• Grupa I

    •  

     Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w gr. I   
      

     Plan Tygodniowy

     Temat: Wakacje, znów będą wakacje

     14.06.-18.06.21r.

      

     Poniedziałek:

     • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość Ukryta zabawka.
     • Zabawa z wykorzystaniem rymowanki Nasze oczy.
     • Zabawa ruchowa z elementem skoku Zanurzamy się w wodzie.
     • Słuchanie opowiadania Anny Świrszczyńskiej Brzydka sówka. Cel: rozwijanie mowy.
     • Zabawa bieżna Latające sówki.
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Zabawa Kto stoi za drzwiami?
     • Zabawa rozwijająca umiejętność odwzorowania – Ułóż to, co ja (ćwiczenia indywidualne).

      

      

     Wtorek:

     • Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi, ćwicząca pamięć i zmysł obserwacji – Co się zmieniło?
     • Śpiewanie prostych wyliczanek na wymyślone melodie.
     • Zabawa ruchowa z elementem skoku Zanurzamy się w wodzie.
     • Inspiracje muzyczne
     • Zabawy dydaktyczne Co jeździ? Co pływa? Co lata? Cel: poznawanie różnych środków lokomocji.
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Samochody
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Zabawa integracyjna Przekaż uśmiech.
     • Zabawa graficzna Uśmiechnięta twarz.

      

      

     Środa:

     • Zabawa Poprawiamy – zastępowanie rzeczowników niepasujących do zdania innymi rzeczownikami, na zasadzie doboru logicznego.
     • Zabawa ruchowa z elementem skoku Zanurzamy się w wodzie.
     • Zachęcenie do letnich wyjazdów na podstawie wiersza Barbary Szelągowskiej Bezpieczne wakacje. Cel: zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki lata.
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Nad morzem.
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Określenie czym się różnią rysunki. Kolorowanie wybranego rysunku.
     • Ćwiczenia klasyfikacyjne Pomieszane muszelki.

     Czwartek:

     • Kwiatek – praca plastyczna.
     • Rozmowa na temat spędzania czasu nad morzem.
     • Zabawa ruchowa z elementem skoku Zanurzamy się w wodzie.
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Zajęcia z języka angielskiego
     • Zabawa muzyczno-ruchowa rozwijająca inwencje twórczą – Morskie Fale.
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Ćwiczenia logopedyczne Nad morzem.
     • Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

      

      

     Piątek:

     • Słuchanie zagadek. Wskazywanie zdjęć – ich rozwiązań.
     • Aktywne słuchanie wiersza Hanny Ożogowskiej Żabki i żuczek.
     • Zabawa ruchowa z elementem skoku Zanurzamy się w wodzie.
     • Wakacyjne zabawy muzyczno-słuchowe. Cel: rozwijanie wrażliwości słuchowej.
     • Zabawa muzyczno-ruchowa Wakacyjne pociągi.
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Przesuwanie palcem po rysunku fal. Łączenie kropek niebieską kredką.
     • Porządkowanie półek indywidualnych; zabieranie swoich prac plastycznych do domu.
     • Czytanie tekstu wyrazowo-obrazowego z N.

      

      

     Plan Tygodniowy

     Temat: Moje podwórko

     07.06.-11.06.21r.

     Poniedziałek:

     • Zabawa dydaktyczna Kto zadzwonił?
     • Zabawa Niezwykłe skakanki.
     • Zabawa bieżna Przebiegnij na druga stronę.
     • Rozmowa inspirowana wierszem Jadwigi Koczanowskiej Podwórko
     • Cel: rozwijanie mowy i koncentracji uwagi.
     • Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętności współdziałania – Na huśtawce.
     • Zabawy na świeżym powietrzu .
     • Dowolny taniec przy piosence Na moim podwórku.
     • Zabawa bieżna Przebiegnij na drugą stronę.

     Wtorek:

     • Ćwiczenia logorytmiczne na podstawie wiersza Wandy Grodzieńskiej Marsz.
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Jedziemy na rowerze.
     • Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej Bajka o mydlanej bańce.
     • Cel: rozwijanie mowy.
     • Zabawa ruchowa rozwijająca spostrzegawczość – Kolorowe bańki.
     • Ćwiczenia klasyfikacyjne Małe bańki i duże bańki.

     Środa:

     • Ćwiczenia artykulacyjne.
     • Zabawa bieżna Przebiegnij na drugą stronę.
     • Zabawy dydaktyczne Za płotkiem. Cel: rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych zwierząt.
     • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania Pieski – na spacer!
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość Zwierzęta i ich cienie.
     • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej Układamy obrazki zwierząt.

      

     Czwartek:

     • Zabawa rozwijająca umiejętności wyrażania emocji Zmienne nastroje.
     • Zabawa bieżna Przebiegnij na drugą stronę.
     • Kolorowe piłki – malowanie farbami wzorów (według pomysłów dzieci) na kartkach w kształcie koła. Cel: rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
     • Zabawa ruchowa rozwijająca zręczność – Piłka nad głową.
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Ćwiczenia klasyfikacyjne Pomieszane piłki.
     • Zabawa ruchowa z elementami podskoku – Duże piłki i małe piłki.
     • Ekspresja słowna Co powiedziałaby piłka?

      

     Piątek:

     • Zabawa rozwijająca zmysły Czapka Niewidka.
     • Zabawa z wykorzystaniem rymowanki Gdy deszczyk pada.
     • Zabawa bieżna Przebiegnij na drugą stronę.
     • Zabawy przy piosence Na moim podwórku. Cel: rozwijanie zdolności wokalnych i rytmicznych.
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Zabawy podwórkowe.
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Ekspresja słowna Co można robić w domu, kiedy pada deszcz?
     • Zabawa przy piosence Na moim podwórku.

      

     Temat tygodnia : Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny

     31.05.- 04.06.21r.

     Poniedziałek:

     • Zabawa rozwijająca sprawność manualną i spostrzegawczość – Moja dłoń
     • Ekspresja słowna Czego potrzebują dzieci?
     • Zabawa ruchowa o charakterze integracyjnym Wesołe powitania
     • Słuchanie  opowiadania M. Galicy Wiercipiętek i Dzień Dziecka- zapoznanie się z obchodami Dnia Dziecka
     • Wyjście do ogrodu przedszkolnego
     • Zabawa rozwijającą poczucia własnej wartości –Taki sam i inny
     • Zabawa  orientacyjno-porządkowa Zgubiony partner
     • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość  Odszukaj różnice (ćwiczenia indywidualne)

      

     Wtorek:
      

     • Zabawa rozwijająca logiczne myślenie – Cuda i dziwy, na podstawie fragmentu wiersza J. Tuwina
     • Słuchanie z zamkniętymi oczami krótkiego fragmentu nagrania spokojnej melodii
     • Zabawa ruchowa o charakterze integracyjnym Wesołe powitania
     • ŚWIĘTOWANIE W PRZEDSZKOLU DNIA DZIECKA – integracja dzieci poprzez zabawę, tworzenie atmosfery życzliwości, współpracy i współdziałania
     • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość O kim mówię?
     • Zabawa ruchowo- naśladowcza Kto tak potrafi?

      

     Środa :

     • Zabawa rozwijająca umiejętność wyrażenia swoich emocji – Czasem jest mi dobrze, a czasem źle
     • Zabawa ruchowa o charakterze integracyjnym Wesołe powitania
     • Słuchanie opowiadania I. R. Salach Hałasek – podkreślanie szkodliwości hałasu dla zdrowia
     • Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – Jesteśmy cicho
     • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
     • Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej Ulubione zabawki


      Piątek

     Praca w grupie łączonej

      


     Temat: Moi rodzice

     24.05.-28.05.21r.
      

     Poniedziałek:

     • Układanie kształtu serduszka z klocków
     • Ilustrowanie ruchem wiersza Romana Pisarskiego Laurka.
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Pomagam swojej mamie.
     • Dowolny taniec przy piosence Dla mamy.
     • Moja rodzina-nazywanie członków swojej rodziny. Cel: rozwijanie mowy.
     • Wyjście do ogrodu przedszkolnego.
     • Oglądanie obrazków. Skreślanie obrazków przedstawiających przedmioty, których nie powinny dotykać dzieci, żeby nie zrobić sobie krzywdy.
     • Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność współdziałania – Rodzinny spacer.
     • Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

     Wtorek:

     • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość oraz umiejętność wypowiadania się – Szukamy swojej rodziny.
     • Przesuwanie palcem jednej ręki po rysunku tulipana. Rysowanie po śladzie rysunku.
     • Dowolny taniec przy piosence Dla mamy.
     • Słuchanie wiersza Joanny Kulmowej Mamy mamę. Cel: rozwijanie mowy.
     • Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność współdziałania – Rodzinny spacer.
     • Przedszkolna uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty (nagrywanie) – prezentowanie swoich umiejętności, możliwości.
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Dowolny taniec przy piosence Dla mamy.
     • Nauka wiersza Iwony Róży Salach Dla mamy i taty.
     • Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność współdziałania – Rodzinny spacer.

     Środa:

     • Zabawy dydaktyczne Liczymy kwiatki. Cel rozwijanie umiejętności liczenia.
     • Zabawa przy piosence Dla mamy.
     • Zabawy na świeżym powietrzu: ćwiczenia oddechowe Ja i mój tata, zabawa Lustro.
     • Przesuwanie palcem po rysunku drogi Oli, a potem – drogi Krzysia. Określanie, do kogo idzie Ola, a do kogo jedzie na rowerze Krzyś.
     • Śpiewanie piosenki „Dla Was”.
     • Gimnastyka korekcyjna.
     • Wyjście do ogrodu przedszkolnego.

      

      

      

      

     Czwartek:

     • Słuchanie wiersza dla mamy. Rysowanie dla niej w ramce pięknego kwiatu.
     • Nauka III zwrotki piosenki Dla mamy.
     • Zabawa przy piosence Dla mamy.
     • Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętności współdziałania – Rodzinny spacer.
     • Zajęcia z języka angielskiego.
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa.
     • Ćwiczenia logopedyczne Wiatr.
     • Rozmowa na temat opowiadania.
     • Zabawa Jaka jest moja mama? Jaki jest mój tata?
     • Zabawa przy piosence Dla mamy.

     Piątek:

     • Ćwiczenia naprężająco-rozprężające.
     • Zabawa muzyczno-ruchowa Chowaj się!
     • Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Piłeczki, ćwiczenia wyczucia ciała i przestrzeni – Wiatraczki.
     • Zabawa paluszkowa Mama i tata.
     • Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

      

     Temat : Wiosna na wsi

     10.05.-14.05.21r.

     Poniedziałek:

     • Oglądanie obrazka przedstawiającego wiejskie podwórko, nazywanie znajdujących się na nim zwierząt
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Koguty i kury
     • Ćwiczenia artykulacyjne na podstawie wiersza W. Chotomskiej Co słychać na wsi – rozwijanie mowy
     • Mali Wspaniali
     • Zabawa ruchowo- naśladowcza Naśladujemy zwierzęta
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa rytmiczna Powtórz rytm
     • Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość – Czego brakuje?

     Wtorek:

     • Wykonanie masażu Spacer kotka
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Koguty i kury
     • Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej O kotku, który szukał czarnego mleka – rozwijanie mowy
     • Zabawa ruchowo- naśladowcza Co robi kotek?
     • Inspiracje Muzyczne- nauka piosenek na Dzień Mamy i Taty

     Środa:

     • Zabawa Mówimy wyraźnie
     • Zabawa Czyje to dzieci?
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Koguty i kury
     • Nauka wiersza I. R. Salach Chodzi kurka – rozwijanie pamięci
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Nauka scenariusza na Uroczystość Dnia Mamy i Taty
     • Zabawa liczbowa rozwijająca umiejętność klasyfikowania w zależności od liczebności zbioru- Policz zwierzęta i pokaż obrazek
     • Zabawa graficzna Kurze bazgroły

     Czwartek:

     • Zabawa z rymowanką
     • Zabawa bieżna Mały kot
     • Zabawy przy piosence Kogut – rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Zajęcia z języka angielskiego
     • Ćwiczenie tańców na Uroczystość Dnia Mamy i Taty

      

      

     Piątek:

     • Ćwiczenia słuchowe Burek
     • Zabawa ruchowa z elementem toczenia- Psie figle
     • Praca plastyczna „Zwierzęta na wsi”
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Pieski-do budy
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Ćwiczenia logopedyczne Konik
     • Wypowiadanie się na temat zwierząt i ich domów

      

      

      

     26-30.04.2021 r.

