•             Propozycje ćwiczeń  gimnastyki korekcyjnej przekazane przez

              p. dr Krystynę Rutkowską - nauczycielkę gimnastyki korekcyjnej.    

     Opis ćwiczeń korekcyjnych - do wykonywania z dziećmi w domu. ć.d.

      

      

     Przesyłam w zał. zestaw ćwiczeń. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się.

     Pozdrawiam

     Krystyna Rutkowska

     Cwiczenia_przedszkole_07.04.odt

      

     Przesyłam w zał. zestaw ćwiczeń domowych. Mimo trudnego dla wszystkich czasu życzę z okazji świąt zdrowia, spokoju i radości. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.

     Pozdrawiam

     Krystyna Rutkowska

      

     Cwiczenia_przedszkole_01.04..odt

      

      

      

      

     Piątek 12.06.

      

     W nadchodzącym  tygodniu utrwalamy wykonywane wcześniej ćwiczenia  zwracając szczególną uwagę na wybrane elementy.

      

     Ćwiczenie 1.

     PW (pozycja wyjściowa) - Dziecko leży na plecach, prosto, tzn. głowa (środek czoła, nosa, brody), tułów (pępek) i nogi są w jednej linii.

     Nogi wyprostowane w kolanach, stopy razem, w miarę możliwości odwrócone do siebie (w supinacji). Ręce (wyprostowane w łokciach) leżą na podłodze – za głową, dłonie częścią wewnętrzną odwrócone do siebie - złożone na „amen”.

      

     Ruch: Rękoma „sięgamy” jak najdalej za głowę, palce rozszerzamy;

                Stopy zginamy grzbietowo, tzn.  palce stóp „ciągniemy” do siebie a pięty  

               „wypychamy” (tak, jakby chodziło się na piętach).

     Wytrzymujemy 3 sek. (liczymy do trzech).

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW.

     Zwracamy uwagę na to, by w czasie wytrzymania ruchu, gdy liczymy do trzech palce dłoni były rozszerzone a pięty mocno „wypchnięte”

     Ćwiczenie 2.  

     PW. Leżenie tyłem ( na plecach ); ręce wyprostowane za głową  (dłonie odwrócone wewnętrzną częścią do siebie - złożone na „amen” ), stopy w supinacji ( odwrócone częścią podeszwową do siebie ) pięty opierają się o podłogę.

      Ruch:

     - Utrzymując supinujące ustawienie stóp i zgięcie grzbietowe(palce przyciągnięte w kierunku głowy a stopy „wypchnięte”)  podnosimy ręce, głowę i barki nad podłogę - wytrzymanie  3 sek.

     - skręt głową w prawą stronę (dotykając np. skronią do prawej ręki) - wytrzymanie 

     - powrót do ustawienia głowy na wprost - wytrzymanie

     - powrót do PW

     Następnie powtarzamy cykl wykonując skręt w lewą stronę.

      

     Zwracamy uwagę, by po wykonywaniu skrętu utrzymywać głowę na jednej wysokości.

      

      

     Ćwiczenie 3

     PW – jak w ćwicz. 1     Nogi  jak w ćwicz. 1, ręce wyprostowane w łokciach leżą wzdłuż tułowia, dłonie wewnętrzna częścią odwrócone do podłogi

     Ruch:

     - zginamy prawą nogę w kolanie (przesuwamy piętę w kierunku prawego pośladka) -

     - prostujemy nogę w kolanie  unosząc ją w górę,

     - utrzymując nogę wyprostowaną w kolanie wypychamy piętę,

     - utrzymując nogę wyprostowaną w kolanie i wypchniętą piętę opuszczamy nogę

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW

      

     Powtarzamy cykl wykonując ćwiczenie  lewą nogą.

      

     Zwracamy uwagę, by podczas opuszczania noga była cały czas wyprostowana w kolanie i pęta „wypchnięta”.

