gałązek, na którym jest sześć  bombek.
     • Nauka wiersza Barbary Lewandowskiej Zanim przyjdzie gwiazdka.
     • Karta pracy, cz.2 str. 50 Ćwiczenia grafomotoryczne.
     • Zabawa ruchowa z elementem równowagi  Choinki na wietrze.
     • Karta pracy, cz.2 str. 51 kolorowanie  bombek według podanego kodu. Wodzenie rytmicznie obiema rękami po konturach choinki.

     Środa: stół wigilijny

     • Zabawa dydaktyczna Przedświąteczne porządki.
     • Karta pracy, cz.2 str. 52 Rozpoznawanie  figur geometrycznych, kolorowanie rysunku według podanego kodu. Rysowanie po prawej stronie karty prezentu dla mamy, a po lewej stronie –prezentu dla taty.
     • Zabawa przy piosence  Grająca choinka. Rozmowa na temat piosenki.
     • Zabawa ruchowa  Łańcuchy.
     • Słuchanie wiersza Tadeusza Kubiaka Wieczór wigilijny. Wypowiedzi dzieci na temat wyglądu stołu wigilijnego.
     • Karta pracy, cz. 2 str. 53 Przeliczanie określonej liczby elementów.

     Czwartek: Bombki i liczby

     • Zabawa z wykorzystaniem rymowanki Niezwykły gość.
     • Zabawa matematyczne Bombki oraz Śniegowe gwiazdki.
     • Zabawa z elementem rzutu i celowania Hop do koła.
     • Pokaz i omówienie liczby 0. Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0.
     • Karta pracy, cz. 2 str. 54 Utrwalanie znajomości własnego adresu. Uzupełnianie pierwszego pola, tak aby powstała kartka świąteczna.
     • Wspólne słuchanie przy choince wybranych przez dzieci kolęd.
     • Papierowa choinka–wykonywanie choinki z wykorzystaniem techniki  origami.

     Piątek: Świąteczne życzenia

     • Poznawanie zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia w  innych krajach europejskich niż Polska.
     • Rozwiązywanie zagadek o tematyce świątecznej.
     • Karta pracy, cz.2 str. 55 Odszukiwanie we wkładce zdjęć potraw wigilijnych. Naklejanie ich na  obrazku stołu.
     • Nauka na pamięć fragmentu wiersza Agnieszki Galicy Już blisko kolęda.
     • Zabawa ruchowa z elementem skłonu Choinki i wiatr.
     • Wyszukiwanie na ilustracjach takich samych ozdób choinkowych i zabawek –  ćwiczenia spostrzegania.

     PONADTO:

     Koncert muzyczny Aliny Zwoźniak (poniedziałek)

     Koncert muzyczny Dziadka Bacha (czwartek)

     Ćwiczenia poranno-ruchowe

     Religia (poniedziałek, środa)

     Muzyczne Inspiracje ( wtorek)

     Język angielski (wtorek, czwartek)

     Gimnastyka ogólnorozwojowa (środa)

     Zajęcia logopedyczne (środa)

     Gimnastyka korekcyjna/zestaw ćwiczeń ruchowych (czwartek)

     Mali Wspaniali (piątek)

     Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym

     Zabawy swobodne

      

     Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w gr. III w dniach   07-11.12. 2020 r.

     Temat: Nadchodzi zima.

     1. Poznajemy pory roku. Dostrzeganie cykliczności pór roku. Oglądanie obrazków przedstawiających pory roku. Wskazywanie różnic między nimi. Wymienianie atrybutów zimy.

     2. Słuchanie fragmentu wiersza (tekstu piosenki) Marka Majewskiego Rok na karuzeli. Rozmowa na temat tekstu. Wspólne mówienie rymowanki.

     3. Zabawy i ćwiczenia z literą y. Zapoznanie z literą y: małą i wielką. Słuchanie i rozmowa na temat rymowanki. Dzielenie słowa zaspy na sylaby. Próby wyodrębniania ostatniej głoski.

