Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"

 

Nawigacja

WITAMY W PRZEDSZKOLU NR 59

Miło jest nam państwa gościć na naszej stronie

 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 5 SIERPNIA 2015R. MOŻNA JUŻ ŁĄCZYĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z GRUPAMI:

71-79 86 802

WEW. 101 - DYREKTOR

WEW.113 - REFERENTKA

WEW.114- INTENDENTKA

WEW. 201 - GRUPA 1

WEW.202 - GRUPA 2

WEW. 203 - GRUPA 3

WEW. 204 - GRUPA 4

 

NAJBLIŻSZE  IMPREZY

 1. 5.10.15r.  godz.9 - Teatr KROPA "Pirackie opowieści"
 2. 2.10.15r. - godz. 9 - Koncert Dziadka Bacha
 3. 13.10.15r. - wyjście gr.3 na teatrzyk do biblioteki
 4. 20.10.15r. -godz.9 - teatr KOP "Misiowa draka o drogowych znakach"
 5. 28.10.15r. - godz.10 - wyjście  dzieci z gr.2,3,4 do DK "Bakara" na przedstawienie teatru p.Doroty Brzozowskiej "Mały Ostrów"
 6. 8 paździrnika od godz.16 zapraszamy rodziny przedszkolaków oraz abslowentów na imprezę plenerową "Święto gotowanego ziemniaka". W tym roku degustujemy ziemniaki w mundurkach.

 

 

Od października rozpoczynamy zajęcia dodatkowe płatne z budżetu przedszkola:

- rytmika

- tańce

- język angielski

 

 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE  NA  POCZĄTEK  ROKU  SZKOLNEGO

 1. Prosimy  odnaleźć w szatni podpisaną szafkę dziecka.
 2. W szafkach znajdują się druki upoważnień do odbioru dziecka oraz druki z danymi potrzebnymi do podpisania  „Umowy o świadczeniu usług” .Po wypełnieniu proszę druki oddać nauczycielce.
 3. W grupie należy uzupełnić listę z informacjami z ilu posiłków dziecko będzie korzystało oraz w jakich godzinach będzie przebywało w przedszkolu ( dzieci 3 i 4 – letnie mają pobyt bezpłatny w godz. 7-12, natomiast dzieci 5 i 6 – letnie mają pobyt bezpłatny w godz. 7-15- pozostały czas  - 1 zł./godz.).
 4. Umowy o świadczeniu usług będą przygotowane przez panią referentkę  po otrzymaniu wypełnionych przez państwa deklaracji.
 5. Zebrania organizacyjne odbędą się w dniach:

     8.09. (g. 1 i 2) i 9.09.(gr.3 i 4) o godz. 16.

 

ZWRACAMY  SIĘ  Z  PROŚBĄ

O  PRZESTRZEGANIE  ZASAD  ZWIĄZANYCH  

Z  BEZPIECZEŃSTWEM  DZIECI

ORAZ   ZACHOWANIEM PORZĄDKU 

W  PRZEDSZKOLU:
 

Budynek przedszkola i ogród przedszkolny prosimy traktować  jako drugi dom dzieci

- one spędzają  tu większą część dnia, w związku z tym wszyscy musimy o nie dbać.

- Jeśli nie jest to niezbędne prosimy nie wprowadzać do szatni wózków, na czas rozbierania i ubierania dziecka można zostawić je w wiatrołapie,


- Jeśli chcą Państwo wejść do pomieszczenia innego niż szatnia proszę założyć obuwie zmienne lub skorzystać

   z ochraniaczy na obuwie,


- Jeśli odbierają Państwo dzieci z ogrodu i chcą tam chwilę pozostać  z dzieckiem , proszę pamiętać ,że  jest to

  uwarunkowane podporządkowaniu się  Regulaminowi  korzystania z placu zabaw czyli w czasie gdy z podwórka korzystają grupy przedszkolne można przebywać tylko z drugiej strony budynku,


- Proszę pilnować aby dziecko nie wybiegało samo z przedszkola,

 