      

      

     Ćwiczenie 4

     P.W. Jak wyżej ( stopy w supinacji, ręce za głową złożone na „ amen" ). Dziecko opiera pięty mocno o podłogę; utrzymując maksymalne zgięcie grzbietowe (palce stóp – do siebie, pięty „wypchnięte”)

     Ruch:

     - skręcamy stopy w prawą stronę - wytrzymanie 3 sek ,

      

     - powrót do ustawienia stóp na wprost  - wytrzymanie 3 sek ,

      

     - skręt w lewą stronę - wytrzymanie 3 sek

      

     - powrót do  PW ( ustawienie stóp na wprost) – rozluźnienie mięśni.

      

     Doskonalimy „nowe” ćwiczenie z ubiegłego tygodnia wytrzymując moment zatrzymania ruchu do 3 sek.

      

     Ćwiczenie 5

     PW – dziecko stoi prosto, stopy złączone oparte na zewnętrznych krawędziach (w supinacji, tzn. odwrócone  częścią wewnętrzną do siebie).

     Ruch: Idziemy wzdłuż linii (np. wzór na dywanie, kocu czy prosta linia na podłodze)

      • przestawiamy stopy na przemian w ten sposób, że umieszczamy piętę we wgłębieniu stopy przeciwnej

     Zwracamy uwagę, by stopy były odwrócone na zewnętrznych krawędziach i aby dokładnie przestawiać stopy.

      

      Piątek 05.06.

      

     Ćwiczenie 1.

     PW (pozycja wyjściowa) - Dziecko leży na plecach, prosto, tzn. głowa (środek czoła, nosa, brody), tułów (pępek) i nogi są w jednej linii.

      

     Nogi wyprostowane w kolanach, stopy razem, w miarę możliwości odwrócone do siebie (w supinacji). Ręce (wyprostowane w łokciach) leżą na podłodze – za głową, dłonie częścią wewnętrzną odwrócone do siebie - złożone na „amen”.

      

     Ruch: Ręce „sięgają” jak najdalej za głowę, palce rozszerzone;

                Stopy zginamy grzbietowo, tzn.  palce stóp „ciągniemy” do siebie a pięty   

               „wypychamy” (tak, jakby chodziło się na piętach).

     Wytrzymujemy 3 sek. (liczymy do trzech).

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW.

      

     Ćwiczenie 2.  (modyfikacja – nieznaczne utrudnienie ćwiczenia „podnoszenie głowy”)

     PW. Leżenie tyłem ( na plecach ); ręce wyprostowane za głową  (dłonie odwrócone wewnętrzną częścią do siebie - złożone na „amen” ), stopy w supinacji ( odwrócone częścią podeszwową do siebie ) pięty opierają się o podłogę.

      a) Ruch:

     Utrzymując supinujące ustawienie stóp i zgięcie grzbietowe(palce przyciągnięte w kierunku głowy a stopy „wypchnięte”) dziecko podnosi ręce, głowę i barki nad podłogę

     Wytrzymanie  3 sek.

     Powrót do PW (rozluźnienie mięśni)

     b) Po podniesieniu głowy dziecko wykonuje skręt głową w prawą stronę dotykając np. skronią do prawej ręki i wytrzymuje 2,3 sek., następnie wraca do ustawienia głowy na wprost z wytrzymaniem 2,3 sek.

     Po powrocie do pozycji wyjściowej powtarza cykl, wykonując skręt w stronę lewą.

      

     Ćwiczenie 3

     PW – jak w ćwicz. 1     Nogi i ręce jak w ćwicz. 1

     Ruch:

                 Zginamy prawą nogę w kolanie (pięta w kierunku prawego pośladka - „noga

                do siebie”),

                prostujemy nogę w kolanie  unosząc ją w górę („noga w górę”).

                 utrzymując nogę wyprostowaną w kolanie wypychamy piętę (”wypchnąć

                piętę”),

                 utrzymując nogę wyprostowaną w kolanie  opuszczamy nogę („opuścić”

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW, zmiana nogi.

      

     Ćwiczenie 4 (NOWE)

     P.W. Jak wyżej ( stopy w supinacji, ręce za głową złożone na „ amen" ). Dziecko opiera pięty mocno o podłogę; utrzymując maksymalne zgięcie grzbietowe (palce stóp – do siebie, pięty „wypchnięte”)

     Ruch:

     Dziecko skręca stopy w prawą stronę wytrzymanie 2,3 sek ,

     wraca do ustawienia stóp na wprost ( wytrzymanie 2-3 sek ),

     następnie wykonuje skręt w lewą stronę (z wytrzymaniem 2,3 sek)i

     powrót do  PW ( ustawienie stóp na wprost) – rozluźnienie mięśni.

