• Profil przedszkola

    • Przedszkole nr 59

     położone jest na wrocławskim osiedlu Grabiszynek. Zlokalizowane jest między domkami jednorodzinnymi a boiskiem Gimnazjum nr 6, w niewielkim oddaleniu od ulic: Hallera, Inżynierskiej, Al. Pracy. Teren Przedszkola jest bardzo duży, w większości zadrzewiony. Ogród przedszkolny wyposażony jest w sprzęt jordanowski, piaskownicę, górkę, amfiteatr, stoły i ławki. Przedszkole mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku.
     Sale dzieci są przestronne, wyposażone w nowe meble, atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne.

     W przedszkolu znajdują się:
     1) na parterze: szatnia, sale grup 5 i 6-latków, szatnia personelu, kancelaria, pokój intendentki, zmywalnia naczyń, wydawalnia posiłków
     2) na pierwszym piętrze: sale grup 3 i 4-latków, sala rekreacyjna , kuchnia, pokój referenta., zmywalnia naczyń

     Przedszkole istnieje od 1950r., w maju 2008r. zakończył się remont generalny budynku. W czerwcu 2009r. przedszkole uzyskało nazwę "U krasnala pod Narcyzem" a przed głównym wejściem do przedszkola zamieszkał Krasnal Narcyś, którego autorką i wykonawczynią  jest  pani Beata Zwolańska-Hołod. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz.6:45 – 17,  w tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W pracy dydaktycznej i wychowawczej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. Cechą charakterystyczną naszego przedszkola jest promocja zdrowia i wspomaganie rodziców w oddziaływaniach wychowawczych.

     Wszystkie zatrudnione w przedszkolu nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, kilka z nich posiada także dyplomy ukończenia studiów podyplomowych. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzają na kursach doskonalących.
     W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele specjaliści: nauczyciel - logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel religii.


     W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno – kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych oddziałów w zależności od potrzeb wychowanków. Do południa nauczycielki proponują dzieciom różnorodne sytuacje edukacyjne poprzez które realizują Program Wychowania Przedszkolnego. W tym czasie prowadzone są także zajęcia specjalistyczne:  gimnastyka korekcyjna, indywidualna terapia logopedyczna . Czas popołudniowy wypełniają natomiast zabawy inicjowane przez dzieci oraz takie zajęcia jak:katecheza.

     Do przedszkola zapraszamy minimum dwa razy w miesiącu artystów: muzyków, aktorów z przygotowanymi specjalnie dla dzieci przedstawieniami i koncertami. Ponadto grupy starsze biorą udział w przedstawieniach w Teatrze Lalek, Teatrze Muzycznym oraz w wystawach muzealnych. Z uwagi na duży, bezpieczny teren wokół przedszkola, w czasie odpowiednich warunków atmosferycznych dzieci dużą część dnia spędzają w ogrodzie.


     W przedszkolu posiłki przygotowywane są na miejscu w nowoczesnej kuchni.
     Godziny posiłków:
     Śniadanie - godzina 8:30
     Zupa i deser - godzina 11:30
     Drugie danie - 13:45

     W każdej sali znajdują się pojemniki z wodą mineralną, którą dzieci mogą spożywać w każdej chwili.

      

      

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"
   • Sekretariat.p059@wroclawskaedukacja.pl
   • 71-798 68 02 - numer podstawowy Po usłyszeniu komunikatu powitalnego wybieramy numer wewnętrzny WEW. 101 - DYREKTOR WEW. 113 - REFERENTKA WEW. 114- INTENDENTKA grupa 1 - wew.201 grupa 2 - wew. 202 grupa 3 - wew. 203 grupa 4 - wew.204
   • ul. Narcyzowa 6 53-225 Wrocław Poland
   • https://p59wroclaw.bip.gov.pl/
  • Logowanie