      

     Temat tygodnia: Jestem Polakiem i Europejczykiem

     Poniedziałek:

     • Ćwiczenia logopedyczne Rób to, co ja.
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci –do domu! Dzieci –na spacer.
     • Zabawa dydaktyczna Spacer po naszej miejscowości – rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością.
     • Zabawa bieżna Trzy pociągi
     • Wyście do ogrodu przedszkolnego
     • Ćwiczenia słuchowe
     • Słuchanie piosenki Jestem Polakiem

      

     Wtorek:

     • Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków
     • Zabawa dydaktyczna Domy-dawniej i dziś
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci –do domu! Dzieci –na spacer.
     • Inspiracje muzyczne
     • Praca plastyczna
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Małe domy, duże domy
     • Wyście do ogrodu przedszkolnego
     • Słuchanie wiersza B.Szelągowskiej Moja miejscowość
     • Nauka na pamięć zwrotki wiersza fragmentami metody ze słuchu

      

     Środa :

     • Zabawa Chodzimy, nie dotykając
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci –do domu! Dzieci –na spacer.
     • Rozmowa na temat naszego kraju na podstawie wiersza M. Skrobacz „Polska”-rozwijanie poczucia przynależności narodowej
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Odszukaj swoją parę”
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Wyście do ogrodu przedszkolnego
     • Ćwiczenie emisyjne Śpiewamy sylaby

     Czwartek:

     • Oglądanie flagi narodowej – omówienie jej wyglądu, zwracanie uwagi na kolorystykę i ułożenie kolorów na fladze
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Kolorowanie flagi
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci –do domu! Dzieci –na spacer.
     • Zajęcia z języka angielskiego
     • Słuchanie opowiadania W. Chotomskiej „Wars i Sawa”- poznawanie  wybranych wiadomości o Warszawie
     • Zabawa bieżna Płynie Wisła
     • Wyście do ogrodu przedszkolnego

     Piątek:

     • Zabawa z wykorzystaniem piosenki Jestem Polakiem
     • Zabawa bieżna Płynie Wisła
     • Zabawa  ruchowa rozwijająca szybką reakcję na zmienny akompaniament Spacer po Londynie
     • Wyście do ogrodu przedszkolnego
     • Zabawa z wykorzystaniem rymowanki Polska leży w Europie
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami sztuk walki
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Wycieczka po kontynencie (Europie)

      

      

      

     DZIEŃ PIĄTY

     TEMAT  –  CO TO JEST KOMETA ?

      

     PRZYWITANKA

      

     jedna noga w przód , druga noga w przód

     schyl się i rączkami zawiąż but

     przysiad dwa podskoki , w miejscu bieg i skłon głęboki

     wymachy rąk do przodu i rannego nie czuć chłodu .

      

     Gimnastyka buzi i języka

     1,2,3 – lecimy rakietą w kosmos ( przyklej język do podniebienia ). Nabierz powietrze, zaciśnij usta, a z policzków zrób balonik. Nadlatuje statek ufoludków , dotknij językiem górne ząbki , potem dolne. Kosmonauta wylądował na planecie  –  język z jednego kącika ust do drugiego Policz ile gwiazdek na niebie , licz językiem ząbki .ufoludki się uśmiechają  – uśmiechnij się . przywitaj się z ufoludkiem – całuski .Lecimy w kosmos – język w jednym policzku  potem w drugim.

      

     Tato co to jest kometa

     Co to jest kometa, tato? Było gorąco. Lipiec. Tomek czytał książkę w swoim pokoju bo na zewnątrz było zbyt gorąco, żeby grać w piłkę czy jeździć na rowerze. W mieszkaniu też był ukrop ale przynajmniej nie prażyło słońce. Tomek przyszedł do kuchni, wyjął z zamrażalnika kilka kostek lodu, wrzucił do szklanki a potem nalał do niej soku. Tata siedział w kuchni, czytał gazetę i słuchał wiadomości w radiu. Tomek nie mógł się nadziwić jak można robić te dwie rzeczy na raz – czytać i słuchać. Ale tata to potrafił. W wiadomościach podawali właśnie, że na niebie będzie można oglądać kometę i to gołym okiem, bez teleskopu ani nawet lornetki. – Co to jest kometa, tato? – spytał. Tata odłożył gazetę i uśmiechnął się – Kometa powiadasz? Wyjmij z lodówki jeszcze jedną kostkę lodu to pogadamy. Tomek myślał, że tata też chce sobie zrobić soku z lodem ale kostka miała posłużyć do czegoś innego bo wylądowała na płaskim talerzu. – Jak duża jest ta kostka lodu? – zapytał tata. – No szeroka na jakieś dwa centymetry, długa na trzy a grubości ma jakiś centymetr .No to wyobraź sobie tę kostkę ale powiększoną Tomek wyobraził sobie i uznał, że fajnie byłoby mieć za oknem taki kawał lodu, szczególnie w dzień tak upalny jak dzisiaj. – Oczywiście komety są różnej wielkości, to tylko przykład. Czyli to są takie wielkie, lodowe bryły? – zaciekawił się Tomek. – No tak można w uproszczeniu powiedzieć ale właściwie to można je bardziej porównać do brudnej śniegowej kuli przemierzającej kosmos. – Brudnej śnieżki? A dlaczego brudnej? – Dlatego, że taka kometa zbudowana jest z lodu, zamrożonych gazów, skał i pyłu. Więc nie wygląda jak ta nasza, kryształowo czysta kostka lodu. – I te śnieżne kule latają w kosmosie? Tak, przemierzają nasz Układ Słoneczny a jak zbliżą się do Słońca to robi im się taki ładny długi ogon… – Śnieżna kula z ogonem? Jak to? – Tomek otworzył szeroko oczy. – No właśnie tak. Co się stanie za kilka minut z naszą kostką lodu? – tata pokazał wzrokiem na talerz. Wokół kostki utworzyła się już obrączka z wody. – No, stopi się, to jasne. – No właśnie, i podobnie jest z kometami. Śnieżna kula zbliża się do Słońca, które zaczyna ją ogrzewać. Lód, gaz i pył zaczyna się uwalniać i uciekać z jądra komety. Im bliżej Słońca, tym więcej gazów się uwalnia i za kometą tworzy się ogromny, świetlisty ogon. Ciągnie się on za kometą wiele kilometrów i czasami możemy bez problemu oglądać go z Ziemi. Wygląda to jak wielka gwiazda z warkoczem i właśnie od tego wzięła się nazwa – kometa czyli “gwiazda z włosami”. – O rany, super! I będziemy mogli wieczorem oglądać tę kometę na niebie? – Jak tylko nie będzie chmur to obejrzymy, a może zrobimy też parę zdjęć, co Ty na to? – Świetnie!

     Spróbujesz odpowiedzieć na kilka pytań

     Co to jest kometa?

     Dlaczego tata Tomka przyrównał ją do brudnej śnieżki ?

     Co oznacza nazwa kometa. ?

     Kosmiczna rakieta z owoców

     Zbuduj sobie pyszną rakietę z twoich ulubionych owoców . Na patyczki do szaszłyków nabijaj po kolei kawałki owoców  na koniec wbij w połówkę jabłka . Jabłko przekroi Ci ktoś dorosły . Twoje rakiety będą nie tylko piękne ,ale też smakowite , zaproś rodzinę . SMACZNEGO !!!

      

     Film 

      

     Wspaniałego weekendu  życzą Wasze Panie.

      

      

      

      

     DZIEŃ CZWARTY

     TEMAT  –  TAJEMNICE   KOSMOSU

     Przywitanka

      

     W Kosmos można udać się rakietą . Rakieta to taki pojazd kosmiczny z silnikiem odrzutowym .

     Zabawy badawcze

     Napełnij balon powietrzem, nie związuj tylko puść rzucając w górę , strumień wyrzucanego powietrza napędza przedmiot balon , na tej zasadzie działa silnik odrzutowy.

      

     Kosmonauci żeby zwiedzać zakątki kosmosu muszą mieć odpowiednie kombinezon i kask. Człowiekowi do życia potrzebny jest tlen, dlatego w kosmosie muszą mieć hełmy, żeby oddychać .

     Kolejną zabawę robimy z rodzicem , świeczka na talerzyku rodzic ją zapala , zapaloną , świeczkę  przykrywasz  szklanką lub  słoikiem . Świeczka gaśnie , żeby się paliła musi mieć tlen

     Księżyc to ciało niebieskie pokryte szarym pyłem , wydaje się nam ,że Księżyc świeci w nocy ale tak nie jest . Piłkę owiń folią aluminiową , na owiniętą piłkę kierujesz światło np. latarki wydaje nam się ,że piłka się świeci ona tylko odbija światło , podobnie jest z księżycem- nie świeci własnym światłem tylko odbija światło słoneczne .

     Posłuchaj wiersza

      

     Dookoła ziemi ciągle biega księżyc naszej ziemi najbliższy kolega

      

     Cały miesiąc musi siedzieć dookoła

      

     Zanim raz naszą ziemię okrążyć zdoła

      

     Słońce go oświetla , tam gdzie słońce zerka

      

     Światło się odbija tak jak od lusterka

     Sam księżyc nie świeci to co widać z ziemi jest właśnie odbiciem słonecznych promieni .

     Zabawa badawcza – kosmiczny taniec

     Potrzebujesz wysoką szklankę  wypełnioną olejem spożywczym

     ¼ szklanki z barwnikiem spożywczym

     Musującą tabletkę

     Do szklanki z olejem delikatnie najlepiej pipetą wlewasz wodę z barwnikiem , obserwuj potem zamieszaj i wrzuć tabletkę musującą , woda z olejem się nie lubią .

     Jeszcze raz film – tym razem bohaterem jest księżyc

      

      

     Dzień  trzeci

     Powitanka

     BAJKA O SAMOTNYM KSIĘŻYCU

     Dawno, dawno temu, gdy morze dopiero uczyło się szumieć i falować, a ludzie budować łodzie i statki, by po nim pływać, Słońce i Księżyc przypatrywały się temu z góry. Słońce się cieszyło – ogrzewało żeglarzy i morze swoimi promieniami, oświetlało wodę tak, że mieniła się raz na niebiesko, raz na szmaragdowo, raz na granatowo, a czasami na szaro. Zmieniało swoim ciepłem pluszczące fale w małe obłoczki i suszyło żagle łodzi. A Księżyc był zazdrosny. Kiedy Słońce chowało się za horyzont i nastawała noc, Księżyc wpływał na niebo, patrzył zimno w dół, a na jego blade oblicze nie wpływał najmniejszy nawet uśmiech. Żeglarze patrzyli na białą twarz Księżyca z pewnym niepokojem. Pewnej nocy, gdy umilkły żeglarskie pieśni i wszyscy zasnęli, nawet ryby w oceanie, zrobiło się cicho, bardzo cicho. Żeglarz, który czuwał na statku, poczuł się bardzo samotny.