      

     Następnie wykonujemy ćwiczenia z filmu nr 2  -

      link:  https://youtu.be/OOKU6JZ4ve4,                                                                                                    

      

               

      Piątek 29.05.

      

     Ćwiczenia  do wykonywania z dziećmi w domu

      

      

     W tym tygodniu wykonujemy ćwiczenia jak na filmie nr 1 - Link do filmu: https://youtu.be/s_z6Ex2bcu4.

      

     Ćwiczenie 1.(rozciąganie)

     PW (pozycja wyjściowa) - Dziecko leży na plecach, prosto, tzn. głowa (środek czoła, nosa, brody), tułów (pępek) i nogi są w jednej linii.

      

     Nogi wyprostowane w kolanach, stopy razem, w miarę możliwości odwrócone do siebie (w supinacji). Ręce (wyprostowane w łokciach) leżą na podłodze – za głową, dłonie częścią wewnętrzną odwrócone do siebie - złożone na „amen”.

      

     Ruch: Ręce „sięgają” jak najdalej za głowę, palce rozszerzone;

                Stopy zginamy grzbietowo, tzn.  palce stóp „ciągniemy” do siebie a pięty   

               „wypychamy” (tak, jakby chodziło się na piętach).

     Wytrzymujemy 3 sek. (liczymy do trzech).

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW.

      

      

     Ćwiczenie 2.(podnoszenie głowy)

     PW – jak w ćwicz. 1

               Nogi i ręce jak w ćwicz. 1

     Ruch: Ręce przyciskamy do głowy, stopy w zgięciu grzbietowym - pięty  „wypychamy”,             przyciągamy brodę do klatki piersiowej  i podnosimy głowę razem z rękoma nad           podłogę (patrzymy na stopy).

     Wytrzymujemy 2-3 sek.

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW.

      

      

     Ćwiczenie 3.(rozluźnianie mięśni obręczy barkowej)

     PW –  jak w ćwicz. 1

                 Nogi jak w ćw. 1.

                 Prawa ręka (wyprostowana w łokciu) - za głową, dłoń stroną zewnętrzną oparta             o             podłogę;

                 Lewa ręka (wyprostowana w łokciu) - wzdłuż tułowia, dłoń stroną wewnętrzną oparta o podłogę;

     Ruch: Prawa ręka „sięga” za głowę, lewa ręka „sięga” w dół,

                 Unosimy dłonie lekko nad podłogę i rozszerzamy mocno palce.

     Wytrzymujemy 3 sek.

     Rozluźniamy mięśnie, zmiana – lewa ręka za głową, prawa wzdłuż tułowia.

      

      

     Ćwiczenie 4. ( rozluźnianie mięśni obręczy biodrowej - „prawa noga dłuższa, lewa noga                      dłuższa”)

     PW – jak w ćwicz. 1

               Nogi i ręce jak w ćwicz. 1

     Ruch: Pchamy prawą nogę (od biodra) w dół, jednocześnie wypychając mocno piętę.

     Wytrzymujemy 3 sek.

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW, zmiana nóg.

      

     Ćwiczenie 5.(unoszenie bioder)

     PW – jak w ćwicz. 1

               Nogi ugięte w kolanach, stopy rozstawione na szerokość bioder,  ręce         wyprostowane w łokciach leżą wzdłuż tułowia, dłonie częścią wewnętrzną - na podłodze.

     Ruch: Unosimy biodra do góry,  jednocześnie ręce (dłonie)             przyciskamy do podłogi.

     Wytrzymujemy 3 sek.

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW.

      

      

     Po ćwiczeniu 5 (unoszenie bioder) doskonalimy „marsz” przy płaszczyźnie.