     4. Nauka wiersza Doroty Gellner Pada śnieżek. Rozwijanie pamięci słuchowej. Rozmowa na temat wiersza.

     5. Słuchanie piosenki List do zimy (sł. i muz. Krystyna Gowik). Rozmowa na temat piosenki. Zabawy przy piosence. Umuzykalnianie dzieci.

     6. Zapoznanie z niektórymi elementami pogody – temperaturą i opadami – na podstawie rozmowy i ilustracji. Utrwalanie nazw elementów pogody. Przypomnienie znaczenia pojęć: śnieg, szron, grad, zamieć, odwilż.

     7.Zabawa matematyczna Liczymy śniegowe kule. Rozwijanie umiejętności liczenia, zapoznanie
     z zapisem cyfrowym liczby 6.

     8. Wykonanie pracy plastycznej – Zimowy krajobraz.

     Zajęcia ruchowe Mali wspaniali, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna. Ćwiczenia poranne.
     Zabawa wyrabiająca reakcję na ustalone sygnały – Prawda czy fałsz?
     Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Szczypawka. Rozwijanie mowy.
     Ćwiczenia orientacji przestrzennej; oglądanie rysunków; wykonywanie poleceń.
     Rysowanie bałwana według rymowanki.
     Historyjka obrazkowa W lesie biało.
     Opowiadanie o zimie – tworzenie dłuższych wypowiedzi.
     Rozwiązywanie zagadek o zimie.
     Zabawa Skojarzenia. Zabawa Bałwanek.

     Zabawy muzyczno-ruchowe: Nola, Ktoś tu do nas idzie, Sanna

     Karty pracy, cz. 2, nr 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
     Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 17.

      

     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

     GRUPA 3

     Data:  30.11-4.12.2020

     Temat kompleksowy: Tu rosły paprocie

     Poniedziałek: Kiedy żyły dinozaury

     • Karta pracy, cz. 2, str. 26  Kolorowanie rysunku lasu jurajskiego. Opowiadanie o lesie. Zwrócenie uwagi na wygląd drzew ich podobieństwo do współczesnych roślin.
     • Ćwiczenia słuchowe W świecie dinozaurów. Wyodrębnianie zdań , liczenie słów w wypowiedziach, podział na sylaby.
     • Przejście przez las –zabawa ruchowa z omijaniem przeszkód.
     • Zapoznanie z nazwami dinozaurów i ich wyglądem. Słuchanie ciekawostek na temat wybranych dinozaurach.
     • Zapoznanie z  literą  l, L. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, str.15
     • Zamieniamy się w dinozaury-zabawa bieżna
     • Karta pracy cz.2, str. 27 tworzenie rysunku groźnego dinozaura na bazie owalu.
     • Przygotowanie masy solnej  do prac związanych z tworzeniem wulkanów. Rozmowa  na temat właściwości soli

      

     Wtorek:  Dlaczego dinozaury wyginęły?

     • Tajemnicze zniknięcie –słuchanie opowiadania.  Jak żyły dinozaury- zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów.
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Małe dinozaury i duże dinozaury.
     • Karta pracy cz. 2 str.28 Określanie, który dinozaur idzie do swojego gniazda. Rysowanie jego drogi.
     • Wulkan” –zabawa badawcza –obserwacja wypływającej lawy powstałej w  wyniku połączenia wody, octu i sody.
     • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki Jak się bawią dinozaury.
     • Poznawanie etapów rozwoju tyranozaura rexa na podstawie historyjki obrazkowej.
     • Zabawa słowna: „Gdybyście byli dinozaurami”-dodawanie do swojego imienia  „zaur”.