      

     –– Dlaczego sam jedyny opiekuję się statkiem, podczas gdy wszyscy moi towarzysze śpią? Gdyby choć jeden z nich dotrzymał mi towarzystwa, czułbym się dużo lepiej – pomyślał, westchnął i spojrzał w bladą twarz Księżyca. Powiała nocna bryza, zupełnie tak, jakby Księżyc też westchnął, żeglarz nasunął głębiej kapelusz, wtulił się w kołnierz swojego sztormiaka i nagle zrozumiał – zrozumiał, dlaczego Księżyc jest smutny, blady i zimny. Księżyc był samotny. To prawda – pomyślał Żeglarz – za dnia Słońce ma nas wszystkich, ma ptaki na niebie i ryby pluskające w oceanie, ma kolory drzew i kwiatów, ale gdy zapada noc, przyroda zamiera, zasypia i na pustym niebie świeci tylko on, a na pokładzie czuwa tylko jeden z nas. A ponieważ był to nie tylko mądry i wrażliwy Żeglarz, ale również dzielny i zaradny, postawił żagle, chwycił koło sterowe i obrał kurs na Wyspę Fok, bowiem zaświtał mu w głowie znakomity pomysł. Kiedy przypłynął na wyspę, był różowy poranek i foki dopiero budziły się ze snu. Ześlizgiwały się ze skał, polowały na śledzie i sardynki, karmiły nimi swoje małe, ale gdy zobaczyły statek, wypłynęły mu na powitanie – Witajcie, siostry Foki – przywitał je Żeglarz i opowiedział im o swoich nocnych obserwacjach i przemyśleniach. Opowieści wysłuchała także cała załoga, która właśnie zbudziła się ze snu i ziewając przecierała oczy ze zdumienia, co robi w zupełnie innej części oceanu. Kapitan statku pochwalił Żeglarza za dobre serce i doskonały pomysł, po czym rozpoczęto naradę z fokami, kto dotrzyma towarzystwa samotnemu Księżycowi.

      

     – Same nic nie poradzimy – powiedziały Foki – ale porozmawiamy z rybami, one przecież nie śpią w nocy, bo nie mają powiek, może zgodzą się czuwać razem z Księżycem? Poczekajcie tu na nas –dały nura w głębokie fale oceanu. słońce schowało się do oceanu, a na niebie znów zajaśniał smutny Księżyc.

      

     – Nie mamy dobrych wieści – oznajmiły smutno Foki – ryby nie chciały z nami rozmawiać. Pływały tylko obojętne, nieme i zupełnie nieczułe na los Księżyca.

      

     – My nie możemy wam pomóc, całe dnie polujemy i karmimy nasze małe, wieczorami jesteśmy zmęczone, zasypiamy

      

     Wtedy w wodzie zapanowało wielkie poruszenie. W oceanie mieszkał Wieloryb, wielki, największy z tych, jakie żyją na świecie. Nie miał on żadnego towarzysza, który byłby tak wielki i potężny, jak on, z kim mógłby pływać i spędzać czas. Usłyszał on od ryb opowieść fok i jego wielkie wielorybie serce zalała fala współczucia. Doskonale przecież rozumiał samotność Księżyca. Poruszył swe ogromne cielsko, ogonem z dna morskiego zagarnął muszelki i z całej siły wypchnął je z wody, aż poleciały wysoko, wysoko do góry i rozprysnęły się po całym niebie, zamieniając się w gwiazdy. Księżyc od razu poweselał, momentalnie się rozpromienił! Ozłocił się, zbliżył do oceanu i zapanowała ciepła, perłowa noc .Nikt nie spał, żeglarze wyjęli swoje gitary, w niebo popłynęły najpiękniejsze pieśni. Gwiazdy migotały swym blaskiem, a Księżyc promieniał uszczęśliwiony. Od tej pory nigdy już nie był sam, zawsze miał przy sobie swoje towarzyszki gwiazdy. Z wdzięczności za pomoc nauczył gwiazdy nawigacji i od tej pory to one wskazują żeglarzom drogę. Wieść o wspaniałomyślnym czynie Wieloryba obiegła cały ocean. Dobiegła nawet do dalekich stron, gdzie przy ogromnej rafie żyła samotnie olbrzymia Wielorybica. Z podziwu dla czynu Wieloryba, wydała okrzyk zachwytu. On to usłyszał i wypłynęli sobie na spotkanie…

      

     Bajka o samotności , przyjaźni i sile marzeń , gdzie dobroć zostaje wynagrodzona , marzenia się spełniają – bajka dająca nadzieję .

     Praca plastyczna –   księżyc

     Potrzebujesz  granatową kartkę papieru , folię aluminiową ,farbki , lub gotowe gwiazdki mogą być cekiny , można je wyciąć z papieru lub narysować żółtą kredką . Z folii aluminiowej wycinamy duże koło. Wcięte koło zgnieć delikatnie wyprostuj  powtórz to kilka razy  następnie przyklej koło do kartki potem poprzyklejaj lub dorysuj towarzyszki księżyca gwiazdki .

     DZIEŃ DRUGI

      

     TEMAT –  PLANETY

      

     PRZYWITANKA

      

     ANIMACJA DO PIOSENKI

      

     Powtórzymy sobie wszystko to co teraz wiemy o planetach . Nasz układ słoneczny nazwany  tak, bo wszystko co się w nim znajduje, w tym nasza Ziemia, krąży wokół Słońca . Osiem planet porusza się po orbitach- takich torach wokół gwiazdy ,którą jest Słońce . Ziemia również krąży po orbicie wokół Słońca , a także wokół własnej osi .

      

     Merkury –  najmniejsza planeta , najbliżej słońca  układu słonecznego, powierzchnia podobna jest do księżyca jest skalista. Tu jest bardzo gorąca

      

     Wenus –  gwiazda pasterzy , otacza ją gruba warstwa chmur  jest to najgorętsza planeta układu słonecznego .

      

     Ziemia –  trzecia planeta od słońca na ziemi jest planetą na której rozwinęło się życie  , ziemia widziana z kosmosu jest w dużej części niebieska .

      

     Mars –  zwany czerwoną planetą przez rdzawo czerwoną  barwę , jest zimny i skalisty .Jowisz –  największa planeta, w jego atmosferze szaleją silne burze .

      

     Saturn  – planeta z charakterystycznymi pierścieniami , pierścienie składają się z lodu i  odłamków skał

      

     Uran – jest najzimniejszą planetą

      

     Neptun –  najbardziej oddalony od słońca tu z kolei szaleją wiatry .

      

     Jest jeszcze Pluton planeta karłowata .

      

     Układ słoneczny jest częścią galaktyki zwanej drogą mleczną .

      

     ZAPRASZAMY CIĘ TERAZ PRZEDSZKOLACZKU DO ZROBIENIA PRACY PLASTYCZNEJ – UKŁAD SŁONECZNY

     Potrzebna Ci będzie czarna kartka papieru , plastelina ,biała kredka . Lepisz z plasteliny planety , ćwicząc paluszki toczysz różnokolorowe kulki . Na środku kartki przyklejasz słońce  mama lub tata albo siostra, brat pomogą ci narysować orbity wokół Słońca . Koordynacja oko – ręka , każda planeta krąży wokół Słońca po swojej orbicie , a więc okrążasz Słońce każdą planetą i znów ćwiczysz paluszki uważaj ,żeby nie spaść z orbity , przyklejasz planety do kartki i masz własny układ słoneczny .

      

     Na koniec piosenka

      

      

      

     HEJ , HEJ  TO JUŻ PONIEDZIAŁEK  JESTEŚ GOTOWY ZACZYNAMY

     TEMAT   –   PODRÓŻ KOSMICZNA

      

     Przywitanka

      

     Zabierzemy  Cię teraz w niezwykłą podróż  zamienisz się kosmonautę bo to będzie podróż kosmiczna , ale zanim to nastąpi musisz się przygotować .

      

     Wierszyki na orientację w schemacie ciała

     Tu ramiona , a tu łokcie ręce , pięści

     Plecy ,brzuch , pięścią stuknę , nogą tupnę  taki ze mnie zuch

     Tu kolana , łydki , stopy , uda mam dwie silne nogi i podskoczyć mi się uda

     Ramię , ramię , łokieć, łokieć

     Udo ,udo , pięta , pięta

     Ucho ,ucho , oko ,oko  , nos i buzia uśmiechnięta

      

     Opowieść ruchowa   ( kosmos ) …..mama czyta – ty naśladujesz kosmonautę

     Wybieramy  się w podróż kosmiczną , zanim wystartujemy musimy się odpowiednio ubrać , wkładamy kombinezon , prawa noga , lewa noga , zapinamy suwak  szszuuuu , wkładamy jeden but , drugi but , prawą rękawicę , lewą rękawicę i hełm . Uwaga wsiadamy do rakiety  włączamy silnik zapinamy pasy i odliczamy nie wiem czy potrafisz liczyć w drugą stronę  3.2.1 start , lecimy wysoko ,jeszcze wyżej wchodzimy w przestrzeń kosmiczną , turbulencje czujesz , burza kosmiczna, odłamki skał musimy uciekać przechyl się w jedną stronę , potem w drugą stronę ufff udało się , o jakaś planeta  lądujemy .

     Klaszczemy , tupiemy i cichutko siadamy

      

     Zapraszamy Ciebie na film

     https://www.youtube.com/watch?v=LqCXZrCI9Pw

      

     podobał ci się film ? Spróbujesz odpowiedzieć na pytania

      

     Czym jest słońce ?

     Po czym krążą planety wokół słońca ?

     W jaki sposób można udać się w podróż kosmiczną ?

     Jak nazywa się planeta ,która ma pierścienie ?

     Jak nazywa się planeta na której jest życie

     Jaką planetę nazywamy czerwoną?

     Ponieważ kosmonauci muszą być zdrowi , silni zwinni dlatego Ty poćwicz razem z nami , powtórz każde ćwiczenie kilka razy.

      

     Wirujący bączek  – ślizgasz się w kółko na brzuchu

     Wiatraczek  – usiądź na podłodze podkurcz nogi  kręcisz się na pupie

     Chowamy się  – siadasz  na podłodze przyciągasz kolana do głowy , rozprostuj nogi .

     Gorąca   – chodzisz wysoko podnosząc kolana

     Naleśnik  – zwijamy dziecko w kocyk , głowa poza kocykiem ,dziecko musi się rozplątać

     Tango – rodzic stoi twarzą do dziecka , dziecko na stopach rodzica tańczycie

     Zwierzątko   – rodzic stoi w rozkroku ,dziecko na czworakach przechodzi między nogami robiąc ósemki ,naśladuje kotka lub pieska

     Modelka – na podłodze sznurek ,dziecko idzie po sznurku plecy wyprostowane , głowa wysoko ,kroki pełne gracji

     Lustro  – siadamy naprzeciw siebie , dziecko naśladuje ruchy rodzica , kiwa głową podnosi rękę  itp. potem zmiana ról

     Miś się budzi – dziecko leży na podłodze naśladuje chrapanie , na hasło miś się budzi przeciąga się i chodzi na czworakach ,  hasło miś idzie spać , zwija się kłębek .

      

     Temat tygodnia: Chciałbym być sportowcem.

     Piątek :

     Witamy Was w piątkowy ranek :)

     Może dzisiejsze zajęcia zaczniemy od zabawy, którą bardzo lubicie?

     https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
     Pamiętacie, że melodia jest coraz szybsza? :)

      

     Zabawa Co tu nie pasuje?

      

      

      

      

     Dzieci patrzą na obrazki i wybierają z każdej obręczy to, co nie pasuje do pozostałych przedmiotów. Próbują uzasadnić swój wybór.

      

     Zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazet  „Na wiosennej łące ‘’

     Jesteśmy na łące, świeci słońce, oddychamy głęboko.
     Na hasło:

     Wieje wiatr –dzieci poruszają gazetami
     Pada deszcz –dzieci stukają paluszkami o gazetę
     Parasol- dzieci chowają się pod gazetę
     Wieje wiatr- dzieci poruszają gazetami
     Świeci słońce –dzieci kładą się na plecach i wdychają nosem świeże powietrze

     Relaksacja – dziś zapowiada się piękna pogoda, warto wyjść na wiosenny spacer .
     Może uda Wam się spotkać motylka, biedronkę a może mrówkę?