      

     Następnie wykonujemy ćwiczenie 9 z zestawu ćwiczeń cz. IV:

      

     PW: leżenie tyłem,  nogi lekko zgięte w  kolanach, ręce (dłonie) jedna na drugiej opieramy na brzuchu

     Ruch: wdech nosem tak, by „wpychać” powietrze do brzucha – brzuch i dłonie położone na nim powinny unosić się, robi się „duży brzuch” ,

       a następnie wydech ustami – dłonie i brzuch opadają, robi się „mały brzuch” - powrót do pozycji wyjściowej.

      

     Na koniec – ćwiczenie 6 z filmu:

      

     Ćwiczenie 6.(marsz na „5-tych palcach”)

     PW – dziecko stoi prosto, stopy złączone oparte na zewnętrznych krawędziach (w supinacji, tzn. odwrócone  częścią wewnętrzną do siebie).

     Ruch: Idziemy wzdłuż linii (np. wzór na dywanie, kocu czy prosta linia na podłodze)

                 przestawiając stopy na przemian w ten sposób, że umieszczamy piętę we             wgłębieniu stopy przeciwnej.

      

     Piątek 23.05.

     1. Rozciąganie

      

     PW (pozycja wyjściowa) - Dziecko leży na plecach, prosto, tzn. głowa (środek czoła, nosa, brody), tułów (pępek) i nogi są w jednej linii.

      

     Nogi wyprostowane w kolanach, stopy razem, w miarę możliwości odwrócone do siebie (w supinacji). Ręce (wyprostowane w łokciach) leżą na podłodze – za głową, dłonie częścią wewnętrzną odwrócone do siebie - złożone na „amen”.

      

     Ruch: Ręce „sięgają” jak najdalej za głowę, palce rozszerzone;

                Stopy zginamy grzbietowo, tzn.  palce stóp „ciągniemy” do siebie a pięty   

               „wypychamy” (tak, jakby chodziło się na piętach).

     Wytrzymujemy 3 – 5  sek.

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW.

     Ćwiczenie powtarzany 5 razy.

      

     2. Noga „do siebie, w górę, wypchnąć piętę, opuścić”.

      

     PW (pozycja wyjściowa) - Dziecko leży na plecach, prosto, nogi i ręce jak w poprzednim ćwiczeniu.

     Ruch: zginamy prawą nogę w kolanie, przesuwając stopę po podłodze w kierunku pośladka,

                 prostujemy nogę w kolanie podnosząc podudzie i stopę do góry,

                wypychamy piętę,

                 opuszczamy nogę (utrzymując wypchnięta piętę i wyprost w kolanie)

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW.

     Powtarzamy to samo lewą .

     Ćwiczenie powtarzany 5 razy (każda noga).

      

      

     3. Do góry biodra (brzuch), wytrzymać, opuścić

     PW – jak w ćwicz. 1

               Nogi ugięte w kolanach, stopy rozstawione na szerokość bioder,  ręce wyprostowane w łokciach leżą wzdłuż tułowia, dłonie częścią wewnętrzną - na podłodze.

     Ruch: Unosimy biodra do góry,  jednocześnie stajemy na piętach a dłonie zaciskamy w piąstki i przyciskamy do podłogi.

     Wytrzymujemy 3 - 5 sek.

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW.

     Ćwiczenie powtarzany 5 razy.

      

     1. NOWE ĆWICZENIE -„Marsz” przy płaszczyźnie

      

     Do ćwiczenia potrzebna nam będzie zwykła półka (np. z szafy)

      

     Po co wykonujemy to ćwiczenie? – żeby nauczyć się rownolegle przestawiać stopy i stawiać kroki jednakowej długości

     PW – jak w ćwicz. 1,  Ręce wyprostowane w łokciach leżą wzdłuż tułowia, dłonie częścią wewnętrzną - na          podłodze.  Płaszczyznę (półkę) umieszczamy między nagami dziecka „w osi”.         Dziecko dotyka            płaszczyzny kolanami i stropami – w miarę możliwości stopy w supinacji, z piętami opartymi na            podłodze.

      

     Ruch – Dziecko przestawia nogi do tyłu (w kierunku pośladków) i z powrotem – do przodu, samodzielnie         

                 kontrolując długość kroków, w ten sposób, że obserwuje kolana, które muszą się „mijać”.