      

     Środa: Węglowa rodzina

     • Zagadka wprowadzająca w temat. Prezentacja bryłek węgla. Rozmowa na temat  węgla kamiennego: skąd go otrzymujemy i do czego służy ludziom.
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Puste wagoniki i pełne wagoniki.
     • Słuchanie opowiadania O czym szeptały iskierki . Zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla.
     • Karta pracy, cz. 2  str. 29 przeliczanie elementów, rysownie tej samej ilości elementów.
     • zabawa ruchowa z elementem skoku Berek dinozaur.
     • Małe figury, duże figury–ćwiczenia klasyfikacyjne.
     • Dino skamieliny- rozwijanie sprawności manualnej.

      

     Czwartek: Sól i węgiel

     • Skarby w ziemi ukryte- prezentacja filmu edukacyjnego dla dzieci.
     • Słuchanie wiersza Doroty Gellner W kopalni soli. Rozmowa na temat kopalni soli.
     • Zabawa z elementami dramy Rzeźby w soli.
     • Karta pracy, cz.2  str. 31 określanie różnic i podobieństw między nimi.
     • Zabawa przy piosence w kopalni.
     • Groźne dinozaury–rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 6.
     • Moje dinozaury- praca plastyczna.

      

     Piątek: Park jurajski

     • Teatrzyk Mikołajkowy
     • Spotkanie z Mikołajem -prezentacja piosenki.
     • Jurajski las- słuchanie dźwięków z prehistorycznego lasu.
     • Groźne dinozaury- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 6.
     • Zabawa ruchowo naśladowcza Spacer dinozaurów.

      

     PONADTO:

     Ćwiczenia poranno-ruchowe

     Religia (poniedziałek, środa)

     Muzyczne Inspiracje ( wtorek)

     Język angielski (wtorek, czwartek)

     Gimnastyka ogólnorozwojowa (środa)

     Zajęcia logopedyczne (środa)

     Gimnastyka korekcyjna/zestaw ćwiczeń ruchowych (czwartek)

     Mali Wspaniali (piątek)

     Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym

     Zabawy swobodne

      

     Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w gr. III w dniach   23-27.11.2020 r.

      

     Temat: Urządzenia elektryczne.

     1. Zabawy i ćwiczenia z literą k na podstawie słowa kot . Zapoznanie z literą k: małą i wielką. Dzielenie słowa kot na sylaby. Wyodrębnianie pierwszej głoski słowa kot.  Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską k

     2. Zabawa dydaktyczna Kolorowe figury. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie określeń: mniej/więcej/tyle samo.

     3. Słuchanie wiersza Włodzimierza Ścisłowskiego Żarówka. Zabawa Dawniej
     i dziś.
     Oglądanie zdjęć przedstawiających różne źródła światła. Określanie 
     kolejności ich stosowania. Wyjaśnianie niezrozumiałych słów.

     4. Słuchanie wiersza W. Scisłowskiego Katastrofa. Zwracanie uwagi na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym. Zabawa orientacyjno-porządkowa Urządzenia elektryczne.

     5. Historyjka obrazkowa na podstawie wiersza M. Terlikowskiej Kino w domu. Obrazki ilustrujące historyjkę. Rozmowa na temat wiersza.

     6. Zabawy przy piosence Polka komputerowa. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. Rozmowa na temat piosenki. Określanie jej tempa, nastroju. Zabawa rozwijająca umiejętność reagowania (ruchem, głosem, rysunkiem) na różnice dynamiczne w utworze.

     7. Zabawa dydaktyczna Jak powstaje energia? Poznawanie różnych sposobów otrzymywania energii. Słuchanie ciekawostek na temat energii, elektryczności.

     8. Dzień Pluszowego Misia- zabawy i praca plastyczna.

     Zajęcia ruchowe Mali wspaniali, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna. Ćwiczenia poranne.

     Zagadki słuchowe Co to za dźwięk?

     Rozwiązywanie zagadek, wskazywanie na tablicy odpowiedniego obrazka.