      

     Pozdrawiamy i życzy miłego weekendu :)
      

      

      

      

      

     Czwartek:

     Dzień dobry ! Dziś tak samo, zajęcia zaczniemy od gimnastyki :)

     https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA

      

      Zabawa kształtująca postawę- „Chodzenie”
      

     Rodzic recytuje kolejne zwrotki wiersza, a dzieci ilustrują ruchem sposób poruszania się bohaterów wiersza:

      

     Sunie wąż, sunie.
     Chodzić nie umie.
     Bo choćby chciał, to nie ma nóg.
     – czołganie się na brzuchu


     Za to stonoga
     na swych stu nogach
     w ziemi zbudować chce, ze sto dróg.
     – chodzenie na stopach i dłoniach

     Na jednej nodze
     sunie po drodze
     ślimak z chałupką swoją na plecach
     . – podskoki na jednej nodze


     Rak jak to rak
     chodzić chce wspak.
     I swoją modę wszystkim poleca.
     – chodzenie do tyłu

      

     A ja powiem wam,
     że dwie nogi mam!
     Bo każdy ma tyle nóg
      by bez kłopotu ruszać się mógł!
     – podskoki z nogi na nogę

     (B. Szelągowska)

      

     Rozmowa na temat obrazka:
      

                                                                                                                                         (tablica demonstracyjna -mac)

      

      

     • Co robią dzieci?
     • Co Wy robicie na świeżym powietrzu?
     • Jakie zabawy ruchowe najbardziej Was się podobają?

     A może teraz narysujecie lub namalujecie siebie podczas zabawy na podwórku?

      

     Życzymy miłej pracy :)
      
     Pozdrawiamy :) :) :)


      

      

      

     Środa :

      1.Dzień dobry, skoro mamy tydzień o aktywności i sporcie to dzisiejsze zajęcia również zaczniemy od gimnastyki. Tym razem już nie z małpkami :)
      

     https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

      

     Wczoraj  już bawiliście się i skakaliście jak piłeczki. Dziś też będziemy wykorzystywać piłki, ale w inny sposób :)

     2. Segregowanie piłek według wielkości.

     Za pomocą tasiemek, sznurka lub nici tworzymy dwie obręcze w różnych kolorach, np. czerwoną i żółtą , oraz pięć piłek : trzy małe i dwie duże (piłki można wykonać z papieru, gazet)
     Rodzic ustala z dzieckiem, że do czerwonej obręczy będą wkładać duże piłki,  a do żółtej – małe piłki. Następnie rodzic pokazuje kolejno  piłki , a wkłada do odpowiedniej obręczy.

      

     3. Przeliczanie piłek w obręczach.

     Dziecko, przelicza duże piłki i małe piłki.
     Porównanie liczby piłek .
     Rodzic pyta: - Których piłek jest więcej : dużych czy małych?

     -O ile więcej?

     Na drugie pytanie dzieci mogą nie odpowiedzieć poprawnie, dlatego też rodzic może ułożyć piłki w pary, mówiąc dziecku co robi

     1 para – pierwsza duża piłka z pierwszą małą piłką
     2 para – druga  duża piłka drugą małą piłką
     3 para – trzecia duża piłka i nie ma pary

      

     Której piłki brakuje?
     Czyli o ile więcej jest dużych piłek?

      

     4. Świetnie Wam poszło! Podziałaliśmy sobie trochę matematycznie,  więc teraz może popracujemy swoimi paluszkami? Co powiecie na zabawy z kaszą?
      
     Potrzebne będą Wam  :

     *taca
     * kasza np. jaglana, kuskus
     * naczynka, łyżeczki, pojemniczki

      

     Przesyłam Wam link, w którym są różne propozycje zabawy z kaszą .
     Możecie przesypywać kasze z naczynia do naczynia , wyszukiwać w kaszy małych zabawek lub narysować  na niej coś ciekawego :)

     https://ekodziecko.com/sensoryczne-zabawy-z-kasza

      

     Hmmm………. ciekawe co wybraliście ? :)     Życzymy Wam miłego dnia :)

      

     Wtorek:

     1. Witamy Was po świętach, nasze dzisiejsze zajęcia zaczniemy od gimnastyki z małpkami :)

     https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0

      

     Ręce do góry hop sa sa

     teraz kucnij i złap psa
      ręka prawa ręka lewa
     i juz latasz tak jak mewa
     hop do przodu , klaśnij raz
      teraz w dól i w górę dwa
     Noga prawa ,noga lewa
      kręcisz nogą tak jak trzeba
     w lewo raz w prawo dwa
      skacz na nodze tak jak ja
     obrót w lewo klaśnij raz
     zatańczymy jeszcze raz

      

     2. Myślę, że wszyscy już rozgrzani, więc teraz chwilkę odpoczniemy i posłuchamy wiersza
      J. Koczanowskiej Gimnastyka.

     Gimnastyka to zabawa
     ale także ważna sprawa,
     bo to sposób jest jedyny
     żeby silnym być i zwinnym

     Skłony, skoki i przysiady
     trzeba ćwiczyć- nie ma rady!
     To dla zdrowia i urody
     niezawodne są metody.

     Rozmowa na temat wiersza.

     • Co nam daje gimnastyka?
     • Co wykonujemy podczas gimnastyki?

     3.Świetnie odpowiadaliście na pytania. Teraz posłuchajcie jeszcze raz wiersza, ale przy tym trochę się poruszamy :)

                                                                     Dziecko:

     Gimnastyka,                                       wyciąga ręce w  bok,

     To zabawa,                                         trzyma ręce wyprostowane, zgina je w łokciach,

                                                                 dłońmi dotyka klatki piersiowej,

     ale także                                              jak wyżej – ręce ma wyprostowane

     ważna sprawa,                                   zgina je w łokciach,

     bo to sposób                                       ręce ma opuszczone, wykonuje przysiad,

     jest jedyny,                                         wstaje,

     żeby silnym być                                podnosi ramiona, zgina ręce w łokciach, dłonie zaciska

     i zwinnym.                                         w pięści i pokazuje, jakie są silne,

     Skłony,                                              wykonuje skłon,

     skoki                                                   wykonuje podskok,

     i przysiady                                         wykonuje przysiad,

     trzeba ćwiczyć                                  powtarza skłon, podskok i przysiad,

     - nie ma rady!

     To dla zdrowia i urody                       spaceruje uśmiechnięte.

     niezawodne są metody.

     4. Zabawa z elementem podskoku „Małe piłki i duże piłki”

     Dziecko na hasło : Małe piłki-podskakują delikatnie na palcach ( ponieważ piłki są lekkie) , a gdy usłyszą hasło Duże piłki- podskakują ciężko na całych stopach ( ponieważ  duże piłki są ciężkie)

     5. Praca plastyczna – Piłka

     Co powiecie na stworzenie swojej własnej piłki?
     Piłkę możecie  wykleić plasteliną, kulkami z bibuły, może być pokolorowana kredkami lub pomalowana farbkami.

      https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/zaprojektuj-wlasna-pilke/

     Bardzo jesteśmy ciekawe Waszych  piłek, możecie je do nas przesłać  !

      

     A tu piłka Franeczka, zobaczcie ale się spisał ! :)

      

     Pozdrawiamy i życzymy miłej pracy :)

      

      

      

     Przesyłam w zał. zestaw ćwiczeń domowych. Mimo trudnego dla wszystkich czasu życzę z okazji świąt zdrowia, spokoju i radości. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.

     Pozdrawiam

     Krystyna Rutkowska

     Cwiczenia_przedszkole_01.04..odt

      

     Dzień dobry, dziś już Wielki Piątek, ߘ꼯span>Święta tuż, tuż, a ja zapraszam na początek do zabawy …

      

      Zabawa "Mówimy szeptem"

     Rodzic podaje wypowiedzenia, a dziecko powtarza je szeptem.

     - Pisanki to malowane jajka

     - Kurczątka wykluwają się z jajek.

     - Króliczek wielkanocny jest zrobiony z czekolady.

     - W koszyczku wielkanocnym znajduje się święconka.

      

     Rodzic wyjaśnia znaczenie poszczególnych wypowiedzeń.

      

     „Jakie jest jajko?” – zabawa sensoryczna i słowna.

     Ugotujcie wspólnie jajka.  Dziecko poznaje dotykiem ugotowane kurze jajko w skorupce, przykłada do policzka, przekłada z ręki do ręki, turla po dywanie i wypowiada się na temat cech jajka.

      Zapraszam do wykonania prostej i ciekawej pracy plastycznej: „Zając z papierowej dłoni”

     https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs

     Zajączki – zabawa ruchowa.

     Dzieci są zajączkami. Skaczą np. po pokoju skokami zajęczymi, na sygnał dźwiękowy kulą się, zwijają się w kłębuszki i „śpią”

      

      Zagadki wielkanocne

      

     - Ma złociste rogi

     I kożuszek biały.

     Nie biega po łące,

     Bo z cukru jest cały.

      

     - Wykluły się z jajek

     Są żółciutkie całe.

     Będą z nich kogutki

     Albo kurki małe.

      

     - Leżą w koszyczku,

     Pięknie ułożone.

     W kolory i wzory

     Mocno ozdobione.

      

     - Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne,

     więc każde dziecko na niego czeka.

     Zobaczyć go jednak - wysiłki to próżne,

     bo on susami – kic! Kic! Ucieka.

      

     - Mały, żółty ptaszek

     z jajka się wykluwa,

     zamiast piór ma puszek,

     więc jeszcze nie fruwa.

      

      

     -Co to za gałązka,

     co kotków ma bez liku

     i chociaż nie zamruczy –

     miła jest w dotyku?

      

     Prosimy o wykonanie rysunku do jednej z wybranej przez dziecko zagadki.

      

     „Sztuczka z jajkiem w tle” – działania eksperymentalne.

     Potrzebne są: miska, jajka (surowe i ugotowane na twardo, flamaster

     Rodzic mówi do dziecka:

     Pewien mądry uczony o imieniu Arystoteles zastanawiał się, co było pierwsze – jajko czy kura? Do tej pory uczeni nie znaleźli na to pytanie odpowiedzi. Za to wielu z nich przeprowadziło eksperymenty z jajkiem. Dziś spróbujemy powtórzyć jedno z nich. Dziecko bierze do rąk 2 jajka (jedno gotowane drugie surowe, ale Rodzic nie wspomina o tym), zakręca nimi na stoliku (jak bączkami). Obserwuje, które jajko kręci się szybko, a które wolniej. Rodzic przygotowuje kilka par do sprawdzenia. Zaznaczają flamastrem te jajka, które kręciły się szybciej. Na koniec Rodzic mówi: Jajko, które jest ugotowane na twardo, kręci się szybko. To, które ma w sobie płynną surową zawartość , kręci się wolniej. Sprawdź, czy to prawda. Oznaczyliśmy kilka jajek flamastrem, bo kręciły się szybciej niż pozostałe. Sprawdź, rozbijając skorupkę, czy są surowe, czy ugotowane. Potem dziecko sprawdza, czy jajka, które kręciły się wolniej, faktycznie są surowe (wrzuca je ostrożnie z niewielkiej wysokości do głębokiej miski)

      

     Czwartek 01.04.2021 r.

      

     Wielkanocne pisanki

     Witajcie,

     Mam do Was pytanie? Czy wiecie, co wkładamy do wielkanocnego koszyczka?

      

      

     Puzzle wielkanocne

     Do tej zabawy będą nam potrzebne obrazki lub kartki pocztowe o tematyce wielkanocnej Rodzic przecina na kilka lub kilkanaście elementów. Zadaniem dziecka jest  ułożenie obrazka, a następnie opowiedzenie, co przedstawia ich układanka.

      

      Zróbmy pracę plastyczną, która ozdobi Wasz dom na Wielkanoc. Przygotujcie: białą kartkę, taśmę papierową, farby lub kredki.