- Wjazd samochodem na teren przedszkola dozwolony jest tylko za zgodą zarządcy terenu dla samochodów służb miejskich, dostawczych oraz służbowych,

 

- Dzieci przebywające w ogrodzie korzystają z toalety zewnętrznej, klucz do toalety znajduje się w 3 grupie.
 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

 

Do dnia 9 września dostaniecie Państwo paski z aktualną kwotą do zapłaty za przedszkole. Wpłaty dokonać należy do dnia 15 września na konto:

Nr konta 22 1020 5226 0000 6902 0417 0338

W tytule wpłaty należy podać dane dziecka i numer przedszkola i miesiąc, za który dokonywana jest wpłata (opłata za przedszkole nr 59  za wrzesień 2015r. za dziecko…………..).

 

OPŁATA ZA  MIEJSCE:

21 dni x deklarowana ilość płatnych godzin

 

OPŁATA ZA ŻYWIENIE:

21 dni x wybrana opcja

 1. 3 posiłki 100 % - całodzienna stawka żywieniowa, - 6,80 zł.
 2. 1 posiłek 30 % - deser + zupa ,2,04 zl
 3. 2 posiłki 62% - śniadanie, deser+zupa - 4,22 zl.
 4. 2 posiłki 68% - deser+zupa, drugie danie-4,62 zł.

 

Jeśli dziecko jest nieobecne w przedszkolu, opłatę w następnym miesiącu obniża się proporcjonalnie za kazdy nieobecny dzień.

 

ZWOLNIENIA  Z  OPŁATY  STAŁEJ

 

Na podstawie art.8 ust.2 Ustawy z dnia  13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw rodzic zamierzający w latach szkolnych 2013/14 lub 2014/15 ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłaty stałej za przedszkole czyni to zgodnie  z § 2 Uchwały nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia   15 marca 2012r. , tzn.

„zwalnia się z opłaty stałej za przedszkole rodziców posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.”

 

Rodzice, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia wypełniają  wniosek, dostarczają wymagane we wniosku dokumenty (kopie aktów urodzenia dzieci, bądź kopie legitymacji szkolnych/ studenckich) i składają je do dnia 9 września 2015r.

(u dyrektora lub w grupie).Decyzja dyrektora zostanie wydana do 11 września 2015r.

Wzór wniosku wywieszony pod ogłoszeniem w przedszkolu.

 

 

smileyRODZICE - DZIECIOMsmiley

 W przedstawieniu w wykonaniu Rodziców pt. "Małpki w szkole" wystąpili:

Katarzyna Byrka

Monika Galuba

Ala Herbut

Małgorzata Witkowska

Marzena Palica

Krzysztof Grzymała

Michał Jakubowicz

KOSTIUMY: pomysły Aktorów

KOORDYNATORZY: Mariola Piątkowska, Anna Gawlicka

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY smiley

* * *

 

 

Rekrutacja 2015/16

 

Przedszkole nr 59 nie bierze udziału w II etapie rekrutacji - brak wolnych miejsc.

 

***

 

 

Informujemy Rodziców, że zdjęcia z imprez umieszczane są w zakładkach:

- album fotograficzny

-oddziały

- nauczyciele

Jeśli ktoś z Rodziców ma jakieś ciekawe zdjęcia , które można by umieścić na stronie, prosimy o przesłanie ich na adres mailowy przedszkola -  przedszkole59@gmail.com

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Informujemy Rodziców, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola (poprzez Stowarzyszenie Rodziców „Przyjazna Szkoła” ), którego jesteśmy Partnerem.

W tym celu należy wypełnić PIT wg wzoru  – z danymi adresowymi i numerem INP (identyfikacyjny numer partnera) przedszkola.

PIT 37

poz.124: nr KRS 0000031762

poz.126: 600000059168 Przedszkole nr 59

"U KRASNALA POD NARCYZEM"

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród osób, które zechciałyby wspomóc Przedszkole w zbieraniu funduszy na nowy plac zabaw.

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu znajdują się na stronie http://www.ps.org.pl/


 

photo

Niedziela 04.10.2015