     W ten sposób „idziemy” 3-5 razy.

     UWAGA:

     Na początkowym etapie  ćwiczenia, gdy płaszczyzna wychyla się na boki (ponieważ dziecko przepycha ja kolanami) pomagamy dziecku, przytrzymując płaszczyznę

      

      

     Piątek 15.05.

      

     Przesyłam link do kolejnego filmu z ćwiczeniami:   https://youtu.be/n--Q6WwWMN8  . Jest to modyfikacja (nieznaczne utrudnienie) wykonywanych wcześniej ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie demonstrowane na filmie
     (z rozstawionymi palcami i "wciskaniem" palców w podłogę) wykonujemy w 3 pozycjach - 1. kiedy ręce są ustawione prostopadle do tułowia - jak na filmie, 2. wysuwamy ręce przed barki, 3. zbliżamy ręce do kolan. 

     Proponuję wykonać  po 5 powtórzeń każde ćwiczenie. Ćwiczenia na załączonym filmie można przeplatać ćwiczeniami z filmu nr 1.  Pozdrawiam. Krystyna Rutkowska

      

     Piątek 08.05.

      

     Drodzy rodzice, kochane dzieci! Przesyłam link do kolejnego filmu z ćwiczeniami: https://youtu.be/OOKU6JZ4ve4, Ćwiczenia należy powtarzać min. 5 razy. Można zacząć od 3 powtórzeń i stopniowo zwiększać. Proponuję wykonywać ćwiczenia wymiennie, tzn. jednego dnia - ćwiczenia w leżeniu z filmu nr 1, kolejny raz - ćwiczenia w klęku z filmu nr 2. Życzę powodzenia. Pozdrawiam. Krystyna Rutkowska

      https://youtu.be/OOKU6JZ4ve4

      

     Czwartek 31.04.

      

     Szanowni Rodzice, kochane dzieci. Dzisiaj przesyłam link do filmu z ćwiczeniami. Sa to ćwiczenia, które dzieci wykonywały poprzednio. Zastosowanie drobnych przyborów (2 paczki chusteczek higienicznych - zastępują one woreczki wykorzystywane podczas ćwiczeń w sali gimnastycznej oraz rurka po folii aluminiowej lub spożywczej) wymusza większe napięcie mięśni przez co zwiększa się efektywność wykonywanych ćwiczeń. Każde ćwiczenie powtarzamy 5 -6 razy. Życzę państwu i dzieciom wytrwałości. Krystyna Rutkowska

      

     https://youtu.be/s_z6Ex2bcu4

      

     Piątek 24.04.

      

     Jak poprzednio  - wykonujemy ćwiczenia, rozpoczynając od ćwiczenia nr 1.

     Dodając kolejne nowe ćwiczenia można  pierwszego dnia dodać ćwicz. 12, drugiego dnia ćwicz. 13, trzeciego dnia – ćwicz. 14.

     Jeżeli wykonywanie ćwiczeń zajmuje więcej niż 20-30 min. można 2 - 3 ćwiczenia z całego zestawu opuścić lub zmniejszyć liczbę powtórzeń.

      

     Ćwiczenie 12 (należy wykonywać po ćwiczeniu 8).

      

     PW – z klęku podpartego przechodzimy do klęku z oparciem na przedramionach; łokcie lekko rozsunięte na zewnątrz, dłonie ułożone symetrycznie, częścią wewnętrzną opierają się o podlogę. Nad dłońmi znajduje się głowa, którą trzymamy prosto tzn. nie jest „zadarta” do góry ani nie jest „opuszczona” na dół;  uda i podudzia są pod kątem prostym.

      

     Ruch –  unosimy prawą nogę w górę w tył, jednocześnie prostując nogę w kolanie         Wytrzymujemy 3 sek,

     zmiana nogi (lewa noga w górę w tył, z jednoczesnym wyprostem w kolanie  Wytrzymujemy 3 sek,

      

     Powtarzamy 5-7 razy na każda nogę.

