•  OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
   https://przedszkole59wroc.edupage.org
   PRZEDSZKOLA NR 59 „U KRASNALA POD NARCYZEM ” WE WROCŁAWIU

   Przedszkole nr 59 „U Krasnala pod Narcyzem” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Nr 59 „U Krasnala pod Narcyzem” we Wrocławiu.

   Status pod względem zgodności

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne:

   • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków;
   • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu OCR)
   • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.);
   • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.

   Wyłączenia:

   • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

   Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

   Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 01.01.2021 r.
   Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 03.03.2022

   Informacja o sposobie dokonania oceny

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

   Data ostatniego przeglądu deklaracji: 02.03.2022

   Treści niedostępne:

   • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków;
   • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR);
   • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.);
   • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych;
   • niepoprawny kontrast pomiędzy kolorem tekstu i/lub linków
    a kolorem tła.

   Skróty klawiszowe

   Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

   Dostępność architektoniczna siedziby

   Do budynku Przedszkola nr 59 „U Krasnala pod Narcyzem” można dojść pieszo od ulicy Pierwiosnkowej. Na trasie dojścia do wejścia do budynku występuje  przeszkoda w postaci bramy wjazdowej.Dojazd samochodem osobowym możliwy z opcją skorzystania z parkingu. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 200 metrów: linia 125, 241 oraz A. Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 400 metrów: linia 4, 5 ,11 ,20.

   Przedszkole nr 59 „ U Krasnala pod Narcyzem” mieści się w budynku przy ulicy Narcyzowej 6 we Wrocławiu. Budynek  jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

   Do budynku prowadzi główne wejście, jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Budynek piętrowy. Wejście do budynku możliwe po pokonaniu 2  schodów (brak platformy). Dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości 100 cm. Parter budynku dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla rodziców z wózkiem dziecięcym. Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi są przestronne, a także posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo. Szatnia dla dzieci posiada szerokie wejście  zapewniające swobodne poruszanie się osobie  na wózku. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w przedszkolu zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne).

   Pozostałe dwie sale dydaktyczne mieszczą się na piętrze, do których prowadzą schody ze spocznikiem. Stopnie schodów są proste, wyposażone w jednostronne poręcze. W budynku brak windy dla osób na wózku inwalidzkim. Pomieszczenia administracji  są oznaczone tabliczkami imiennymi zawieszonymi  na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się: przy wejściu do przedszkola po prawej stronie oraz w głębi korytarza. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

   Dostosowania

   Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy - niedostępne.
   Posadzki antypoślizgowe – niedostępne.

   Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących- niedostępne.

   W przypadku niemożności dotarcia interesanta, istnieje możliwość obsługi w dogodny dla niego sposób
   po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty.  Na wniosek możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku przedszkola  z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej
   z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

   Dostępność tłumacza języka migowego:

   Dostępne po wcześniejszym umówieniu.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   Przedszkole nr 59 „U Krasnala pod Narcyzem” dokłada wszelkich starań,aby użytkownicy 
   serwisu internetowego
    https://przedszkole59wroc.edupage.org/? Mieli pełny dostęp
   do jego treści.              Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej               https://przedszkole59wroc.edupage.org/?

   Jeśli stwierdzisz, że serwis przedszkola https://przedszkole59wroc.edupage.org/? nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

   Przedszkole nr 59 „U Krasnala pod Narcyzem”
   ul. Narcyzowa 6    53-225  Wrocław;
   tel. 71-798 68 02

   e-mail : Sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl

   lub bezpośrednio z osobą odpowiedzialną w zakresie spraw dostępności cyfrowej:  

   Renata Nowak - Dyrektor Przedszkola
   Tel: 71-798 68 02

   e-mail: Sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl

   Postępowanie odwoławcze

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia.

   Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
   w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, aplikacji mobilnej.
   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek
   do Rzecznika Praw Obywatelskich.
   www.rpo.gov.pl/content/kontakt

   Pozostałe informacje:

   Możliwa pomoc w pokonaniu większych barier w budynku Przedszkola nr 59 „U Krasnala pod Narcyzem”.
   W przypadku niemożności dotarcia interesanta do umówionej osoby Przedszkola, istnieje możliwość wyjścia pracownika do niej i obsługi w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby
   do pracownika przedszkola.

   Przydatne linki

    

   Data publikacji witryny: 30.04. 2020 r.

   Data ostatniej aktualizacji: 02.03.2022 r.

    

   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

    

    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego  
    2,4 MB                                                            
   POBIERZ

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"
   • Sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl
   • 71-798 68 02 - numer podstawowy Po usłyszeniu komunikatu powitalnego wybieramy numer wewnętrzny WEW. 101 - DYREKTOR WEW. 113 - REFERENTKA WEW. 114- INTENDENTKA grupa 1 - wew.201 grupa 2 - wew. 202 grupa 3 - wew. 203 grupa 4 - wew.204
   • ul. Narcyzowa 6 53-225 Wrocław Poland
   • https://p59wroclaw.bip.gov.pl/
  • Logowanie