         Gotowe prace prześlijcie do nas a ukażą się na naszej stronie :-) Niech powstanie galeria wielkanocnych pisanek !!!!!!

      https://www.youtube.com/watch?v=bKHunXK0WpQ

     A teraz trochę policzymy....

     Policz jaja w koszyku, narysuj w wyznaczonym miejscu tyle kropek, ile jest jaj. (karta pracy 1)

     Obejrzyj obrazki, skreśl to co nie pasuje do pozostałych. (karta pracy 2)     Załączniki:

      

     Plan Tygodniowy dydaktyczno-wychowawczy

     Marzec, tydzień 4 Wielkanoc

      

     Dzień 1 Najpiękniejsze jajka

      

     • Oglądanie widokówek i obrazków związanych ze świętami; nazywanie przedstawionych na nich elementów.
     • Słuchanie opowiadania Grzegorza Kasdepke Najpiękniejsze... ilustrowanego przez Rodzica. Cel: rozwijanie mowy.

     Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, najwspanialsze! Prawda? Taka samo rzecz się miała z pewnymi dobrze mi znanymi kurami. Któregoś ranka wszystkie trzy zniosły jajka. Cóż to była za radość! Gdakały wniebogłosy ze szczęścia! Spoglądały z miłością na swe jajeczka. Otulały je delikatnie. Nasłuchiwały, czy zza kruchej skorupki nie dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk. Jednym słowem, jak wszystkie mamy, robiły sporo zamieszania.
     -Z mojego jajeczka- gdakała pierwsza kura- wyrośnie najsilniejszy kogucik na całym podwórku!
     -A z mojego- gdakała druga- najpiękniejsza nioska w całej wsi!
     Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, czy dziewczynkę. Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze. Postanowiły więc pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły.
     -Mój kogucik- gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paski.
     -A moja nioska- gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki.
     Zaś trzecia kura nie mogła się zdecydować , czy pomalować jajo na pomarańczowo w brązowe kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe trójkąciki. Wszystkie były przekonane, że z tak kolorowych jajek wykluwają się najpiękniejsze kurczaki na świecie. (
     Rodzic przerywa opowiadanie i pyta dziecko, co sądzi o pomyśle kurek i czy rzeczywiście z jajek wylęgną się kurczątka w kolorach skorupek. Następnie kontynuuje opowiadanie, zwracając uwagę dziecka, na to kto miał rację).
     I rzeczywiście. Którejś nocy usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś popiskiwania. Zanim się obejrzały, z popękanych kolorowych skorupek wyskoczyły ich dzieci.
     -Jaka śliczniutka! –wygdakała pierwsza kur.
     -Mój ty kochany!- rozczuliła się druga.
     -Chlip, chlip !- płakała ze szczęścia trzecia kura.
     A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, rozejrzały się dookoła i krzyknęły radośnie : „Mamo ! Już jestem!”.

     Rozmowa na temat opowiadania:

     -Wyjaśnianie znaczenia słowa nioska.
     -Co zniosły kury?
     -Dlaczego chciały , aby ich dzieci były najpiękniejsze?
     -Co zrobiły, aby tak się stało?
     -Jak pomalowały jajka?
     -Jakie kurczątka wykluły się z jajek?

     • Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Kurczątka.

     Dziecko przykuca na dywanie, głowę ma skuloną miedzy ramionami – dziecko jest kurczątkiem, które zaraz wykluje się ze skorupki. Na hasło Rodzica : Kurczątko się wykluwa –dziecko powoli podnosi się, prostuje stopniowo dolne i górne kończyny; kręci głową w różnych kierunkach- ogląda świat , na którym się znalazło.

     • Zabawy badawcze Z czego składa się jajko?
      Potrzebne będzie – jajko, spodeczki,  jajko na twardo.

      Zapoznanie  z budową jajka kurzego: rozbicie surowego jajka. Oglądanie wspólnie białka i żółtka na spodeczkach; określanie ich konsystencji i koloru. Wyjaśnienie przez Rodzica, jakie funkcje pełnią w jajku białko i żółtko . Rozmowa z dzieckiem na temat postaci w jakiej można spożywać jajko. Degustowanie jajka ugotowanego na twardo.

       
     • Ćwiczenia językowe Jedno kurczątko.

     Rodzic wymawia słowa związane z Wielkanocą ( w liczbie pojedynczej). Dziecko tworzy liczbę mnogą od podanych słów. Np. R. mówi: jedno kurczątko, dwa…. Dziecko dopowiada kurczątka, jeden baranek, trzy..(baranki).

      

     Dzień 2 Kurki

     • Zapoznanie z piosenką Śpiewające Brzdące - hopla, hopla

     https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c&t=25s

     Podczas zwrotek dzieci mogą poruszać się w dowolny sposób a  podczas refrenu dzieci podskakują.

      

     • Ćwiczenia w porównywaniu wielkości Od największej do najmniejszej.

     Dziecko układa pisanki  od największej do najmniejszej i odwrotnie.

     Pisanki można znaleźć na stronie http://nauczycichlatac.blogspot.com , a dokładniej tu- https://drive.google.com/file/d/0B3ZsF1sDb-kHanpsN0xVOWV5STA/view

                  https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA

                  https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg

     • Propozycje wykonania prostych pisanek wielkanocnych:

     https://mojedziecikreatywnie.pl/tematyka/pisanki-diy/

      

     vv

     Dzień 3 Wielkanocne przysmaki

     Zabawa orientacyjno-porządkowa Kury szukają ziarenek. Słuchanie wiersza Marioli Golc Wielkanocne przysmaki. zapoznanie ze zwyczajami wielkanocnymi.

     Święta wielkanocne pachną przysmakami.

     Czuć już wonny żurek i keks z bakaliami.

     A drożdżowa baba ze stołu spogląda.

     W białej sukni z lukru pięknie dziś wygląda.

     Pan mazurek pachnie słodką czekoladą.

     Koronę z owoców już na niego kładą.

     Smakowitych potraw znacie jeszcze wiele.

     Spróbujcie ich trochę w świąteczną niedzielę.

      

     Propozycje pytań do wiersza:

     O jakich świątecznych przysmakach jest mowa w wierszu?

     Jakie przysmaki chciałbyś/chciałabyś spróbować w święta?  Rozmowy na temat przedświątecznych przygotowań w domach dzieci.

     A  teraz trochę zabawy :)

     Wielkanocne memory (ore.edu.pl)

      

     Temat: Wiosna idzie przez świat

                                                                                 15.03.-19.03.21r.

     Poniedziałek:

     • Słuchanie wierszyka .Wskazywanie odpowiednich zdjęć
     • Zabawy z wykorzystaniem rymowanki Jaskółeczka
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Ptaszki –do gniazd!
     • Słuchanie  opowiadania Agnieszki Galicy Chomik szuka wiosny –poznawanie oznak wiosny
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Bocian długonogi
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Ćwiczenie graficzne Koloruje rysunek bociana

     Wtorek:

     • Zagadki słuchowe Co to za ptaki?
     • Zabawa rozwijająca inwencję twórczą Nasze ptaszki
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Ptaszki –do gniazd!
     • Inspiracje muzyczne
     • Historyjka obrazkowa Rodzina bocianów –rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał Bocian i żabki
     • Zabawa rozwijająca zmysł dotyku Ukryty bocian

     Środa:

     • Nauka wiersza Danuty Wawiłow Wiosna
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Ptaszki –do gniazd!
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Żabka- zamalowywanie ograniczonej powietrzni –rozwijanie sprawności manualnej
     • Zabawa w echo

     Czwartek:

     • Loteryjka obrazkowa Co pasuje do wiosny?
     • Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze na podstawie wiersza L. Łącz Już!
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Ptaszki –do gniazd!
     • Rozmowa na temat kaprysów pogody wczesną wiosną-zwracanie uwagi na  kaprysy pogody w marcu
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Zabawa ruchowo- naśladowcza Kaprysy pogody
     • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej Wiosenny obrazek

     Piątek:

     • Zabawa słowna Taki jak….
     • Zabawa Rozmowa z Wiosną.
     • Zabawa ruchowo- naśladowcza Kaprysy pogody
     • Zabawy przy piosence Marzanna – rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
     • Zabawa  ruchowa rozwijająca szybka reakcję na sygnał  Jaskółki –DO GNIAZD!
     • Mali Wspaniali
     • Ćwiczenia graficzne Sukienka dla Wiosny
     • Zabawa przy piosence Marzanna

     Temat: Bawimy się w teatr

                                                                           08.03.-12.03.21r.

     Poniedziałek:

     • Zabawa artykulacyjno-ruchowa Co robią moje ręce?
     • Dowolny taniec przy piosence Dzieci w przedszkolu.
     • Rozmowa na temat teatru. Cel: przybliżenie wiadomości na temat teatru.
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Naśladujemy aktorów.
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Założenie w Sali kącika teatralnego.
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Naśladujemy aktorów.
     • Czytanie dzieciom wybranej przez nie baśni: swobodne rozmowy na temat wyglądu i przygód jej bohaterów.

     Słuchanie piosenki Dzieci w przedszkolu.

      

     Wtorek:

     • Zabawa dydaktyczna Jak powstaje cień.
     • Zabawa z cieniem.
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Naśladujemy aktorów.
     • Przedstawienie opowiadanie Anny Świrszczyńskiej Julcia śpi z wykorzystaniem teatrzyku cieni. Cel: zapoznanie z teatrzykiem cieni.
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Jestem cieniem.
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Ćwiczenie graficzne rozwijające spostrzegawczość Odszukaj cienie kukiełek.
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Jestem cieniem.
     • Rysowanie przez N. portretów chętnych dzieci.
     • Słuchanie piosenki Dzieci w przedszkolu.

      

     Środa:

     • Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Naśladowanie ich ruchów.
     • Zabawa W teatrze pantomimy.
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Idziemy za dźwiękiem.
     • Zabawa dydaktyczna W garderobie teatralnej. Cel: zachęcenie do zabaw w teatr – dowolnych i zorganizowanych.
     • Zabawa muzyczno-ruchowa W teatrze tańca.
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania Myszki - do norek.
     • Ćwiczenia indywidualne Ułóż to co ja.
     • Słuchanie piosenki Dzieci w przedszkolu.

      

      

     Czwartek:

     • Ekspresja słowna Jaki jest smok?
     • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki Smoku, smoku!
     • Dowolny taniec przy piosence Dzieci w przedszkolu.
     • Malowanie smoki – malowanie smoków według pomysłów dzieci, Inspirowane opowiadaniem Barbary Lewandowskiej Smok o siedmiu imionach. Cel: rozwijanie sprawności manualnych.
     • Zabawa muzyczno-ruchowa W teatrze tańca.
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową – wyszukiwanie takiego samego obrazka jak przedstawiony.
     • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki Smoku, smoku!
     • Zabawy dowolne w wybranych kącikach.

      

     Piątek.

     • Improwizacje muzyczne Krasnoludki.
     • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i umiejętność współdziałania Ukryty krasnoludek.
     • Dowolny taniec przy piosence Dzieci w przedszkolu.
     • Zabawy przy piosence Dzieci w przedszkolu. Cel rozwijanie poczucia rytmu i możliwości wokalnych.
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Historyjka obrazkowa Wędrowały krasnale(na podstawie utworu Marii Terlikowskiej).
     • Ćwiczenia w szeregowaniu – Od największego do najmniejszego.
     • Zabawa przy piosence Dzieci w przedszkolu.

      

      

     Temat: Chciałbym być muzykiem

                                                                           22.02.-26.02.21r.

     Poniedziałek:

     • Zabawa rozwijająca sprawność manualną i koncentrację – Ukryty instrument.
     • Ćwiczenia słuchowe Dźwięki wokół nas.
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Idziemy za dźwiękiem.
     • Słuchanie opowiadania Ewy Stadtmuller Koncet . Cel: zachęcenie do uważnego słuchania utworu i wypowiadanie się na jego temat.