     Naśladowanie dźwięków wydawanych przez urządzenia elektryczne

     Karty pracy cz.2, s. 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25,

     Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 13,

      

     Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

     Grupa III

     Temat kompleksowy: Moje domowe zwierzątko

     Data: 16-20.11.2020

     • Karta pracy, cz.2 str.11 Odszukiwanie zdjęć zwierząt. Naklejanie ich na ich cienie.
     • Rozmowa na temat swoich ulubieńców, przyjaciół domu, czyli zwierząt hodowanych w domach.
     • Prezentacja filmiku „Zwierzęta domowe”.
     • Słuchanie opowiadania Anny Onichimowskiej „Łatka”. Rozmowa na temat opieki nad zwierzętami.
     • Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 11.Ozdobienie liter d, D. Odszukanie wśród podanych wyrazów wyrazu dom. Policzanie podkreślonych wyrazów.
     • Słuchanie ciekawostek na temat kotów. Oglądanie zdjęć. Wskazywanie różnić w ich wyglądzie.
     • Rysujemy w powietrzu- zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową.
     • Karta pracy, cz.2 str.12 Nazywanie rysunków. Skreślanie tych  które w swoich nazwach nie mają głoski k.
     • Rozwiązywanie zagadek słownych  na temat zwierząt.
     • Zagadki słuchowe – rozpoznawanie odgłosów zwierząt.
     • Zabawa matematyczna „Łowimy ryby”- przeliczanie w wyznaczonym zakresie, ćwiczenie utrwalające pojęcia: w prawą stronę w lewą stronę.
     • Karta pracy, cz.2 str. 13
     • Ola i kot - praca z historyjką obrazkową. Układanie historyjki według kolejności zdarzeń.
     • Słuchanie wiersza Laury Łącz Przyjaźń ze schroniska.
     • Bardzo zajęte psy- rozmowa  z dziećmi na podstawie wiersza Ryszarda Marka Grońskiego oraz obejrzanego filmiku.
     • Nie każdy pies jest przyjacielem człowieka-  omówienie sposobu zachowania się dziecka podczas ataku psa.
     • Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem.
     • Nauka piosenki „Popatrzcie na jamniczka”.
     • Rozmowa o prawach i obowiązkach dziecka połączona z oglądaniem ilustracji.
     • Karta pracy, cz.2 str. 14 ćwiczenia grafomotoryczne  

      

     • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania - Zwinne pieski.
     • Zabawa ruchowa z elementem  wspinania się - Koty na płoty.
     • Zabawa rozwijająca zmysł słuchu – Kto miauczał?
     • Zabawa ruchowa -Tropiciele.
     • Zabawa ruchowa- Całe ciało tańczy.

      

     PONADTO:

     Ćwiczenia poranno-ruchowe

     Religia (poniedziałek, środa)

     Muzyczne Inspiracje ( wtorek)

     Język angielski (wtorek, czwartek)

     Gimnastyka ogólnorozwojowa (środa)

     Zajęcia logopedyczne (środa)

     Gimnastyka korekcyjna/zestaw ćwiczeń ruchowych (czwartek)

     Mali Wspaniali (piątek)

     Zabawy terenowe w ogrodzie przedszkolnym

     Zabawy swobodne

     „A jaka jest Twoja supermoc?”- Realizacja projektu Edukacja Międzykulturowa dotyczącego rozwoju emocjonalnego i umiejętności społecznych.

      

     Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w gr. III w dniach   09-13.11. 2020 r.

     Temat: Jestem Polakiem.

     1. Warsztaty  ekologiczne organizowane przez PSZOK. Zachęcanie dzieci do segregowania śmieci oraz dbania o środowisko.

     2. Symbole Polski- omówienie wyglądu fagi i godła Polski.
      

     3. Hymn Polskiwysłuchanie hymnu narodowego w pozycji na baczność. Nauka fragmentu pieśni. Wyjaśnienie znaczenia słów: hymn, niepodległość  oraz  fragmentów tekstu.

     4. Śpiewanie piosenki Nasze Polskie ABC. Zabawy przy muzyce.

