Przedszkole nr 59 we Wrocławiu "U KRASNALA POD NARCYZEM"

 

Nawigacja

WITAMY W PRZEDSZKOLU NR 59

Miło jest nam państwa gościć na naszej stronie

 

Zapraszamy Rodziców na zebrania podsumowujące pracę w I półroczu , które odbędą się w dniach:

 

 • Gr. 1 –dnia 25.02. (środa)– godz. 16
 • Gr.2 – dnia 5.03.( czwartek)– godz. 15:30

Zebranie rozpocznie się od zajęcia otwartego – dlatego prosimy aby nie odbierać  tego dnia wcześniej dzieci

 • Gr.3 – dnia 4.03. (środa)–  godz. 15:30

Zebranie rozpocznie się od pokazu  tańca – dlatego prosimy aby nie odbierać  tego dnia wcześniej dzieci

 • Gr.4 – dnia 4.03. (środa)– godz. 15:45

Zebranie rozpocznie się od pokazu  tańca – dlatego prosimy aby nie odbierać  tego dnia wcześniej dzieci

 

 

BARDZO  WAŻNE !!!

OD 1 MARCA ZMIANIE ULEGA NUMER TELEFONU DO PRZEDSZKOLA

71-79 86 802

WEW. 101 - DYREKTOR

WEW.113 - REFERENTKA

WEW.114- INTENDENTKA

 

Na razie nie ma możliwości połączeń telefonicznych z grupami, informacje dot. nieobecności dzieci proszę zostawiać pod podanymi powyżej numerami wewnętrznymi.

***

 

Najbliższe imprezy i spotkania

 

 • 26.02. – wyjście  dzieci z gr.4  do Szkoły Podstawowej nr 109
 • 20.03. (piątek) - godz. 9 – Koncert Dziadka Bacha
 • 20.03. (piątek) – godz.10 – Powitanie wiosny
 • 23.03. - (poniedziałek) godz. 9 Teatr Kropa „O prosiaczku brudasku”
 • 25.03. (czwartek) – zajęcia sportowe w ramach akcji „Stop zwolnieniom z WF” organizowane przez  posła – p.Macieja Zielińskiego
 • 23.04. (czwartek) godz.9 – teatr Horyzont „Leniwy Kiciuś”
 • 24.04. (piątek) – godz.9  Koncert Dziadka Bacha
 • 29.04. (środa) – Teatr Psikus „Śmiechowisko”

 

***

smileyRODZICE - DZIECIOMsmiley

ZAPRASZAMY RODZICÓW - AKTORÓW na próbę  2 marca o godz.16. Planowany termin przedstawienia 27 marca

***

ZWRACAMY  SIĘ  Z  PROŚBĄ

O  PRZESTRZEGANIE  ZASAD  ZWIĄZANYCH  

Z  BEZPIECZEŃSTWEM  DZIECI

ORAZ   ZACHOWANIEM PORZĄDKU       W  PRZEDSZKOLU:
 

Budynek przedszkola i ogród przedszkolny prosimy traktować  jako drugi dom dzieci- one spędzają  tu większą część dnia, w związku z tym wszyscy musimy  o nie dbać.

- Jeśli nie jest to niezbędne prosimy nie wprowadzać do szatni wózków, na czas rozbierania i ubierania dziecka można zostawić je w wiatrołapie,


- Jeśli chcą Państwo wejść do pomieszczenia innego niż szatnia proszę założyć obuwie zmienne lub skorzystać z ochraniaczy na obuwie,


- Jeśli odbierają Państwo dzieci z ogrodu i chcą tam chwilę pozostać  z dzieckiem , proszę pamiętać ,że  jest to uwarunkowane podporządkowaniu się  Regulaminowi  korzystania z placu zabaw czyli w czasie gdy z podwórka korzystają grupy przedszkolne można przebywać tylko z drugiej strony budynku,


- Proszę pilnować aby dziecko nie wybiegało samo z przedszkola,

- Wjazd samochodem na teren przedszkola dozwolony jest tylko za zgodą zarządcy terenu dla samochodów służb miejskich, dostawczych oraz służbowych,

- Dzieci przebywające w ogrodzie korzystają z toalety zewnętrznej, klucz do toalety znajduje się w 3 grupie.
 

 

 

ZWOLNIENIA  Z  OPŁATY  STAŁEJ

 

Na podstawie art.8 ust.2 Ustawy z dnia  13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw rodzic zamierzający w latach szkolnych 2013/14 lub 2014/15 ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłaty stałej za przedszkole czyni to zgodnie  z § 2 Uchwały nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia   15 marca 2012r. , tzn.

„zwalnia się z opłaty stałej za przedszkole rodziców posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.”

 

Rodzice, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia wypełniają  wniosek, dostarczają wymagane we wniosku dokumenty (kopie aktów urodzenia dzieci, bądź kopie legitymacji szkolnych/ studenckich) i składają je do dnia 10 września 2014r. Decyzja dyrektora zostanie wydana do 12 września 2014r.

 

Wzór wniosku wywieszony pod ogłoszeniem w przedszkolu.

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

 

Do dnia 9 września dostaniecie Państwo paski z aktualną kwotą do zapłaty za przedszkole. Wpłaty dokonać należy do dnia 15 września na konto:

Nr konta 22 1020 5226 0000 6902 0417 0338

W tytule wpłaty należy podać dane dziecka i numer przedszkola i miesiąc, za który dokonywana jest wpłata (opłata za przedszkole nr 59  za wrzesień 2014r. za dziecko…………..).

 

OPŁATA ZA  MIEJSCE:

21 dni x deklarowana ilość płatnych godzin

 

OPŁATA ZA ŻYWIENIE:

21 dni x wybrana opcja

 1. 3 posiłki 100 % - całodzienna stawka żywieniowa, - 6,80 zł.
 2. 1 posiłek 30 % - deser + zupa ,2,04 zl
 3. 2 posiłki 62% - śniadanie, deser+zupa - 4,22 zl.
 4. 2 posiłki 68% - deser+zupa, drugie danie-4,62 zł.

 

Jeśli dziecko jest nieobecne w przedszkolu, opłatę w następnym miesiącu obniża się proporcjonalnie za kazdy nieobecny dzień.

 

BARDZO    WAŻNE !!!

 

Od dnia 24.10.2012r. zmianie uległy numery rachunków bankowych przedszkola. Obecnie obsługuje nas PKO BP SA

Nr konta, na które od listopada można wpłacać opłatę za przedszkole:

22 1020 5226 0000 6902 0417 0338

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Informujemy Rodziców, że zdjęcia z imprez umieszczane są w zakładkach:

- album fotograficzny

-oddziały

- nauczyciele

Jeśli ktoś z Rodziców ma jakieś ciekawe zdjęcia , które można by umieścić na stronie, prosimy o przesłanie ich na adres mailowy przedszkola -  przedszkole59@gmail.com

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Informujemy Rodziców, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola (poprzez Stowarzyszenie Rodziców „Przyjazna Szkoła” ), którego jesteśmy Partnerem.

W tym celu należy wypełnić PIT wg wzoru  – z danymi adresowymi i numerem INP (identyfikacyjny numer partnera) przedszkola.

PIT 37

poz.124: nr KRS 0000031762

poz.126: 600000059168 Przedszkole nr 59

"U KRASNALA POD NARCYZEM"

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród osób, które zechciałyby wspomóc Przedszkole w zbieraniu funduszy na nowy plac zabaw.

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu znajdują się na stronie http://www.ps.org.pl/


 

photo

Piątek 27.02.2015