      

     Ćwiczenie 13

      

     PW –  jak wyżej

      

     Ruch –  unosimy prawą nogę w górę w bok, jednocześnie prostując nogę w kolanie     Wytrzymujemy 3 sek,

     zmiana nogi (lewa noga w górę w tył, z jednoczesnym wyprostem w kolanie Wytrzymujemy 3 sek,

      

     Powtarzamy 5-7 razy na każda nogę.

      

     Ćwiczenie 14

      

     PW – z klęku podpartego przechodzimy do klęku z oparciem na przedramionach; przedramiona  złączone, dłonie złożone na „amen”.  Nad dłońmi znajduje się głowa, którą trzymamy prosto tzn. nie jest „zadarta” do góry ani nie jest „opuszczona” na dół;  uda i podudzia są pod kątem prostym.

      

     Ruch –  unosimy prawą nogę w górę w tył, jednocześnie prostując nogę w kolanie      Wytrzymujemy 3 sek,

     zmiana nogi (lewa noga w górę w tył, z jednoczesnym wyprostem w kolanie  Wytrzymujemy 3 sek,

      

     Powtarzamy 5-7 razy na każda nogę.

      

     Czwartek 16.04.

      

     Do ćwiczeń poprzednich dodajemy kolejne. Mam nadzieję, że nie sprawią dzieciom trudności.

     Jeżeli wykonywanie ćwiczeń zajmuje więcej niż 20-30 min można 1-2 ćwiczenia z całego zestawu

     opuścić lub zmniejszyć liczbę powtórzeń.

     W razie wątpliwości proszę do mnie pisać  e-mail: krystynaa.rutkowska@gmail.com

      

     Ćwiczenie - 9

      

     PW: leżenie tyłem,  nogi lekko zgięte w  kolanach, ręce (dłonie) jedna na drugiej opieramy na brzuchu

     Ruch: wdech nosem tak, by „wpychać” powietrze do brzucha – brzuch i dłonie położone na nim powinny unosić się, robi się „duży brzuch” ,  a następnie wydech ustami – dłonie i brzuch opadają, robi się „mały brzuch” - powrót do pozycji wyjściowej.

      

     Ćwiczenie 10

      

     PW: siad na krzesełku, nogi w rozkroku, w dłoniach kijek lub rurka (tekturowa po folii spożywczej) oparty na kolanach.

      

     Ruch: raz - unieść kijek przodem w górę,

                 dwa - skłon tułowia w przód,

                 trzy - wyprostować tułów trzymając kijek w górze,

                 cztery - powrót do pozycji wyjściowej.

      

     Uwaga! W czasie wykonywania ćwiczenia głowa jest przedłużeniem tułowia. Wzrok skierowany na podłogę.

      

     Ćwiczenie 11

      

     PW: siad na krzesełku, plecy wyprostowane, chwycić dłońmi brzeg krzesła,

     Ruch: „rowerek" nogą prawą, „rowerek” nogą  lewą.

      

      

     Czwartek 09.04.

     Ćwiczenia korekcyjne do wykonywania z dziećmi w domu  ć.d.

      

     Wykonujemy poprzednie ćwiczenia.

      

     Dla wytrwałych (myślę, że wszystkim zależy na tym, by mieć prosty kręgosłup) podaję kolejne ćwiczenie.

      

     Ćwiczenie 8 („kotek pije mleczko”)

     Po wykonaniu poprzednich ćwiczeń należy „przeturlać” się na brzuch i przejść do klęku podpartego.

      

     PW – klęk podparty, ręce wyprostowane w łokciach, dłonie zwrócone do środka, palce rozszerzone, nad dłońmi znajduje się głowa, którą trzymamy prosto tzn. nie jest „zadarta” do góry, ani nie jest „opuszczona” na dół; ręce – tułów – uda i podudzia są pod kątem prostym.