     5. Oglądanie obrazków, widokówek przedstawiających Wrocław. Przypomnienie nazwy naszego miasta. Utrwalenie adresu zamieszkania dzieci. Rozpoznawanie i nazywanie obiektów przedstawionych na ilustracjach.

     6. Wykonywanie pracy Mój dom. Wyprawka.  Wycinanie z karty elementów. Przyklejanie ich na rysunku domu, a następnie na kartce. Kolorowanie rysunku.

     7. Słuchanie legendy Mariana Orłonia O Lechu i białym orle. Rozmowa na temat opowiadania przy  tablicy. Próby opowiedzenia legendy.

     8. Mapa Polski - poznawanie położenia geograficznego Polski na podstawie mapy. Wskazywanie granic, przypomnienie znaczenia kolorystyki poszczególnych terenów naszego kraju: gór, wyżyn, nizin, wód, pokazywanie i nazywanie najdłuższych rzek, największych miast. Odczytywanie na mapie przez nauczyciela  niektórych nazw: Tatry, Bałtyk.

     9. Kto ty jesteś ?- słuchanie wiersza W. Bełzy. Kształtowanie tożsamości narodowej i uczuć patriotycznych.

     10. Godło Polski- praca plastyczna. Formowanie kuleczek z bibuły i wypełnianie nimi konturów orła. Kolorowanie tła. 

      

     Udziału w kolejnej edycji akcji MEN Szkoła do hymnu i odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11.

     Poszukiwanie przez dzieci odpowiedzi na pytanie: Co to jest Polska?

     Zajęcia ruchowe Mali wspaniali, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna. Ćwiczenia poranne.

     Karty pracy- cz. 4, s. 7, 8, 9,10, 11, 14

      

     Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej gr III

     Data: 2.11-6.11.2020

     Dbamy_o_zdrowie_plan_gr.3.pdf

      

              

     Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w gr. III w dniach   26-30.10.2020 r.

     Temat: Jesienne nastroje.

     1. Zabawy z wykorzystaniem wiersza Marcina Przewoźniaka Kropelki. Zabawy językowe związane z deszczem.

     2. Zabawy i ćwiczenia z literą i. Zapoznanie z literą i: małą i wielką. Słuchanie wiersza Hanny Ożogowskiej Krawcowa. Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską i.

     3. Zabawa dydaktyczna Poznajemy pory roku.  Zapoznanie z nazwami pór roku, zwracanie uwagi na cykliczność ich występowania.

     4. Nauka piosenki Kapie z nieba. Próba wyrażenia nastroju melodii dowolnymi ruchami. Rozmowa na temat piosenki. Określanie, czy w piosence są fragmenty, które się powtarzają. Podanie liczby zwrotek. Określanie tempa, nastroju piosenki. Zabawa dźwiękonaśladowcza  z wykorzystaniem gazet.

     5. Krople deszczu (Wyprawka). Kolorowanie rysunków kropli deszczu, wycinanie ich. Liczenie sylwet małych
     i dużych kropli. Określanie, których jest więcej, a których – mniej.

     6. Słuchanie fragmentu utworu Antonia Vivaldiego Jesień z cyklu Cztery pory rokuZwracanie uwagi na nastrój utworu. Zachęcanie dzieci do wypowiedzi na temat: O czym opowiada muzyka?  Improwizacje ruchowe,
     z wykorzystaniem szyfonowych chustek.

     7. Słuchanie opowiadania Stanisława Karaszewskiego Wędrówka kropelki wody. Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie.

     8. Kinezjologiczna zabawa dydaktyczna Parasolki w deszczu. Ćwiczenia w rysowaniu i składaniu papieru. Komponowanie i przyklejanie.

     9. Zabawa dydaktyczna Który z kolei? Stosowanie liczebników porządkowych w zakresie 6. 

     Zapoznanie z figurą geometryczną – trójkątem. Poznawanie cech trójkąta.

     Zajęcia ruchowe Mali wspaniali, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna. Ćwiczenia poranne.