     Dowolny taniec przy fragmencie utworu Antonia Vivaldiego Cztery pory roku.Wiosna.

     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Zabawa artykulacyjna Pełno dźwięków, na podstawie rymowanki M. Skrobacz.
     • Zabawa bieżna Zamieniamy się miejscami.

      

      

     Wtorek:

     • Zabawa rytmiczna W naszym przedszkolu.
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Idziemy za dźwiękiem.
     •  Zabawa artykulacyjna usprawniająca mięśnie warg podczas wymawiania samogłosek
      w izolacji – Rybi koncert.
     • Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
     • Zabawa ruchowa rozwijająca zwinność Rybki w sieci.
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Ćwiczenia graficzne Ryba i rybka
     • Ćwiczenia w mówieniu Opisz rybkę.

     Środa:

     • Wyjaśnienie znaczenia słowa kołysanka.
     • Zabawa z wykorzystaniem wiersza Zofii Beszczyńskiej Kołysanka wiosenna.
     • Zabawa muzyczno-ruchowa rozwijająca spostrzegawczość Kolorowe nutki.
     • Zabawa dydaktyczna Co to za instrument? Cel: zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi.
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Gramy na instrumentach.
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Ćwiczenia słuchu fonematycznego Nazwę jakiego instrumentu powiedziałam?

      

      

      

      

      

      

     Czwartek:

     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Idziemy za dźwiękiem.
     • Zabawa rozwijająca uwagę Ukryte instrumenty.
     • Słuchanie piosenki Gra muzyka. Cel: łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej Jaki to kolor?
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Idziemy za dźwiękiem.

     Piątek.

     • Zagadki pantominiczne Na jakim instrumencie gram?
     • Nasza piosenka – śpiewanie przez dzieci rymowanki na melodie znanych piosenek.
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Idziemy za dźwiękiem.
     • Nasz bębenek – wykonywanie prostego instrumentu perkusyjnego. Cel: rozwijanie sprawności manualnych.
     • Zabawa ruchowa rozwijająca spostrzegawczość Odszukaj swój bębenek.
     • Zabawy na świeżym powietrzu.
     • Nazywanie instrumentów przestawionych na zdjęciach. Naśladowanie wydawanych przez nie dźwięków.
     • Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

      

      

     Temat: Czy jesteśmy sami w kosmosie?

                                                                           15.02-19.02.21r.

     Poniedziałek:

     • Oglądanie ilustracji przedstawiających przestrzeń kosmiczną, statki kosmiczne , różne planety, zachęcenie dzieci do nazywania tego, co one ukazują
     • Zabawy konstrukcyjne Budujemy statek kosmiczny
     • Zabawa ruchowa z elementem biegu Statki kosmiczne
     • Słuchanie opowiadania J.Papuzińskiej Jak nasza mama zreperowała księżyc
     • Wyjście do ogrodu przedszkolego
     • Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał Księżyc i słonce

      

     Wtorek:

     • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej Kosmonauta
     • Opowieść  ruchowa Kosmiczna wyprawa przy spokojnej muzyce
     • Zabawa ruchowa z elementem biegu Statki kosmiczne
     • Jak wyobrażacie sobie kosmitę? malowanie palcem – wypowiedzi dzieci na temat wyglądu ufoludka
     • Muzyczne Inspiracje – zajęcia umuzykalniające
     • Zabawa rytmiczna Kosmiczne echo
     • Wyjście do ogrodu przedszkolnego
     • Ćwiczenia syntezy słuchowej Co powiedziałam ?

     Środa:

     • Nauka rymowanki Ziemia – nasza planeta
     • Zagadki słuchowe Gdzie się znajduje?
     • Rozmowa na temat życia na naszej planecie
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Mieszkańcy Ziemi
     • Wyjście do ogrodu przedszkolnego
     • Ćwiczenie rozwijająca spostrzegawczość Porównujemy obrazki
       

     Czwartek:

     • Zabawa przy muzyce R. Straussa 2001 A Space Odyssey
     • Zabawa  dydaktyczna Co robimy w dzień? Co robimy w nocy?
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Zabawa pantomimiczna Co można robić w dzień?
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzień-noc
     • Wyjście do ogrodu przedszkolnego
     • Ćwiczenia  graficzne Promienie słońce


      

     Piątek:

     • Zabawa ruchowa z elementem biegu Statki kosmiczne
     • Zabawy z wykorzystaniem  wiersza E. Szelburg –Zarembiny Idzie niebo
     • Zabawa rozwijająca umiejętność rozpoznawania dźwięków wysokich i niskich Sięgamy do gwiazd
     • Mali Wspaniali – zajęcia ruchowe z elementami karate
     • Wyjście do ogrodu przedszkolnego
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Pogubione gwiazdki
     • Zabawa kwalifikacyjna  Od największej do najmniejszej  gwiazdki
       

      

      

     Temat: Baśniowy świat

                                                                           01.02.-05.02.21r.

     Poniedziałek:

     • Nauka prostej wyliczanki o baśniach
     • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania Przejdź przez tunel
     • Słuchania opowiadania R. Piątkowskiej Obudzona królewna –rozwijanie mowy
     • Baśniowe zagadki
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Oglądanie bajek i baśni zgromadzonych w kąciku książki
     • Zabawa ruchowa Wewnątrz i na zewnątrz

     Wtorek:

     • Kończenie kolorowania kamieni szlachetnych w koronie według wzoru
     • Dowolny taniec przy piosence Baśnie
     • Muzyczne Inspiracje – zajęcia umuzykalniające
     • Król i królowa- przyklejanie na sylwetach króla i królowej elementów ich strojów – rozwijanie sprawności manualnej
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa ruchowa z  elementem czworakowania Przejdź przez tunel
     • Zabawa Co robi moja ręka?

     Środa:

     • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – składanie w całość  pociętego obrazka przedstawiającego królową lub króla
     • Rysowanie drogi rycerza do zamku
     • Zabawa ruchowa z  elementem czworakowania Przejdź przez tunel
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Zabawy przy piosence Baśnie –umuzykalnianie dzieci
     • Zabawy na świeżym powietrzu

     Czwartek:

     • Ćwiczenia dykcyjne- powtarzanie zdań za nauczycielem
     • Zabawa ruchowa z  elementem czworakowania Przejdź przez tunel
     • Baśniowe zamki- ćwiczenia w liczeniu
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Zabawa ruchowo- naśladowcza Chodze jak król, chodze jak królowa
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa twórcza Czarowanie
     • Układanie sylwet krasnoludków z klocków w kształcie figur geometrycznych

      

      

     Piątek:

     • Zabawa na powitanie –Kto został zaczarowany?
      Zabawa ruchowa-Uwaga wilk:
     • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej – Kopciuszek
     • Mali Wspaniali – zajęcia ruchowe z elementami karate
     • Dopasowanie rekwizytu do poznanej bajki ( ćwiczenie spostrzegawczości):
     • Zabawa –Wróżka

      

      

     Temat: W kuchni

     25.01.-29.01.21r.

     Poniedziałek:

     • Rozpoznawanie przedmiotów wykorzystywanych w pracach kuchennych, nazywanie ich i określanie, do czego służą
     • Zabawy z wykorzystaniem rymowanki Kuchareczka
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Z garnka do garnka
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Taniec przy piosence Świeci gwiazdkach
     • Zabawa  dydaktyczna Gotujemy  zupę

     Wtorek:

     • Ćwiczenia  klasyfikacyjne Czego potrzebuje kucharka  do pracy?
     • Zabawa rozwijająca umiejętność rozróżniania dźwięków – Odgłosy dochodzące z kuchni
     • Nagrywanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka - wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków, nawiązywanie bliższych kontaktów z Babcią i Dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta
     • Ćwiczenie graficzne Fartuch dla kucharki
     • Zabawa ruchowa z elementem rzutu Celujemy do garnka

     Środa :

     • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej Czajnik z gwizdkiem
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa  Z garnka do garnka
     • Zabawy przy piosence Z mamą w kuchni – rozwijanie poczucia rytmu
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Zabawa rozwijająca sprawność manualną Robimy kluseczki

     Czwartek:

     • Zabawa  Co do czego pasuje?
     • Zabawa relaksacyjna Kucharka gotuje (masaż)
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Z garnka do garnka
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Słuchanie wiersza T. Śliwiaka Łyżka i widelec – poznawanie przeznaczenie sztućców
     • Wyjście do ogrodu przedszkolnego
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa  Przyjaciele Misia Uszatka
     • Określanie co jemy łyżką, a co – widelcem

     Piątek:

     • Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał Nasze gotowanie
     • Zabawa rozwijająca sprawność manualną Fasola i groch
     • Mali Wspaniali
     • Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec łyżki i widelca
     • Wyjście do ogrodu przedszkolnego
     • Zabawa rozwijająca inwencję twórczą Moje ulubione danie

      

      

     Temat: Babcia i dziadek

     18.01.-22.01.21r.

     Poniedziałek:

     • Oglądanie obrazków i zdjęć , przestawiających babcie i dziadków oraz ich wnuczęta w różnych sytuacjach- zachęcanie dzieci do wypowiadania się na ich temat
     • Zabawa ludowa Kosi, kosi łapci
     • Zabawa ruchowa  Idą dzieci
     • Zabawy z wykorzystaniem wiersza I.R.Salach Życzenia – rozwijanie mowy i pamięci
     • Ćwiczenie tańca na Dzień Babci i Dziadka „Świeci gwiazdka”
     • Wyjście do ogrodu przedszkolnego
     • Zabawa integracyjna Tron
     • Zabawa ruchowa Idą dzieci

     Wtorek:

     • Zabawy z wykorzystaniem rymowanki Babcia i dziadek
     • Zabawa ruchowa z elementem równowagi Śniadanie dla babci i dziadka
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Ukłony dla babci i dziadka
     • Śpiewanie piosenek „Poleczka dla babci i dziadka”, „ Telefon z papieru”-które będą zaprezentowana na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
     • Tworzenie prezentów dla Babci i Dziadka – robienie ramek i ozdabianie ich
     • Muzyczne Inspiracje – zajęcia umuzykalniające
     • Wyjście do ogrodu przedszkolnego
     • Zabawy językowe O czym mówię?
     • Zabawa ruchowa Idą dzieci

      

     Środa:

     • Ilustracja ruchowa wiersza I.R. Salach Idzie babcia
     • Zabawa ruchowa z elementem równowagi Śniadanie dla babci i dziadka
     • Słuchanie opowiadania I. R. Salach Najlepszy prezent – ukazanie sposobu niesienia pomocy starszym osobom
     • Zabawa ruchowo-muzyczna Jedziemy samochodem do dziadków
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Tworzenie prezentów dla Babci i Dziadka- ozdabianie palcami serduszek
     •  Wyjście do ogrodu przedszkolnego
     • Zabawa naśladowcza Jak pomagamy babci i dziadkowi?
     • Śpiewanie piosenki „Dziadek i babcia „

      

     Czwartek :

     • Zabawa matematyczna Czyja to wstążka?
     • Zabawa przy piosence Babcia i dziadek
     • Zabawa ruchowa Babcia prowadzi mnie do przedszkola
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Zabawa ruchowo-muzyczna Taniec dla babci i dziadka
     • Wyjście do ogrodu przedszkolnego
     • Ćwiczenie tańca na Dzień Babci i Dziadka „Świeci gwiazdka”
     • Zabawa Zmieniamy się wiekiem

     Piątek :

     • Ćwiczenia słuchowe połączone z ćwiczeniami oddechowymi – U babci w kuchni
     • Zabawa ruchowa z elementem równowagi Śniadanie dla babci i dziadka
     • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Pytanie zadał Olek- rozwijanie mowy
     • Mali Wspaniali – zajęcia ruchowe z elementami karate
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Pomagamy babci
     • Wyjście do ogrodu przedszkolnego
     • Zabawa ruchowa Cicho- głośno

      

      

     Temat: Zimo, baw się z nami

                                                                           11.01.-15.01.21r.