      

     Ruch – uginamy ręce w łokciach i zbliżamy czoło do dłoni;

     Wytrzymujemy 3 sek. jednocześnie wciskamy palce (dłonie) do podłogi;

     Powrót do PW – rozluźniamy mięśnie (tzn. nie wciskamy dłoni w podłogę, tylko opieramy się na rękach);

      

     Następnie:

     Ruch - uginamy ręce w łokciach i zbliżamy nos do dłoni;

     Wytrzymujemy 3 sek. jednocześnie wciskamy palce (dłonie) do podłogi;

     Powrót do PW – rozluźniamy mięśnie (tzn. nie wciskamy dłoni w podłogę, tylko opieramy się na rękach);

      

     Następnie:

     Ruch - uginamy ręce w łokciach i zbliżamy brodę do dłoni;

     Wytrzymujemy 3 sek. jednocześnie wciskamy palce (dłonie) do podłogi;

     Powrót do PW – rozluźniamy mięśnie (tzn. nie wciskamy dłoni w podłogę, tylko opieramy się na rękach);

      

      

     Życzę wytrwałości i dobrej zabawy podczas ćwiczeń, a na nadchodzące święta życzę dużo radości.

      

                                                                                                   Krystyna Rutkowska

      

     Czwartek 02.04.

     Opis ćwiczeń korekcyjnych - do wykonywania z dziećmi w domu. ć.d.

      

     Wykonujemy w dalszym ciągu ćwiczenia poprzednie od 1 do 6 ale z pewną modyfikacją, która jest zaznaczona pogrubieniem.

      

     Ćwiczenie  3 a.

     PW –  jak w ćwicz. 1

                 Nogi jak w ćw. 1.

                 Prawa ręka (wyprostowana w łokciu) - za głową, dłoń stroną zewnętrzną oparta            o             podłogę;

                 Lewa ręka (wyprostowana w łokciu) - wzdłuż tułowia, dłoń stroną wewnętrzną oparta o podłogę;

     Ruch: Prawa ręka „sięga” za głowę, lewa ręka „sięga” w dół,

                 Unosimy dłonie lekko nad podłogę i zaciskamy piąstki.

     Wytrzymujemy 3 sek.

     Rozluźniamy mięśnie, zmiana – lewa ręka za głową, prawa wzdłuż tułowia.

      

      

     Ćwiczenie 5 a

     PW – jak w ćwicz. 1

               Nogi ugięte w kolanach, stopy rozstawione na szerokość bioder,  ręce       wyprostowane w łokciach leżą wzdłuż tułowia, dłonie częścią wewnętrzną - na            podłodze.

     Ruch: Unosimy biodra do góry,  jednocześnie stajemy na piętach a dłonie zaciskamy        w piąstki i przyciskamy do podłogi.

     Wytrzymujemy 3 sek.

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW.

      

      

     Ćwiczenie 7 (noga do siebie, w górę, wypchnąć piętę, opuścić), które wykonujemy po ćwiczeniu 2

      

     PW – jak w ćwicz. 1

               Nogi i ręce jak w ćwicz. 1

     Ruch: Zginamy prawą nogę w kolanie (pięta w kierunku prawego pośladka - „noga do           siebie”),

                prostujemy nogę w kolanie  unosząc ja w górę („noga w górę”).

                 utrzymując nogę wyprostowaną w kolanie wypychamy piętę (”wypchnąć piętę”),

                 utrzymując nogę wyprostowaną w kolanie  opuszczamy nogę („opuścić”

                

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW, zmiana nogi.

      

      

     Opis ćwiczeń korekcyjnych - do wykonywania z dziećmi w domu.

      

     Podaję ćwiczenia, które dzieci znają, gdyż wykonywały je na zajęciach. Ćwiczenia są uproszczone – bez przyrządów (bambus, woreczki) ale umożliwią kompensację zaburzeń postawy. Do wykonywania ćwiczeń wystarczy kawałek miejsca na podłodze i mały kocyk lub karimata.

      

     Ćwiczenie 1.(rozciąganie)

     PW (pozycja wyjściowa) - Dziecko leży na plecach, prosto, tzn. głowa (środek czoła, nosa, brody), tułów (pępek) i nogi są w jednej linii.

      

     Nogi wyprostowane w kolanach, stopy razem, w miarę możliwości odwrócone do siebie (w supinacji). Ręce (wyprostowane w łokciach) leżą na podłodze – za głową, dłonie częścią wewnętrzną odwrócone do siebie - złożone na „amen”.

      

     Ruch: Ręce „sięgają” jak najdalej za głowę, palce rozszerzone;

                Stopy zginamy grzbietowo, tzn.  palce stóp „ciągniemy” do siebie a pięty  

               „wypychamy” (tak, jakby chodziło się na piętach).