     Wykonywanie pracy plastycznej Widok z okna na deszczowy świat.
     Rozmowa na temat: Jaka jest woda? Rozwiązanie zagadki. Podawanie przykładów wykorzystania wody. Zabawa badawcza Poznajemy właściwości wody.
     Słuchanie odgłosów zjawisk przyrody występujących jesienią.

     Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami oddechowymi – Wirujące kropelki.
     Zabawa badawcza Co pływa? Co tonie? Nazywanie przedmiotów przedstawionych na zdjęciach, określanie które z nich pływają, które toną.
     Zabawa Słońce, wiatr i deszcz.
     Ilustracja ruchowa rymowanki Pada deszcz.
     Zabawa Poruszam się jak...
     Rozwiązywanie zagadek tematycznie związanych z jesienią.
     Zabawa relaksacyjna Krople deszczu.

     Karty pracy cz. 1, nr 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80
     Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 7, 26, 44, 45.

      

     Plan_pracy_dydaktyczno-wychowawczej_.pdf

      

     OTO JA

              

              

              

              

              

      

      

     Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w gr. III w dniach  12-16.10 .2020 r.

      

     Temat: O sobie samym.

     1. Omawianie wyglądu dzieci przedstawionych na zdjęciach. Zwrócenie uwagi na takie różnice jak: płeć, kolor włosów, oczu, wysokość, budowa ciała. Zabawa integracyjna Kto tak jak ja.  

     2. Zabawa dydaktyczna Nasze emocje. Rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji. Zabawy dramowe dotyczące radzenia sobie z emocjami. Zabawa Smutne buzie i wesołe buzie.

     3. Zabawy i ćwiczenia z literą m w oparciu o wiersz Ireny Landau Wiersz dla mamy. Zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską m.

     4. Wykonywanie pracy plastycznej Wesoły nastrój i smutny nastrój. Wyprawka, karta nr 6

     5.Słuchanie piosenki Podaj rękę koleżance. Krótka rozmowa z dziećmi na temat przyjaźni. Zabawa słuchowa Kto to powiedział?

     6. Słuchanie wiersza Elżbiety Ostrowskiej Tajemnicze słowa. Rozmowa na temat stosowania zwrotów grzecznościowych. Zachęcanie do ich stosowania .
      
     7. Autoportret- malowanie farbami siebie.

     8. Zapoznanie z figurą geometryczną – kwadratem. Wyszukiwanie kwadratów. Poznanie cech kwadratu.

     9. Słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej Mój przyjaciel. Rozmowa na temat wiersza. Podkreślenie takiej wartości w życiu jak przyjaźń. Wyjaśnianie przysłowia: Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.

     Zajęcia ruchowe Mali wspaniali, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna. Ćwiczenia poranne.

     Zabawa z wykorzystaniem rymowanki Czarodziejskie słowa.

     Zabawa Ważne słowa.

     Liczenie klocków o określonych kształtach.

     Zabawa Rozpoznaj kolegę.
     Zabawa Najpierw rób ty, a potem – ja
     Zabawa orientacyjno-porządkowa Ludzie do ludzi.
     Zabawa Zdania prawdziwe i zdania fałszywe.

     Karta pracy, cz. 1, nr 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,

     Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 3, 4, 21.

    •                          Warzywa z naszej działki

    •       

                       

         

         

         

           

    •                                   Jesienne drzewa 

    •       

           

           

           

           

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"
   • Sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl
   • 71-798 68 02 - numer podstawowy Po usłyszeniu komunikatu powitalnego wybieramy numer wewnętrzny WEW. 101 - DYREKTOR WEW. 113 - REFERENTKA WEW. 114- INTENDENTKA grupa 1 - wew.201 grupa 2 - wew. 202 grupa 3 - wew. 203 grupa 4 - wew.204
   • ul. Narcyzowa 6 53-225 Wrocław
   • https://p59wroclaw.bip.gov.pl/
  • Logowanie