     Poniedziałek:

     • Oglądanie obrazków przedstawiających dzieci bawiące się na śniegu, próby wypowiadania się na ich temat. Nazywanie sprzętu używanego przez dzieci oraz wykonywanie przez nie czynności.
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Płatki śniegu
     • Nauka wiersza I.R. Salach Śnieg – rozwijanie pamięci słuchowej
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa  Na saneczkach
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Ćwiczenie oddechowe przy nagraniu muzyki poważnej

     Wtorek:

     • Zabawa ruchowa z elementem podskoku Dzwonią dzwonki
     • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem woreczków
     • Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec na lodzie – improwizacje ruchowe przy muzyce tanecznej
     • Muzyczne Inspiracje – zajęcia umuzykalniające- nauka piosenki na Dzień Babci i Dziadka
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej Sprzęt sportowy
     • Dowolny taniec przy piosence Bałwanek

      

     Środa:

     • Ćwiczenia ortofoniczne –naśladowanie dźwięków wydawanych podczas jazdy na sankach, nartach, chodzenia po śniegu
     • Nauka tańca Świeci gwiazdka
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Zabawy przy piosence Bałwanek- umuzykalnianie dzieci
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa  Jedziemy na sankach
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa rytmiczna Pada śnieżek

      

     Czwartek:

     • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość Tworzymy komplety
     • Ilustracja ruchowa piosenki Bałwanek
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Spotkanie ze Strażą Miejską
     • Zabawa muzyczno-ruchowa Jedziemy na sankach
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa Co było wcześniej? Co było później?
     • Zabawa ruchowa rozwijająca koordynację ruchową Jedziemy na nartach

      

      

      

     Piątek:

     • Zabawa przy piosence Śniegowe gwiazdki
     • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki Zima
     • Zimowe wyliczanki-ćwiczenia w liczeniu, rozwijanie umiejętności liczenia
     • Nauka piosenki  Walczyk dla Babci i Dziadka
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawy badawcze Kolorowa woda-badania właściwości wody
     • Zabawa muzyczno-ruchowa Kulig

      

     Temat: Zwierzęta są głodne

                                                                           04.01.-08.01.21r.

     Poniedziałek:

     • Rozmowa  na temat Ptaki zimą
     • Rozwiązywanie problemu – Jak pomóc ptakom
     • Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej „Domek dla ptaszków”
     • Zabawa ruchowo- naśladowcza Ptaki
     • Wyjście do ogrodu przedszkolnego
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Ptaki do karmnika
     • Zabawa ruchowa Zmarznięte ptaki

     Wtorek:

     • Dowolny taniec przy piosence Głodny wróbelek
     • Zabawy z wykorzystaniem rymowanki Wróbel
     • Ćwiczenia artykulacyjne Głosy ptaków
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa   Ptaszki do domów!
     • Muzyczne Inspiracje – zajęcia umuzykalniające
     • Ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej Ptaszki i kot, rozwijanie umiejętności liczenia
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Oglądanie obrazków, określenie czym się różnią

      

     Czwartek :

     • Budowanie karmnika z klocków w kształcie figur geometrycznych według wzoru i według pomysłów dzieci
     •  Ćwiczenia indywidulane , rozwijanie syntezy słuchowej
     • Ilustracja ruchowa rymowanki Wróbel
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Słuchanie wiersza M. Buczkówny Sarenka w zimie
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Opowieść ruchowa Spacer po lesie

     Piątek:

     • Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach, rozwijające analizę i syntezę wzrokową –Jaki to ptak?
     • Dowolny taniec przy piosence Głodny wróbelek
     • Zabawy przy piosence  Głodny wróbelek, kształtowanie poczucia rytmu
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa   Wróbelki i kot
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Ćwiczenia ortofoniczne-  naśladowanie głosów ptaków

      

      

      

     Temat: Święta tuż- tuż

                                                                           14.12.-18.12.20r.

     Poniedziałek:

     • Zabawa muzyczna Przyjdź, uciekaj
     • Rysowanie na dowolny temat
     • Zabawa ruchowa rozwijająca wyobraźnię Zimowy spacer
     • Słuchanie wiersza Tadeusz Kubiaka Wesoła choinka, rozwijanie mowy
     • Wspólne ubieranie choinki w sali przedszkolnej, rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali
     • Dowolny taniec przy piosence Choinka
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Wodzenie po śladzie rysunku choinki, kolorowanie rysunku
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Śnieżynki

     Wtorek:

     • Ćwiczenia warg i języka
     • Zabawa rytmiczno-ruchowa Choinka
     • Zabawy przy piosence Choinka, umuzykalnianie dzieci
     • Muzyczne Inspiracje – zajęcia umuzykalniające
     • Oglądanie gałązek świerka i sosny: dotykanie ich, wąchanie, porównywanie wyglądu igieł
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Idź-stój!
     • Wskazywanie różnic  pomiędzy choinkami przedstawionymi na zdjęciach
     • Ćwiczenia oddechowe Zdmuchujemy igły

     Środa:

     • Zabawa ruchowa z elementem ćwiczeń i słuchowych Gwiazdki
     • Zabawy z wykorzystaniem rymowanki Na choince
     • Praca plastyczna
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Idź-stój!
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Opowiadanie o choince przedstawionej na zdjęciu
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Śnieżynki

      

     Czwartek:

     • Zabawa konstrukcyjna Choinka z klocków
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Śnieżynki
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Oglądanie par z obrazków. Określenie co było wcześniej, a co później
     • Jeden, dwa, trzy – ćwiczenia w liczeniu, rozwijanie umiejętności liczenia
     • Zabawa przy piosence Choinka
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Słuchanie wiersza Iwony Róży Salach Choineczka- nauka wiersza fragmentami, metodą ze  słuchu
     • Zabawa ruchowo –naśladowcza Choinka na wietrze

     Piątek:

     • Zabawa na powitanie W ten świąteczny czas
     • Przesuwanie palcem jednej ręki, a potem-drugiej, po rysunku choinki
     • Kolorowanie rysunku
     • Mali Wspaniali – zajęcia ruchowe z elementami karate
     • Zabawa rytmiczna Życzenia świąteczne
     • Liczenie bombek na gałązkach, pokazywanie liczby na palcach
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Śnieżynki

      

      

      

     Temat: Nadchodzi zima

                                                                           07.12.-12.12.20r.

     Poniedziałek:

     • Zabawa dydaktyczna Zimowa pogoda
     • Zabawa ruchowa rozwijająca duże grupy mięśniowe Bawimy się śnieżkami
     • Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej Gawronek poznaj zimę
     • Rozmowa na temat opowiadania
     • Zabawy z wykorzystaniem rymowanki Płatki śniegu
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa o charakterze integracyjnym Bałwanek do bałwanka
     • Zabawa ze śpiewem Stary niedźwiedź

      

      

     Wtorek:

     • Opowieść ruchowa W ogrodzie przedszkolnym
     • Dowolny taniec przy piosence Pani Zima
     • Ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej Nasza rodzina bałwanów, rozwijanie umiejętności liczenia
     • Zabawa ruchowa Płatki śniegu
     • Muzyczne Inspiracje – zajęcia umuzykalniające
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Skrzypi śnieg
     • Zabawa pantomimiczna Uczucia bałwanka

      

     Środa :

     • Zabawa Zima- naśladowanie ruchów z tekstu wierszyka
     • Ćwiczenia słuchowe
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Praca plastyczna
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Wirujące płatki śniegu
     • Zabawa Skrzypi śnieg
     • Nauka piosenki Pani Zima

      

     Czwartek:

     • Zabawa rozwijająca umiejętność określenia (po porównaniu) długości

     Długi czy krótki?

     • Zabawa muzyczno-ruchowa Jedziemy na saneczkach
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Zabawa przy piosence Pani Zima, umuzykalnianie dzieci (nauka pierwszej zwrotki i refrenu)
     • Zabawa muzyczno –ruchowa Jedziemy na saneczkach

     Piątek:

     • Zabawa integracyjna Co już umiem?
     • Zabawa przy piosence Pani Zima
     • Słuchanie wiersza Bożeny Formy Zimowe wskazówki, rozwijanie mowy
     • Mali Wspaniali – zajęcia ruchowe z elementami karate
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Zabawy zimowe
     • Zabawa ruchowa przy piosence Pani Zima
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Śnieżynki

      

      

      

      

     Temat: Czy smoki to dinozaury?

                                                                    30.11.-04.12.20r.

     Poniedziałek:

     • Zabawa muzyczna  Wykonujemy polecenia przy muzyce
     • Zabawa Co do siebie nie pasuje?
     • Zabawa ruchowa rozwijająca koncentrację uwagi Krok do przodu, krok do tyłu
     • Zagadka wprowadzająca do zajęć
     • Rozmowa na temat dinozaurów
     • „Skąd wiadomo, że dinozaury w ogóle żyły na ziemi”- burza mózgów
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Tajemnicze zniknięcie – zapoznanie dzieci z hipotezami wyginięcia dinozaurów
     • „Jurajski las”- słuchanie dźwięków z prehistorycznego lasu.
     • Zabawa „Dinozaur” – dzieci biegają po sali, na hasło „dinozaur” staja nieruchomo.

      

     Wtorek:

     • Spacer dinozaurów – zabawa ruchowo-naśladowcza przy muzyce
     • „Gdzie jest dinuś”- układanie dinozaurów względem siebie.
     • „Jesteśmy dinozaurami”- zabawa ruchowa
     • „Liczbowe grzbiety”- zabawa dydaktyczna.
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Inspiracje muzyczne
     • Nauka piosenki „Mikołaju, Mikołaju czy Ty śpisz?”
     • Zabawa „Dinozaur”

     Środa:

     • Zabawa bieżna Gonisz dinozaura
     • Ćwiczenia artykulacyjne pod hasłem W jakim nastroju jest dinozaur?
     • Zajęcia z kartą pracy
     • Zabawa Kto złapie smoka?
     • Słuchanie opowiadania Barbary Lewandowskiej Co wyprawiał Bazyliszek?
     • Rozmowa na temat opowiadania
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Dowolny taniec przy piosence „Mikołaju, Mikołaju czy Ty śpisz?”

     Czwartek:

     • Ćwiczenia ruchowo-naśladowcze Co robią górnicy?
     • Wagoniki z węglem- ćwiczenia  w liczeniu. Rozwijanie umiejętności liczenia
     • Zabawa ruchowa Pełne wagoniki i puste wagoniki
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Zabawy na świeżym powietrzu
       

     Piątek:

     • Rozwiązywanie zagadki
     • Zabawa ruchowo- naśladowcza Mikołaj
     • teatrzyk Mikołajkowy
     • Odwiedził nas Mikołaj
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa bieżna Kto złapie smoka?

      

     Temat: Urządzenia w moim domu

                                                                    23.11.-27.11.20r.

     Poniedziałek:

     • Zabawa integracyjna Pralka
     • Zabawa ruchowa ze śpiewem Kółko graniaste
     • Słuchanie wiersza Doroty Gellner Żelazko-rozwijanie mowy
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Słonko świeci-deszcz pada
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa ruchowa Małe czyścioszki
     • Dowolny taniec przy piosence Mój dom

     Wtorek:

     • Zabawa Prawda czy fałsz?
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Odszukaj swoją parę
     • UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Słuchanie piosenki Mój dom

     Środa:

     • Zabawa Tworzymy liczbę mnogą
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Odszukaj swoją parę
     • Ćwiczenia słuchowe Co wydaje taki dźwięk?
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Dzień pluszowego misia:

     Praca plastyczna

     „Na misiowe urodziny”- wiersz I. Pietruchy

     • Galeria misiowych osobistości”- prezentacja najsłynniejszych  misiów z Polski i ze Świata.
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Lustro
     • Zabawa ze śpiewem „Stary niedźwiedź”
     • Zabawa ruchowo – naśladowcza "Niedźwiadek"

      

     Czwartek:

     • Zabawa na powitanie Wszyscy są..
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Odszukaj swoją parę
     • Ćwiczenia logopedyczne Kolory – rozwijanie mowy
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa dydaktyczno-naśladowcza Raz, dwa, trzy

      

     Piątek:

     • Zabawa integracyjna Pomóż mi!
     • Zabawa ruchowa Poznaj swój kolor
     • Mali Wspaniali – zajęcia ruchowe z elementami karate
     • Zabawa z wykorzystaniem wierszyka Cicho głośno
     • Zabawa Co znajduje się w lodówce

      

      

     Temat: Domowi ulubieńcy

                                                                             16.11.-20.11.20r.