     Wytrzymujemy 3 sek. (liczymy do trzech).

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW.

      

      

     Ćwiczenie 2.(podnoszenie głowy)

     PW – jak w ćwicz. 1

               Nogi i ręce jak w ćwicz. 1

     Ruch: Ręce przyciskamy do głowy, stopy w zgięciu grzbietowym - pięty  „wypychamy”,            przyciągamy brodę do klatki piersiowej  i podnosimy głowę razem z rękoma nad            podłogę (patrzymy na stopy).

     Wytrzymujemy 2-3 sek.

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW.

      

      

     Ćwiczenie 3.(rozluźnianie mięśni obręczy barkowej)

     PW –  jak w ćwicz. 1

                 Nogi jak w ćw. 1.

                 Prawa ręka (wyprostowana w łokciu) - za głową, dłoń stroną zewnętrzną oparta            o             podłogę;

                 Lewa ręka (wyprostowana w łokciu) - wzdłuż tułowia, dłoń stroną wewnętrzną oparta o podłogę;

     Ruch: Prawa ręka „sięga” za głowę, lewa ręka „sięga” w dół,

                 Unosimy dłonie lekko nad podłogę i rozszerzamy mocno palce.

     Wytrzymujemy 3 sek.

     Rozluźniamy mięśnie, zmiana – lewa ręka za głową, prawa wzdłuż tułowia.

      

      

     Ćwiczenie 4. ( rozluźnianie mięśni obręczy biodrowej - „prawa noga dłuższa, lewa noga                       dłuższa”)

     PW – jak w ćwicz. 1

               Nogi i ręce jak w ćwicz. 1

     Ruch: Pchamy prawą nogę (od biodra) w dół, jednocześnie wypychając mocno piętę.

     Wytrzymujemy 3 sek.

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW, zmiana nóg.

      

     Ćwiczenie 5.(unoszenie bioder)

     PW – jak w ćwicz. 1

               Nogi ugięte w kolanach, stopy rozstawione na szerokość bioder,  ręce       wyprostowane w łokciach leżą wzdłuż tułowia, dłonie częścią wewnętrzną - na            podłodze.

     Ruch: Unosimy biodra do góry,  jednocześnie ręce (dłonie)             przyciskamy do podłogi.

     Wytrzymujemy 3 sek.

     Rozluźniamy mięśnie, powrót do PW.

      

      

     Ćwiczenie 6.(marsz na „5-tych palcach”)

     PW – dziecko stoi prosto, stopy złączone oparte na zewnętrznych krawędziach (w supinacji, tzn. odwrócone  częścią wewnętrzną do siebie).

     Ruch: Idziemy wzdłuż linii (np. wzór na dywanie, kocu czy prosta linia na podłodze)

                 przestawiając stopy na przemian w ten sposób, że umieszczamy piętę we          wgłębieniu stopy przeciwnej.

      

     Uwaga: Po wykonaniu ćwiczeń 1-5, przed wstaniem, dziecko powinno                     

      • obrócić się na prawy bok,
      • z powrotem na plecy,
      • na lewy bok,
      • przewrócić na brzuch
      • przejść do klęku

                 i następnie wstać.

      

     Najlepiej wykonywać ćwiczenia codziennie. Każde ćwiczenie powtarzamy 5 - 7 razy. Można zacząć od 3-4 powtórzeń i co 3-4 dni zwiększać.

      

     Życzę wytrwałości w ćwiczeniach. Pozdrawiam.

      

     Krystyna Rutkowska

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"
   • Sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl
   • 71-798 68 02 - numer podstawowy Po usłyszeniu komunikatu powitalnego wybieramy numer wewnętrzny WEW. 101 - DYREKTOR WEW. 113 - REFERENTKA WEW. 114- INTENDENTKA grupa 1 - wew.201 grupa 2 - wew. 202 grupa 3 - wew. 203 grupa 4 - wew.204
   • ul. Narcyzowa 6 53-225 Wrocław
   • https://p59wroclaw.bip.gov.pl/
  • Logowanie