     Poniedziałek:

     • Ćwiczenia artykulacyjne w formie zabawy inscenizowanej Kocie mruczanki
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Kotek i myszki
     • Nauka wiersza Iwony Róży Salach Idzie kotek- rozwijanie mowy i pamięci
     • Zabawa ruchowa ćwicząca ćwicząca duże grupy mięśniowe Przebudzenie kotka
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Ćwiczenia graficzne Kolorowy kotek

      

     Wtorek:

     • Zabawa rozwijająca umiejętność szybkiego reagowania Pieski na koc, pieski z koca
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Kotek i myszki
     • Słuchanie piosenki Przyjaciel
     • Muzyczne Inspiracje – zajęcia umuzykalniające, śpiewanie piosenek
     • Zabawy przy piosence Przyjaciel –rozpoznawanie wysokości dźwięków
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Kotek- rysowanie oczu, noska, wąsów i kolorowanie obrazka
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Pieski i kości

      

     Środa :

     • Zabawa Szczenięta i kocięta
     • Rozwiązywanie rymowanych zagadek związanych z kotek
     • Własny kąt- karta pracy 
     • Kotki, koteczki- ćwiczenia liczbowe- rozwijanie umiejętności liczenia
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Zabawa muzyczno-ruchowa Pieski
     • Ćwiczenia pantomimiczne –naśladowanie ruchów pieska

      

     Czwartek:

     • Zabawy piesków- naśladowanie czynności wymienianych przez nauczyciela
     • My jesteśmy kotki dwa- nauka piosenki i zabawa w kole- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, czerpanie radości ze wspólnej zabawy
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Co z kotem nam się kojarzy- zabawa rozwijająca logiczne myślenie.
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Dzień kota Fifka- opowieść ruchowa- pobudzanie dziecięcej wyobraźni i świadomości własnego ciała
     • Kocie zwyczaje- mówienie zachowań kotów na podstawie wcześniejszej zabawy

      

     Piątek:

     • Myszka- masażyk relaksacyjny
     • Koty i płot – zabawa dydaktyczna
     • Co kojarzy nam się z psem- zabawa rozwijająca logiczne myślenie.
     • Mali Wspaniali – zajęcia ruchowe z elementami karate
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Pieski jedzą kości- zabawa ruchowa z krążkami

      

      

      

     Temat: Dbamy o zdrowie

                                                                           09.11.-13.11.20r.

     Poniedziałek:

     • Zabawa muzyczno-ruchowa Muzyczne figurki
     • Słuchanie wiersza Romana Pisarskiego Kot-rozwijanie mowy
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa ruchowo- naśladowcza Małe czyścioszki
     • Śpiewanie piosenek : „Hola, hola oto przedszkolak”; „Jestem sobie przedszkolaczek”;
     • ”Kółko kółeczko”

      

     Wtorek:

     • Ćwiczenia poranne i gimnastyczne M. Cieśla, M. Słojewska- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
     • Ćwiczenia logarytmiczne Kotek myje łapki
     • Oglądanie filmiku edukacyjnego „IPNtv Kraków - Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały”-  kształtowanie poczucia tożsamości narodowej; wyrabianie szacunku do historii naszego kraju oraz symboli narodowych;
     • Robienie flagi Polski - rozwijanie umiejętności artystycznych dzieci

      

     Czwartek:

     • Zabawa dydaktyczna Tworzymy komplety
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Lustro
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Zabawa ruchowa Taniec kropel
     • „Czysty –brudny”-porównywanie obrazków

      

     Piątek:

     • Zestaw zabaw ruchowych wg metody ruchu rozwijającego W. Sherborne
     • Zabawa ruchowo-naśladowcza Małe czyścioszki
     • Mali Wspaniali – zajęcia ruchowe z elementami karate
     • Zabawa twórcza Mój kolorowy ręcznik
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Przelewanie wody z jednej miski do drugiej, głośne liczenie
     • Zabawa ruchowo –naśladowcza Myjemy się

      

      

      

      

     Temat: Pada deszcz

                                                                           02.11.-06.11.20r.

     Poniedziałek:

     • Nauka wyliczanki o deszczu.
     • Ćwiczenia logopedyczne.
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Słonko świeci- deszcz pada.
     • Ilustracja ruchowa wiersza Janiny Porazińskiej Dziadzio Mrok – rozwijanie inwencji twórczej
     • Zabawy na świeżym powietrzu, zabawa ruchowa Omiń kałużę
     • Zabawa matematyczna Duże-małe

      

     Wtorek:

     • Słuchanie piosenki Pada deszcz
     • Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Słonko świeci- deszcz pada.
     • Ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej Trzy parasole.
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Uwaga kałuża!
     • Muzyczne Inspiracje – zajęcia umuzykalniające, śpiewanie piosenek, nauka tańca
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawy wodą ( przelewanie, wlewanie, pluskanie)

      

     Środa :

     • Zabawy ortofoniczne Jesienna pogoda
     • Zabawa relaksacyjna Jak pada deszcz?
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Uwaga kałuża!
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Pada deszcz- praca plastyczna
     • Zajęcia z języka angielskiego
     • Zabawy na świeżym powietrzu

     Czwartek:

     • Łączenie w pary małych parasoli i dużych parasoli w tych samych kolorach, nazywanie kolorów parasoli
     • Nauka krótkiej rymowanki o parasolu
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Pod parasolem
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Słuchanie opowiadania Smutny parasol, rozmowa na temat opowiadania
     • Ćwiczenia pantomimiczne

     Piątek:

     • Rozwiązywanie zagadek o parasolu i deszczu
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Uwaga kałuża!
     • Mali Wspaniali – zajęcia ruchowe z elementami karate
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość Co do siebie nie pasuje?
     • Zabawa plastyczna Kałuże z plasteliny

      

      

      

      

      

     Temat: Moje zmysły

                                                                               26.10.-30.10.20r.

     Poniedziałek:

     • Zabawa z wykorzystaniem wiersza Bożeny Formy Moje oczy
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Tańcząca rodzinka
     • Zabawy dydaktyczne, rozwijające zmysły, Nasze ulubione zabawy.
     • Zabawa ruchowa, w formie opowieści ruchowej Zabawy Oli
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Ćwiczenia narządów mowy
     • Dowolny taniec przy piosence Nasze zmysły

     Wtorek:

     • Naśladowanie tego, co robią dziewczynka i chłopiec przedstawieni na obrazkach
     • Zabawa naśladowcza Gdy dobry humor masz
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Słuchamy
     • Zabawa w rozpoznawanie zabawek za pomocą dotyku i słuchu- rozwijanie zmysłów
     • Muzyczne Inspiracje – zajęcia umuzykalniające
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • „Słuchamy uważnie” – zabawa matematyczna

     Środa:

     • Zaznaczenie na obrazku tych przedmiotów, które znajdują się pod nim.
     • Wyliczanka Dziewuszka
     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Wielkoludy i krasnale
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Zabawy przy piosence Nasze zmysły
     • Zajęcia z języka angielskiego
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Przypomnienie wierszyka „Sekret trzylatka”
     • Zabawa matematyczna Czarodziejskie pudełko

      

     Czwartek:

     • Składanie w całość obrazków zabawek (pociętych na części).
     • Zabawa ruchowo-muzyczna Moje ciało
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Co tak pachnie? – ćwiczenia rozwijające zmysł węchu
     • Zabawa przy piosence Moje zmysły
     • Zabawy na świeżym powietrzu

      

     Piątek:

     • Zabawa orientacyjno-porządkowa Usiądź- wstań
     • Zabawy z wykorzystaniem rymowanki Kiedy jest mi nudno
     • Słuchanie opowiadania Renaty Piątkowskiej Okulary –rozwijanie mowy
     • Mali Wspaniali – zajęcia ruchowe z elementami karate
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa Czyj to pantofelek?
     • Praca plastyczna
     • Ćwiczenia logopedyczne

      

      

      

      

     Temat: Jaki jestem

                                                                                                                                                                                                                             19.10.-23.10.20r.

     Poniedziałek:

     • Zabawa Modelka /Model
     • Moja buzia cała- zabawa naśladowcza z pokazywaniem
     • Śpiewanie piosenki „Hola, hola, oto przedszkolak”
     • Nauka wiersza „Sekret trzylatka”
     • Zabawa  orientacyjno-porządkowa Jesienny spacer
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Ćwiczenia logopedyczne To jest Ania:
     1. Słuchanie rymowanki „To jest Ania
     2. Zabawa rozluźniająca Kiedy przedszkolaki…..
     • Zabawa  orientacyjno-porządkowa Dotknij

      

     Wtorek:

     • Zabawa przy piosence „Moje nóżki”
     • Praca z ilustracjami – określenie, co robi dziewczynka rano w domu
     • Zabawa z piłką Czy znasz swoje imię i nazwisko?
     • Zabawa  orientacyjno-porządkowa Każdy Tomek ma swój domek
     • Słuchanie opowiadania I. R. Salach Co lubi jeść Zosia – podkreślanie znaczenia owoców i warzyw w zdrowym odżywianiu się
     • Muzyczne Inspiracje – zajęcia umuzykalniające
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa rozwijająca umiejętność wypowiadania się na temat swoich upodobań Ja lubię… A ty?

     Środa:

     • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych – warg i języka.
     • Zabawa ruchowo- naśladowcza  Zajączek wybiera się z wizytą
     • Zabawa  orientacyjno-porządkowa Jesienny spacer
     • Nauka piosenki” Kółko, kółeczko”
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa integracyjna Co umiem
     • Zabawa  orientacyjno-porządkowa Balonik

      

     Czwartek:

     • Zabawa rozwijająca umiejętność uważnego słuchania i dostrzegania charakterystycznych cech w wyglądzie O której lalce mówię?
     • Powtarzanie wierszyka „Sekret trzylatka”
     • Zabawa  orientacyjno-porządkowa Jesienny spacer
     • Gimnastyka ogólnorozwojowa
     • Serduszko dla kolegi/ koleżanki – wyklejanie konturów serca kawałkami czerwonego papieru – rozwijanie sprawności manualnych
     • Zabawa ruchowa ze śpiewem Karuzela
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa dydaktyczna Zabawki
     • Zabawa  orientacyjno-porządkowa Balonik

      

     Piątek:

     • Zabawy z wykorzystaniem rymowanki – rytmizowanie tekstu, połączone z klaskaniem i tupaniem
     • Zabawa  orientacyjno-porządkowa Jesienny spacer
     • Ćwiczenia oddechowe Fruwające bibułki
     • Słuchanie opowiadania Ewy Kaniewskiej „Szuflada” – rozwijanie mowy
     •  Mali Wspaniali – zajęcia ruchowe z elementami karate
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawa  orientacyjno-porządkowa Wiewiórki do dziupli

      

      

      

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"
   • Sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl
   • 71-798 68 02 - numer podstawowy Po usłyszeniu komunikatu powitalnego wybieramy numer wewnętrzny WEW. 101 - DYREKTOR WEW. 113 - REFERENTKA WEW. 114- INTENDENTKA grupa 1 - wew.201 grupa 2 - wew. 202 grupa 3 - wew. 203 grupa 4 - wew.204
   • ul. Narcyzowa 6 53-225 Wrocław
   • https://p59wroclaw.bip.gov.pl/
  • Logowanie